Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza i walidacja wymagań Analiza systemów informatycznych Wykład 8.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza i walidacja wymagań Analiza systemów informatycznych Wykład 8."— Zapis prezentacji:

1 Analiza i walidacja wymagań Analiza systemów informatycznych Wykład 8

2 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Agenda Analiza i negocjacja wymagań Walidacja wymagań Szacowanie liczby defektów Introduction XPrince Team Project Lifecycle The Analyst Role The Architect Role The Project Manager Role Scaling up Conclusions

3 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Agenda Analiza i negocjacja wymagań Walidacja wymagań Szacowanie liczby defektów Introduction XPrince Team Project Lifecycle The Analyst Role The Architect Role The Project Manager Role Scaling up Conclusions

4 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Klasyfikacja dobrych praktyk Dokument SRS Zbieranie wymagań Analiza i negocjacja wymag. Opisywanie wymagań Modelowanie systemu Walidacja wymagań Zarządzanie wymaganiami IW dla systemów krytycznych Podst.Pośred.Zaaw

5 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki podstawowe Analiza i negocjacja Zdefiniuj granice systemu System Person 1 Person 2 Institution Device Wymagania dot. procesu Wymagania dot. systemu Wymagania dot. oprogramowania

6 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki podstawowe Zdefiniuj granice systemu Stosuj listy kontrolne do analizy wymagań Analiza i negocjacja

7 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Przykład listy kontrolnej Czy wymaganie implikuje konieczność podejmowania decyzji w oparciu o niekompletną lub niepewną informację? Czy implementacja wymagania będzie wymagała informacji, która jest poza bazą danych budowanego systemu? Czy wymaganie jest związane z kluczową funkcjonalnością systemu? Czy wymaganie jest związane z funkcjonalnością lub wydajnością zewnętrznego sprzętu? Analiza granic systemu

8 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Inny przykład listy kontrolnej a) Poprawne; b) Jednoznaczne; c) Kompletne; d) Spójne; e) Z informacją o ważności i stabilności; f) Weryfikowalne; g) Modyfikowalne; h) Umożliwiające śledzenie wpływu zmian. IEEE Std

9 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Lista kontrolna dla przypadków użycia Czy jest uzgodniona klarowna wizja systemu? Czy są widoczne granice systemu? Czy jest jasna charakterystyka użytkowników końcowych? Czy wszystkie przypadki użycia z poziomu użytkownika mają cechy istotnych dla niego transakcji? Czy każdy przypadek użycia ma kompletny pojedynczy cel? Czy jego nazwa jest jasna i odzwierciedla cel? Czy alternatywy tworzą zbiór wyczerpujący? Czy przypadki użycia opisują jedynie zachowanie? Czy upiększenia są właściwie użyte? Czy warunki są wykrywalne?

10 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki podstawowe Zdefiniuj granice systemu Stosuj listy kontrolne do analizy wymagań Zapewnij narzędzia wspomagające negocjacje Planując przygotuj się na konflikty i ich rozwiązywanie Przypisz priorytety wymaganiom Analiza i negocjacja

11 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki pośrednie Klasyfikuj wymagania korzystając z podejścia wielowymiarowego System, User interface, Database, Communications, Security Analiza i negocjacja

12 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki pośrednie Klasyfikuj wymagania korzystając z podejścia wielowymiarowego Korzystaj z macierzy interakcji, aby wykryć konflikty i nakładanie się wymagań. System, User interface, Database, Communications, Security Analiza i negocjacja

13 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Macierz interakcji W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5

14 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Macierz interakcji W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 0 – brak problemu 1 – konflikt

15 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Macierz interakcji 1 1 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 0 – brak problemu 1 – konflikt

16 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Macierz interakcji W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 0 – brak problemu 1 – konflikt

17 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Macierz interakcji W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się

18 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Macierz interakcji W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się

19 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Macierz interakcji W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się

20 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Macierz interakcji W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się

21 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Macierz interakcji W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się

22 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki zaawansowane Oceń ryzyko wymagań Analiza i negocjacja Wydajność, bezpieczeństwo, proces tworzenia oprogramowania, technologia implementacji, baza danych, harmonogram, stabilność.

23 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Agenda Analiza i negocjacja wymagań Walidacja wymagań Szacowanie liczby defektów Introduction XPrince Team Project Lifecycle The Analyst Role The Architect Role The Project Manager Role Scaling up Conclusions

24 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Klasyfikacja dobrych praktyk Dokument SRS Zbieranie wymagań Analiza i negocjacja wymag. Opisywanie wymagań Modelowanie systemu Walidacja wymagań Zarządzanie wymaganiami IW dla systemów krytycznych Podst.Pośred.Zaaw

25 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki podstawowe Walidacja Sprawdź, czy dokument specyfikacji wymagań jest zgodny z przyjętym standardem Zorganizuj formalną inspekcję wymagań

