Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubiniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubiniu"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubiniu
ID grupy: 98/68_MF_G2 Opiekun: Izabela Kaźmierczak Kompetencja: matematyczno – fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: semestr III/ rok szkolny 2010/2011 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ID grupy: 98/71_MF_G2 Opiekun: Katarzyna Misztak Kompetencja: matematyczno – fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: semestr III/ rok szkolny 2010/2011

3 Czym zajmuje się statystyka?
Statystyka zajmuje się opisywaniem i analizą zjawisk masowych otaczającej człowieka rzeczywistości. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.

4 Początki statystyki Swoje początki statystyka wywodzi z tradycji dokonywania spisów powszechnych, czyli zbierania informacji na temat ludności. Ślady pierwszego spisu można znaleźć w Księdze Liczb, kiedy to Mojżesz wyprowadzał lud Izraela z Egiptu. Spisy powszechne były stosunkowo systematycznie przeprowadzane na terenie starożytnego Rzymu. Z pewnością posiadanie informacji na temat stanu ludności ułatwiało rozpoznawanie trendów i odpowiednie planowanie. Do ok. połowy XIX wieku termin statystyka oznaczał podany w tabelarycznej formie zbiór danych na temat stanu państwa. Można przypuszczać, że w pewnym momencie posiadanie podstawowych danych stało się niewystarczające, szczególnie przy coraz szybciej rozwijającej się gospodarce. Konieczne stało się nie tylko ulepszanie metod pozyskiwania danych, ale również ich opisu i analizy. Zbiegło się to w czasie z szybkim rozwojem metod matematycznych, szczególnie teorii prawdopodobieństwa.

5 Podział statystyki statystyka opisowa - zajmuje się wstępnym opracowaniem danych wnioskowanie statystyczne (statystyka matematyczna) - oparta na teorii rachunku prawdopodobieństwa

6 Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej
populacja generalna - zbiorowość, której elementy obserwujemy, cechy statystyczne - właściwości, które podlegają badaniom statystycznym, próba - podzbiór populacji generalnej podlegający bezpośredniemu badaniu ze względu na ustaloną cechę, w celu wyciągnięcia wniosków o kształtowaniu się wartości tej cechy w populacji.

7 Badanie statystyczne i próba
Badanie statystyczne może być: kompletne - gdy badaniu podlegają elementy całej populacji generalnej, częściowe - gdy badaniu podlegają tylko niektóre elementy populacji generalnej (próba), a wyniki zostają uogólnione na całą zbiorowość. Próba, na podstawie której wnioskujemy o całej populacji generalnej powinna być: reprezentatywna - jej struktura pod względem badanej cechy nie różni się istotnie od struktury populacji generalnej losowa - dobór elementów do próby dokonywany jest w drodze losowania, tzn. w taki sposób, że jedynie przypadek decyduje o tym, który element populacji generalnej wchodzi do próby, a który nie.

8 Jerzy Spława Neuman (1894 – 1981) filar statystyki matematyki XX wieku
Urodził się w Bendery na pograniczu Rosji i Rumunii; jego rodzicami byli: Czesław Neuman i Kazimiera Lutosławska. Miał starszego o 16 lat brata i dwie siostry, które zmarły zanim on przyszedł na świat. W roku 1906 po śmierci ojca wraz z rodziną przeniósł się do Charkowa. Tam też ukończył gimnazjum oraz matematykę na uniwersytecie. W roku 1916 otrzymał posadę asystenta w Katedrze Matematyki w Charkowie.

9 Jerzy Spława Neuman – biografia
Po powrocie do Polski w roku 1921 objął stanowisko statystyka w Instytucie Badań Rolnictwa w Bydgoszczy, a dwa lata później został kierownikiem Laboratorium Biometrycznego Instytutu Nenckiego oraz kierownikiem Laboratorium Statystycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównym obszarem zainteresowań Jerzego Spławy – Neymana było zastosowanie statystyki matematycznej w astronomii, meteorologii, medycynie, ekonometrii, a także w rozwiązywaniu problemów zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jego dorobek naukowy liczy ponad 160 pozycji z zakresu statystyki matematycznej, teorii pobierania prób, teorii eksperymentu i wielu innych. Jest także twórcą pojęcia przedziału ufności. Za swą działalność na polu nauki był wielokrotnie nagradzany. Jerzy Spława – Neyman był członkiem wielu organizacji działających w Polsce i za granicą. Wchodził w skład komitetu redakcyjnego "Zastosowań Matematyki", był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem zagranicznym PAN i Szwedzkiej Akademii Nauk, a także należał do US National Academy of Science.

10 Średnia klasy IIa za I semestr roku szkolnego 2010 / 2011
Wartość oceny : Ilość ocen : 6 34 5 99 4 52 3 62 2 1 6 · · · · · · 3 21 · 15 ≈ 3,81 Odp.: Średnia klasy za I semestr roku szkolnego 2010/2011 wyniosła 3,81

11 Kto miał lepszą średnią: chłopacy czy dziewczyny ? Sprawdzimy :P
Wartość oceny : Ilość ocen : 6 34 5 78 4 32 3 17 2 13 1 Wartość oceny : Ilość ocen: 6 5 21 4 20 3 45 2 39 1 6·34+5·78+4·32+3·17+2·13+1·0 12 · 15 6·0+5·21+4·20+3·45+2·39+1·3 9 · 15 ≈ 4,44 ≈ 2,97 Odp.: Zdecydowanie większą średnią uzyskały dziewczyny. 

