Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

23.08.2010 r.. SPRAWDZIAN 8.04.2010r. Rodzaj wskaźnika Wartość wskaźnika woj. podlaskiekraj Liczebność 12 441391 216 Wynik średni 24,824,56 Procent uzyskanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "23.08.2010 r.. SPRAWDZIAN 8.04.2010r. Rodzaj wskaźnika Wartość wskaźnika woj. podlaskiekraj Liczebność 12 441391 216 Wynik średni 24,824,56 Procent uzyskanych."— Zapis prezentacji:

1 23.08.2010 r.

2 SPRAWDZIAN 8.04.2010r.

3 Rodzaj wskaźnika Wartość wskaźnika woj. podlaskiekraj Liczebność 12 441391 216 Wynik średni 24,824,56 Procent uzyskanych punktów 6261 Wynik najniższy 30 Wynik najwyższy 40 Mediana 25 Modalna 31- Odchylenie standardowe 8,048,03 Ogólne wyniki sprawdzianu 1 007 uczniów mniej niż w roku ubiegłym

4 Osiągnięcia uczniów w obszarach umiejętności województwo podlaskie

5 Osiągnięcia uczniów w obszarach umiejętności województwo podlaskie

6 Wyniki gmin województwo podlaskie m. Łomżam. Białystokg. Rutka Tartakg. Orlag. Kulesze Kościelneg. Mielnikg. Nowe Piekutyg. Poświętne

7 Wyniki szkół Najwyższy wynik szkoły Szkoła Podstawowa w Żabinie – 36,8 pkt

8 Wyniki szkół Najwyższy wynik szkoły Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Białymstoku – 35,8 pkt

9 Wyniki szkół Szkoły podstawowe o systematycznie wysokich wynikach wieś Szkoła Podstawowa w Łempicach Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku Szkoła Podstawowa w Starym Radziszewie Szkoła Podstawowa w Stary Skarżynie Szkoła Podstawowa w Starym Laskowcu miasto pow. 100 tys. Szkoła Podstawowa nr 37 w Białymstoku Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu miasto od 20 do 100 tys. Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 4 W Kętrzynie Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku

10 EGZAMIN GIMNAZJALNY 27-28-29.04.2010r.

11 Rodzaj wskaźnika Wartość wskaźnika woj. podlaskiekraj Liczebność 14 704444 320 Wynik średni 29,5 pkt30,34 pkt Procent uzyskanych punktów 5961 Wynik najniższy 1 pkt0 pkt Wynik najwyższy 50 pkt Mediana 30 pkt31 pkt Modalna 32 pkt - Odchylenie standardowe 8,27 pkt8,38 pkt Ogólne wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna województwo podlaskie

12 część humanistyczna województwo podlaskie Osiągnięcia uczniów w obszarach umiejętności

13 Rodzaj wskaźnika Wartość wskaźnika woj. podlaskiekraj Liczebność 14 706444 115 Wynik średni 24,4 pkt23,90 pkt Procent pkt 4948 Wynik najniższy 2 pkt0 pkt Wynik najwyższy 50 pkt Mediana 23 pkt Modalna 19 pkt - Odchylenie standardowe 9,77 pkt9,63pkt Ogólne wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematyczno-przyrodnicza województwo podlaskie

14 część matematyczno-przyrodnicza województwo podlaskie Osiągnięcia uczniów w obszarach umiejętności

15 Rodzaj wskaźnika Wartość wskaźnika woj. podlaskiekraj Liczebność 13 585344 145 Wynik średni 30,1 pkt29,9 pkt Procent uzyskanych punktów 60 Wynik najniższy 0 pkt Wynik najwyższy 50 pkt Mediana 29 pkt Modalna 47 pkt i 18 pkt - Odchylenie standardowe 11,61 pkt11,68pkt Ogólne wyniki egzaminu gimnazjalnego język angielski województwo podlaskie

16 Ogólne wyniki egzaminu gimnazjalnego język angielski województwo podlaskie

17 język angielski województwo podlaskie Osiągnięcia uczniów w obszarach umiejętności

