Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Knyszynie ID grupy: 96/91_mp_g1 Opiekun: Małgorzata Wojtecka Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Knyszynie ID grupy: 96/91_mp_g1 Opiekun: Małgorzata Wojtecka Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Knyszynie ID grupy: 96/91_mp_g1 Opiekun: Małgorzata Wojtecka Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Newton górą Semestr/rok szkolny: II/2010/2011

3 Nasza praca nad projektem „Newton górą”
Zajmowaliśmy się między innymi: Poznaniem postaci Izaaka Newtona Rodzajem sił występujących w przyrodzie Zasadami dynamiki Newtona Badaniem, eksperymentowaniem, odpowiedzią na ciekawe pytania… Interesującymi wykładami Prezentowaliśmy swoje prace Newton dla potomnych

4 „Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną” ISAAC NEWTON

5 ISaac Newton Sir Isaac Newton urodził się 4 stycznia 1643, zm. 31 marca angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik, największy i najbardziej błyskotliwy naukowiec, jedna z najbardziej wpływowych osób w całej historii. Izaak Newton przez całe życie dociekał, jak zbudowany jest i jak funkcjonuje świat. Obserwował, prowadził eksperymenty, budował przyrządy, wykonywał obliczenia, dowodził twierdzeń.

6 Największe dzieła: - Method of Fluxions (1671)
De Motu Corporum (1684) - Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) - Opticks (1704) - Arithmetica Universalis (1707) - An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture (1754) Opublikowane pośmiertnie w 1728 r.: - Short Chronicle, The System of the World, Optical Lectures, Universal Arithmetic, The Chronology of Ancient Kingdoms, Amended, De mundi systemate.

7 Osiągnięcia w fizyce W swoim słynnym dziele Philosophiae Naturalis Principia Mathematica sprecyzował pojęcia przestrzeni, czasu, układu odniesienia, masy, siły, pędu itd. Podał trzy podstawowe prawa dynamiki, zwane zasadami mechaniki, leżące u podstaw mechaniki klasycznej, Sformułował zasady zachowania pędu i momentu pędu. Odkrył również prawo powszechnego ciążenia jako uniwersalne prawo natury. Korzystając z podanych przez siebie praw ruchu, wyrażonych w ścisłej matematycznej postaci, rozwiązał wiele konkretnych problemów właściwej fizyki . Zawarte w dziele informacje przyczyniły się do rozwoju wielu nauk.

8 Optyka według Newtona Również optyka zawdzięcza Newtonowi wiele rewolucyjnych odkryć (np. odkrycie zjawiska interferencji światła). W 1667 roku uczony sformułował teorię korpuskularnej budowy światła, pierwszy rozszczepił pryzmatem światło, uzyskując barwne widmo. Jego prace w dziedzinie optyki pozwoliły mu skonstruować teleskop zwierciadłowy do obserwacji gwiazd, będący pierwowzorem współczesnych teleskopów.

9 Matematyka Opierając się na geometrii Kartezjusza, stworzył rachunek różniczkowy (dział matematyki umożliwiający obliczanie szybkości zachodzenia zmian dowolnych wielkości). Jest twórcą rachunku wariacyjnego, dokonał wyznaczenia tzw. „dwumianu Newtona”. Matematycznie opisał zjawisko pływów morskich.

10 Odkrycia i eksperymenty
Choć jego zasługi dotyczą głównie teorii, to jednak dokonał on także wielu odkryć eksperymentalnych (np. odkrycie dyspersji światła, rozszczepienia światła białego, dyfrakcji i interferencji w cienkich płytkach, odkrycie prawa stygnięcia ciał, praw lepkości). Okazał się nie tylko utalentowanym eksperymentatorem, lecz również znakomitym rzemieślnikiem własnoręcznie zbudował zaprojektowany przez siebie teleskop zwierciadlany. Rozważając problemy fizyki konstruował aparat matematyczny, konieczny do opisu jej praw.

11 Isaak Newton Ciekawostki i anegdoty ;-) Ciekawostki i anegdoty ;-)

12 Newton noworodkiem Ojciec Isaaka Newtona też nazywał się Isaak Newton. W odróżnieniu od syna był niepiśmiennym rolnikiem.  Przyszły reformator fizyki był wcześniakiem i jako noworodek był maleńki- podobno mieścił się w litrowym garnku - i tak słabowity, że nie dawano mu szans na przeżycie. Miał jednak bardzo silny organizm i zmarł dopiero w 85 roku życia, ciesząc się na ogół dobrym zdrowiem.

13 Newton a sztuka Podróże Izaaka
Newton w czasach szkolnych pisywał wiersze. Jeden z nich zachował się i dowodzi talentu autora. Lubił także bardzo rysować. Ściany jego pokoju były pokryte rysunkami ludzi, zwierząt, statków, maszyn itp., wykonanych węglem. Jednak w późniejszym okresie nie przejawiał zainteresowania sztuką. Izaak Newton był domatorem i nie lubił podróżować. Kiedy jednak musiał używać powozu, to podczas jazdy miał zabawny zwyczaj rozpościerania szeroko rąk i wystawiania dłoni z obu stron przez okna; był to niecodzienny znak rozpoznawczy dla przechodniów.

14 Pewnego razu, wracając konno do domu z Grantham, chciał ulżyć
Przygoda z koniem ;pp Pewnego razu, wracając konno do domu z Grantham, chciał ulżyć zwierzęciu, zsiadł więc z niego, by wejść pieszo na strome wzniesienie. Zatopiony w rozmyślaniach nie zauważył jednak, że koń wysunął z uzdy łeb i pobiegł na pobliską łąkę; dopiero kiedy na szczycie odwrócił się, aby znów dosiąść wierzchowca, okazało się, że trzyma w ręku tylko pustą uzdę.

