Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA Opracowała: Barbara Grabowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA Opracowała: Barbara Grabowska."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA Opracowała: Barbara Grabowska

2 Efekt cieplarniany

3 Dziura ozonowa

4 Kwaśne deszcze

5 Emitenci kwaśnych deszczy

6 Skutki kwaśnych deszczy

7 Pustynnienie

8 Działania globalne w zakresie ochrony przyrody

9 MAB – Man and Biosphere (Człowiek i Biosfera) to program UNESCO (wyspecjalizowanej organizacji ONZ) powstały w 1971 roku; ma na celu objęcie dodatkową ochroną najcenniejszych obszarów i obiektów przyrodniczych;ONZ

10 Konwencja Ramsarska Porozumienie zawarte w 1971 roku w irańskim mieście Ramsar; zakłada objęcie dodatkową ochroną obszarów wodno-błotnych

11 Protokół z Kioto Umowa międzynarodowa zawarta w 1997 roku przez większość państw świata; jej sygnatariusze zobowiązali się do ograniczenia o 5% emisji gazów cieplarnianych do 2012 roku

12 Szczyt Ziemi Konferencja Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój, która odbyła się w 1992 roku w Rio de Janeiro; spotkali się wówczas szefowie 178 państw i podpisali szereg deklaracji, porozumień, konwencji i innych dokumentów określających ramy wspólnego działania w zakresie ochrony środowiska;

13 Greenpeace Międzynarodowa organizacja ekologiczna przeprowadzająca spektakularne akcje na rzecz ochrony przyrody; jej działania mają na celu zwrócenie uwagi świata na konkretne przykłady niszczenia środowiska naturalnego

14 Bibliografia: www.wiking.edu.pl www.eduskrypt.pl/ www.naszaziemia.pl/


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA Opracowała: Barbara Grabowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google