Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki rozwoju przewozów kolejowych"— Zapis prezentacji:

1 Warunki rozwoju przewozów kolejowych
Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, maj 2012 r.

2 Kilka wielkości … Przewozy towarowe koleją – ponad 200 mln ton
Przewozy osób koleją – ok. 262 mln pasażerów Dziennie uruchamianych – ok pociągów 3 732 pociągów pasażerskie 1 878 pociągów towarowych 821 lokomotyw luzem 301 pociągów „służbowych” 245 pociągów „technologicznych”

3 Drogi, a kolej … 380 tys. km dróg kołowych 19 tys. km linii kolejowych
570 mln pasażerów (tylko autokarowe) 260 mln pasażerów 17 mln samochodów osobowych 8 tys. wagonów pasażerskich 1500 mln ton (82%) 260 mln ton (13%) 130 tys. TIR-ów 100 tys. wagonów towarowych 67 mld zł – tylko drogi krajowe ( ) 19,2 mld zł ( ) Zajmowana powierzchnia terenu [ha/1 km] 8,0 3,0 Emisja CO2 [kg/1000 paskm] 14,0 4,0 Średnie koszty zewnętrzne [euro/1000 paskm] 76,0 22,9 Zagrożenie wypadkowością [zabitych/1 mln pojazdokilometrów] 0,95 0,035 Zaangażowana moc na jednostkę przewożonej masy [kM/1 tonę] 1,5-5,0 8,0-13,0

4 Przewozy towarów koleją [mln ton] w latach 1997–2010 …

5 Rynek kolejowy przewoźników towarowych …

6 Dynamika przewozów surowców koleją …

7 Dynamika przewozów intermodalnych koleją …

8 Problem generalny – RENTOWNOŚĆ …

9 Priorytety w zakresie PRZEWOZÓW TOWAROWYCH …
wdrożenie systemów informatycznych śledzenia pociągów i jednostek ładunkowych, bazujących na nowoczesnych narzędziach teleinformatycznych; wdrożenie specyfikacji TSI TAF w skali sieci wdrażanie narzędzi ułatwiających dostęp do informacji związanych z realizacją procesów przewozowych modernizacja i dostosowanie taboru towarowego do struktury popytu modernizacja i wymiana taboru, z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności

10 Priorytety w zakresie infrastruktury kolejowej …
modernizacja linii kolejowych – aspekt wiodący przeznaczenie linii, uwzględnienie TSI oraz standardów ochrony środowiska budowa krótkich odcinków stanowiących połączenia aglomeracyjne z lotniskami inwestycje odtworzeniowe na obciążonych odcinkach zdegradowanych linii kolejowych modernizacja dworców kolejowych – głównie dostosowanie do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz wymagań ochrony środowiska, wymagań konserwatorskich itp.

11 Finansowanie infrastruktury kolei – zasady krajowe …
Zasada generalna – budowa, przebudowa, utrzymanie, ochrona, remont i zarządzanie infrastrukturą kolejową finansowane ze środków własnych zarządcy infrastruktury Minister właściwy do spraw transportu może finansować lub dofinansować wydatki związane z powyższymi zadaniami, jeśli infrastruktura kolejowa jest udostępniana przez zarządców na warunkach ustawowych Koszty związane z udostępnianiem tras i prowadzeniem ruchu pociągów pokrywane są z opłaty za udostępnianie infrastruktury kolejowej

12 Finansowanie infrastruktury kolei – stawki dostępu …

13 WPIK do 2013 r. z perspektywą do roku 2015
Program przyjęty Uchwałą RM dnia r. 118 projektów : 20 – prace przygotowawcze, – budowlane. Wydatki w latach 2011–2013 – 19,2 mld zł 9,4 mln zł – UE 7,4 mld zł – publiczne środki krajowe 2,4 mld zł – środki własne PLK, w tym kredyty EBI Zakładane rezultaty zwiększenie dług. torów z V = 160 km/h o 490 km do końca 2013 r. podwyższenie Vmax ze 160 km/h do 200 km/h dla 595 km torów podniesienie przepustowości na odcinkach najbardziej obciążonych zdecydowana poprawa stanu techniczno-eksploatacyjnego km torów (z czego 2645 km – linie państwowe) budowa nowoczesnych systemów zabezpieczenia ruchu na 1340 przejazdach; budowa 338 bezkolizyjnych skrzyżowań dwupoziomowych zwiększenie długości torów o dop. nacisku osi 221 kN o 808 km 13

