Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Power Point inside Power Point Czyli jak posługiwać się tym programem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Power Point inside Power Point Czyli jak posługiwać się tym programem"— Zapis prezentacji:

1 Power Point inside Power Point Czyli jak posługiwać się tym programem
Wojciech Borkowski

2 Do czego służy PowerPoint
Prezentacje biznesowe Prezentacje do zajęć dydaktycznych Prezentacje na konferencje naukowe Handout’y – materiały dla słuchaczy zastępujące notatki „Sztuka” internetowa

3 Sposoby prezentacji Drukowane folie Slajdy 35mm naświetlane za pomocą specjalistycznego sprzętu (laserowa naświetlarka) Prezentacje komputerowe i z użyciem rzutnika multimedialnego „Samobieżne” prezentacje na ekranie komputera np. na kiermaszu czy stoisku targowym

4 Tworzenie nowej prezentacji
Każda prezentacja ma własny styl graficzny Można go utworzyć samemu krok po kroku Ale lepiej zdać się na projekty przygotowane przez profesjonalistów, które można wybrać przy otwieraniu nowej prezentacji

5 Pierwszy slajd Slajd tworzymy za pomocą dialogu „Nowy slajd”
To będzie slajd tytułowy W przygotowane miejsca wpisujemu tytuł i podtytuł

6 Kolejne slajdy Kolejne slajdy wstawiamy za pomocą menu WstawNowy slajd, albo Ctrl-M Do wyboru jest kilka typowych układów slajdów Można także wybrać slajd z samym tytułem, lub pusty

7 Slajd z tytułem I kilkoma liniami treści ....

8 Slajd z tytułem i Dwiema kolumnami treści ..... .....

9 Slajd z „clipartem” Niektóre predefiniowane układy zawierają miejsca do automatycznego wstawiania obiektów. Najprostszym przykładem są slajdy z „clipartem” Przez „kliknięcie” uruchamiamy dialog „Galerii clipartów” i wybieramy odpowiedni do treści rysunek

10 Slajd typu tekst i clipart
Tu jest tekst A obok będzie ilustrujący go clipart Tylko trzeba go wybrać Kliknij dwukrotnie, aby dodać clipart

11 Sam tytuł i miejsce na radosną twórczość
? ? ?

12 Wstawianie autokształtów
Gdy brakuje odpowiedniego clipartu, albo trzeba wykonać schemat można posłużyć się tzw. autokształtami

13 Ustawianie właściwości autokształtów
Dla każdego autokształtu można: ustawić wielkość i położenie (białe prostokąty) Zmodyfikować kształt ( żółty romb) Obrócić cały kształt  Ustalić kolory, grubość i krój linii A także niestandardowe efekty wypełnienie (kolor  Efekty wypełnienia)

14 Sam tytuł i autokształty
Domyślny kształt i kolor Sam tytuł i autokształty Zmieniony kolor i kształt Zmieniony kolor, kształt, cechy konturu a całość obrócona Wypełnienie gradientowe

15 Autokształty i łączniki

16 Grupowanie Przy złożonych rysunkach wygodnie jest połączyć niektóre lub wszystkie elementy. Zaznaczamy elementy myszą i wybieramy z podręcznego menu opcję „Grupuj”

17 Grupowanie autokształtów
Zgrupowane (auto-)kształty zachowują się jak jeden kształt, ale w razie potrzeby można je „rozgrupować”, oddzielnie zmodyfikować i ewentualnie „ponownie grupować”.

18 Tekst przykładowy Wstawianie WordArt
Teksty „WordArt” wstawiamy klikając pochyłe „A” z paska narzędzi rysowania Tekst taki jest traktowany tak samo jak grafika. W ten sam sposób zmienia się wielkość i kształt. Można też użyć efektów cieniowania lub 3D NIE POJAWIA SIĘ W KONSPEKCIE!!! Tekst przykładowy

19 Tekst przykładowy z efektem 3D
WordArt Tekst przykładowy Tekst przykładowy z efektem 3D

20 Przejścia slajdów Prezentacje można uatrakcyjnić animacjami
W menu WidokSortowanie slajdów W menu podręcznym „przejście slajdów” Można ustalić przejście dla wszystkich slajdów, albo tylko dla wskazywanego Można też ustalić automatyczne przejście do nowego slajdu po określonym czasie

21 Ustalanie animacji Wybieramy obiekt Uruchamiamy podręczne menu Wybieramy „Animacja niestandardowa” Wybieramy sposób animacji Dla tekstu można zmienić też „Tekst wprowadzający” – czyli ustalić wyprowadzanie „na raty” Można ustalić kolejność i sposób „odpalania” kolejnych animacji z zakładce „kolejność i chronometraż”

22 Animacje niestandardowe
Tekst przykładowy

23 Slajdy z innymi obiektami
Slajd może zawierać obiekty obsługiwane przez zewnętrzne serwery obiektów OLE (Object linking and embedding) Mogą to być wykresy, wzory matematyczne, clipy muzyczne i filmowe, fragmenty plików Worda lub Excela itp..

