Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Na podstawie artykułu Krzysztofa Kostro Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Gospodarka Narodowa nr 7-8.2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Na podstawie artykułu Krzysztofa Kostro Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Gospodarka Narodowa nr 7-8.2005."— Zapis prezentacji:

1 Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Na podstawie artykułu Krzysztofa Kostro Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Gospodarka Narodowa nr

2 Wprowadzenie do koncepcji kapitału społecznego – czym jest kapitał społeczny ? Trudny do zdefiniowania czynnik o charakterze społecznym obejmujący nierynkowe relacje determinujące indywidualne i zbiorowe możliwości działań i działania ludzi mające konsekwencje ekonomiczne Trudny do zdefiniowania czynnik o charakterze społecznym obejmujący nierynkowe relacje determinujące indywidualne i zbiorowe możliwości działań i działania ludzi mające konsekwencje ekonomiczne Sposób oddziaływania relacji międzyludzkich, uwarunkowań strukturalnych grup i wspólnot oraz czynników kulturowych na warunki ekonomiczno-polityczne w jakich funkcjonują oraz na siebie nawzajem Sposób oddziaływania relacji międzyludzkich, uwarunkowań strukturalnych grup i wspólnot oraz czynników kulturowych na warunki ekonomiczno-polityczne w jakich funkcjonują oraz na siebie nawzajem

3 Podstawowe definicje kapitału społecznego Kapitał społeczny to instytucje, społeczne relacje, sieci i normy kształtujące ilosć i jakośc społecznych interakcji w społeczeństwie (Bank Światowy) Kapitał społeczny to instytucje, społeczne relacje, sieci i normy kształtujące ilosć i jakośc społecznych interakcji w społeczeństwie (Bank Światowy) Kapitał społeczny jako podzielana wiedza, porozumienie, normy, zasady i oczekiwania dotyczące wzorców interakcji jakie grupy ludzi wnoszą do powtarzalnych czynności […] gdy stoją przed problemami społecznymi lub w sytuacji wspólnego działania ich członków muszą znaleźć sposoby stworzenia wzajemnie wzmacniających się oczekiwań i zaufania by przezwyciężyć pierwotne i krótkookresowe pokusu jakie napotkają Kapitał społeczny jako podzielana wiedza, porozumienie, normy, zasady i oczekiwania dotyczące wzorców interakcji jakie grupy ludzi wnoszą do powtarzalnych czynności […] gdy stoją przed problemami społecznymi lub w sytuacji wspólnego działania ich członków muszą znaleźć sposoby stworzenia wzajemnie wzmacniających się oczekiwań i zaufania by przezwyciężyć pierwotne i krótkookresowe pokusu jakie napotkają

4 Przejawy istnienia kapitału społecznego ZAUFANIE – podstawa wzajemności relacji ZAUFANIE – podstawa wzajemności relacji WSPÓŁPRACA – działanie wspólne umożliwione przez wzajemne zaufanie WSPÓŁPRACA – działanie wspólne umożliwione przez wzajemne zaufanie SIECI SPOŁECZNE – relacje jednostek lub grup SIECI SPOŁECZNE – relacje jednostek lub grup SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE - udział w dobrowolnych stowarzyszeniach i obywatelska aktywność SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE - udział w dobrowolnych stowarzyszeniach i obywatelska aktywność ZOBOWIĄZANIE ODWZAJEMNIENIA – oczekiwanie rewanżu powstałe w wyniku wzajemnego zaufania ZOBOWIĄZANIE ODWZAJEMNIENIA – oczekiwanie rewanżu powstałe w wyniku wzajemnego zaufania ORGANICZNIE ZWIĄZANE

