Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."— Zapis prezentacji:

1 I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 1 OPRACOWANIE ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW OBRÓBKI HSM TRUDNOOBRABIALNYCH STOPÓW LOTNICZYCH Lider merytoryczny Prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński Instytucje partnerskie w zadaniu Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka Politechnika Warszawska Politechnika Rzeszowska

2 1.1 Inteligentny system szlifowania trudnoobrabialnych stopów lotniczych Celem zadania jest opracowanie systemu szlifowania, który zapewni właściwy przebieg procesu obróbki na szlifierce sterowanej numerycznie, z zachowaniem wymagań odnośnie stanu warstwy wierzchniej i dokładności wymiarowo-kształtowej przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności obróbki. Zadanie jest realizowane w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej Koordynator z ramienia PŁ – prof. Bogdan Kruszyński UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 1.2Szlifowanie złożonych powierzchni elementów silników lotniczych Celem zadania jest opracowanie technologii szlifowania tego typu powierzchni z wykorzystaniem sterowania numerycznego. Zadanie jest realizowane w Politechnice Rzeszowskiej Koordynator z ramienia PRz – prof. Jan Burek UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

4 Zadanie jest realizowane w Katedrze Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej oraz w Instytucie Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej Koordynator z ramienia PL – prof. Jerzy Warmiński Koordynator z ramienia PW – prof. Krzysztof Jemielniak 1.3 Obróbka HSM nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie Celem zadania jest opracowanie wydajnej metody skrawania nowoczesnych materiałów stosowanych w lotnictwie z wykorzystaniem obróbki HSM, która umożliwi obniżenie kosztów lub skrócenie czasu operacji, oraz wyeliminowanie lub zmniejszenie drgań samowzbudnych dzięki zastosowaniu elementów aktywnych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

5 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych 1.1.4 Budowa algorytmu sterowania z wykorzystaniem opracowanych modeli Przykład a) rzeczywistej falistości przedmiotu obrabianego oraz b) falistości uzyskanej na podstawie opracowanego modelu procesu. Model dynamiki procesu szlifowania oraz model geometrii przedmiotu obrabianego i ściernicy. Symulacja rozwoju drgań samowzbudnych na przedmiocie i ściernicy.

6 Fuzja modeli procesu szlifowania i danych pomiarowych z czujników w procesie podejmowania decyzji o stanie procesu i kompensacji zakłóceń z wykorzystaniem ciągłych, rozmytych sieci Petriego, drzew decyzyjnych, modeli Markova oraz teorii prawdopodobieństwa. 1.1.4 Budowa algorytmu sterowania z wykorzystaniem opracowanych modeli Przykładowy zakres stabilności procesu szlifowania ze względu na drgania samowzbudne na przedmiocie. Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

7 ZB1.3 Obróbka HSM nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie Badania skrawalności stali kwasoodpornej Macierz kowariancji Join recurrence plot Badano wpływ głębokości skrawania stosując: analizę ststystyczną (kurtoza, skośność, średnia kwadratowa), wykresy rekurencyjne, macierz kowariancji Rozkład sił skrawania Analiza multifraktalna procesu frezowania stopów tytanu (TI6Al4V) i niklu (Inconel 713C) Przebiegi czasowe sił Singularity spectrum D(h) Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

8 ZB1.3 Obróbka HSM nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Modelowanie procesów frezowania Model w Matlab Simulink Model fizyczny z efektem regeneracji drgań

9 Seminarium naukowe realizatorów ZB1, ZB2 i ZB5 Przedstawiciele Politechnik: Lubelskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej i Łódzkiej Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Łódź 1 czerwca 2011

10 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Seminarium naukowe realizatorów ZB1, ZB2 i ZB5 Przedstawiciele Politechnik: Lubelskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej i Łódzkiej Wspólne badania

11 Seminarium naukowe realizatorów ZB1, ZB2 i ZB5 Przedstawiciele Politechnik: Lubelskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej i Łódzkiej Wspólne badania

12 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Referaty konferencyjne 1.Chatter In Milling Of Composites: Simulations And Diagnostic, Conference of Supervising and Diagnostics of Machining Systems - Model Based Manufacturing, Karpacz 2011. (P.L.) 2.Wykorzystanie narzędzi z płytkami obrotowymi do obróbki materiałów lotniczych, planowana SOS-Opole- wrzesień 2011 (P.W.) 3.Planowane 2 referaty na NSOŚ, Gdańsk, wrzesień 2011 (P.Ł.) Publikacje w czasopismach (P.L.) 1. Rusinek R.: Chatter In Milling Of Composites: Simulations And Diagnostic. Journal of Machine Engineering, Vol. 10, No. 3, 2010 2. Litak G., Rusinek R.: Vibrations in stainless steel turning: multifractal and wavelet approaches. JOURNAL OF VIBROENGINEERING. Vol. 13, Issue 1, 2011. ISSN 1392-8716 3. Litak G., Rusinek R.: Dynamics of a Steel Turning Process. Chaos Theory: Modeling, Simulation and Applications. C. H. Skiadas, I. Dimotikalis and C. Skiadas (Eds) World Scientific Publishing Co (pp. 445 – 448) 4. Litak G., Polyakov J.S., Timashev S.F., Rusinek R.: Dynamics of stainless steel turning: Analysis by icker-noise spectroscopy 5. Litak G,. Syta A., Rusinek R.: Dynamical changes during composite milling:recurrence and multiscale entropy analysis. Int J Adv Manuf Technol. DOI10.1007/s00170-011-3195-8 6.Kęcik K., Rusinek R., Warmiński J.: Verification of the stability lobes of Inconel 718 milling. Int J Adv Manuf Technol. (w recenzji)

13 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Prace habilitacyjne planowane dr inż. Rafał Rusinek: Zjawiska nieliniowe w obróbce skrawaniem. (P.L.) dr inż. Paweł Leżański: Automatyczny nadzór procesu szlifowania kłowego wałków (P.Ł.) dr inż. Paweł Lajmert: Inteligentny system kompensacji zakłóceń w procesie szlifowania kłowego wałków (2012) (P.Ł.) Prace doktorskie planowane mgr inż. Andrzej Weremczuk: Aktywna eliminacja drgań typu chatter w obróbce skrawaniem. Promotor: dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof. PL (P.L.) Prace magisterskie planowane Hanna Marciniak Siły w procesie szlifowania stopów tytanu. Promotor prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński (P.Ł.) Prace inżynierskie planowane Sylwester Głogowski: Wpływ prędkości skrawania na siły podczas frezowania stopu Inconel 617. Promotor: dr inż. Rafał Rusinek (P.L.) Adam Łojewski: Skrawalność stopu tytanu Ti6Al4V. Promotor: dr inż. hab. Kazimierz Zaleski (P.L.) Maciej Burmajster, Promotor dr inż. Joanna Kossakowska (P.W.) Udział studentów / doktorantów / innych wykonawców (liczbowo) w ZB 1 (aktualnie) 6 studentów 3 doktorantów

14 Główne wnioski Realizacja zadań ZB 1.1 i ZB 1.3 przebiega wg harmonogramu Zadanie ZB1.2 jest opóźnione Planowane są wspólne badania Politechniki Lubelskiej, Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej co umożliwi pełniejsze wykorzystanie posiadanej aparatury, oprogramowania i doświadczenia poszczególnych Jednostek i Wykonawców.

15


Pobierz ppt "I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google