24 Kliknij dwukrotnie, aby dodać wykres
Slajd z wykresem Można wstawić wykres obsługiwany przez program Microsoft Graph Dane do wykresu podajemy w specjalnym podręcznym arkuszu Same wykresy są analogiczne do tego czym dysponujemy w Excelu. Kliknij dwukrotnie, aby dodać wykres

25 Slajd z wykresem Można wstawić wykres obsługiwany przez program Microsoft Graph Dane do wykresu podajemy w specjalnym podręcznym arkuszu Same wykresy są analogiczne do tego czym dysponujemy w Excelu Są jednak bardziej ozdobnie wykończone i mogą się pojawiać „po kawałku” –  animacja niestandardowa  animacja wykresu

26 Slajd z nietypowym układem
Kliknij dwukrotnie, aby dodać obiekt I z możliwością wstawienia obiektu niemal dowolnego typu z zarejestrowanych w systemie przez programy obsługujące OLE (Object linking and embedding) Może to być np. obiekt „Microsoft Equation 3.0”

27 Slajd z nietypowym układem
I z możliwością wstawienia obiektu niemal dowolnego typu z zarejestrowanych w systemie przez programy obsługujące OLE (Object linking and embedding) Może to być np. obiekt „Microsoft Equation 3.0”

28 Slajd z nietypowym układem
I z możliwością wstawienia obiektu niemal dowolnego typu z zarejestrowanych w systemie przez programy obsługujące OLE (Object linking and embedding) Może to być np. obiekt „Microsoft Equation 3.0”

29 Wzór „matematyczny” i obiekt „Microsoft Map”
Przy ciemnych prezentacjach trzeba ustalić tło pod wzorem, bo czcionka jest domyślnie czarna Do obiektu mapy trzeba dostarczyć zewnętrzne dane w postaci pliku Excela lub Accesa

30 Slajdy z różnych prezentacji
Przykłady Slajdy z różnych prezentacji

31 Skamieniałości Tricodont Amonity Dają się ułożyć chronologicznie
Dają się porównywać anatomicznie Sugerują zmiany w czasie i relacje przodek-potomek Czyli pozwalają na historyczne badanie ewolucji (czyniąc z niej niezaprzeczalny fakt, choć nic albo niewiele mówiąc o mechanizmach) Tricodont

32 Dlaczego wciąż nie znamy „brakującego ogniwa”?
Ależ znamy!!! Dziesiątki. Zarówno kopalnych jak i jeszcze istniejących (tzw. „żywych skamieniałości” Tak naprawdę każdą formę kopalną, dla której da się określić przodka i choć jeden gatunek potomny możemy tak nazwać. Szczególnie dużo przykładów znamy z ewolucji człowieka, bo to stosunkowo niedawne czasy i zagadnienie bardzo intensywnie badane Choć formy przejściowe pomiędzy dużymi grupami systematycznymi są w pewnym sensie pozorne („efekt odprysku”)

33 CZAS GEOLOGICZNY ? ? Ziemia istnieje mniej więcej 4,5-5 mld lat!!!
Życie istnieje co najmniej +- ¾ czasu istnienia Ziemi Ale tylko trochę więcej niż ¼ tego czasu istnieją organizmy wielokomórkowe A człowiek – ledwie moment! ? ?

