Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONIEC POKAZU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONIEC POKAZU."— Zapis prezentacji:

1 KONIEC POKAZU

2 Liceum Ogólnokształcące
Humanistyczny Biologiczno – chemiczny Matematyczny

3 Profil humanistyczny Okres nauki: 3 lata
Przedmiot do rozszerzenia: język polski

4 Profil biologiczno - chemiczny
Okres nauki: 3 lata Przedmiot do rozszerzenia: biologia

5 Profil matematyczny Okres nauki: 3 lata
Przedmiot do rozszerzenia: matematyka MENU

6 LICEUM PROFILOWANE

7 Zarządzanie informacją

8 Okres nauki: 3 lata.  W roku szkolnym 2004/2005 wprowadzono trzyletnie liceum profilowane o profilu zarządzanie informacją, w którym obowiązuje plan nauczania (LP-ZI/MENiS/ ).  

9 Od momentu powstania szkoła przywiązuje szczególną wagę do nauczania przedmiotów informatycznych z zastosowaniem technik komputerowych. Na zajęciach z przetwarzania informacji, wyszukiwania selekcjonowania i gromadzenia informacji oraz upowszechniania informacji uczniowie poznają obsługę i zastosowanie wielu programów do edycji tekstu, obrazu, dźwięku, filmu, narzędzia i sposoby wyszukiwania informacji w internecie oraz ich gromadzenia w bazach danych, uczą się tworzenia publikacji oraz stron internetowych z zastosowaniem języka HTML i PHP. MENU

10 TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
TECHNIKUM TECHNIK INFORMATYK TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

11 TECHNIK INFORMATYK Okres nauki: 4 lata.Charakterystyka: Dominującym układem czynności w zawodzie technik informatyk są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych, obsługiwania komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.Perspektywy zawodowe: Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach:   instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego, pracownika działu finansowo-księgowego. Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe: Systemy operacyjne i sieci komputerowe Oprogramowanie biurowe Programowanie strukturalne i obiektowe Urządzenia techniki komputerowej Multimedia i grafika komputerowa Język angielski zawodowy

12 TECHNIK EKONOMISTA Okres nauki: 4 lata.
Charakterystyka: Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m. in.: prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, księgowością i gospodarką finansową jednostek gospodarczych.  Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe: Podstawy ekonomii Prawo Ekonomika Rachunkowość Finanse Pracownia ekonomiczna Język angielski zawodowy

13 TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Okres nauki: 4 lata.Charakterystyka: Kształcenie w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Szkoła ta umożliwia uzyskanie  Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe: Technologia gastronomiczna Obsługa konsumenta Podstawy żywienia i higieny Wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych Przedsiębiorstwo gastronomiczne Zajęcia praktyczne Specjalizacja Od wielu lat szkoła przywiązuje szczególną wagę do nauczania przedmiotów zawodowych. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych. Uczniowie odbywają również praktyki zawodowe w zaprzyjaźnionych zakładach co pozwala na wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach szkolnych i lepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych. MENU

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII ŚLUSARZ ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE

15 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII
Okres nauki: 2 lata. Charakterystyka: Kucharz zajmuje się przyrządzaniem różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet ciast i deserów. Jednak wbrew najczęstszym skojarzeniom jego praca nie sprowadza się tylko do zapewnienia posiłków. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzania potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji. Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Perspektywy zawodowe: Typowymi miejscami pracy kucharza małej gastronomii są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, stołówki. Może być zatrudniony w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

16 ŚLUSARZ Okres nauki: 3 lata.Charakterystyka: Celem pracy ślusarza jest budowanie prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. Ślusarze najczęściej specjalizują się w: budowaniu prostych konsturkcji stalowych, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych, konserwowaniu i naprawie urządzeń komunalnych, np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych oraz naprawianiu prostych mechanizmów w nadwoziach pojazdów mechanicznych, takich jak zamki, blokady, podnośniki, wytwarzaniu, naprawianiu i odtwarzaniu metalowych

17 ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE
Okres nauki: 2 lub3 lata w zależności od zawodu. Cykl 2-letni obowiązuje tylko w zawodach: sprzedawca, lakiernik i kucharz małej gastronomii. Charakterystyka: W oddziałach tych dokształcani są uczniowie - pracownicy młodociani w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą, w określonym zawodzie. Dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowane jest na turnusach 4 tygodniowych w każdym roku nauki, w ośrodkach dokształcania zawodowego w różnych miastach Polski. Wtedy rodzice ponoszą koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku. Po ukończeniu nauki pracownik młodociany zdaje egzamin czeladniczy w Cechu Rzemiosł Różnych, jeżeli jego pracodawca jest tam zrzeszony. Natomiast , gdy pracodawca jest nie zrzeszony  w Cechu, młodociany zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. MENU KONIEC POKAZU


Pobierz ppt "KONIEC POKAZU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google