Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie Analiza systemów informatycznych Wykład.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie Analiza systemów informatycznych Wykład."— Zapis prezentacji:

1 Copyright © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/wsb-asi Analiza systemów informatycznych Wykład 1

2 J.Nawrocki, Wprowadzenie Plan wykładu Analiza systemów informatycznych a wymagania CMMI a wymagania ISO 9000 a wymagania Model Sommervillea-Sawyera Organizacja zajęć Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe

3 J.Nawrocki, Wprowadzenie Plan wykładu Analiza systemów informatycznych a wymagania CMMI a wymagania ISO 9000 a wymagania Model Sommervillea-Sawyera Organizacja zajęć Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe

4 J.Nawrocki, Wprowadzenie Analiza systemów informatycznych.. z punktu widzenia inżynierii wymagań.

5 J.Nawrocki, Wprowadzenie System jako czarna skrzynka System Użytkownik 1 Użytkownik 2

6 J.Nawrocki, Wprowadzenie Model wodospadowy (kaskadowy) Wymagania Projekt Kodowanie Testowanie

7 J.Nawrocki, Wprowadzenie Koszt naprawy błędu Względny czas identyfikacji błędu ( IBM ): w trakcie przeglądu projektu: 1 w trakcie inspekcji kodu: 20 w trakcie testów maszynowych: 82

8 J.Nawrocki, Wprowadzenie Model wodospadowy (kaskadowy) Wymagania Projekt Kodowanie Testowanie

9 J.Nawrocki, Wprowadzenie Wymaganie.... jest to zdolność ( capability ) lub warunek, który system musi spełnić.

10 J.Nawrocki, Wprowadzenie Wymagania.... specyfikacja tego, co ma być implementowane. Sommerville & Sawyer97

11 J.Nawrocki, Wprowadzenie Specyfikacja wymagań Wymagania funkcjonalne Wymagania pozafunkcjonalne Interfejs użytkownika Scenariusze testów akceptacyjnych

12 J.Nawrocki, Wprowadzenie Plan wykładu Analiza systemów informatycznych a wymagania CMMI a wymagania ISO 9000 a wymagania Model Sommervillea-Sawyera Organizacja zajęć Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe

13 J.Nawrocki, Wprowadzenie CMM: Capability Maturity Model 1. Początkowy 2. Zarządzany (powtarzalny) 3. Zdefiniowany 4. Zarządzany ilościowo 5. Optymalizujący Organizacje programistyczne SEI, Pittsburg, USA 1989-1993

14 J.Nawrocki, Wprowadzenie CMMI Modele CMM/CMMI ( dyscypliny ): Inżynieria systemów (SE) Inżynieria oprogramowania (SW) Zintegrowany rozwój produktu i procesu (IPPD) Zlecenia i dostawcy (SS = Supplier Sourcing)

15 J.Nawrocki, Wprowadzenie Popularność dyscyplin Razem 223 organizacje SE/SW SW SE SE/SW/ IPPD/SS SE/SW/SS SE/SW/ IPPD

16 J.Nawrocki, Wprowadzenie CMMI w układzie geograficznym Szwecja, Niemcy, Francja, Dania,.., Rosja, Białoruś Polska: Motorola Polska Software Center, Kraków

17 J.Nawrocki, Wprowadzenie CMM: Capability Maturity Model 1. Początkowy 2. Zarządzany (powtarzalny) 3. Zdefiniowany 4. Zarządzany ilościowo 5. Optymalizujący Organizacje programistyczne SEI, Pittsburg, USA 1989-1993

18 J.Nawrocki, Wprowadzenie Profil dojrzałości wg SEI Początkowy Zarządzany Zdefiniowany Zarządzany ilościowo Optymalizujący 9.5% 29.7% 27.7% 5.4% 27.7%

19 J.Nawrocki, Wprowadzenie Składniki modelu CMMI Poziomy dojrzałości Obszar procesu 2Obszar procesu n Obszar procesu 1 1. Początkowy 2. Zarządzany (powtarzalny) 3. Zdefiniowany 4. Zarządzany ilościowo 5. Optymalizujący

20 J.Nawrocki, Wprowadzenie Składniki modelu CMMI Poziomy dojrzałości Obszar procesu 2Obszar procesu n Obszar procesu 1 1. Początkowy 2. Zarządzany (powtarzalny) 3. Zdefiniowany 4. Zarządzany ilościowo 5. Optymalizujący Zarządzanie wymaganiami Planowanie przedsięwzięcia Monitorowanie i kontrola przedsięw. Zarządzanie podzleceniami Pomiary i analiza Zapewnienie jakości proc. i prod. Zarządzanie konfiguracją

21 J.Nawrocki, Wprowadzenie Składniki wymagane i oczekiwane Poziomy dojrzałości Praktyki generyczne Obszar procesu Cele generyczne Cele specyficzne Praktyki specyficzne Wymagane Oczekiwane

22 J.Nawrocki, Wprowadzenie CMMI: Obszary procesu na poziomie 2 1. Początkowy 2. Zarządzany (powtarzalny) 3. Zdefiniowany 4. Zarządzany ilościowo 5. Optymalizujący Zarządzanie wymaganiami (1; 5) Planowanie przedsięwzięcia (3; 14) Monitorowanie i kontrola przedsięw. (2; 10) Zarządzanie podzleceniami (2; 7) Pomiary i analiza (2; 8) Zapewnienie jakości proc. i prod. (2; 4) Zarządzanie konfiguracją (3; 7) Cele specyficzne Praktyki specyficzne Cele spec.: 15 Praktyki spec.: 55

23 J.Nawrocki, Wprowadzenie Zarządzanie wymaganiami SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami. SP 1.1 Doprowadź do jednolitego rozumienia wymagań pochodzących z różnych źródeł. Wymagania System ma mieć prosty interfejs użytkownika. C:\app kasa 122 340 _

24 J.Nawrocki, Wprowadzenie Zarządzanie wymaganiami SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami. SP 1.2 Uzyskaj akceptację wymagań ze strony wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Wymagania System ma umożliwiać sprzedaż książek przez Internet. OK.

