Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

24.04.2009 KDWBP_BN1 CERTYFIKAT BIBLIOTEKA + Biblioteka spełniająca kryteria nowoczesnej gminnej biblioteki publicznej będzie mogła otrzymać Certyfikat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "24.04.2009 KDWBP_BN1 CERTYFIKAT BIBLIOTEKA + Biblioteka spełniająca kryteria nowoczesnej gminnej biblioteki publicznej będzie mogła otrzymać Certyfikat."— Zapis prezentacji:

1 24.04.2009 KDWBP_BN1 CERTYFIKAT BIBLIOTEKA + Biblioteka spełniająca kryteria nowoczesnej gminnej biblioteki publicznej będzie mogła otrzymać Certyfikat Biblioteki + przyznawany przez zespół certyfikacyjny powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Certyfikat obowiązywał będzie przez 5 lat i będzie odnawialny. O otrzymanie certyfikatu w imieniu bibliotek gminnych będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

2 24.04.2009 KDWBP_BN2 Zespół autorów: 1.Barbara Budyńska, kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, nauczyciel w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej BN (ZEBiD). 2.Anna Hallay, informatyk-starszy administrator sieci w Centrum NUKAT BUW, menedżer bazy NUKAT 3.Agnieszka Kasprzyk, bibliotekarz-asystent naukowy w Centrum NUKAT 4.Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor BUW, kierująca Zespołem 5.Teresa Szymorowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych 6.Adam Twarowski, informatyk – administrator sieci w Oddziale Komputeryzacji BUW

3 24.04.2009 KDWBP_BN3 CERTYFIKAT BIBLIOTEKA+ - przewodnik dla wójtów, burmistrzów i ich bibliotekarzy Dla biblioteki gminnej, która: dysponuje lokalem, spełniającym odpowiednie standardy w zakresie dostępności, jakości technicznej, bezpieczeństwa, itp. dysponuje szerokopasmowym dostępem do sieci i odpowiednim sprzętem, pozwalającym na wykorzystywanie systemu MAK+ obsługuje i udostępnia zasoby informacyjne przy wykorzystaniu systemu MAK+ zatrudnia odpowiednio wykształconych pracowników,

4 24.04.2009 KDWBP_BN4 DLA KOGO CERTYFIKAT BIBLIOTEKA+ (2) dysponuje odpowiednio pozyskiwanymi i administrowanymi środkami na utrzymanie, lokalu, wyposażenia i zasobów informacyjnych drukowanych i elektronicznych zapewnia wygodny i jednakowy dostęp do informacji oraz pomoc w jej uzyskaniu każdemu użytkownikowi bez względu na wiek, płeć, przynależność etniczną i wyznaniową itp., w tym również użytkownikom z różnymi rodzajami niepełnosprawności stanowi lokalny węzeł ogólnopolskiej sieci informacyjnych centrów gminnych zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013

5 24.04.2009 KDWBP_BN5 Lokal i wyposażenie (1) Budynek Lokalizacja na terenie siedziby gminy (centralna/peryferyjna) proporcje powierzchni zajmowanej przez Bibliotekę a wielkość zbiorów a wielkość populacji w gminie, stan techniczny budynku (istotna data budowy, ostatniej modernizacji lub remontu), strefa wejścia do budynku, rozkład i funkcjonalność pomieszczeń, stan sanitariatów dostępność dla osób niepełnosprawnych, przestrzeń indywidualna czytelnika, przestrzeń wspólna dla organizacji spotkań,

6 24.04.2009 KDWBP_BN6 Lokal i wyposażenie (2) Meble Estetyka i funkcjonalność mebli bibliotecznych, meble dla czytelników, w tym meble dziecięce, komfort różnych grup wiekowych, regały na zbiory - właściwe warunki przechowywania i bezpieczeństwo użytkowania Wyposażenie dodatkowe Fotele, stoły okrągłe, powiększalniki tekstu, odtwarzacz CD i DVD, rzutnik multimedialny

