Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH rodzaje urządzeń mobilnych - telefony komórkowe, smartfony - komputery typu palmtop ( handheld, pocket PC, Personal Digital.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH rodzaje urządzeń mobilnych - telefony komórkowe, smartfony - komputery typu palmtop ( handheld, pocket PC, Personal Digital."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH rodzaje urządzeń mobilnych - telefony komórkowe, smartfony - komputery typu palmtop ( handheld, pocket PC, Personal Digital Assistant ) - tablety - urządzenia specjalizowane (nawigacyjne, inwentaryzacyjne... )

2 systemy programowania: Java Virtual Machine - CLDC ( Connected Limited Service Configuration ) - MIDP 1.0, 2.0 ( Mobile Information Device Profile ) systemy operacyjne - PalmOS ( Garnet OS ) - Symbian, EPOC ( Psion ) - Windows : CE ; Mobile 2003, 5.0, 6.0, 6.1, Phone 7.0, 8.0 - Andriod ( Linux ) - MeeGo Core Software Platform (Intel/Nokia/Linux) - iOS ( iPhone OS )

3 wyposażenie - łącza komunikacyje GSM (GPRS, EDGE, HSDC, LTE), WiFi, Bluetooth, USB, IrDA, TransferJet - odbiornik GPS - NFC (RFID) - czujniki : oświetlenia, żyroskop, kompas, akcelerometr - klawiatura - aparat fotograficzny / kamera - radio

4 usługi - rozmowy telefoniczne - multimedia - internet - aplikacje zastosowania (niektóre) - lokalizacja, nawigacja - akwizycja - pozyskiwanie informacji - pomiary

5 tworzenie aplikacji Windows Mobile - ActiveSync - Remote Display Control - Visual Studio.NET 2008 - NET Compact Framework 3.5 - wspomaganie uruchamiania - usuwanie - testowanie zasobów Microsoft.WindowsMobile.Status.SystemProperty. CameraPresent.Equals(1) // using Microsoft.WindowsMobile.Status; TT, Egzamin, Camera

6 Baza Danych SQL Mobile string dbPath = @"\My Documents\indeks.sdf"; string makeDbPath = @"\My Documents\makeDb.sql"; if(System.IO.File.Exists(makeDbPath)) { System.Data.SqlServerCe.SqlCeEngine engine = new SqlCeEngine("Data Source = " + dbPath); engine.CreateDatabase(); SqlCeConnection dbConnection = new SqlCeConnection("Data Source = " + dbPath); dbConnection.Open(); }

7 // View groups System.Data.SqlServerCe.SqlCeDataReader reader = null; string queryText = "SELECT * FROM groups order by name"; SqlCeCommand query = new SqlCeCommand (queryText, dbConnection); reader = query.ExecuteReader(); groupsListBox.Items.Clear(); ListViewItem ListItem = null; while(reader.Read()) { ListItem = new ListViewItem(); ListItem.Text = reader["name"].ToString(); ListItem.SubItems.Add(reader["id"].ToString()); groupsListBox.Items.Add(ListItem); } reader.Close();

8 GPS : Global Positioning System - ok. 30 satelitów, - orbity kołowe, ok. 20 000 km nad Ziemią - naziemne stacje nadzorujące - komunikaty : { T N, Z, h,... } S ZO x d h d = c * ( T O – T N ) x = sqrt ( d 2 – h 2 )

9 Z O x Z2 Z2 O2O2 x2x2 Z1 Z1 O1O1 x1x1 - dokładność : 4 – 12 m - polepszanie dokładności : stacje bazowe - ASG-EUPOS 3 cm - POZGEO i POZGEO-D 1 mm - przyspieszenie lokalizacji : A-GPS współpraca z operatorem telefonii komórkowej

10 Odbiornik GPS - włączany programowo, COMx standard National Marine Electronics Association ( NMEA ) http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm - sekwencje znaków ( sentences ) - nagłówki $GP (ok. 30 rodzajów) GGA : czas + współrzędne + wysokość npm GSA, GSV : dane satelitów ZDA : data + czas

