Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubiniu ID grupy: 98/68_MF_G2 Opiekun: Izabela Kaźmierczak Kompetencja: matematyczno – fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: semestr III/ rok szkolny 2010/2011 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ID grupy: 98/71_MF_G2 Opiekun: Katarzyna Misztak Kompetencja: matematyczno – fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: semestr III/ rok szkolny 2010/2011

3 Czym zajmuje się statystyka? Statystyka zajmuje się opisywaniem i analizą zjawisk masowych otaczającej człowieka rzeczywistości. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.eksperymentemteoriidanych

4 Początki statystyki Swoje początki statystyka wywodzi z tradycji dokonywania spisów powszechnych, czyli zbierania informacji na temat ludności. Ślady pierwszego spisu można znaleźć w Księdze Liczb, kiedy to Mojżesz wyprowadzał lud Izraela z Egiptu. Spisy powszechne były stosunkowo systematycznie przeprowadzane na terenie starożytnego Rzymu. Z pewnością posiadanie informacji na temat stanu ludności ułatwiało rozpoznawanie trendów i odpowiednie planowanie. Do ok. połowy XIX wieku termin statystyka oznaczał podany w tabelarycznej formie zbiór danych na temat stanu państwa. Można przypuszczać, że w pewnym momencie posiadanie podstawowych danych stało się niewystarczające, szczególnie przy coraz szybciej rozwijającej się gospodarce. Konieczne stało się nie tylko ulepszanie metod pozyskiwania danych, ale również ich opisu i analizy. Zbiegło się to w czasie z szybkim rozwojem metod matematycznych, szczególnie teorii prawdopodobieństwa.Księdze LiczbMojżeszIzraelaEgiptuRzymutrendówXIXpaństwamatematycznychteorii prawdopodobieństwa

5 Podział statystyki statystyka opisowa - zajmuje się wstępnym opracowaniem danych wnioskowanie statystyczne (statystyka matematyczna) - oparta na teorii rachunku prawdopodobieństwa

6 Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej populacja generalna - zbiorowość, której elementy obserwujemy, cechy statystyczne - właściwości, które podlegają badaniom statystycznym, próba - podzbiór populacji generalnej podlegający bezpośredniemu badaniu ze względu na ustaloną cechę, w celu wyciągnięcia wniosków o kształtowaniu się wartości tej cechy w populacji.

7 Badanie statystyczne i próba Badanie statystyczne może być: kompletne - gdy badaniu podlegają elementy całej populacji generalnej, częściowe - gdy badaniu podlegają tylko niektóre elementy populacji generalnej (próba), a wyniki zostają uogólnione na całą zbiorowość. Próba, na podstawie której wnioskujemy o całej populacji generalnej powinna być: reprezentatywna - jej struktura pod względem badanej cechy nie różni się istotnie od struktury populacji generalnej losowa - dobór elementów do próby dokonywany jest w drodze losowania, tzn. w taki sposób, że jedynie przypadek decyduje o tym, który element populacji generalnej wchodzi do próby, a który nie.

8 Jerzy Spława Neuman (1894 – 1981) filar statystyki matematyki XX wieku Urodził się w Bendery na pograniczu Rosji i Rumunii; jego rodzicami byli: Czesław Neuman i Kazimiera Lutosławska. Miał starszego o 16 lat brata i dwie siostry, które zmarły zanim on przyszedł na świat. W roku 1906 po śmierci ojca wraz z rodziną przeniósł się do Charkowa. Tam też ukończył gimnazjum oraz matematykę na uniwersytecie. W roku 1916 otrzymał posadę asystenta w Katedrze Matematyki w Charkowie.

9 Jerzy Spława Neuman – biografia Po powrocie do Polski w roku 1921 objął stanowisko statystyka w Instytucie Badań Rolnictwa w Bydgoszczy, a dwa lata później został kierownikiem Laboratorium Biometrycznego Instytutu Nenckiego oraz kierownikiem Laboratorium Statystycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównym obszarem zainteresowań Jerzego Spławy – Neymana było zastosowanie statystyki matematycznej w astronomii, meteorologii, medycynie, ekonometrii, a także w rozwiązywaniu problemów zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jego dorobek naukowy liczy ponad 160 pozycji z zakresu statystyki matematycznej, teorii pobierania prób, teorii eksperymentu i wielu innych. Jest także twórcą pojęcia przedziału ufności. Za swą działalność na polu nauki był wielokrotnie nagradzany. Jerzy Spława – Neyman był członkiem wielu organizacji działających w Polsce i za granicą. Wchodził w skład komitetu redakcyjnego "Zastosowań Matematyki", był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem zagranicznym PAN i Szwedzkiej Akademii Nauk, a także należał do US National Academy of Science.