15 Styl Newtona Newton nie przywiązywał wagi do swego ubioru i często pokazywał się w stroju niedbałym, z potarganymi włosami, nie dopiętymi guzikami i obluzowanymi częściami garderoby. Dopiero w Londynie zaczął zwracać uwagę na swój wygląd i zawsze nosił się bardzo starannie, jak nakazywały obyczaje i jego pozycja społeczna - dyrektora mennicy i prezesa Towarzystwa Królewskiego.

16 Newton jako nauczyciel
Podczas egzaminu Newton zadał pewnemu studentowi pytanie: - Proszę mi powiedzieć, dlaczego Ziemia się obraca? Stremowany młodzieniec po długim namyśle wyjąkał: - Ja... ja wiedziałem, panie profesorze, ale zapomniałem i nie mogę sobie wcale przypomnieć. - Nieszczęsny człowieku! - zawołał wielki uczony - na całym świecie pan jeden wiedział dlaczego Ziemia się obraca i właśnie pan musiał zapomnieć.

17 Nasza praca nad projektem
Newton w wielu wcieleniach Ząb Isaaka Newton, o czym znacznie mniej się mówi, oprócz badań ściśle naukowych, zajmował się też alchemią, okultyzmem, religią oraz magią. Najdroższym zębem na świecie wydaje się być ząb Isaaka Newtona, sprzedany w 1816r. za 3300$. Arystokrata, który nabył ów ząb wstawił go sobie w pierścień. Nasza praca nad projektem

18 Rodzaje sił występujących w przyrodzie

19 Siła tarcia klocków hamulcowych zatrzymuje rower.
Wyraża się wzorem: T=N* f gdzie: N - nacisk na powierzchnię, f - współczynnik tarcia

20 Siła parcia płynu Powoduje że ciało pływa zanurzone wewnątrz cieczy
wyraża się wzorem: Fp = p × S gdzie: p - ciśnienie S - pole powierzchni

21 Siła sprężystości Powoduje naciąganie cięciwy i lot strzały
wyraża się następującym wzorem: Fs= -k ·X gdzie: k - współczynnik sprężystości x - odkształcenie

22 Siła grawitacji Powoduje, że nie tylko jabłko spada,
wyraża się wzorem: F = Gm1m2/r2 gdzie : m1, m2 - masy ciał r - odległość między środkami ciał G - stała grawitacji

23 Nasza praca nad projektem
Siła wyporu Powoduje, że statek unosi się na wodzie, wyraża się wzorem : F= ρgV gdzie : ρ- gęstość płynu g - przyspieszenie ziemskie V - objętość Nasza praca nad projektem

24 I zasada I zasada dynamiki dotyczy sytuacji, gdy na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się. Wtedy ciało będzie pozostawało w spoczynku lub będzie poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym ( przyspieszenie jest równe zero).

25 II zasada II zasada dynamiki natomiast mówi, że jeśli wypadkowa siła działająca na ciało jest różna od zera, to nadaje ona ciału przyspieszenie a, które jest wprost proporcjonalne do tej siły F i odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała m. Ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym. W zależności od zwrotu przyspieszenia będzie to ruch jednostajni przyspieszony lub jednostajnie opóźniony.

26 Nasza praca nad projektem
III zasada III zasada dynamiki dotyczy wzajemnych oddziaływań między ciałami. Mówi, że jeśli jedno ciało oddziałuje na drugie ciało z pewna siłą, to drugie ciało również oddziałuje na ciało pierwsze z taką samą siłą co do wartości lecz przeciwnie skierowaną. Nasza praca nad projektem

27 Badamy, eksperymentujemy. Ciekawe pytania…

28 Na czym polega trzepanie dywanu?
Odpowiadamy na ciekawe pytania Które jajo jest ugotowane? Na czym polega trzepanie dywanu? Uderzenie trzepaczką wprawia w ruch dywan, a niezwiązane z nim drobiny kurzu pozostają w spoczynku i tracą kontakt z dywanem. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem bezwładności. To, które obraca się szybciej - zasada bezwładności

29 Nasza praca nad projektem
Dlaczego w pociągu bezpieczniej jest umieścić bagaż na półce od strony lokomotywy? Gdy pociąg będzie hamował na przystankach to bagaż będzie wbijał się w ścianę przedziału, gdyby leżał na półce po drugiej stronie mógłby spaść i zrobić krzywdę siedzącym. Pociąg częściej hamuje niż się rozpędza. To tak jak z jadącym samochodem który zahamuje, człowiek zostaje wyrzucony do przodu, dlatego ważne jest zapinanie pasów. Dlaczego rowerzysta po zderzeniu z przeszkodą zostaje wyrzucony do przodu? Chodzi tu o I zasadę dynamiki, zwaną także zasadą bezwładności. Rowerzysta jedzie, jest w ruchu, nagle koło zatrzymuje się i ponieważ "chce" się dalej poruszać, rowerzysta zostaje wyrzucony do przodu, dlatego należy uważać przy hamowaniu Nasza praca nad projektem

30 Wykłady z fizyki 12.X.2010r p.Aneta Polewko-Klim
r p. Ryszard Gieniusz i p. Anna Go r p. Piotr Chomienia

31 Prezentacja projektów

32 Cytaty - „Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.”
- „Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.” - „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” - „Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.” - „Nawet gdyby nie było żadnych innych dowodów, sam kciuk przekonałby mnie o istnieniu Boga.” - „Jeśli widzę dalej to tylko dlatego, że stoję na ramionach Olbrzymów.” W prezentacji wykorzystano zasoby Internetu

33


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Knyszynie ID grupy: 96/91_mp_g1 Opiekun: Małgorzata Wojtecka Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google