Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIKŁANIA ZNIECZULENIA PRZEWODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIKŁANIA ZNIECZULENIA PRZEWODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 POWIKŁANIA ZNIECZULENIA PRZEWODOWEGO

2 Znieczulenie miejscowe to:
Zn.powierzchniowe zn.nasiękowe zn.nerwów obwodowych zn.splotów i zn.zwojów nerwowych Znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe

3 Kwalifikacja do znieczulenia przewodowego
Przeciwskazania bezwzględne: zakażenie w miejscu planowanego nakłucia niewyrównana hipowolemia głębokie zaburzenia krzepnięcia nieprawidłowości anatomiczne

4 Kwalifikacja do znieczulenia przewodowego
Przeciwskazania względne: bakteriemia istniejące zmiany neurologiczne (np.:stwardnienie rozsiane) heparynizacja dawkami minimalnymi

5 Przygotowanie przed wykonaniem zn. przewodowego
Zestaw do intubacji wlew kroplowy leki do znieczulenia ogólnego lek p-drgawkowy przygotować pacjenta jak do znieczulenia ogólnego

6 Monitorowanie podczas znieczulenia przewodowego
Czynność serca monitor ekg ciśnienie tętnicze krwi czynność oddechowa utrata krwi

7 Powikłania znieczulenia przewodowego dzielimy na:
natychmiastowe wczesne późne

8 Powikłania natychmiastowe to:
reakcje toksyczne spadek ciśnienia tętniczego porażenie oddychania ból wywołany wstrzyknięciem

9 Reakcje toksyczne - przyczyny:
przypadkowe podanie leku dożylnie lub dotętniczo podanie maksymalnej dopuszczalnej dawki podanie w szybkim bolusie podanie prawidłowej dawki w bardzo dobrze lub nadmiernie ukrwione miejsce

10 Oznaki i objawy toksyczności
Środki znieczulenia miejscowego działają toksycznie na mózg i mięsień sercowy. Mózg jest bardziej wrażliwy niż serce i wszystkie wczesne oznaki i objawy związane są z działaniem toksycznym na OUN. Poważne uszkodzenie pracy serca występują przy bardzo wysokich stężeniach środka w osoczu.

11 Objawy toksyczne ze strony OUN to:
drętwienie warg i języka metaliczny smak w ustach zawroty głowy szum w uszach zaburzenia widzenia zaburzenia mowy kurcze mięśniowe utrata przytomności uogółnione drgawki śpiączka bezdech

12 Objawy toksyczne ze strony układu krążenia
są spowodowane zwolnieniem przewodnictwa w miokardium prowadzą do depresji krążenia i rozszerzenia naczyń obwodowych depresja krążenia pojawia się zwykle przy dawce 2-4 krotnie większej niż ta przy której występują drgawki bupiwakaina jest dużo bardziej kardiotoksyczna niż lidokaina

13 Objawy toksyczne ze strony układu krążenia
tachykardia lub bradykardia zaburzenia rytmu migotanie komór lub asystolia sinica spadek RR

14 Zasady leczenia reakcji toksycznych - 1
natychmiast przerwać iniekcję ŚZM podanie tlenu a jeśli jest to konieczne - sztuczna wentylacja z użyciem worka ambu lub z intubacją (hiperwentylacja podwyższa próg drgawkowy) leczenie przeciwdrgawkowe jeślidrgawki trwają dłużej niż sek; tiopental mg i.v. lub diazepam 5-20mg i.v.; sukcynylocholina mg i.v.

15 Zasady leczenia reakcji toksycznych - 2
przy spadku RR - płyny i leki pobudzające receptory alfa i beta np.:efedryna mg przy NZK - reanimacja z zastosowaniem defibrylacji elektrycznej

16 Zapobieganie objawom toksycznym - 1
premedykacja lekiem o właściwościach przeciwdrgawkowych np.: diazepam, dormicum stosowanie zawsze zalecanych dawek, tzn.dla lidokainy(xylocain,lignocainum): 200mg bez adrenaliny 500mg z adrenaliną

17 Zapobieganie objawom toksycznym - 2
maksymalne dawki bupiwakainy (bupivacain, marcain): 150mg bez adrenaliny lub z adrenaliną przed podaniem środka należy zawsze zaaspirować zaastosować dawkę próbną zawwierającą adrenalinę

18 Zapobieganie objawom toksycznym - 3
jeśli konieczne jest stosowanie dużych dawek lub środek jest podawany dożylnie celowo to trzeba stosować środki o mniejszej toksyczności i podawać je w małych podzielonych dawkach zawsze podawać środek powoli (nie szbciej niż 10 ml/min) i utrzymywać stały kontakt z pacjentem

19 Reakcje uczuleniowe niezmiernie rzadkie w przypadku amidowych ŚZM ale wystepują czasami w przypadku estrów może wystąpić alergia na dodatkowy składnik

20 Reakcje uczuleniowe - objawy
zaczerwienienie świąd duszność wstrząs anafilaktyczny

21 Reakcje uczuleniowe -postępowanie
przerwać podawanie ŚZM podać tlen kontrolować RR,HR, oddychanie sterydy płyny leki p-histaminowe

22 Spadek ciśnienia tętniczego-1
zwykle jest związany z rozległą blokadą podpajęczynówkową lub zewnatrzoponową jedynie w około 25% przypadków spadek ciśnienia skurczowego jest większy niż 30mmHg

23 Spadek ciśnienia tętniczego-2
Dodatkowymi czynnikami wzmagającymi spadek ciśnienia są: spadek objętości krwi(hipowolemia) omdlenie spowodowane odruchem naczyniowym z nerwu błędnego zamknięcie lub zwężenie światła ż.gł. dolnej w późnym okresie ciąży czy przez obecność dużego guza jamy brzusznej

24 Zapobieganie hipotensji-1
ograniczenie poziomu blokady, tak aby nie objęła ona włókien współczulnych zaopatrujących serce (Th1-5) ułożenie pacjenta z lekkim opuszczeniem wezgłowia (5-10stp.), co istotnie poprawia powrót krwi żylnej wstępne obciążenie krążenia podaniem ml krystaloidów

25 Zapobieganie hipotensji-2
Przełożenie pacjenta na lewy bok lub przemieszczenie ciężarnej macicy na lewą stronę

26 Porażenie oddychania Może wystąpić w związku z niezamierzonym wstrzyknięciem dużej ilości ŚZM do przestrzeni p.p. zamiast do przestrzeni z.o.