10 Średnia klasy IIa za I semestr roku szkolnego 2010 / 2011 6 · 34 + 5 · 99 + 4 · 52 + 3 · 62 + 2 · 52 + 1 · 3 21 · 15 Odp.: Średnia klasy za I semestr roku szkolnego 2010/2011 wyniosła 3,81 3,81

11 Dziewczyny : Wartość oceny :Ilość ocen : 634 578 432 317 213 10 Chłopacy : 6·34+5·78+4·32+3·17+2·13+1·0 12 · 15 Wartość oceny :Ilość ocen: 60 521 420 345 239 13 4,44 2,97 6·0+5·21+4·20+3·45+2·39+1·3 9 · 15 Odp.: Zdecydowanie większą średnią uzyskały dziewczyny.

12 A to wszystkie oceny uzyskane przez naszą klasę w I semestrze… Ile wynosi mediana? 3 + 52 + 62 + 52 + 99 + 34 = 302 302 : 2 = 151 Odp.: Medianą jest liczba środkowa, czyli 4. Która z nich to dominanta? Odp.: Dominanta to liczba występująca najczęściej, czyli 5. 3 52 62 52 99 34

13 Ile osób w klasie ma niebieskie oczy ? Jaki to procent? 21 – 100% 10 – x 10 · 100% 1000% 21 21 Odp.: W naszej klasie jest 10 osób o niebieskich oczach. Stanowi to 48% wszystkich uczniów. = 48% X =

14 Jaka jest średnia liczba rodzeństwa w naszej klasie? Odp.: Średnia liczba rodzeństwa przypadająca na jednego ucznia wynosi 3. 1·10+2·2+3·3+2·4+1·5+1·7+2·11 21 3

15 Odp.: 19% uczniów naszej klasy nosi okulary. 21 – 100% 4 – x 4 · 100% 400% 21 21 4 17 = X = 19% Jaki procent naszej klasy stanowią uczniowie noszący okulary?

16 Ulubione przedmioty naszych uczniów… Odp.: 3,2 razy więcej uczniów lubi przedmioty sportowe od humanistycznych i ścisłych. Ile razy więcej uczniów lubi przedmioty sportowe od przedmiotów humanistycznych i ścisłych? 2% + 3% = 5% 16% : 5% = 3,2

17 Jaki jest najpopularniejszy sport wśród młodzieży? Odp.: Najpopularniejszym sportem wśród młodzieży jest siatkówka.

18 Nasze hobby - ankieta

19 Jakiej muzyki słuchasz? Odp.: Uczniowie słuchający Reggae i Rapu stanowią 29% Jaki procent stanowią uczniowie słuchający Reggae i Rapu? 21 – 100% 6 – x 6 · 100% 600% 21 21 X == 29%

20 Z jakim typem przedmiotów masz problemy?

21 Ile czasu dziennie poświęcasz na oglądanie telewizji?

22 Ile mierzysz wzrostu?

23 Klasa IIa liczy łącznie 21 osób. Uczniów mających wzrost w przedziale 160-170 cm jest 12. Jaki procent klasy stanowią uczniowie o tym wzroście? 21 - 100% 12 - x% x= 12 · 100% : 21 51% Odp. 51% klasy stanowią uczniowie o wzroście 160 – 170 cm.

24 Jaki preferujesz strój?

25 W naszej klasie liczącej 21 uczniów zrobiono ankietę. Na podstawie wykresu, oblicz ile procent osób tej klasy ubiera się na luzie? 21 - 100% 18 - x% x = 18 · 100% : 21 86% Odp. W naszej klasie 86% uczniów ubiera się na luzie.

26 Jaki masz numer obuwia?

27 Na podstawie wykresu umieszczonego wcześniej, oblicz ile procent uczniów w klasie II a ma numer obuwia 39? 21-100% 7-x% x = 7 · 100% : 211 33,3% Odp. W klasie 2a 33,3% uczniów ma numer obuwia 39.

28 Słodycze, owoce, warzywa - wybór należy do ciebie...

29 Na podstawie wykresu umieszczonego, wcześniej, oblicz ile procent osób lubi słodycze? 21 -100% 10 - x% X = 10 · 100 % : 21 47,6% Odp. 47,6% ankietowanych lubi słodycze.

30 Jakiego języka uczysz się najchętniej?

31 Klasa II a liczy łącznie 21 osób. Uczniów lubiących język niemiecki jest 3. Jaki procent całej klasy stanowią osoby lubiące ten język? 21-100% 3-x% X = 3 · 100% : 21 14,3% Odp. 14,3% uczniów naszej klasy lubi język niemiecki.

32 Ile czasu dziennie spędzasz przed komputerem?

33 Twój ulubiony kolor

34 Ile przeczytałeś książek w ciągu ostatniego roku?

35 Ile czasu spędzasz na odrabianie zadań domowych?

36 Bibliografia W naszej pracy korzystaliśmy z następujących źródeł: Matematyka 2, podręcznik dla gimnazjum, GWO. Egzamin gimnazjalny 2010, Matematyka, Vademecum, OPERON. www.math.edu.pl www.wikipedia.pl

37 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google