34 T Historia kręgowców Ptaki Archa- ozaury DZIŚ Ssaki Kro- współ- ko-
czesne płazy Żół- wie Łusko- nośne Kro- ko- dy- le Ptaki Ssaki współ- czesne Archa- ozaury „pra”- ssaki Historia kręgowców Labiryn- todonty (płazy) Gady Ssako- kształtne „Klasyczne” gady

35 Późna Kreda – owadożerne i pierwsze naczelne
Kilka, kilkanaście milionów lat przed przełomem K/T warunki geograficzne zaczęły się wyraźnie zmieniać: otwierający się Atlantyk, wzrost aktywności wulkanicznej, postępujące wypieranie roślin nagozalążkowych przez okrytozalążkowe i towarzysząca mu radiacja owadów W tych warunkach tworzyły się nowe nisze jakby specjalnie dla ssaków pojawiły się nowoczesne – żyworodne ssaki: torbacze i łożyskowe (aromorfoza!) i nastąpiła ich pierwsza radiacja Bardzo szybko drobne, owadożerne łożyskowce „w poszukiwaniu ofiar” przystosowały się do życia w koronach drzew – pewnie przypominały dzisiejsze Tupaje a być może niektóre częściowo przeszły na dietę roślinną – łatwo dostępne i kaloryczne owoce! ale bardzo mało skamieniałości ssaków z tego okresu

36 Ewolucja żywych organizmów – zróżnicowana pula replikatorów
Musi istnieć zróżnicowana populacja replikatorów Dziedziczone własności replikatora (tutaj organizmu) muszą różnicować jego zdolność do rozmnażania

37 Model wpływu społecznego – schemat działania
> ?

38 Sieci działań Przygotuj się Zrób coś jest jakieś? Powiedz "O!" Powiedz "Ech!" Pokaż jeszcze możesz? Sieć działań to jednoznaczne, graficzne przedstawienie programu wyraźnie pokazujące następstwo instrukcji czyli. przepływ sterowania Decyzje mają co najmniej dwa następniki – są rozgałęzieniami, i za ich pomocą można też tworzyć pętle powtarzalnych działań

39 Program jako system Program to system zbudowany z obiektów i instrukcji działających w środowisku tych obiektów (zmiennych i stałych) Dla procesu możemy ponadto ustalić stan poszczególnych zmiennych i instrukcje aktywną (jedną dla procesu sekwencyjnego, więcej dla procesu równoległego) Przygotuj się Zrób coś jest jakieś? Powiedz "O!" Powiedz "Ech!" Pokaż jeszcze możesz? Z1 x y Z3 Z2

40 Pętla po wszystkich elementach tablicy
Najprostszym przykładem jest pętla wykonująca pewną instrukcję dla każdego elementu tablicy z [2] [3] [4] [5] [6] [7] [N] [1] ... N+1 2 4 1 6 N 7 3 5 z1 TABLICA N-elementowa - z<=N + I([z]) zz+1 ZAKOŃCZONO

41 Błądzenie przypadkowe
Automat komórkowy symulujący błądzenie przypadkowe Dla chętnych – wymyślić reguły i zapisać w postaci pseudokodu lub sieci działań

42 Wykres 1 Szereg czasowy Prezentacja dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak

43 Entropia informacyjna
Prezentacja dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak

44 Huffman Pobierz plik: huffman.zip (161 kB)
Program Huffman służy do generowania drzewa pytań określającego najlepszą strategię. Po uruchomieniu należy wpisać ciąg wartości, które określają prawdopodobieństwa "znalezienia skarbu" w danej komórce. Prawdopodobieństwa te podajemy w postaci zbioru liczb naturalnych. Są to więc jedynie prawdopobieństwa względne. Program normuje te względne prawdopodobieństwa do jedności. Pobierz plik: huffman.zip (161 kB) Rozpakuj go (używając np. programu WinZip lub Windows Commander) do dowolnego katalogu. Uruchom program huffman.exe.

45 Wykres imituje kolejną rzecz na którą czekam z niecierpliwością...
...a mianowicie wyjazd na narty. Autoprezentacja studenta Adama Wasiewicza

46 Wesołych świąt… Prezentacja Jasia i Stasia Borkowskich

47 Strona domowa autora : http://www.iss.uw.edu.pl/~borkowsk
Wojciech Borkowski - przez 10 lat był wykładowcą i asystentem w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, jednocześnie (od 1994 r.) współpracując z Ośrodkiem Badania Układów Złożonych Instytutu Studiów Społecznych, gdzie głównie zajmuje się modelami symulacyjnymi. Obronił doktorat w 2001 r. i od tego czasu jest etatowym pracownikiem ISS oraz wykładowcą na SPIK Ilustracje pochodzą częściowo ze stron internetowych. Autorom dziękuje i mam nadzieję, że będą zadowoleni z reklamy. I to by było na tyle ... Strona domowa autora :


Pobierz ppt "Power Point inside Power Point Czyli jak posługiwać się tym programem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google