7 24.04.2009 KDWBP_BN7 Infrastruktura sprzętniezależny od producentów oprogramowanieniezależne od architektury sprzętowej system bibliotecznykonstrukcja w pełni modularna, format danych: MARC21 lub USMARC, zaimplementowany format wymienny zgodny z normą PN-ISO 2709 zarządzaniew pełni graficzne, zcentralizowane z poziomu biblioteki nadrzędnej, interfejs webowy łącze dostępoweszerokość pasma 2Mb punkty dostępu bezprzewodowego dostęp dla czytelników z systemami mobilnymi (laptopy, palmtopy, itp.) system bezpieczeństwaautoryzacja poprzez kartę biblioteczną

8 24.04.2009 KDWBP_BN8 Zbiory drukowane Wielkość i rodzaj zbiorów drukowanych, proporcje: 250 wol. /100 mieszkańców, zakup w roku: 12 jedn. /100 mieszkańców księgozbiór edukacyjny, informacyjny, beletrystyczny;, regionalia, zbiory dla mniejszości etnicznych/językowych, prasa ogólnopolska, regionalna, czasopisma opiniotwórcze, poradnikowe, dla dzieci i młodzieży itp.

9 24.04.2009 KDWBP_BN9 Zbiory cyfrowe i audiowizualne pełnotekstowe bazy o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym dostępne z komputerów na terenie biblioteki wydzielona kolekcja audiowizualna z możliwością wypożyczania

10 24.04.2009 KDWBP_BN10 E-usługi Strona biblioteki, informacja katalogowa, składanie zamówień, kontakt e-mail przekierowania do bibliotek nadrzędnych, innych instytucji i serwisów użytecznych dostęp do aplikacji użytkowych i sieci rozległej z komputerów stacjonarnych i bezprzewodowy ochrona użytkownika niepełnoletniego miniszkolenia z zakresu podstawowych technik wyszukiwania informacji i poruszania się w sieci.

11 24.04.2009 KDWBP_BN11 Kadry liczba pracowników w proporcji do wielkości zbiorów i obsługiwanej populacji wykształcenie (minimum, optimum i pożądany rozkład w kadrze) potrzebne inne kwalifikacje (w tym znajomość angielskiego, szkolenia w zakresie pracy z klientem nietypowym, ochrony danych osobowych itp.)

12 24.04.2009 KDWBP_BN12 Kontekst społeczny (1) Zasięg terytorialny i społeczny Centralność/peryferyjność lokalizacji biblioteki, zróżnicowanie oferty dla różnych grup odbiorców, dla różnych potrzeb (edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych itp.) Dostępność Godziny pracy biblioteki (liczba godzin w tygodniu i ich rozkład)

13 24.04.2009 KDWBP_BN13 Kontekst społeczny (2) Promocja i marketing Biblioteka jako miejsce spotkań (oficjalnych i nieoficjalnych) w gminie, rozległość i głębokość informacji o bibliotece, jawność sprawozdań i planów rozwoju biblioteki, czytelnicy jako współtwórcy biblioteki Współpraca z innymi instytucjami w gminie Biblioteka a urząd gminy, szkoła, służba zdrowia, policja, straż pożarna, parafia, GOK, urząd pocztowy, lokalne stowarzyszenia, inne instytucje kultury, itp. oraz lokalni przedsiębiorcy.

14 24.04.2009 KDWBP_BN14 Zamiast zakończenia formularz aplikacji o Certyfikat BIBLIOTEKA +

15 24.04.2009KDWBP_BN 15 Kontakt: Ewa Kobierska-Maciuszko: e.maciuszko@uw.edu.pl Teresa Szymorowska: dyrektor@ksiaznica.torun.pl


Pobierz ppt "24.04.2009 KDWBP_BN1 CERTYFIKAT BIBLIOTEKA + Biblioteka spełniająca kryteria nowoczesnej gminnej biblioteki publicznej będzie mogła otrzymać Certyfikat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google