5 Rodzaje sieci społecznych warunkujące możliwości i zakres dokonywania działań WIĘŹ WIĘŹ Jednorodne, zamknięte zbiorowości tj. rodzina, gr. krewniacze, gr. etniczne, bliscy przyjacieleJednorodne, zamknięte zbiorowości tj. rodzina, gr. krewniacze, gr. etniczne, bliscy przyjaciele Silna więź emocjonalna, lojalność, solidarnośćSilna więź emocjonalna, lojalność, solidarność Wspólnota podzielanych wartości i normWspólnota podzielanych wartości i norm Nieufność wobec obcychNieufność wobec obcych Postawa do wewnątrz grupyPostawa do wewnątrz grupy Zapokojenie podstawowych potrzeb, radzenie sobie w codziennym życiu CEL

6 Rodzaje sieci społecznych warunkujące możliwości i zakres dokonywania działań POMOST POMOST Duże, otwarte, niejednorodne grupy tj. koledzy, znajomi, znajomi naszych znajomych, stowarzyszeniaDuże, otwarte, niejednorodne grupy tj. koledzy, znajomi, znajomi naszych znajomych, stowarzyszenia Słaba więź emocjonalnaSłaba więź emocjonalna Wymiana informacji i wiedzy z szerszym gronem osóbWymiana informacji i wiedzy z szerszym gronem osób Osiągnąć wymierny cel np. zdobyć pracę, podnieść status społeczny CEL

7 Rodzaje sieci społecznych warunkujące możliwości i zakres dokonywania działań OGNIWO OGNIWO Zbiorowość o strukturze hierarchicznejZbiorowość o strukturze hierarchicznej Uwzględnia różnicę pozycji, statusów i zakresów władzyUwzględnia różnicę pozycji, statusów i zakresów władzy Utrzymania wertykalnego podziału społeczeństwa np. stosunek przełożony podwładny CEL

8 Rodzaje sieci społecznych warunkujące możliwości i zakres dokonywania działań WIĘZI MAŁY OBSZAR SILNE EMOCJE JEDNORODNA STRUKTURA MAŁY ZASIĘG I MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA POMOSTY DUŻY OBSZAR SŁABE EMOCJE NIEJEDNORODNA STRUKTURA DUŻY ZASIĘG I MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA OGNIWO STRUKTURA WERTYKALNA OBEJMUJĄCA STOSUNKI ZWIERZCHNOŚCI I RÓŻNICE STATUSÓW ZAKRESY WŁADZY WYZNACZAJĄ MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA

9 Wpływ sieci społecznych na rozwój zbiorowości Zamknięcie w obrębie własnej grupy, niechęć wobec zmian, brak inicjatywy POMOSTY, OGNIWA WIĘZI Brak poczucia przynależności, brak wsparcia, poczucie słabości WIĘZI, OGNIWA POMOSTY

10 Wpływ sieci społecznych na rozwój zbiorowości Nadmiar uwzględniania stosunków władzy, możliwość wykluczenia grup, jednostek o niskich statusach WIĘZI, POMOSTY OGNIWA WIĘZIPOMOSTY Równowaga pomiędzy rodzajami sieci społecznych warunkuje zrównoważony poziom rozwoju zbiorowości

11 Kategoryzacja elementów kapitału społecznego Podejście indywidualistyczne Podejście indywidualistyczne Kapitał społeczny jako atrybut jednostki, potencjał prywatny o właściwościach dobra prywatnego akumulowany i wykorzystywany do realizacji prywatnych celów jednostkiKapitał społeczny jako atrybut jednostki, potencjał prywatny o właściwościach dobra prywatnego akumulowany i wykorzystywany do realizacji prywatnych celów jednostki Podejście społeczne Podejście społeczne Kapitał społeczny jako atrybut społeczeństwa, o właściwościach dobra publicznego, obejmujący jakość sieci i relacji społecznych umożliwiających współdziałanie członkom społeczeństwaKapitał społeczny jako atrybut społeczeństwa, o właściwościach dobra publicznego, obejmujący jakość sieci i relacji społecznych umożliwiających współdziałanie członkom społeczeństwa

