Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE. Data założenia: 2000 r. Data założenia: 2000 r. 24 partnerów (uczelnie i przedsiębiorstwa) 24 partnerów (uczelnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE. Data założenia: 2000 r. Data założenia: 2000 r. 24 partnerów (uczelnie i przedsiębiorstwa) 24 partnerów (uczelnie."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE

2 Data założenia: 2000 r. Data założenia: 2000 r. 24 partnerów (uczelnie i przedsiębiorstwa) 24 partnerów (uczelnie i przedsiębiorstwa) Koordynator: 2000-2009 prof. W. Sadowski, od 2010 proponowany prof. A. Zieliński (zwyczajowo jest nim prorektor Politechniki Gdańskiej) Koordynator: 2000-2009 prof. W. Sadowski, od 2010 proponowany prof. A. Zieliński (zwyczajowo jest nim prorektor Politechniki Gdańskiej)

3 Domeny badawczo- rozwojowe CZT POMORZE Biotechnologia Techniki informacyjne i diagnostyczne Materiały funkcjonalne i nanotechnologie (Zaawansowane materiały i technologie) Ochrona środowiska

4 Bałtycka Metropolia Wiedzy Uczelnie i instytuty, sieci uczelni Pomorska Metropolia Wiedzy Międzywydziałowe laboratoria edukacyjne Laboratorium technologii informacyjnych Laboratorium urbanistyki i ochrony środowiska Laboratorium mechatroniki Laboratorium nanotechnologii Laboratorium bioinżynierii Centra badawczo- wdrożeniowe Centrum Zawansowanych Technologii POMORZE Specjalistyczne Laboratoria Materiałów Funkcjonalnych Specjalistyczne Laboratoria Ochrony Środowiska Specjalistyczne Laboratoria Technologii Informacyjnych Centrum Biotechnologii i Medycyny Bezinwazyjnej Centra edukacyjno- badawcze Centrum Przestrzeni Inteligentnych Centrum Przestrzeni Zanurzonych Centrum Bioinżynierii Centrum Civitroniki Centrum ….. Parki naukowo- technol., inkubatory, centra zaawans. technologii

5 Technologie wytwarzania bioaktywnych implantów tytanowych Wytwarzanie metodami metalurgii proszków i szybkiego prototypowania bioaktywnych implantów metalowo-ceramiczno- polimerowych o porowatej strukturze z biodegradowalnym rdzeniem, wysokiej bioaktywności i trwałości Wytwarzanie metodami metalurgii proszków i szybkiego prototypowania bioaktywnych implantów metalowo-ceramiczno- polimerowych o porowatej strukturze z biodegradowalnym rdzeniem, wysokiej bioaktywności i trwałości

6 Technologie wytwarzania supertwardych warstw na materiałach do zastosowań specjalnych Wytwarzanie warstw o bardzo wysokiej twardości, odporności na korozję, biozgodności na narzędzia, implanty przy zastosowaniu metod multipleksowych (elektrochemicznych i próżniowych) Wytwarzanie warstw o bardzo wysokiej twardości, odporności na korozję, biozgodności na narzędzia, implanty przy zastosowaniu metod multipleksowych (elektrochemicznych i próżniowych)

7 Wytwarzanie cienkich struktur węglowych do utwardzania powierzchni układów optycznych, mechanicznych, mechatronicznych Technologia CVD wytwarzania cienkich struktur węglowych

8 Nieniszczące i nieinwazyjne pomiary parametrów warstw służące do optymalnego sterowania procesem CVD lub PVD. Monitoring składu warstw in-situ Raman

9 System światłowodowej spektroskopii emisyjnej (OES) do nieinwazyjnej diagnostyki plazmy, monitorowania procesów PVD i CVD wspomaganych wyładowaniem jarzeniowym oraz przebiegu procesów spalania. Zdalny przestrzenny monitoring plazmy OES

10 Wytwarzanie powłok dwójłomnych z polimerów ciekłokrystalicznych na powierzchnie szklanych elementów optycznych. Dwójłomne warstwy polimerów ciekłokrystalicznych

11 Technologie materiałów luminescencyjnych Zastosowanie -luminofory (energooszczędne -lampy jarzeniowe i lampy LED) -ekrany rentgenowskie -pigmenty do farb fosforescencyjnych. Charakteryzacja materiałów luminescencyjnych metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii wsokociśnieniowej. Charakteryzacja materiałów luminescencyjnych metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii wsokociśnieniowej. Synteza spieków materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych. Synteza spieków materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych. Modelowanie struktury energetycznej oraz procesów promienistych i bezpromienistych w jonach przejściowych w matrycach stałych Modelowanie struktury energetycznej oraz procesów promienistych i bezpromienistych w jonach przejściowych w matrycach stałych

12 Charakteryzacja materiałów luminescencyjnych metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii wsokociśnieniowej. Charakteryzacja materiałów luminescencyjnych metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii wsokociśnieniowej. Synteza spieków materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych. Synteza spieków materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych. Technologie materiałów luminescencyjnych

13 Technologia wytwarzania aerożeli tleno-azotkowych Aerożele tleno-azotkowe charakteryzuje zwiększona wytrzymałość mechaniczna i termiczna w stosunku do aerożeli SiO 2. Posiadają one podobną porowatość (> 90%) oraz powierzchnię właściwą (> 300 m 2 /g). Zastosowanie technologii do wytwarzania materiałów termoizolacyjnych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej

14 Materiały ceramiczne dla tlenkowych ogniw paliwowych Technologie wytwarzania materiałów perowskitowych dla tlenkowych ogniw paliwowych: nowe technologie wytwarzania planarnych ceramicznych ogniw paliwowych pracujących w średnich temperaturach (IT- SOFC) poszukiwanie i wytwarzanie nowych, perowskitowych materiałów do stosowania jako anody w IT–SOFC katodaanoda

15 Ceramika nadprzewodnikowa do zastosowań energetycznych Technologie otrzymywania ceramik nadprzewodników YBaCuO i BiSrCaCuO do wytwarzania: elementów nadprzewodzących elektromagnesów ograniczników prądowych kabli nadprzewodzących czujników [Nature 414(2001)368]

16 Magnetyczne nieniszczące metody badań stanu elementów konstrukcji oraz spektroskopia mechaniczna Oryginalne metody badania: naprężeń własnych w skali makro stosując polowy efekt Barkhausena (HEB) oraz funkcji rozkładu naprężeń wewnętrznych (w skali mikro) stosując mechaniczny efekt Barkhausena stopnia degradacji materiałów eksploatowanych w warunkach zmiennych naprężeń i temperatur stosując emisję magnetoakustyczną (EMA) i prądy wirowe Zasada badania za pomocą elektromagnesu jarzmowego: 1 – detektor EMA, 2 – detektor HEB, 3 – smar, 4 – jarzmo nieciągłości - mierząc magnetyczne pole rozproszone oraz stosując impulsy magnetostrykcyjne (w laboratorium) zmian mikrostruktury na poziomie atomowym i modułu sprężystości za pomocą spektroskopii mechanicznej (tarcie wewnętrzne)

17 Wytwarzanie materiałów polimerowych Technologie wytwarzania różnych odmian poliuretanów i ich mieszanin z innymi polimerami. Technologie wytwarzania poliuretanowych materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. Technologie wytwarzania materiałów otrzymywanych z poliuretanów i recyklatów pozyskiwanych z odpadów tworzyw sztucznych i gumy. Technologie wytwarzania poliuretanowych artykułów technicznych do eksploatacji w szczególnie trudnych warunkach i wyrobów powszechnego użycia, przydatnych do praktycznych zastosowań oraz krótkoseryjna ich produkcja.

18 Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki i nanotechnologii Sensory i czujniki rozpoznawania do celów analityki Sensory i czujniki rozpoznawania do celów analityki

19 Optyczne sensory chemiczne Wytwarzanie optycznych sensorów chemicznych do zastosowań w medycynie i ochronie środowiska, przykładowo do rozpoznawania jonów takich, jak Cu(II) i Pb(II) w obecności innych jonów w środowiskach wodnych. Wytwarzanie optycznych sensorów chemicznych do zastosowań w medycynie i ochronie środowiska, przykładowo do rozpoznawania jonów takich, jak Cu(II) i Pb(II) w obecności innych jonów w środowiskach wodnych. Chemosensor stanowi element rozpoznający osadzony na mezoporowatej ceramice. Budowa sensora zapobiega jego rozpuszczaniu się w roztworach. Chemosensor stanowi element rozpoznający osadzony na mezoporowatej ceramice. Budowa sensora zapobiega jego rozpuszczaniu się w roztworach. Użytą techniką pomiarowa jest luminescencja. W celu podwyższenia czułości jako dodatkow składniki stosowane są srebrne lub złote nanostruktury. Użytą techniką pomiarowa jest luminescencja. W celu podwyższenia czułości jako dodatkow składniki stosowane są srebrne lub złote nanostruktury. Elementy rozpoznające (czujniki) mogą być stosowane trzykrotnie w cyklu chemisorpcja – desorpcja. Elementy rozpoznające (czujniki) mogą być stosowane trzykrotnie w cyklu chemisorpcja – desorpcja.

20 Materiały luminescencyjne jako nowe źródła światła Nowe materiały luminescencyjne jako źródła światła zielonego lub czerwonego. Luminescencja wytwarzana jest przez pierwiastki ziem rzadkich, jak terb i europ, zaś wytwarzana energia wzmacniana jest dzięki zastosowaniu wzbudzonych nanocząsteczek półprzewodników (ZnS, ZnO, CdS, WO3, TiO2, SrTiO3) lub nanostruktur metali (Ag or Au). Nowe materiały luminescencyjne jako źródła światła zielonego lub czerwonego. Luminescencja wytwarzana jest przez pierwiastki ziem rzadkich, jak terb i europ, zaś wytwarzana energia wzmacniana jest dzięki zastosowaniu wzbudzonych nanocząsteczek półprzewodników (ZnS, ZnO, CdS, WO3, TiO2, SrTiO3) lub nanostruktur metali (Ag or Au). Materiały luminescencyjne składaja się z kesrożeli tlenkowych (przede wszystkim tlenek krzemu) jako matrycy i wspomnianych optycznie czynnych składników. Materiały luminescencyjne składaja się z kesrożeli tlenkowych (przede wszystkim tlenek krzemu) jako matrycy i wspomnianych optycznie czynnych składników. W przeciwieństwie do stosowanych materiałów z lantanem, proponowane materiały są fotochemicznie stabilne i mogą być stosowane nawet w wyższych temperaturach. W przeciwieństwie do stosowanych materiałów z lantanem, proponowane materiały są fotochemicznie stabilne i mogą być stosowane nawet w wyższych temperaturach.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE. Data założenia: 2000 r. Data założenia: 2000 r. 24 partnerów (uczelnie i przedsiębiorstwa) 24 partnerów (uczelnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google