18 Wyniki szkół Najwyższy wynik szkoły Społeczne Gimnazjum nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku 16 uczniów w kl. III część humanistyczna – 39,5 pkt (drugi wynik w województwie) część matematyczno-przyrodnicza – 40,5 pkt (drugi wynik w województwie ) Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży 68 uczniów w kl. III część humanistyczna – 39,1 pkt (trzeci wynik w województwie ) część matematyczno-przyrodnicza – 40,7 pkt (pierwszy wynik w województwie ) Społeczne Gimnazjum nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku 17 uczniów w kl. III część humanistyczna – 39,9 pkt (pierwszy wynik w województwie)

19 Wyniki szkół Gimnazja o systematycznie wysokich wynikach z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej do 32 uczniów Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku Społeczne Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku Społeczne Gimnazjum nr 7 PTO w Białymstoku Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Białymstoku od 33 do 60 uczniów Gimnazjum nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce pow. 60 uczniów Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Publiczne Gimnazjum nr 17 w Białymstoku

20 EGZAMIN MATURALNY 4-28.05.2010r.

21 Ogólne wyniki egzaminu maturalnego Zdający egzamin maturalny po raz pierwszypo raz kolejnyrazem 13 0101 24714 257 Egzamin przeprowadzono w 252 szkołach województwo podlaskie

22 Wybory przedmiotów dodatkowych województwo podlaskie

23 Wybory przedmiotów dodatkowych województwo podlaskie

24 Ogólne wyniki egzaminu maturalnego Liczba absolwentów, którzy Zdawalność przystąpili przynajmniej do jednego z egzaminów obowiązkowych przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Woj. podlaskie12 99612 84780% Kraj---351 85281% województwo podlaskie

25 Ogólne wyniki egzaminu maturalnego zdawalność w typach szkół województwo podlaskie

26 Ogólne wyniki egzaminu maturalnego zdawalność w powiatach województwo podlaskie

27 Ogólne wyniki egzaminu maturalnego zdawalność w powiatach – rok 2009 i 2010 województwo podlaskie

28 Ogólne wyniki egzaminu maturalnego Udział przedmiotów obowiązkowych w niepowodzeniach maturzystów w 2010 r. województwo podlaskie

29 Wyniki szkół Szkoły o zdawalności 100 % (pow. 100 absolwentów) I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku (256)III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku (250)I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży (190)III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach (168)I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku (219)II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olszynie (190)II Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Elblągu (165)III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu (146)

30 Wyniki krajowe sprawdzianu www.cke.edu.pl Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu/egzaminu www.oke.lomza.pl Sprawozdanie ze sprawdzianu/egzaminu przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim www.oke.lomza.pl Edukacyjna Wartość Dodana www.ewd.edu.pl Wyniki przekazywane szkołom Źródła informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów wyniki wszystkich swoich uczniów uwzględniające punktację za każde zadanie, każdą czynność, sumę punktów za każdy standard i cały test w układzie tabelarycznym, dostęp do programu umożliwiającego sporządzenie wewnątrzszkolnych analiz i raportu, Wstępną informację o wynikach sprawdzianu/egzaminu SZKOŁA w dniu ogłoszenia wyników otrzymuje UCZEŃ po zalogowaniu się na stronie internetowej OKE, miał dostęp do szczegółowych informacji o swoich wynikach.

31 Sprawozdanie ze sprawdzianu/egzaminu przeprowadzonego w 2010 roku www.oke.lomza.pl Program do analizy wyników egzaminu maturalnego w szkole (pierwsza połowa września) Program do analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkole (druga połowa października) Połączone wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego (październik) Dyrektorzy szkół otrzymają:

32 Konferencje OKE październik - listopad 2010

33 Konferencje dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych 6 – X - 2010 Białystok7 – X - 2010 Łomża8 – X - 2010 Suwałki12 – X - 2010 Elbląg15 – X - 2010 Olsztyn19 - X - 2010 Ełk

34 Konferencje dla dyrektorów szkół maturalnych i zawodowych 26 - X - 2010 Białystok27- X - 2010 Suwałki28 – X - 2010 Łomża3 - XI - 2010 Elbląg4 – XI - 2010 Ełk5 - XI - 2010 Olsztyn

35 Zapowiadamy zorganizowanie konferencji dla nauczycieli języka polskiego, matematyki, języków obcych Zapraszamy

36 sierpień 2010


Pobierz ppt "23.08.2010 r.. SPRAWDZIAN 8.04.2010r. Rodzaj wskaźnika Wartość wskaźnika woj. podlaskiekraj Liczebność 12 441391 216 Wynik średni 24,824,56 Procent uzyskanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google