Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących GIMNAZJUM w Knyszynie ID grupy: 96/91_MP_G2 Opiekun: Bogusława Gosko Kompetencja: matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Mój drugi dom Semestr/rok szkolny: II/2010/2011 …………………………………………………….

3 Mój drugi dom

4 NASZA WSPANIAŁA GRUPA

5 ZASADY TWORZENIA KWESTIONARIUSZA ANKIETY Pytania powinny być jasno sformułowane, a język dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów Pytania nie mogą sugerować odpowiedzi W pytaniach należy unikać podwójnych przeczeń Przy pytaniu zamkniętym liczba możliwych odpowiedzi nie powinna być ani zbyt duża, ani zbyt mała

6 … Należy zostawić odpowiednio dużo wolnego miejsca po pytaniach otwartych Trzeba zachować rozsądną proporcję między pytaniami zamkniętymi i otwartymi, tych ostatnich może być mniej Trzeba zapewnić uczniów o anonimowości ankiety i stworzyć ku temu warunki Należy poinformować uczniów, w jakim celu przeprowadzamy ankietę i jak będą wykorzystane jej wyniki

7 OPRACOWALIŚMY ANKIETĘ: JACY JESTEŚMY Oto ona…Jak do tego doszliśmy!

8 WIELKOŚCI STATYSTYCZNE: Dominanta (wartość modalna, moda) to najczęściej występująca wartość. Aby obliczyć medianę z n liczb, najpierw ustawiamy je w kolejności rosnącej: a 1, a 2,… a n. Jeśli n jest nieparzyste, to mediana jest liczbą stojącą na środkowej pozycji. Jeśli n jest parzyste to mediana jest średnią arytmetyczną dwóch liczb znajdujących się na środkowych pozycjach. Średnią arytmetyczną n liczb a 1, a 2,… a n obliczamy ze wzoru:

9 SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH: Diagram słupkowy – histogram (przykład)

10 Wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyśpieszonym – przykład.

11 DIAGRAM: kołowykołowy procentowy

12 DIAGRAMY OBRAZKOWE: Gra ALGEBRAFSudoku OBRAZKOWE

13 PRZYGOTOWUJEMY PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PRZEDSTAWIAJĄCĄ WYNIKI ANKIETY :JACY JESTEŚMY. Podzieliliśmy się zadaniami…. Opracowujemy dane z ankiety w postaci: tabelek diagramów słupkowych diagramów kołowych wykresów

14 CO TO JEST ERGONOMIA I CZYM SIĘ ZAJMUJE? Pojęcie: "Ergonomia oraz projektowanie ergonomiczne to dostosowanie maszyn, urządzeń i przedmiotów do potrzeb fizycznych i psychicznych człowieka." Zasady doboru mebli szkolnych w zależności od wzrostu uczniów:

15 ZASADY OZNAKOWANIA WIELKOŚCI MEBLI DO SIEDZENIA: · Stoliki i krzesła powinny być oznakowane numerem wielkości mebla lub odpowiednim kolorem oznaczającym jego wysokość. · Zestaw mebli powinien posiadać tę samą cechę – numeracja/kolor stołu musi odpowiadać numeracji/kolorystyce krzesła. · Prawidłowe i widoczne oznakowanie - umożliwia sprawny dobór przez ucznia stanowiska dostosowanego do jego wzrostu. Wobec tego, dobrym rozwiązaniem jest malowanie metalowych stelaży stołów, krzeseł wg podanego kodu kolorystycznego.

16 · W przypadku braku oznakowania mebli wykonać pomiary wysokości stołu i siedziska, a następnie oznakować meble odpowiednim kolorem lub numerem w sposób widoczny dla uczniów. · Wykonać na podstawie normy - i umieścić w każdej sali dydaktycznej - planszę zawierającą numery wielkości ławek, stołów i krzeseł przypisane do wysokości ciała uczniów w pozycji stojącej oraz wyróżniki kolorystyczne. · Wykonać i umieścić w każdej sali dydaktycznej przymiar do pomiaru wzrostu uczniów, który powinien uwzględniać wyróżniki kolorystyczne odpowiadające numerom wielkości mebli.

17 PAMIĘTAJMY! Utrwalenie w świadomości młodzieży znaczenia właściwego doboru mebli dla ich zdrowia będzie sukcesem, jeśli prowadzić będzie do wyrobienia prawidłowych nawyków i do samokontroli w organizacji swojego stanowiska pracy w szkole, w domu, a w przyszłości w pracy.

18 PRZYPOMINAMY WIADOMOŚCI O FIGURACH PŁASKICH. Rozwiązujemy zadania : obliczamy pola figur w wymiarach rzeczywistych i w skali, obliczamy wymiary wielokątów w danej skali, znając skalę wyznaczamy wymiary rzeczywiste figur. Popisujemy się swoją wiedzą i umiejętnościami…

19 WSZYSTKO O BRYŁACH Obliczamy pola powierzchni brył: Obliczamy objętości brył:

20 CECHY PODOBIEŃSTWA TRÓJKĄTÓW: I cecha podobieństwa trójkątów: b/b = a/a = c/c = k k - skala podobieństwa ΔABC ~ ΔA'B'C' Jeżeli boki jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich boków drugiego trójkąta, to trójkąty są podobne.

21 II cecha podobieństwa trójkątów: α = α' β = β' ΔABC ~ ΔA'B'C' Jeżeli miary dwóch kątów jednego trójkąta są równe miarom odpowiednich dwóch kątów drugiego trójkąta, to trójkąty są podobne.

22 III cecha podobieństwa trójkątów α = α' b/b = a/a ΔABC ~ ΔA'B'C' Jeżeli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty między nimi zawarte są przystające, to trójkąty są podobne.

23 DOKONUJEMY POMIARÓW: korytarzy sal lekcyjnych

24 OPRACOWUJEMY ZEBRANE POMIARY Plan kondygnacji budynku szkolnego Plan posesji szkoły

25 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ZAPREZENTOWANIA NASZEJ PRACY NA FORUM SZKOŁY Poszczególne zespoły: analizują, poprawiają i uzupełniają wcześniej opracowane wyniki pracy Grupa osób opracowuje harmonogram prezentowania wyników pracy

26 Mam tremę… Słuchają mnie… Jest dobrze… WYSTĘP PRZED PUBLICZNOŚCIĄ…

27 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google