25 J.Nawrocki, Wprowadzenie Zarządzanie wymaganiami SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami. SP 1.3 Zarządzaj zmianami wymagań pojawiającymi się w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Wymagania System ma umożliwiać sprzedaż książek przez Internet. A zwroty książek?!

26 J.Nawrocki, Wprowadzenie Zarządzanie wymaganiami SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami. SP 1.4 Utrzymuj dwukierunkową możliwość śledzenia zależności między wymaganiami a planami i produktami. Wymagania dot. komórki Plan Oprogramowanie Przypadki testowe Wymag. dot. książki tel.Wymag. dot. sprzętuWymag. dot. PDA

27 J.Nawrocki, Wprowadzenie Zarządzanie wymaganiami SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami. SP 1.5 Wykrywaj niespójności między wymaganiami a planami i produktami. Wymagania Testy akceptacyjne

28 J.Nawrocki, Wprowadzenie Plan wykładu Analiza systemów informatycznych a wymagania CMMI a wymagania ISO 9000 a wymagania Model Sommervillea-Sawyera Organizacja zajęć Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe

29 J.Nawrocki, Wprowadzenie Audytor Dobrzy ISO 9001 Kryte- ria Źli

30 J.Nawrocki, Wprowadzenie Główne elementy normy ISO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością – Wymagania ISO 9004:2000 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne doskonalenia funkcjonowania

31 J.Nawrocki, Wprowadzenie Główne części normy ISO 9001:2000 4 System zarządzania jakością (dokumentacja) 5 Odpowiedzialność kierownictwa 6 Zarządzanie zasobami 7 Realizacja wyrobu 8 Pomiary, analiza i doskonalenie ISO 9001:2000

32 J.Nawrocki, Wprowadzenie 7. Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem 7.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobu 7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu 7.2.3 Komunikacja z klientem 7.3 Projektowanie i rozwój 7.4 Zakupy 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów ISO 9001:2000

33 J.Nawrocki, Wprowadzenie Plan wykładu Analiza systemów informatycznych a wymagania CMMI a wymagania ISO 9000 a wymagania Model Sommervillea-Sawyera Organizacja zajęć Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe

34 J.Nawrocki, Wprowadzenie Klasyfikacja dobrych praktyk Dokument SRS Zbieranie wymagań Analiza i negocjacja wymag. Opisywanie wymagań Modelowanie systemu Walidacja wymagań Zarządzanie wymaganiami IW dla systemów krytycznych Podst.Pośred.Zaaw. 8 6 5 4 3 4 4 2 36 - 6 2 1 3 3 3 3 21 - 1 1 - - 1 2 4 9

35 J.Nawrocki, Wprowadzenie Punktacja 3 – standaryzacja : udokumentowany standard stosowany i sprawdzany jako część procesu zarządzania jakością; 2 – normalne użycie : szeroko stosowane ale nie obowiązkowe; 1 – od czasu do czasu : stosowane wg upodobań kierownika proj.; 0 – nigdy : nigdy lub prawie nigdy; 3 0

36 J.Nawrocki, Wprowadzenie Poziomy dojrzałości Zdefiniowany > 85 Podst & > 40 Pośr. & Zaaw. Zdefiniowany > 85 Podst & > 40 Pośr. & Zaaw. Powtarzalny > 55 Podst. & < 40 Pośr. & Zaaw. Powtarzalny > 55 Podst. & < 40 Pośr. & Zaaw. Początkowy < 55 Podst. Początkowy < 55 Podst.

37 J.Nawrocki, Wprowadzenie Plan wykładu Analiza systemów informatycznych a wymagania CMMI a wymagania ISO 9000 a wymagania Model Sommervillea-Sawyera Organizacja zajęć Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe

38 J.Nawrocki, Wprowadzenie Plan wykładów 1. Wprowadzenie 2. Dokument specyfikacji wymagań 3. Zbieranie wymagań 4. Modelowanie i UML (1) 5. Modelowanie i UML (2) 6. Modelowanie procesów biznesowych 7. Modelowanie architektury 8. Walidacja wymagań 9. Testy akceptacyjne 10. Systemy krytyczne

39 J.Nawrocki, Wprowadzenie Zaliczenie przedmiotu Wykłady: egzamin pisemny + ustny 5-10 pytań/zadań Ćwiczenia lab.: reguły ustala prowadzący ćw.

40 J.Nawrocki, Wprowadzenie Podsumowanie wykładu Analiza sys. inf. z punktu widzenia wymagań Wymagania są bardzo ważne zarówno z punktu widzenia CMMI, jak i ISO 9000 Model Sommervillea-Sawyera systematyzuje dobre praktyki inżynierii wymagań Tematyka wykładów jest zorientowana na zagadnienia praktyczne dot. inżynierii wymagań Kontrola jakości Szacowanie rozmiaru i Standardy serii ISO 9000 Modele CMM/CMMI Inżynieria wymagań Zarządzanie projektami Personal Software Process Team Software Process Zwinne metodyki Rational Unified Process Projekty dyplomowe

41 J.Nawrocki, Wprowadzenie Pytania?

42 J.Nawrocki, Wprowadzenie Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne (1 - 6) 2. Za szybko czy za wolno? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić?


Pobierz ppt "Copyright © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie Analiza systemów informatycznych Wykład."

Podobne prezentacje


Reklamy Google