11 $GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 Where: GGA Global Positioning System Fix Data 123519 Fix taken at 12:35:19 UTC 4807.038,N Latitude 48 deg 07.038' N 01131.000,E Longitude 11 deg 31.000' E 1 Fix quality: 0 = invalid 1 = GPS fix (SPS) 2 = DGPS fix 3 = PPS fix 4 = Real Time Kinematic 5 = Float RTK 6 = estimated (dead reckoning) (2.3 feature) 7 = Manual input mode 8 = Simulation mode

12 $GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 08 Number of satellites being tracked 0.9 Horizontal dilution of position 545.4,M Altitude, Meters, above mean sea level 46.9,M Height of geoid (mean sea level) above WGS84 ellipsoid (empty field) time in seconds since last DGPS update (empty field) DGPS station ID number *47 the checksum data, always begins with * GPSR, LonLat

13 biblioteka GPS Intermediate Driver - główne klasy GPS – reprezentuje odbiornik GpsDeviceState – stan odbiornika GpsPosition – pozycja geograficzna DeegreesMinutesSeconds – konwersja xx,xxxº xx º yy' zz'' - zdarzenia deviceStateChanged ( GpsDeviceState ) locationChanged ( GpsPosition )

14 GpsDeviceState device = null; GpsPosition position = null; Gps gps = new Gps(); // private void startGps(object sender, EventArgs e) { if (!gps.Opened) { gps.Open(); } } private void stopGps (object sender, EventArgs e) { if (gps.Opened) { gps.Close(); } }

15 string UpdateData(object sender, System.EventArgs args) { string str = ""; if (gps.Opened) { if (position != null) { if (position.LatitudeValid) str += "Latitude (D,M,S):\n " + position.LatitudeInDegreesMinutesSeconds + "\n"; if (position.LongitudeValid) str += "Longitude (D,M,S):\n " + position.LongitudeInDegreesMinutesSeconds + "\n"; } } return str; }

16 Wiadomości SMS wysyłanie SmsMessage sms = new SmsMessage(number, text); sms.Send(); odbieranie interceptor = new MessageInterceptor(); interceptor.InterceptionAction = InterceptionAction.NotifyAndDelete; interceptor.MessageReceived += new MessageInterceptorEventHandler(OnSmsReceived);

17 private void OnSmsReceived (object sender, MessageInterceptorEventArgs e) { SmsMessage msg = (SmsMessage)e.Message; textBox1.Text = msg.From.Address; textBox2.Text = msg.Body; } SMS

18 Sieć Internet (transmisja GPRS) sprowadzanie stron WWW HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(pageUri); HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse)req.GetResponse(); StreamReader sr = new StreamReader(resp.GetResponseStream()); pageData = sr.ReadToEnd(); sr.Close(); GetPage (bez USB)

19 Sieć bezprzewodowa WiFi WiFiMail klient TcpClient client = new TcpClient(); client.Connect(server, port); NetworkStream stream = client.GetStream(); // stream.Write(outData, 0, outData.Length); // stream.Read(inData, 0, inData.Length);

20 serwer IPEndPoint LEP = new IPEndPoint( IPAddress.Any, 5000); TcpListener listener = new TcpListener( LEP ); listener.Start(); TcpClient New = listener.AcceptTcpClient(); NetworkStream streamX = New.GetStream(); // streamX.Write(outData, 0, outData.Length); // streamX.Read(inData, 0, inData.Length);

21 Łącze Bluetooth porty szeregowe COM klucz sieciowy otwarcie portu serialPort1.Open(); // PDA:COM5, PC:COM7 wysłanie tekstu serialPort1.WriteLine(text); odczytanie tekstu void serialPort1_DataReceived (object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e) { data = serialPort1.ReadExisting(); } BT

22 serwisy internetowe : jak dla PC gniazda TCP / UDP : jak dla PC pliki XML : jak dla PC

23 Aplikacja Kelnerska kuchnia Potrawy Nazwa Cena Liczba ID_P Kelnerzy Imię Utarg ID_K Zamówione dania Razem Gotowe

24 Nazwa Cena Liczba ID_P kelner Potrawy Zamówione dania Razem Gotowe

25 komunikacja - kelner ID_K REZ ID_PID_K ZWR ID_P ID_K ZAM ID_P ID_P... ID_P - kuchnia ID_K ODR


Pobierz ppt "PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH rodzaje urządzeń mobilnych - telefony komórkowe, smartfony - komputery typu palmtop ( handheld, pocket PC, Personal Digital."

Podobne prezentacje


Reklamy Google