14 … do 2015 r. WPIK + dworce Wszystkie rodzaje ruchu 14

15 Główny ciąg kolejowy do portów morskich w Gdańsku i Gdyni
Rewitalizacja linii kolejowej nr Chorzów Batory – Tczew odcinek Inowrocław - Bydgoszcz Główna – Tczew (nr 72 WPIK) Prace wykonywane w ramach WPIK w latach Prace rewitalizacyjne zrealizowane w roku 2011 w ramach poprawiania stanu ciągu Wrocław – Poznań – Trójmiasto na EURO odcinek Inowrocław – Zduńska Wola – Chorzów Batory (nr 73 WPIK) Realizacja , koszt 450 mln zł

16 Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego (POIiŚ) - przykłady
Modernizacja Terminalu BCT w Gdyni dla zwiększenia potencjału w zakresie przeładunków intermodalnych - 29 marca 2012 roku podpisana została umowa o dofinansowanie. Celem projektu jest przebudowa do końca 2014 r. terminalu kontenerowego oraz zwiększenie przewozów intermodalnych. Projekt obejmuje zakup m.in.: suwnic, wozów kontenerowych wysięgnikowych, ciągników terminalowych, systemu pozycjonowania kontenerów DGPS i systemu bookingów dla linii żeglugowych. Planowany całkowity koszt realizacji to 188,6 mln zł, z czego 53,9 mln zł dofinansowania z UE.

17 Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego (POIiŚ) - przykłady
Budowa terminalu intermodalnego w Dąbrowie Górniczej przez HHLA Intermodal Polska Sp. z o.o. w odległości ok. 5 km od stacji rozrządowej o maksymalnej przepustowości ok TEU rocznie. Projekt obejmuje m.in. budowę infrastruktury torowej, zakup dwóch reachstackerów, instalację systemu komputerowego, który umożliwi wymianę danych o ładunkach z klientami. Termin realizacji r. Wartość całkowita projektu wynosi 35 mln PLN, z czego 11,3 mln PLN dofinansowania z UE.

18 Program rozjazdowy Celem projektu jest zakup i zabudowa rozjazdów o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym, który zapewni podwyższoną trwałość eksploatacyjną nawierzchni rozjazdowej w ważnych punktach sieci. W programie założono wymianę 700 sztuk rozjazdów (350 rocznie). Realizacja programu pozwoli na likwidację 302 ograniczeń prędkości o łącznej długości 19,585 km toru oraz skrócenie czasów jazdy łącznie o 260 minut. zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, poprawa parametrów eksploatacyjnych przewozów, skrócenie czasu przejazdu pociągów, poprawienie warunków ochrony środowiska, zmniejszenie kosztów utrzymania, poprawa trwałości eksploatacyjnej, Przewidywany okres zakupu i zabudowy rozjazdów kolejowych: Przewidywany koszt zakupu i zabudowy rozjazdów kolejowych 280 mln zł.

19 Program przejazdowy Przedmiotem projektu POIiŚ pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych” jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego w obrębie przejazdów kolejowych między innymi poprzez ich przebudowę, zmianę kategorii przejazdu, wymianę nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów oraz zabudowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących. poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego w obrębie skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi, zmniejszenie liczby wypadków na przejazdach kolejowych w poziomie szyn, oszczędność czasu dla przewozów pasażerskich i towarowych, zmniejszenie ilości zagrożeń ruchu kolejowego i drogowego wynikających ze stanu technicznego nawierzchni, dróg dojazdowych oraz dużej awaryjności przestarzałego typu urządzeń, Projekt zakłada objęcie robotami około 235 przejazdów na 68 liniach kolejowych położonych na terenie całego kraju. Całkowity koszt realizacji projektu to 240 mln zł.

20 Program rewitalizacyjny
Program zakłada przeprowadzenie rewitalizacji na ośmiu liniach kolejowych w latach 2012 – 2014. Całkowity koszt realizacji programu to 2 235 mln zł, w tym z Funduszu Spójności mln zł, z budżetu państwa mln zł. 1. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”. Projekt znajduje się na liście projektów podstawowych POIiŚ , przewidywany okres realizacji: przewidywany koszt: 202,9 mln zł 2. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa” przewidywany okres realizacji: przewidywany koszt: 500 mln zł 3. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie” przewidywany okres realizacji: przewidywany koszt: 263 mln zł

21 Program rewitalizacyjny
4. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice” przewidywany okres realizacji: przewidywany koszt: 216,1 mln zł 5.  „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)” przewidywany okres realizacji: przewidywany koszt: 263,5 mln zł 6.  „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa” przewidywany okres realizacji: przewidywany koszt: 329,1 mln zł 7.  „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork” przewidywany okres realizacji: przewidywany koszt: 310 mln zł 8.  „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów” przewidywany okres realizacji: przewidywany koszt: 150 mln zł


Pobierz ppt "Warunki rozwoju przewozów kolejowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google