Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Java Server Faces Tomasz Nowak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Java Server Faces Tomasz Nowak."— Zapis prezentacji:

1 Java Server Faces Tomasz Nowak

2 Konspekt Historia Wstęp Architektura JSF Składniki aplikacji JSF

3 Historia 1. Serwlety 2. JSP 3. Struts

4 Wstęp Projekt Sun Microsystems JSF - specyfikacja JSF 1.0 (2004-03-11)
Połączenie Struts i Swinga

5 Architektura JSF API do reprezentacji komponentów, zarządzania stanem, obsługi zdarzeń i walidacji Biblioteki znaczników do opisu interfejsu użytkownika

6 Składniki aplikacji JSF
Backing Beans Strony JSP Komponenety UI Pomocnicze klasy po stronie serwera Walidatory, obsługa zdarzeń oraz obsługa nawigacji Plik konfiguracji zasobów

7 Przykład – greeting.jsp

8 Przykład – greeting.jsp

9 Przykład – response.jsp

10 Kontroler JSF Serwlet FacesServlet pełni funkcję kontrolera
<servlet-name>FacesServlet</servlet-name> <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <url-pattern>/guess/*</url-pattern> </servlet-mapping> Serwlet FacesServlet pełni funkcję kontrolera Pojedynczy punkt wejścia do aplikacji (web.xml) Konfiguracja poprzez plik faces-config.xml

11 Backing Bean Spełnia reguły JavaBeans
Właściwości i metody związane z komponentami użytkownika Dodatkowo: - walidacja - obsługa zdarzeń - nawigacja

12 Backing Bean public class UserNumberBean { Integer randomInt = null;
Integer userNumber = null; String response = null; private long maximum = 0; private long minimum = 0; public UserNumberBean() { …} public String getResponse() {…}

13 Managed-bean (faces-config.xml)
<managed-bean-name> UserNumberBean </managed-bean-name> <managed-bean-class>      guessNumber.UserNumberBean </managed-bean-class>    <managed-bean-scope> session </managed-bean-scope>   <managed-property>     <property-name>minimum</property-name>     <property-class>long</property-class> <value>0</value> </managed-property>

14 Strona JSF   <HTML xmlns="   <HEAD> <title>Hello</title> </HEAD>   page contentType="application/xhtml+xml" %> taglib uri=" prefix="h" %> taglib uri=" prefix="f" %> <body> <f:view>    <h:form id="helloForm1">  … </h:form> </f:view> </body> </HTML>

15 Strona JSF - omowienie <h2>
Hi. My name is Lock. I'm thinking of a number from <h:outputText value="#{UserNumberBean.minimum}"/> to <h:outputText value="#{UserNumberBean.maximum}"/>. Can you guess it? </h2>

16 Strona JSF - omówienie <h:inputText id="userNo"
value="#{UserNumberBean.userNumber}" converterMessage="#{ErrMsg.userNoConvert}"> <f:validateLongRange minimum="#{UserNumberBean.minimum}" maximum="#{UserNumberBean.maximum}" /> </h:inputText> <h:commandButton id="submit" action="success" value="Submit" /> <h:message id="errors1" for="userNo"/>

17 Walidacja Walidacja w metodzie BackingBeana
Niejawna walidacja automatyczna (atrybutu REQUIRED) Predefiniowane walidatory ( f:validateLength, f:validateDoubleRange, f:validateLongRange) Własne walidatory (implementujące interfejs Validator, rejestrowane w faces-config.xml)

18 Komunikaty o błędzie Pliki *.properties ApplicationMessages.properties
userNoConvert=The value you entered is not a number.

19 Komunikaty o błędzie (faces-config)
<application> <resource-bundle> <base-name> guessNumber.ApplicationMessages </base-name> <var>ErrMsg</var> </resource-bundle> </application>

20 Komunikaty o błędzie <h:inputText id="userNo" label="User Number"
value="#{UserNumberBean.userNumber}" converterMessage="#{ErrMsg.userNoConvert}"> ... </h:inputText>

21 Nawigacja faces-config.xml <navigation-rule>
<from-view-id>/greeting.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>success</from-outcome> <to-view-id>/response.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> greeting.jsp <h:commandButton id="submit" action="success" />

22 response.jsp response.jsp <h:outputText id="result"
value="#{UserNumberBean.response}"/> UserNumberBean.java public String getResponse() { if ((userNumber != null) && (userNumber.compareTo(randomInt) == 0)) return "Yay! You got it!"; else return "Sorry, " + userNumber + " is incorrect.";

23 Procedury obsługi zdarzeń
ActionListener ValueChangeListener

24 ActionListener <h:commandButton actionListener=”#bean.sideEffect}”
Immediate=„true”/> public void sideEffect(ActionEvent event) { //np. aktywacja/deaktywacja innych //elementów formularza

25 ValueChangeListener <h:commandButton value=‘Zaloguj’ disabled=”true”/> <h:selectBooleanCheckbox binding=”#{loginBean.selectBooleanCheckbox1}” id=”selectBooleanCheckbox” valueChangeListener=”loginBean.checkbox1Changed}” onchange=”submit()”/> Public void checkbox1Changed(ValueChangeEvent valueChangeEvent) { if(selectBooleanCheckbox1.isSelected()) commandButton1.setDisabled(false); FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); context.renderResponse();

26 Internacjonalizacja (faces-config)
<application> <message-bundle> com.sun.bookstore6.resources.ApplicationMessages </message-bundle> <resource-bundle> <base-name> com.sun.bookstore6.resources.CustomMessages </base-name> <var>customMessages</var> </resource-bundle> <locale-config> <default-locale>en</default-locale> <supported-locale>es</supported-locale> <supported-locale>de</supported-locale> <supported-locale>fr</supported-locale> </locale-config> </application>

27 Internacjonalizacja <f:loadBundle var=” customMessages” />
String current = event.getComponent().getId(); FacesContext context =FacesContext.getCurrentInstance(); context.getViewRoot() .setLocale((Locale) locales.get(current));

28 Źródła http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ - strona domowa
- tutorial – prezentacja o JSF


Pobierz ppt "Java Server Faces Tomasz Nowak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google