Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE

2 Data założenia: 2000 r. 24 partnerów (uczelnie i przedsiębiorstwa) Koordynator: prof. W. Sadowski, od 2010 proponowany prof. A. Zieliński (zwyczajowo jest nim prorektor Politechniki Gdańskiej)

3

4

5 Technologie wytwarzania bioaktywnych implantów tytanowych
Wytwarzanie metodami metalurgii proszków i szybkiego prototypowania bioaktywnych implantów metalowo-ceramiczno-polimerowych o porowatej strukturze z biodegradowalnym rdzeniem, wysokiej bioaktywności i trwałości

6 Technologie wytwarzania supertwardych warstw na materiałach do zastosowań specjalnych
Wytwarzanie warstw o bardzo wysokiej twardości, odporności na korozję, biozgodności na narzędzia, implanty przy zastosowaniu metod multipleksowych (elektrochemicznych i próżniowych)

7 Technologia CVD wytwarzania cienkich struktur węglowych
Wytwarzanie cienkich struktur węglowych do utwardzania powierzchni układów optycznych, mechanicznych, mechatronicznych 7 7

8 Monitoring składu warstw in-situ Raman
Nieniszczące i nieinwazyjne pomiary parametrów warstw służące do optymalnego sterowania procesem CVD lub PVD.

9 Zdalny przestrzenny monitoring plazmy OES
System światłowodowej spektroskopii emisyjnej (OES) do nieinwazyjnej diagnostyki plazmy, monitorowania procesów PVD i CVD wspomaganych wyładowaniem jarzeniowym oraz przebiegu procesów spalania. 9 9

10 Dwójłomne warstwy polimerów ciekłokrystalicznych
Wytwarzanie powłok dwójłomnych z polimerów ciekłokrystalicznych na powierzchnie szklanych elementów optycznych. Warstwy polimerów ciekłokrystalicznych (ang. Liquid Crystalline Polymers) umożliwiają tworzenie powłok dwójłomnych o opóźnieniu fazowym kontrolowanym w dużym zakresie - od lambda/20 do lambda/2 w zakresie światła widzialnego. Można je nakładać na powierzchnie szklanych elementów optycznych, co upraszcza konstrukcję układu optycznego. Są to odpowiedniki płytek opóźniających rzędu zerowego i mogą one być wykorzystane w szerokiej klasie układów optycznych – mikroskopach, interferometrach i filtrach polaryzacyjnych. 10 10

11 Technologie materiałów luminescencyjnych
Charakteryzacja materiałów luminescencyjnych metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii wsokociśnieniowej. Synteza spieków materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych. Modelowanie struktury energetycznej oraz procesów promienistych i bezpromienistych w jonach przejściowych w matrycach stałych Zastosowanie -luminofory (energooszczędne -lampy jarzeniowe i lampy LED) -ekrany rentgenowskie -pigmenty do farb fosforescencyjnych.

12 Technologie materiałów luminescencyjnych
Charakteryzacja materiałów luminescencyjnych metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii wsokociśnieniowej. Synteza spieków materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych.

13 Technologia wytwarzania aerożeli tleno-azotkowych
Aerożele tleno-azotkowe charakteryzuje zwiększona wytrzymałość mechaniczna i termiczna w stosunku do aerożeli SiO2. Posiadają one podobną porowatość (> 90%) oraz powierzchnię właściwą (> 300 m2/g). Zastosowanie technologii do wytwarzania materiałów termoizolacyjnych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej

14 Materiały ceramiczne dla tlenkowych ogniw paliwowych
Technologie wytwarzania materiałów perowskitowych dla tlenkowych ogniw paliwowych: nowe technologie wytwarzania planarnych ceramicznych ogniw paliwowych pracujących w średnich temperaturach (IT-SOFC) poszukiwanie i wytwarzanie nowych, perowskitowych materiałów do stosowania jako anody w IT–SOFC katoda anoda

15 Ceramika nadprzewodnikowa do zastosowań energetycznych
Technologie otrzymywania ceramik nadprzewodników YBaCuO i BiSrCaCuO do wytwarzania: elementów nadprzewodzących elektromagnesów ograniczników prądowych kabli nadprzewodzących czujników [Nature 414(2001)368]

16 Oryginalne metody badania:
Magnetyczne nieniszczące metody badań stanu elementów konstrukcji oraz spektroskopia mechaniczna Oryginalne metody badania: naprężeń własnych w skali makro stosując polowy efekt Barkhausena (HEB) oraz funkcji rozkładu naprężeń wewnętrznych (w skali mikro) stosując mechaniczny efekt Barkhausena Zasada badania za pomocą elektromagnesu jarzmowego: – detektor EMA, 2 – detektor HEB, – smar, 4 – jarzmo stopnia degradacji materiałów eksploatowanych w warunkach zmiennych naprężeń i temperatur stosując emisję magnetoakustyczną (EMA) i prądy wirowe nieciągłości - mierząc magnetyczne pole rozproszone oraz stosując impulsy magnetostrykcyjne (w laboratorium) zmian mikrostruktury na poziomie atomowym i modułu sprężystości za pomocą spektroskopii mechanicznej (tarcie wewnętrzne)

17 Wytwarzanie materiałów polimerowych
Technologie wytwarzania różnych odmian poliuretanów i ich mieszanin z innymi polimerami. Technologie wytwarzania poliuretanowych materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. Technologie wytwarzania materiałów otrzymywanych z poliuretanów i recyklatów pozyskiwanych z odpadów tworzyw sztucznych i gumy. Technologie wytwarzania poliuretanowych artykułów technicznych do eksploatacji w szczególnie trudnych warunkach i wyrobów powszechnego użycia, przydatnych do praktycznych zastosowań oraz krótkoseryjna ich produkcja.

18 Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki i nanotechnologii
Sensory i czujniki rozpoznawania do celów analityki

19 Optyczne sensory chemiczne
Wytwarzanie optycznych sensorów chemicznych do zastosowań w medycynie i ochronie środowiska, przykładowo do rozpoznawania jonów takich, jak Cu(II) i Pb(II) w obecności innych jonów w środowiskach wodnych. Chemosensor stanowi element rozpoznający osadzony na mezoporowatej ceramice. Budowa sensora zapobiega jego rozpuszczaniu się w roztworach. Użytą techniką pomiarowa jest luminescencja. W celu podwyższenia czułości jako dodatkow składniki stosowane są srebrne lub złote nanostruktury. Elementy rozpoznające (czujniki) mogą być stosowane trzykrotnie w cyklu chemisorpcja – desorpcja.

20 Materiały luminescencyjne jako nowe źródła światła
Nowe materiały luminescencyjne jako źródła światła zielonego lub czerwonego. Luminescencja wytwarzana jest przez pierwiastki ziem rzadkich, jak terb i europ, zaś wytwarzana energia wzmacniana jest dzięki zastosowaniu wzbudzonych nanocząsteczek półprzewodników (ZnS, ZnO, CdS, WO3, TiO2, SrTiO3) lub nanostruktur metali (Ag or Au). Materiały luminescencyjne składaja się z kesrożeli tlenkowych (przede wszystkim tlenek krzemu) jako matrycy i wspomnianych optycznie czynnych składników. W przeciwieństwie do stosowanych materiałów z lantanem, proponowane materiały są fotochemicznie stabilne i mogą być stosowane nawet w wyższych temperaturach.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google