12 A to wszystkie oceny uzyskane przez naszą klasę w I semestrze…
111 2…2 3…3 4…4 5…5 6…6 3 Ile wynosi mediana? 52 = 302 302 : 2 = 151 Odp.: Medianą jest liczba środkowa, czyli 4. 62 52 Która z nich to dominanta? Odp.: Dominanta to liczba występująca najczęściej, czyli 5. 99 34

13 Ile osób w klasie ma niebieskie oczy ? Jaki to procent?
21 – 100% 10 – x 10 · 100% 1000% 21 21 X = = 48% Odp.: W naszej klasie jest 10 osób o niebieskich oczach. Stanowi to 48% wszystkich uczniów.

14 Jaka jest średnia liczba rodzeństwa w naszej klasie?
1·10+2·2+3·3+2·4+1·5+1·7+2·11 21 ≈ 3 Odp.: Średnia liczba rodzeństwa przypadająca na jednego ucznia wynosi 3.

15 Jaki procent naszej klasy stanowią uczniowie noszący okulary?
4 17 21 – 100% 4 – x 4 · 100% 400% 21 21 = ≈ 19% X = Odp.: 19% uczniów naszej klasy nosi okulary.

16 Ulubione przedmioty naszych uczniów…
Ile razy więcej uczniów lubi przedmioty sportowe od przedmiotów humanistycznych i ścisłych? 2% + 3% = 5% 16% : 5% = 3,2 Odp.: 3,2 razy więcej uczniów lubi przedmioty sportowe od humanistycznych i ścisłych.

17 Jaki jest najpopularniejszy sport wśród młodzieży?
Odp.: Najpopularniejszym sportem wśród młodzieży jest siatkówka.

18 Nasze hobby - ankieta

19 Jakiej muzyki słuchasz?
Jaki procent stanowią uczniowie słuchający Reggae i Rapu? 21 – 100% 6 – x 6 · 100% % X = = ≈ 29% Odp.: Uczniowie słuchający Reggae i Rapu stanowią 29%

20 Z jakim typem przedmiotów masz problemy?

21 Ile czasu dziennie poświęcasz na oglądanie telewizji?

22 Ile mierzysz wzrostu?

23 51% klasy stanowią uczniowie
Klasa IIa liczy łącznie 21 osób. Uczniów mających wzrost w przedziale cm jest 12. Jaki procent klasy stanowią uczniowie o tym wzroście? % 12 - x% x= 12 · 100% : 21 ≈ 51% Odp. 51% klasy stanowią uczniowie o wzroście 160 – 170 cm.

24 Jaki preferujesz strój?

25 W naszej klasie 86% uczniów ubiera się na luzie.
W naszej klasie liczącej 21 uczniów zrobiono ankietę. Na podstawie wykresu, oblicz ile procent osób tej klasy ubiera się „na luzie”? % 18 - x% x = 18 · 100% : 21 ≈ 86% Odp. W naszej klasie 86% uczniów ubiera się na luzie.

26 Jaki masz numer obuwia?

27 W klasie 2a 33,3% uczniów ma numer obuwia 39.
Na podstawie wykresu umieszczonego wcześniej, oblicz ile procent uczniów w klasie II a ma numer obuwia 39? 21-100% 7-x% x = 7 · 100% : 211 ≈ 33,3% Odp. W klasie 2a 33,3% uczniów ma numer obuwia 39.

28 Słodycze, owoce, warzywa - wybór należy do ciebie . . .

29 47,6% ankietowanych lubi słodycze.
Na podstawie wykresu umieszczonego, wcześniej, oblicz ile procent osób lubi słodycze? % 10 - x% X = 10 · 100 % : 21 ≈ 47,6% Odp. 47,6% ankietowanych lubi słodycze.

30 Jakiego języka uczysz się najchętniej?

31 14,3% uczniów naszej klasy lubi język niemiecki.
Klasa II a liczy łącznie 21 osób. Uczniów lubiących język niemiecki jest 3. Jaki procent całej klasy stanowią osoby lubiące ten język? 21-100% 3-x% X = 3 · 100% : 21 ≈ 14,3% Odp. 14,3% uczniów naszej klasy lubi język niemiecki.

32 Ile czasu dziennie spędzasz przed komputerem?

33 Twój ulubiony kolor

34 Ile przeczytałeś książek w ciągu ostatniego roku?

35 Ile czasu spędzasz na odrabianie zadań domowych?

36 W naszej pracy korzystaliśmy z następujących źródeł:
Bibliografia W naszej pracy korzystaliśmy z następujących źródeł: Matematyka 2, podręcznik dla gimnazjum, GWO. Egzamin gimnazjalny 2010, Matematyka, Vademecum, OPERON.

37


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubiniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google