26 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Artefakt Przegląd Przegląd (review) = Analiza artefaktu (np.kodu, dokumentu) realizowana przez grupę osób. Inspekcja (inspection) = Najbardziej sformalizowana postać przeglądu

27 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Rola przeglądów Zapewnianie jakości Przekazywanie informacji

28 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Projektant Inspekcje FaganaImplementator Moderator Tester Sesja przeglądu

29 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Inspekcje Fagana 1. Omówienie (cały zespół) 2. Przygot. (indywidualnie) 3. Inspekcja (cały zespół) 4. Naprawa 5. Sprawdzenie Projektant Implem. Moderator Tester Review session

30 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Inspekcje FaganaProjekt Kod Test Specyfikacje zewnętrzne (funkcje) Specyfikacje wewnętrzne (moduł) - I 0 Specyfikacje logiki przetw - I 1 inspek projek Kodowanie (logika) - I 2 inspek kodu Testowanie jednostkowe Cykl życia Test funkcji (zewn.), składnika, systemu

31 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Inspekcje FaganaDesignDesignCodeCodeUnittestUnittest I1I1 I2I2 I3I3 Oszczędności (godz/KLOC): I 1 : 94 I 2 : 51 I 3 : -20

32 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Inspekcje Fagana Omówienie (zespół) 500 niepotrzebne Przygotowanie (indyw.) Inspekcja (zespół) Naprawa Sprawdzenie - - I1I1I1I1 I2I2I2I2 Prędkość (loc/h) Spotkanie inspekcyjne <= 2 godz spotkania na dzień

33 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Inspekcje Fagana Czy wszystkie stałe są zdefiniowane? Czy w trakcie manipulacji kolejką może wystąpić przerwanie? Jeśli tak, to czy kolejka jest ujęta w rejon krytyczny? Czy rejestry są odtwarzane przy wyjściu? Czy wszystkie liczniki są odpowiednio inicjowane (0 lub 1)? Czy są literały numeryczne, które powinny być zastąpione stałymi symbolicznymi? Czy wszystkie bloki na schemacie są potrzebne Lista kontrolna dla inspekcji projektu Ex Wr Missing

34 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Decyzja Akceptacja. Żadne modyfikacje nie są konieczne. Akceptacja warunkowa. Są pewne defekty, ale dodatkowa inspekcja nie jest potrzebna (kierownik projektu sprawdzi, czy wprowadzono poprawki). Odrzucenie. Są poważne defekty i będzie potrzebna dodatkowa inspekcja.

35 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki podstawowe Sprawdź, czy dokument specyfikacji wymagań jest zgodny z przyjętym standardem Zorganizuj formalną specyfikację wymagań Wykorzystuj w przeglądach wymagań ekspertów z różnych dziedzin Opracuj listy kontrolne dla walidacji Walidacja

36 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Inny przykład listy kontrolnej a) Poprawne; b) Jednoznaczne; c) Kompletne; d) Spójne; e) Z informacją o ważności i stabilności; f) Weryfikowalne; g) Modyfikowalne; h) Umożliwiające śledzenie wpływu zmian. IEEE Std

37 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki pośrednie Wykorzystuj prototypy do walidacji wymagań Walidacja

38 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Ekran prototypu wygenerowanego przez UC Workbench

39 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki pośrednie Wykorzystuj prototypy do walidacji wymagań Napisz roboczą wersję podręcznika użytkownika Zaproponuj przypadki testowe dotyczące wymagań Walidacja

40 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Praktyki zaawansowane Parafrazuj modele systemu Walidacja

41 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Agenda Analiza i negocjacja wymagań Walidacja wymagań Szacowanie liczby defektów Introduction XPrince Team Project Lifecycle The Analyst Role The Architect Role The Project Manager Role Scaling up Conclusions

42 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture Ile ryb jest w stawie?

43 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb

44 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je

45 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je

46 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je 4 Złap jeszcze jedną grupę

47 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je 4 Złap jeszcze jedną grupę 5 Ile oznakowanych?

48 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je 4 Złap jeszcze jedną grupę 5 Ile oznakowanych?

49 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je 4 Złap jeszcze jedną grupę 5 Ile oznakowanych? Total = 20 * 30 / 5 = 120

50 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture A B C Liczba defektów = A * B / C If C = 0... Artefakt

51 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Capture-Recapture Więcej niż 2 recenzentów A B Znalazł najwięcej unikatowych defektów Pozostali Liczba defektów = A * B / C

52 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Podsumowanie Analiza wymagań: Listy kontrolne Negocjacja wymagań Walidacja wymagań: Przeglądy Capture-Recapture Prototypy typu mockup

53 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Pytania?

54 J.Nawrocki, Analiza i walidacja Ocena jakości 1. Wrażenie ogólne? (1 - 6) 2. Tempo wykładu? 3. Czego ważnego dowiedziałeś się na wykładzie? 4. Co poprawić i jak?


Pobierz ppt "Analiza i walidacja wymagań Analiza systemów informatycznych Wykład 8."

Podobne prezentacje


Reklamy Google