Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria formalistyczna kontra teoria empiryczno-naukowa Na podstawie książki Thomasa Mayera Prawda kontra precyzja w ekonomii, rozdz 3-4 Jacek Gąsowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria formalistyczna kontra teoria empiryczno-naukowa Na podstawie książki Thomasa Mayera Prawda kontra precyzja w ekonomii, rozdz 3-4 Jacek Gąsowski."— Zapis prezentacji:

1 Teoria formalistyczna kontra teoria empiryczno-naukowa Na podstawie książki Thomasa Mayera Prawda kontra precyzja w ekonomii, rozdz 3-4 Jacek Gąsowski

2 Plan prezentacji zPodział dziedzin badawczych zDwa dominujące nurty w ekonomii: teoria formalistyczna kontra ekonomia empiryczno-naukowa zInne podziały ekonomii zGradacja ekonomii pod względem prestiżu zTematy do dyskusji

3 Podział dziedzin badawczych z1. Poziomy - według obszarów badawczych (np. biologia i geologia) z2. Pionowy - według stopnia abstrakcji (np. fizyka i inżynieria, fizjologia i medycyna) zW ekonomii, tak samo jak w innych naukach społecznych, obowiązuje podział poziomy.

4 Dwa dominujące nurty w ekonomii zTEORIA FORMALISTYCZNA: zLogiczny rygor i elegancja wywodu zSzerokie zastosowanie matematyki, rozumianej jako model, a nie jedynie narzędzie zNiewielka rola dowodów empirycznych zWnioski wyprowadzane wprost z założeń (a ich ważność dowiedziona tylko dla danego zbioru założeń) zIdeałem jest uniwersalność, zwięzłość i zmatematyzowana forma prezentacji

5 Dwa dominujące nurty w ekonomii zTEORIA EMPIRYCZNO-NAUKOWA zNacisk na empiryczną sprawdzalność teorii oraz ich przystawalność do rzeczywistości zPrzyjmowany model nauk przyrodniczych zMatematyka traktowana jako narzędzie zZwolennicy tej teorii są skłonni opierać się na tym, co wysoce prawdopodobne zJak długo teoria wyjaśnia przebieg historii gospodarczej, jest to dobrą teorią

6 Przykłady różnic w obu podejściach z1. Stopień prostoty założeń. Formaliści: proste założenia, np. konkurencja doskonała lub nie. Empirycy: rynek różni się pod względem stopnia doskonałości. z2. Założenie racjonalności. Dla formalistów to nienaruszalne prawo, zaś dla empiryków - hipoteza robocza, którą w pewnych warunkach można uchylić. z3. Podejście do ekonometrii. Zwolennicy ekonomii formalistycznej usilnie szukają prawdziwych wartości parametrów, natomiast ekonometrycy empiryczno- naukowi szukają prawidłowości w danych.

7 Zalety teorii formalistycznej zBadania formalistyczne tworzą cenną wiedzę, nawet jeśli jest to wiedza o ograniczonej stosowalności zPrace formalistów tworzą bazę, wykorzystywaną przez inne nurty ekonomii, w tym empiryczno-naukowy zEkonomia formalistyczna może przeciwdziałać zbyt pochopnym rozwiązaniom problemów za pomocą niedostatecznie udowodnionych metod

8 Zalety teorii empiryczno-naukowej zFormułowanie i rozwiązywanie czysto logicznych problemów zSłużenie radą co do oceny realnych sytuacji w gospodarce zŚwiadomość ograniczeń (nie możemy udawać, że rozumiemy znacznie więcej niż faktycznie wiemy). W praktyce zapobiega to chęciom manipulacji gospodarką

9 Próba pogodzenia obu nurtów zThomas Mayer: zZarówno ekonomia formalistyczna, jak i empiryczno- naukowa są pełnoprawnymi gałęziami ekonomii i powinny współistnieć ze sobą na stopie pokojowej. zCi, którzy upierają się przy założeniu: jeśli to nie jest matematyka, to nie jest to też ekonomia, są w błędzie. Tak samo rzecz się ma z tymi, którzy uważają teorię formalistyczną za bezużyteczną.

10 Inne klasyfikacje ekonomii zEkonomia matematyczna i literacka zTeoria czysta i stosowana zEkonomia empiryczna i teoretyczna zNauka i nienauka (pseudonauka) zBrytyjska i amerykańska tradycja ekonomii zEkonomia marshallowska i walrasowska zTeoria o wyższych / niższych aspiracjach intelektualnych

11 Gradacja ekonomii zWartościowanie typów głównego nurtu ekonomii pod względem prestiżu: (od największego do najmniejszego) z1. Teoria formalistyczna z2. Teoria empiryczno-naukowa z3. Doradztwo polityczne i gromadzenie danych z4. Historia myśli ekonomicznej i metodologia

12 Tematy do dyskusji zCzy podział na formalistów i empiryków ma dziś sens? zCzy słuszne jest przekonanie o supremacji teorii formalistycznej oraz o większych umiejętnościach ekonomistów tego nurtu? zKtóry typ ekonomii jest nam bliższy? (np. z punktu widzenia naszych prac magisterskich)


Pobierz ppt "Teoria formalistyczna kontra teoria empiryczno-naukowa Na podstawie książki Thomasa Mayera Prawda kontra precyzja w ekonomii, rozdz 3-4 Jacek Gąsowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google