Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze miasto Częstochowa. Dzielnice częstochowskie Częstochowa jest podzielona na wiele dzielnic najważniejszymi z nich są: Raków, Stradom, Płónoc, Tysiąclecie,Błeszno,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze miasto Częstochowa. Dzielnice częstochowskie Częstochowa jest podzielona na wiele dzielnic najważniejszymi z nich są: Raków, Stradom, Płónoc, Tysiąclecie,Błeszno,"— Zapis prezentacji:

1 Nasze miasto Częstochowa

2 Dzielnice częstochowskie Częstochowa jest podzielona na wiele dzielnic najważniejszymi z nich są: Raków, Stradom, Płónoc, Tysiąclecie,Błeszno, Zawodzie, Grosz i Śródmieście

3 Jasna Góra

4 Coś o Jasnej Górze Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się bardzo szybko największym sanktuarium maryjnym w kraju, który w ówczesnym czasie miał już wiele sławnych miejsc pielgrzymkowych. Faktu tego nie wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo Ikony św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja królewskiej pary Jadwigi i Władysława Jagiełły; przyczyna musi być głębsza.

5 Sport w Częstochowie W Częstochowie jest wiele drużyn sportowych z różnych dziedzin sportu. Najbardziej znane są: piłkarski zespół Raków Częstochowa, siatkarski AZS i żużlowy Włókniarz.

6 Obraz Matki Bożej Jasnogórski Obraz od samego początku zasłynął cudami, które nadały rozgłos Maryjnemu Sanktuarium i ściągały tłumnie pielgrzymów z całego kraju i z Europy.Potwierdzeniem łask otrzymywanych przez wiernych za pośrednictwem Bogurodzicy są rozliczne wota, dynamiczny rozwój samego miejsca kultu i wzrastający ciągle ruch pątniczy. Należy podkreślić, iż na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce we wszystkich prawie większych sanktuariach świata. Tajemnicą, sercem, życiem i magnesem przyciągającym do Jasnogórskiego Sanktuarium jest Cudowny Wizerunek. Bez niego Jasna Góra byłaby zbiorem budynków, pamiątek, dzieł sztuki; może pięknym i bogatym, lecz martwym muzeum.

7 Historia Częstochowy Nasze miasto jest dość starym miastem, które ma wiele legend i mitów

8 Coś o historii Częstochowy Częstochowa powstała w XI wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z Nazwa wywodzi się od słowiańskiego imienia Częstoch. W latach 1370–1393 Częstochowa stanowiła lenno Władysława Opolczyka, który w 1382 ufundował klasztor paulinów. Prawa miejskie nadano między 1370 a 1377, a w 1502 miała miejsce lokacja na prawie magdeburskim.XI wieku lennoWładysława Opolczyka1382paulinówPrawa miejskie prawie magdeburskim Klasztor w XVII wieku uczyniono twierdzą, która skutecznie stawiła opór wojskom szwedzkim podczas Potopu w Liczne najazdy, pożary i plądrowania doprowadziły jednak do upadku miasta. Podczas konfederacji barskiej okolice Częstochowy były jednym z głównych miejsc oporu wojsk konfederackich. W II rozbiorze trafiła się Prusom. Po 1807 włączono ją do Księstwa Warszawskiego, a później Królestwa Kongresowego. Początkowo istniały Stara Częstochowa i Częstochówka (prawa miejskie od 1717 jako Nowa Częstochowa), które zostały połączone 19 sierpnia W okresie tym (1819) został również wytyczony przez inżyniera wojskowego Jana Bernharda najważniejszy trakt miejski – Aleja Panny Maryi (obecnie Aleja Najświętszej Maryi Panny).XVII wieku Potopu1655 konfederacji barskiejII rozbiorzePrusom1807Księstwa WarszawskiegoKrólestwa Kongresowego sierpnia Aleja Najświętszej Maryi Panny W związku z położeniem przy kolei warszawsko-wiedeńskiej (od 17 listopada 1846), obecnością złóż rud żelaza (obecnie nie eksploatowane), pokładów wapienia oraz czystych i obfitych w wodę rzek od roku 1870 zaczął w Częstochowie rozwijać się przemysł – metalowy (Huta Częstochowa, której budowę zainicjował Bernard Hantke), włókienniczy i papierniczy. W 1903 Częstochowa uzyskała kolejowe połączenie z Herbami, a w 1911 z Kielcami. W 1909 w mieście odbyła się wielka Wystawa Rolniczo- Przemysłowa.kolei warszawsko-wiedeńskiej17 listopada1846 rudżelazawapienia1870Huta Częstochowa1903Herbami1911Kielcami1909 Podczas I wojny światowej Częstochowa bez walk 3 sierpnia 1914 została zajęta przez wojska niemieckie. W pierwszych dniach okupacji dokonano mordów w dzielnicy podjasnogórskiej, nałożono na miasto kontrybucje i skazano na deportację do Niemiec wielu mieszkańców. W czasie wojny miasto po raz pierwszy w historii uzyskało samorząd miejski. Częstochowa została wyzwolona 11 listopada 1918, kiedy to oddziały POW i Straży Obywatelskiej przystąpiły do rozbrajania wycofujących się Niemców. Następnego dnia przemaszerowały częstochowskimi Alejami trzy kompanie Wojska Polskiego pod dowództwem kpt. Ludwikowskiego. Jasna Góra od 26 kwietnia 1915 do 4 listopada 1918 stanowiła enklawę pod okupacją austro-węgierską.I wojny światowej3 sierpnia1914samorząd11 listopada 1918POWStraży ObywatelskiejWojska Polskiego26 kwietnia19154 listopada1918enklawęaustro-węgierską