12 Analiza kapitału społecznego Kapitał społeczny Ujęcie sytuacyjne Ujęcie społ.- psychologiczne Ujęcie kulturowe Kapitał społeczny jest odmienny dla różnych grup i sytuacji i zmienia się w zależności od sytuacji CECHA : ZMIENNOŚĆ Kapitał społeczny jako zbiór kulturowo przekazywanych norm oraz zaufania umożliwiający wyłanianie się sieci i stowarzyszeń CECHA : SPÓJNOŚĆ SYTUACYJNA Kapitał społeczny jest czynnikiem jednorodnym dla jednostek należących do tej samej kultury oraz dla różnych sytuacji CECHA : STAŁOŚĆ I PRZEWIDYWALNOŚĆ

13 Podstawowe podejścia badawcze - Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu Kapitał społeczny jako powstający w kontekście społecznym produkt relacji międzyludzkich będący atrybutem jednostki, która go tworzy i wykorzystuje do własnych celówKapitał społeczny jako powstający w kontekście społecznym produkt relacji międzyludzkich będący atrybutem jednostki, która go tworzy i wykorzystuje do własnych celów Element strategii jednostki w poszukiwaniu korzyściElement strategii jednostki w poszukiwaniu korzyści Osiągnięcie celu jest uzależnione od intensywności, ilości kontaktów oraz od środków dostępnych przez te kontaktyOsiągnięcie celu jest uzależnione od intensywności, ilości kontaktów oraz od środków dostępnych przez te kontakty Pojęcie podstawowe INDYWIDUALNA STRATEGIA JEDNOSTKI

14 Podstawowe podejścia badawcze - James Coleman James Coleman James Coleman Kapitał społeczny jako zasób całej grupy wykorzystywany przez jej członków, niezależnie od wkładu włożonego w jego zdobywanieKapitał społeczny jako zasób całej grupy wykorzystywany przez jej członków, niezależnie od wkładu włożonego w jego zdobywanie Dostęp jest uzasadniony przez samo bycie w grupie tzn. uczestniczenie w relacji i podzielanie wspólnych wartościDostęp jest uzasadniony przez samo bycie w grupie tzn. uczestniczenie w relacji i podzielanie wspólnych wartości Tworzony nieświadomie ale w wyniku strategii poszczególnych członków dążących do osiągnięcia indywidualnych korzyściTworzony nieświadomie ale w wyniku strategii poszczególnych członków dążących do osiągnięcia indywidualnych korzyści Pojęcie podstawowe – DOBRO PODZIELANE PRZEZ GRUPĘ

15 Podstawowe podejścia badawcze - Robert Putnam Robert Putnam Robert Putnam Atrybut dużych struktur społecznych o budowie wertykalnej łączącej jednostki o porównywalnej pozycji i władzyAtrybut dużych struktur społecznych o budowie wertykalnej łączącej jednostki o porównywalnej pozycji i władzy Nacisk na znaczenie pomostów, znajomości, stowarzyszeńNacisk na znaczenie pomostów, znajomości, stowarzyszeń i organizacji jako spoiwa pomiędzy członkami różnych grup Ujęcie makro – dobro publiczne utożsamiane z cnotami obywatelskimi i zaangażowaniem społecznymUjęcie makro – dobro publiczne utożsamiane z cnotami obywatelskimi i zaangażowaniem społecznym Oparty na sieciach społecznych zaufaniu i normach odwzajemnieniaOparty na sieciach społecznych zaufaniu i normach odwzajemnienia Pojęcie podstawowe – ZAANGAŻOWANIE I CNOTY OBYWATELSKIE

16 Francis Fukuyama Francis Fukuyama Kapitał społeczny wywodzi się z dziedziczonych nawyków społecznych wynikających z określonej przynależności kulturowejKapitał społeczny wywodzi się z dziedziczonych nawyków społecznych wynikających z określonej przynależności kulturowej Różnicuje się w zależności od przynależnego danej kulturze poziomu zaufania oraz systemu wartościRóżnicuje się w zależności od przynależnego danej kulturze poziomu zaufania oraz systemu wartości INNA INNY INNA INNY KULTURA KAPITAŁ SPOŁECZNY KULTURA KAPITAŁ SPOŁECZNY Podejście najszersze ale także najściślej związane z ekonomiąPodejście najszersze ale także najściślej związane z ekonomią Pojęcie podstawowe – RÓŻNICA POZIOM ZAUFANIA Podstawowe podejścia badawcze - Francis Fukuyama

