Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."— Zapis prezentacji:

1 I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 4 Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych Lider merytoryczny Prof. dr hab. inż. Piotr Kula - PŁ Dr inż. Bogdan Kozik - PRz Instytucje partnerskie w zadaniu Politechnika Rzeszowska Politechnika Łódzka

2 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Symulacje ANSYS- modyfikacje 1.Przyjęto do obliczeń element 8-węzłowy 2. Przyjęto materiał z uwzględnieniem nieliniowości fizycznej (wprowadzono moduł styczny i granicę plastyczności materiału). 3.Zastosowano sklejenie utworzonych powierzchni geometrii zęba aby przy podziale na elementy skończone węzły jednej powierzchni były we "współpracy" z węzłami innej powierzchni. 4.Przyjęto gęstszą siatkę mesh (przy bardzo gęstej siatce można zaobserwować naprężenia Hertza). 5.Jest możliwość wprowadzenia dwóch materiałów przy podziale mesh tzn. rdzeń posiada inny materiał niż warstwa (obszar współpracy) zęba (zdjęcia pochodzą z analizy gdzie wprowadzono dwa materiały jeden dotyczy warstwy przypowierzchniowej zęba drugi zaś opisuje rdzeń zęba). 6.Przyjęto współczynnik tarcia na poziomie 0.035 (współczynnik tej wielkości nie wpływa istotnie na wynik ale jest zabiegiem kosmetycznym) 7.Przyjęto zmodyfikowaną postać kontaktu tzn. zastosowano Pilot Node by uprościć zadanie

3 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Naprężenia von Missesa dla trzy parowego zazębienia, wartość max. (wyniki w MPa)

4 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Schemat przeniesienia napędu w przekładni dwudrożnej (w rozwinięciu) Schemat rozmieszczenia kół w przekładni dwudrożnej (widok od czoła) Założenia konstrukcyjne: Przełożenie całkowite: u=12 Maksymalna moc silnika na wejściu P= 0,2 [kW] Obroty na wejściu n 1 = 1200 [obr/min] Przekładnia dwudrożna do badań opartych na zasadzie podobieństwa modelowego

5 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Model bryłowy przekładni dwudrożnej

6 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych zębnik nr 1zębnik nr 2 koło zębate Rozkład naprężeń zredukowanych [MPa], w kołach zębatych przekładni dwudrożnej uzyskany w wyniku obliczeń MES w programie Abaqus

7 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Model 3D-STL przekładni podczas obróbki w programie CatalystEX

8 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Koła zębate przekładni dwudrożnej

9 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Ustawienie zębnika stopnia II na stole pomiarowym Ustawienie i korekcja światła podczas pomiaru Pomiar walcowych kół zębatych optyczną maszyną pomiarowa Venture firmy BATY

10 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Odchyłki zarysu zębnika stopnia II Szczegółowa analiza odchyłek zarysu zębnika stopnia II Współrzędnościowe metody pomiarowe pozwalają na określenie rzeczywistej dokładności modeli wykonywanych metodami szybkiego prototypowania. Poprzez pomiar i analizę parametrów geometrycznych kół zębatych można dokonać kompensacji błędów oraz wyznaczyć wartości korekcji dla urządzeń RP.

11 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Model rzeczywisty przekładni dwudrożnej

12 Przenośny dyfraktometr rentgenowski Proto iXRD Źródło promieniowania: lampa Cr 2 detektory PSSD Geometria: Psi/Chi Zakres kątowy 2Θ=123-171° Rozdzielczość: 0,01° Dane do wskaźników realizacji celów projektu

13 Oprogramowanie Pomiar zawartości austenitu szczątkowego Pomiar naprężeń własnych Dane do wskaźników realizacji celów projektu

14 Referaty konferencyjne Budzik G., Kozik B., Oleksy M., Grzelka M., Dobrowolska A.: The Application of GOM Measurements for the Determination of Accuracy of Gear Casts Manufactu- red in the RT/RP Process, International Conference "Management of Technology - Step to Sustainable Production MOTSP 2011, Croatia 8-10 June 2011, Kozik B., Budzik G., Marciniec A., Dziubek T.: Geometric Accuracy of Wax Gear Models Manufacturing in RP Process, International Conference "Management of Technology - Step to Sustainable Production MOTSP 2011, Croatia 8-10 June 2011. Publikacje w czasopismach Kozik B., Budzik G., Dziubek T., Grzelka M., Tutak M.: Rapid Prototyping of wax foundry models in an incremental process,Archives of Foundry Engineering, 11, 2/2011, s. 113-116, Budzik G., Kozik B., Bernaczek J, Wieczorowski M., Tutak M.: The analysis of parameters for the process of fabrication of wax foundry models for CPX3000 device, Archives of Foundry Engineering, 11, 2/2011, s. 5-8.

15 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Budzik G: The Use of the Rapid Prototyping Method for the Manufacture and Examination of Gear Wheels, rozdział książki Rapid Prototyping, ISBN 978-953-307-330-9 wydawnictwo INTECH - Open Acces Publisher, Prace mgr, dr, hab. 09.06. 20011 otwarcie przewodu doktorskiego na PŁ Rafał Niewiedzielski: Model materiału gradientowego dla symulacji odkształceń hartowniczych. Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Kula

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google