9 Coś o historii Częstochowy W okresie dwudziestolecia międzywojennego przemysł podupadł. Od 1925 w Częstochowie mieści się siedziba biskupstwa (od 1992 arcybiskupstwa). Ze względu na rozwój rzemiosła, zwłaszcza pamiątkarskiego, była nazywana małą Norymbergą.1925biskupstwa1992arcybiskupstwaNorymbergą Podczas II wojny światowej tereny leżące na zachód i południe od Częstochowy zostały włączone do Rzeszy, natomiast samo miasto stało się częścią Generalnego Gubernatorstwa i nosiło nazwę Tschenstochau. Niemcy wkroczyli do miasta 3 września 1939 i już następnego dnia dokonali mordów, które do historii przeszły pod nazwą krwawego poniedziałku. W 1940, w ramach akcji AB, dokonano eksterminacji umysłowych elit miasta. Ponad 40 tys. Żydów znalazło się w częstochowskim getcie i w większości zostało zgładzonych przez Niemców podczas holokaustu. W mieście istniał stalag 367 przeznaczony dla radzieckich i włoskich jeńców wojennych. Po upadku powstania warszawskiego Częstochowa była stolicą Polskiego Państwa Podziemnego. Spod okupacji niemieckiej została wyzwolona 16 stycznia 1945 przez oddziały mjr. Siemiona Chochriakowa.II wojny światowej RzeszyGeneralnego Gubernatorstwa3 września1939krwawego poniedziałku1940akcji ABczęstochowskim getcieholokaustustalagpowstania warszawskiegoPolskiego Państwa Podziemnego16 stycznia1945 W okresie Polski Ludowej szybka rozbudowa huty, która zyskała imię Bolesława Bieruta (po 1989 r. wróciła do pierwotnej – Huta Częstochowa), spowodowała dynamiczny rozwój miasta. Zainstalowano w nim siedzibę ogólnopolskiego Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza. W latach 1946–1950 Częstochowa wchodziła (podobnie jak w okresie międzywojennym) w skład województwa kieleckiego, w latach 1950–1975 województwa katowickiego, a w latach 1975–1998 była stolicą województwa częstochowskiego.Polski LudowejBolesława Bieruta województwa kieleckiegowojewództwa katowickiego województwa częstochowskiego Jan Paweł II odwiedził Częstochowę sześciokrotnie: w latach 1979, 1983, 1987, 1991, 1997 i sierpnia 1991 odprawiona z jego udziałem msza św. (kończąca VI Światowe Dni Młodzieży) zgromadziła 1,5 mln wiernych, a papież od władz miasta otrzymał klucz do jego bram oraz tytuł Honorowego Obywatela (Częstochowa była pierwszym miastem na świecie, od którego przyjął takie wyróżnienie).Jan Paweł II sierpnia1991Światowe Dni Młodzieży Jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej Częstochowa otrzymała Honorową Flagę Rady Europy (1993) oraz główną nagroRady Europy1993

10


Pobierz ppt "Nasze miasto Częstochowa. Dzielnice częstochowskie Częstochowa jest podzielona na wiele dzielnic najważniejszymi z nich są: Raków, Stradom, Płónoc, Tysiąclecie,Błeszno,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google