Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parallel Processing, Pipelining, Flynns taxonomy Ernest Jamro Dep. of Electronics AGH, Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parallel Processing, Pipelining, Flynns taxonomy Ernest Jamro Dep. of Electronics AGH, Kraków."— Zapis prezentacji:

1 Parallel Processing, Pipelining, Flynns taxonomy Ernest Jamro Dep. of Electronics AGH, Kraków

2 2 Example of parallelism / Przykład zrównoleglenia Parrallel- Array Multiplier General case Postać ogólna

3 3 Parallel Processing /Przetwarzanie Równoległe Increases throughput R (http://en.wikipedia.org/wiki/Throughput) / Zwiększa przepustowość R. Increases Area A / Wymaga więcej sprzętu A. Optimal parallel processing / Optymalne zrównoleglenie: R P = N R 1 A P = N A 1 T P = T 1 - (clock period) Real / Rzeczywiste R P < N R 1 A P = N A 1 +A DMUX + A MUX T P = T 1 + T DMUX + T MUX

4 4 Functional Density D / Funkcjonalność układu D A- Area; R- throughput Parallel processing usually results in decreasing D: D P < D 1 as: requires additional connection, arbitration logic synchronization of parallel processors (PP), cache coherency conficts between PPs, sharing of the same bus or memory

5 5 Amdahls Law http://en.wikipedia.org/wiki/Amdahls_law D- Speedup P- Parallel portion N- number of Parallel Units Example: P= 0.9, Sequancial S=(1-P)=0.1 N=1 t 1 =(P+S) N=2 t 2 =t 1 *(P/2+S)=0.55t 1 N=10 t 10 =t 1 (P/10+S)=0.19t 1 N=100 t 100 =t 1 (P/100+S)=0.109t 1 t N =t 1 (P/N + S)

6 6 Power consumption and parallel processing Pobór energii a równoległość Moc strat jest w przybliżeniu proporcjonalna do częstotliwości, powierzchni i kwadratu nap. zasilania Power consumption is roughly proportional to square supply voltage A P = N A 1 – assumption of perfect PP f P = f 1 /N – same throughput for PP / taka sama przepustowość przepustowość dla przetw. rów. R P = N R 1 Lower freq. => lower power supply

7 7 Pipelining / Potokowość Example / Przykład: F= (A B+C) D F 1 = A B F 2 = F 1 +C F 3 = F 2 * D F= (A B+C) D F 1 = A B F 2 = F 1 +C F 3 = F 2 * D Without pipelining / Bez potokowości (bez rejestrów): T= T 1 + T 2 + T 3 A= A 1 + A 2 + A 3 With pipelining / Architektura potokowa: T= MAX(T 1, T 2, T 3 ) A= A 1 + A 2 + A 3 + A FF

8 8 Pipelining Pentium Processor time / czas

9 9 Pipelining and external SRAM memory access Potokowy dostęp do pamięci zewnętrznej SRAM

10 10 Waveforms / Przebiegi

11 11 Additional registers are required to compensate different delays (Cut-Set Rule). Example of adders

12 12 Pipeling and reduction of transient states and energy consumption

13 13 Employing double clock edge Należy używać tylko pojedynczego zbocza zegara – wykorzystywanie zarówno opadającego i narastającego zbocza zegara powoduje nieoptymalne wykorzystanie logiki Only a single clock edge (rising or falling) should be used Lepiej dwa razy większą częstotliwość zegara Better double clock frequency

14 14 Piplining and Clock Enable Blocking

15 15 Piplining and Clock Enable Non-Blocking

16 16 Control logic and pipelining Kontrola przepływu danych -sel – urządzenie typu Master jest gotowe do wysłania danych / Master ready to send data -ack – Slave jest gotowe do odbioru danych / Slave is ready to accept new data

17 17 Adding pipeline registers Źle działający układ – dwa transfery tej samej danej Not working properly – double transfer of the same data

18 18 Additionaol logic selq Process (clk) begin if clkevent and clk=1then sel_Q<= sel and not ack; end if; end process; Wady: 1) Maksymalny transfer ograniczony do co drugiego taktu zegara / transfer only every second clock cycle 2) Długa ścieżka sygnału Ack (bez potokowości) / long Ack path

19 19 Piplining and FIFO (First-In First-Out) Wada: Skomplikowana logika i stosunkowo duże zajmowane zasoby Drawback: Complicated logic and large occupied resources

20 20 Użycie pojedynczego bufora FIFO dla wielu etapów potokowości Single FIFO buffer for many pipeline stages Fifo_full – must take into account pipline stages of the module. FIFO depth must be greater than the number of pipeline stages

21 21 Wady potokowości / Pipelining drawbacks Użycie dodatkowych rejestrów (dodatkowy hardware i opóźnienie) - w FPGA i tak są rejestry po każdym bloku logicznym Utrudnienie analizy i symulacji układu Bardziej rozbudowany system sterujący przepływem danych szczególnie dla instrukcji warunkowych (np. w procesorach: predykcja skoku), przy pętli zwrotnej danych Ograniczoność stosowania - wzrost szybkości szybko ulega nasyceniu. Additional flip-flops are required (additional resources and delay – latency), in FPGA every LUT (logic) is associated with FF Much more difficult design and simulation of the circuit Much more difficult control logic, esp. for feedback data path Limited level of pipelining (quick saturation of the architecture)

22 22 Zalety potokowości / Advantages of pipelining Znaczne przyspieszenie przepustowości często niewielkim kosztem Możliwość obniżenia poboru mocy poprzez obniżenie napięcia zasilania podobnie jak dla architektury równoległej przy tej samej przepustowości Obniżenie zużycia energii poprzez ograniczenie rozchodzenia się przebiegów przejściowych wynikających z czasów propagacji Much increase of the throughputby often insignificant increase of occupied hardware resources Reduction of power consuption similarty like for parallel architecture – by decreasing supply voltage in the same throughput Reduction of power consumption by limited transient state propagation

23 23 Architektura potokowa i równoległa przepustowość R= f(Area) Pipelining and parallel processing R= f(Area)

24 24 Flynns Taxonomy Klasyfikacja Flynna SISD (Single Instruction Single Data-stream) SIMD (Single Instruction Multiple Data-stream) MISD (Multiple Instruction Single Data-stream) MIMD (Multiple Instruction Multiple Data-stream) http://en.wikipedia.org/wiki/Flynns_taxonomy

25 25 Single Instruction Single Data Stream (SIMD)

26 26 Single Instruction Multiple Data Stream (SIMD) ( Pentium MMX/SSE/AVX)

27 27 Multiple Instruction Single Data Stream (MISD) (e.g. Pipelining)

28 28 Multiple Instruction Multiple Data Stream (MIMD)

29 29 DSP TMS320C80


Pobierz ppt "Parallel Processing, Pipelining, Flynns taxonomy Ernest Jamro Dep. of Electronics AGH, Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google