Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Java Server Faces Tomasz Nowak. Konspekt 1.Historia 2.Wstęp 3.Architektura JSF 4.Składniki aplikacji JSF.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Java Server Faces Tomasz Nowak. Konspekt 1.Historia 2.Wstęp 3.Architektura JSF 4.Składniki aplikacji JSF."— Zapis prezentacji:

1 Java Server Faces Tomasz Nowak

2 Konspekt 1.Historia 2.Wstęp 3.Architektura JSF 4.Składniki aplikacji JSF

3 Historia 1. Serwlety 2. JSP 3. Struts

4 Wstęp Projekt Sun Microsystems JSF - specyfikacja JSF 1.0 (2004-03-11) JSF 1.2 (2006-05-11) Połączenie Struts i Swinga

5 Architektura JSF API do reprezentacji komponentów, zarządzania stanem, obsługi zdarzeń i walidacji Biblioteki znaczników do opisu interfejsu użytkownika

6 Składniki aplikacji JSF Backing Beans Strony JSP Komponenety UI Pomocnicze klasy po stronie serwera Walidatory, obsługa zdarzeń oraz obsługa nawigacji Plik konfiguracji zasobów

7 Przykład – greeting.jsp

8

9 Przykład – response.jsp

10 Kontroler JSF Serwlet FacesServlet pełni funkcję kontrolera Pojedynczy punkt wejścia do aplikacji (web.xml) Konfiguracja poprzez plik faces-config.xml FacesServlet javax.faces.webapp.FacesServlet FacesServlet /guess/*

11 Backing Bean Spełnia reguły JavaBeans Właściwości i metody związane z komponentami użytkownika Dodatkowo: - walidacja - obsługa zdarzeń - nawigacja

12 Backing Bean public class UserNumberBean { Integer randomInt = null; Integer userNumber = null; String response = null; private long maximum = 0; private long minimum = 0; public UserNumberBean() { …} public String getResponse() {…} …

13 Managed-bean (faces-config.xml) UserNumberBean guessNumber.UserNumberBean session minimum long 0

14 Strona JSF Hello …

15 Strona JSF - omowienie Hi. My name is Lock. I'm thinking of a number from to. Can you guess it?

16 Strona JSF - omówienie

17 Walidacja Walidacja w metodzie BackingBeana Niejawna walidacja automatyczna (atrybutu REQUIRED) Predefiniowane walidatory ( f:validateLength, f:validateDoubleRange, f:validateLongRange) Własne walidatory (implementujące interfejs Validator, rejestrowane w faces-config.xml)

18 Komunikaty o błędzie Pliki *.properties ApplicationMessages.properties userNoConvert=The value you entered is not a number.

19 Komunikaty o błędzie (faces-config) guessNumber.ApplicationMessages ErrMsg

20 Komunikaty o błędzie ...

21 Nawigacja faces-config.xml /greeting.jsp success /response.jsp greeting.jsp

22 response.jsp UserNumberBean.java public String getResponse() { if ((userNumber != null) && (userNumber.compareTo(randomInt) == 0)) return "Yay! You got it!"; else return "Sorry, " + userNumber + " is incorrect.";

23 Procedury obsługi zdarzeń ActionListener ValueChangeListener

24 ActionListener public void sideEffect(ActionEvent event) { //np. aktywacja/deaktywacja innych //elementów formularza

25 ValueChangeListener Public void checkbox1Changed(ValueChangeEvent valueChangeEvent) { if(selectBooleanCheckbox1.isSelected()) commandButton1.setDisabled(false); FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); context.renderResponse();

26 Internacjonalizacja (faces-config) com.sun.bookstore6.resources.ApplicationMessages com.sun.bookstore6.resources.CustomMessages customMessages en es de fr

27 Internacjonalizacja String current = event.getComponent().getId(); FacesContext context =FacesContext.getCurrentInstance(); context.getViewRoot().setLocale((Locale) locales.get(current));

28 Źródła http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ - strona domowahttp://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/index.html - tutorialhttp://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/index.html http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=AWWW-1st3.6- w11.tresc-1.0-toc – prezentacja o JSFhttp://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=AWWW-1st3.6- w11.tresc-1.0-toc


Pobierz ppt "Java Server Faces Tomasz Nowak. Konspekt 1.Historia 2.Wstęp 3.Architektura JSF 4.Składniki aplikacji JSF."

Podobne prezentacje


Reklamy Google