17 Podlega produkcji i wymaga nakładów Podlega produkcji i wymaga nakładów Przekształca nakłady w gotowe produkty Przekształca nakłady w gotowe produkty Możliwość inwestowania i osiągania wymiernych korzyści Możliwość inwestowania i osiągania wymiernych korzyści Wyspecjalizowany jako komplementarna, dynamiczna substancja kapitałowa Wyspecjalizowany jako komplementarna, dynamiczna substancja kapitałowa Zmienna trwałość, konieczność reprodukcji Zmienna trwałość, konieczność reprodukcji use it or lose it – konieczność podtrzymywania produktywności use it or lose it – konieczność podtrzymywania produktywności Przewidywalność korzyści i strat Przewidywalność korzyści i strat Obecność kosztu alternatywnego Obecność kosztu alternatywnego Mobilność Mobilność Zbywalność Zbywalność Ekonomiczne cechy kapitału społecznego

18 Miary kapitału społecznego Miary kapitału społecznego Intensywność relacji,Intensywność relacji, Charakter relacji,Charakter relacji, Podzielność norm i wartości,Podzielność norm i wartości, Poziom zaufania,Poziom zaufania, Natężenie zaangażowania obywatelskiegoNatężenie zaangażowania obywatelskiego Jak mierzyć i badać kapitał społeczny? Im wyższy poziom interdyscyplinarności pojęcia tym wyższy poziom wszechstronności ujęć badawczych oraz interdycyplinarności wniosków

19 Dzięki elementowi przewidywalności zmniejsza niepewność zjawisk społeczno-ekonomicznych Dzięki elementowi przewidywalności zmniejsza niepewność zjawisk społeczno-ekonomicznych Wprowadza normy i wzory wyznaczające kierunek i intensywność działań Wprowadza normy i wzory wyznaczające kierunek i intensywność działań System sankcji pozwalający na kontrolę lub eliminację zachowań niepożądanych w zbiorowości System sankcji pozwalający na kontrolę lub eliminację zachowań niepożądanych w zbiorowości Jest substytutem norm prawnych – wyznacza zwyczajowe sposoby działania Jest substytutem norm prawnych – wyznacza zwyczajowe sposoby działania Dzięki klimatowi zaufania zmniejsza koszty transakcji ekonomicznych Dzięki klimatowi zaufania zmniejsza koszty transakcji ekonomicznych W skali mikro wprowadza wiedzę typu know who – informację o członkach grupy dysponującymi informacjami pomocnymi w danej sytuacji W skali mikro wprowadza wiedzę typu know who – informację o członkach grupy dysponującymi informacjami pomocnymi w danej sytuacji Przyczynia się do wzrostu efektywności pracy w przedsiębiorstwach Przyczynia się do wzrostu efektywności pracy w przedsiębiorstwach W skali makro przyczynia się do wzrostu gospodarczego W skali makro przyczynia się do wzrostu gospodarczego Ekonomiczna rola kapitału społecznego

20 Dominacja mocnych więzi może powodować wrogość wobec innych grup w tym zachowania agresywne, powstawanie stereotypów i uprzedzeń Dominacja mocnych więzi może powodować wrogość wobec innych grup w tym zachowania agresywne, powstawanie stereotypów i uprzedzeń Nepotyzm Nepotyzm Stagnacja, brak dynamiki i rozwoju Stagnacja, brak dynamiki i rozwoju Utrwalanie się nierówności społecznych w obrębie zbiorowości Utrwalanie się nierówności społecznych w obrębie zbiorowości Nierównomierny dostęp do zasobów społecznych Nierównomierny dostęp do zasobów społecznych Negatywne aspekty funkcjonowania kapitału społecznego

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Na podstawie artykułu Krzysztofa Kostro Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Gospodarka Narodowa nr 7-8.2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google