27 Ból wywołany wstrzyknięciem
ostry ból wskazuje na wstrzyknięcie donerwowe wstrzykiwanie powinno być natychmiast przerwane, ponieważ może wystąpić uszkodzenie nerwu

28 Zapobieganie uszkodzeniu nerwu
stymulator nerwu ultradźwięki unieruchomienie igły kontrola rtg

29 Powikłania wczesne zatrzymanie moczu porażenie ruchowe

30 Zatrzymanie moczu Pęcherz moczowy unerwiony jest przez nerwy rdzeniowe S2,S3,S4,Th1-L2. Tak więc blokada podpajęcza lub zewnątrzoponowa na tych poziomach może powodować zatrzymanie moczu i wymaga cewnikowania.

31 Porażenie ruchowe Jeśli występuje ono w obrębie pola operacyjnego jest korzystne. Jest ono jednak powikłaniem przy blokadzie stowanej do przedłużonego znoszenia bólu np.:podczas porodu czy w okresie pooperacyjnym

32 Powikłania późne uszkodzenie neurologiczne PDPH odma opłucnowa

33 Uszkodzenie neurologiczne
neuropatianewu rdzeniowego z.tętnicy rdzeniowej przedniej zarostowe zapalenie pajęczynówki aseptyczne lub bakteryne zapalenie opon z.ogona końskiego ropień w przestrzeni z.o. bóle pleców i krzyża

34 Popunkcyjne bóle głowy (PDPH)
Jest to najczęstsze powikłanie znieczulenia podpajęczynówkowego. Są to: bóle o charakterze posturalnym, zwwiązane z utratą pł.m-rdz. Rozpoczynają się gdy pacjent siada lub przyjmuje postawę pionową nasila je kaszel i nagłe ruchy ustępują w ułożeniu na plecach

35 PDPH-obraz kliniczny-1
ból o charakterze tępego ucisku lub uczucia ciężaru w okolicy potylicznej o różnym nasileniu pojawia się zwykle w pierwszych 48 godz. okresu pooperacyjnego trwają od kilku dni do wielu miesięcy(przy braku leczenia)

36 PDPH-obraz kliniczny-2
towarzyszą mu różne objawy m.in.: nudności, wymioty, depresja, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu szczególnie zagrożone są:osoby młodsze, kobiety, ciężarne

37 PDPH-etiologia ubytek płynu m-rdz.
drażnienie przez płyn m-rdz. Receptorów okołonaczyniowwych pociąganie struktur anatomicznych wrażliwych na ból rozszerzenie naczyń mózgowych

38 PDPH-leczenie zachowawcze wlew 0.9% NaCl do z.o.
ułożenie pacjenta w łóżku na wznak nawodnienie dożylne i doustne paracetamol, NLPZ kofeina wlew 0.9% NaCl do z.o. zewnątrzoponowa “łata” z krwi ( ml krwi pacjenta z szybkością 1ml/3-4 sek.

39 Zapobieganie PDPH-1 średnica igły jak najmniejsza
20G (14-33% PDPH) 25G ( % PDPH) 29G -32G (min%) kierunek ustawienia ostrza igły-identyfikacja igłą o ostrzu ustawionym równolegle do włókien opony twardej daje najmniejsze uszkodzenie opony

40 Zapobieganie PDPH-2 konstrukcja igły-lepsze są igły zakończone stożkowaato, tzw.”pencil point” wprowadzenie igły- im mniejszy kąt wkłucia tym mniejszy wypływ płynu pozycja pacjenta-preferowana jest pozycja “wygodnie neytralna” od nadmiernego zgięcia dodatki-glukaza zwiększa częstość a adrenalina i fentanyl zmniejszają

41 Odma opłucnowa Może być powikłaniem blokady n.międzyżebrowego i blokady splotu ramiennego z dostępu nadobojczykowego. Leczenie będzie zależało od ilości powitrza w jamie opłucnowej i właściwej czynności oddechowej.

42 Powikłania analgezji p.p.
uogólniona reakcja toksyczna spadek RR całkowite zn.rdzeniowe uszkodzenie tętnic,żył, nerwów w z.o. uszkodzenie rdzenia i nerwów rdz. zapalenie opon bóle głowy retencja moczu trwałe neurologiczne powikłania z.ogona końskiego zlepne zap.pajęczynówki

43 Powikłania analgezji z.o.
reakcja toksyczna spaddki RR nakłucie opony twardej niezamierzona analgezja p.p. nakłucie naczyń i krwiak całkowita analgezja z.o. bóle pleców przejściowe porażenie trwałe porażenie

44 Powikłania blokady splotu ramiennego
reakcj toksyczna krwiak odma opłucnowa znieczulenie p.p znieczulenie z.o. porażenie przepony


Pobierz ppt "POWIKŁANIA ZNIECZULENIA PRZEWODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google