Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do you Erasmus? Praktyczne informacje dotyczące Programu uczenie się przez całe życie – Erasmus we WSAP dla studentów na rok akademicki 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do you Erasmus? Praktyczne informacje dotyczące Programu uczenie się przez całe życie – Erasmus we WSAP dla studentów na rok akademicki 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 Do you Erasmus? Praktyczne informacje dotyczące Programu uczenie się przez całe życie – Erasmus we WSAP dla studentów na rok akademicki 2009/2010

2 Program LLP-Erasmus od roku akademickiego 2007/2008 Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Więcej informacji na stronie

3 Erasmus we WSAP WSAP od 2000/2001(Sokrates Erasmus) LLP-Erasmus Wymiany studentów i kadry akademickiej Obecny rok akademicki 36 studentów, 10 wykładowców Średnie stypendium wyrównawcze 1600 Tylko raz w życiu Wyjazdy ze stypendium bądź bez !!!! WSAP zawsze zalicza zajęcia (ECTS) Learning Agreement Od roku 2007/2008 wyjazdy na praktyki od miesięcy – nowość!

4 Dofinansowanie wyjazdu Program finansuje stypendia na pokrycie różnicy w zwiększonych a nie całkowitych kosztach związanych z wyjazdem ! Ze stypendium lub bez WSAP: Zwalnia z opłaty za czesne w semestrze (lub 2 semestrach) wyjazdowych

5 Nasi Partnerzy: Universita di Pisa, Italy I PISA01 SM, ADM Cukurova University, Turkey TR ADNANA01 SM, ADM Adnan Menderes University, Turkey TR AYDIN01 SM, ADM University of Palermo, Italy I PALERMO 01 SM University of Pardubice, the Czech Republic CZ PARDUB01 SM, ADM Fachhochschule fur Verwaltung und Rechtspflege in Berlin, Germany, D BERLIN09 SM, ADM Potsdam University, Germany D POTSDAM01 SM, ADM Universitat Ege, Turkey TR IZMIR02, ADM, SM, KL Varna Free University, Bulgaria BG VARNA 01 SM, ADM Mykolas Romeris University, Lithuania LT VILNIUS06, SM, ADM American University of Bulgaria, BGBLAGOEV03 SM, ADM Siauliai University, Lithuania LT SIAULIA01 SM, ADM Beykent University, Turkey TR ISTANBU09 SM, ADM Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italy I ANCONA01, SM, ADM Rīga Stradiņs University, Lativa, LV RIGA 03 SM, ADM University of Latvia, Riga, Lativa, LV RIGA 01 SM, ADM University of Salerno, Italy, I SALERNO01 SM, ADM College of Social Science Klaipeda, Lithuania LT KLAIPED 04, SM Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece, G CHANIA 01, SM, ADM Corvinus University of Budapest, Hungary, HU BUDAPES03, SM, ADM Instituto Politecnico de Braganca, Portugal, P BRAGANC01, SM, ADM University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, SK TRNAVA02, SM, ADM Americanos College, Nicosia, Cyprus CY NICOSIA22, SM, ADM University of Limerick, Ireland, IRL LIMERIC01, ADM, Instituto Superior da Maia (ISMAI), Portugal, PMAI01, ADM, SM, KL, Instituto Politecnico de Santarem, Portugal, PSANTARE01, ADM,

6 Zasady Rekrutacji Kandydat musi spełniać poniższe warunki formalne: student co najmniej II roku (w czasie wyjazdu) średnia co najmniej 4,0 Posiadać potwierdzona znajomość języka obcego w którym student będzie studiował (certyfikat B2 lub opinia lektora) wysoka motywacja wyjazdu, wysoki stopień samodzielności uzyskać pozytywną ocenę komisji kwalifikacyjnej zaangażowanie w życie szkoły

7 Zasady Rekrutacji cd. Wyjazdy na 1 lub 2 semestry, możliwość wyjazdu bez grantu stypendium Złożyć wymagane dokumenty do pok. 302 w Collegium Novum do 15 marca 2009 (wniosek, CV, list motywacyjny, certyfikat językowy lub opinia lektora, zaświadczenie o średniej) Stawić się na rozmowę kwalifikacyjną i zdać egzamin z języka obcego Wyniki rekrutacji będą znane do końca kwietnia

8 Rekrutacja na praktyki Zasady takie same jak na wyjazd na studia Biuro Gubernatora Stambułu Wakacje lipiec-wrzesień Stypendium na wyjazd 1650 Euro Po zakwalifikowaniu trójstronne opracowanie programu praktyk

9 Co się dzieje po rekrutacji? Ogłaszamy listę osób zakwalifikowanych Uzgodnienie programu zajęć na uczelni przyjmującej (Learning Agreement) Podpisanie umowy na wyjazd Kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus na miejscu lub tandem z innym studentem Wyjazd na stypendium Zaliczenie pobytu studiów na uczelni przyjmującej

10 Ważne informacje Student w trakcie wyjazdu jest nadal studentem WSAP Wciąż otrzymuje stypendium naukowe lub socjalne WSAP zawsze uznaje okres studiów odbytych i zaliczonych na uczelni partnerskiej WSAP wydaje zaświadczenie na podstawie którego student może ubiegać się o przyznanie Europejskiej Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych na okres trwania studiów zagranicznych (dotyczy UE) Student sam ubiega się o wizę w przypadku wyjazdu na studia bądź praktyki do Turcji

11 Zdjęcia z wyjazdów można będzie zobaczyć w Galerii WSAP - Erasmus

12 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy Wniosek na wyjazd dostępny na stronie – zakładka Erasmus Termin składania dokumentów Forum


Pobierz ppt "Do you Erasmus? Praktyczne informacje dotyczące Programu uczenie się przez całe życie – Erasmus we WSAP dla studentów na rok akademicki 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google