Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński Instytucje partnerskie w zadaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński Instytucje partnerskie w zadaniu"— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński Instytucje partnerskie w zadaniu
ZB 1 OPRACOWANIE ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW OBRÓBKI HSM TRUDNOOBRABIALNYCH STOPÓW LOTNICZYCH Lider merytoryczny Prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński Instytucje partnerskie w zadaniu Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka Politechnika Warszawska Politechnika Rzeszowska

2 Koordynator z ramienia PŁ – prof. Bogdan Kruszyński
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1 Inteligentny system szlifowania trudnoobrabialnych stopów lotniczych Celem zadania jest opracowanie systemu szlifowania, który zapewni właściwy przebieg procesu obróbki na szlifierce sterowanej numerycznie, z zachowaniem wymagań odnośnie stanu warstwy wierzchniej i dokładności wymiarowo-kształtowej przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności obróbki. Zadanie jest realizowane w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej Koordynator z ramienia PŁ – prof. Bogdan Kruszyński

3 Zadanie jest realizowane w Politechnice Rzeszowskiej
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.2 Szlifowanie złożonych powierzchni elementów silników lotniczych Celem zadania jest opracowanie technologii szlifowania tego typu powierzchni z wykorzystaniem sterowania numerycznego. Zadanie jest realizowane w Politechnice Rzeszowskiej Koordynator z ramienia PRz – prof. Jan Burek

4 w Instytucie Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.3 Obróbka HSM nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie Celem zadania jest opracowanie wydajnej metody skrawania nowoczesnych materiałów stosowanych w lotnictwie z wykorzystaniem obróbki HSM, która umożliwi obniżenie kosztów lub skrócenie czasu operacji, oraz wyeliminowanie lub zmniejszenie drgań samowzbudnych dzięki zastosowaniu elementów aktywnych Zadanie jest realizowane w Katedrze Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej oraz w Instytucie Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej Koordynator z ramienia PL – prof. Jerzy Warmiński Koordynator z ramienia PW – prof. Krzysztof Jemielniak

5 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
1.1.4 Budowa algorytmu sterowania z wykorzystaniem opracowanych modeli Przykład a) rzeczywistej falistości przedmiotu obrabianego oraz b) falistości uzyskanej na podstawie opracowanego modelu procesu. Model dynamiki procesu szlifowania oraz model geometrii przedmiotu obrabianego i ściernicy. Symulacja rozwoju drgań samowzbudnych na przedmiocie i ściernicy.

6 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
1.1.4 Budowa algorytmu sterowania z wykorzystaniem opracowanych modeli Fuzja modeli procesu szlifowania i danych pomiarowych z czujników w procesie podejmowania decyzji o stanie procesu i kompensacji zakłóceń z wykorzystaniem ciągłych, rozmytych sieci Petriego, drzew decyzyjnych, modeli Markova oraz teorii prawdopodobieństwa.  Przykładowy zakres stabilności procesu szlifowania ze względu na drgania samowzbudne na przedmiocie.

7 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
ZB1.3 Obróbka HSM nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie Analiza multifraktalna procesu frezowania stopów tytanu (TI6Al4V) i niklu (Inconel 713C) Badania skrawalności stali kwasoodpornej Rozkład sił skrawania Macierz kowariancji Przebiegi czasowe sił Join recurrence plot Badano wpływ głębokości skrawania stosując: analizę ststystyczną (kurtoza, skośność, średnia kwadratowa), wykresy rekurencyjne, macierz kowariancji Singularity spectrum D(h)

8 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
ZB1.3 Obróbka HSM nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie Modelowanie procesów frezowania Model w Matlab Simulink Model fizyczny z efektem regeneracji drgań

9 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
Seminarium naukowe realizatorów ZB1, ZB2 i ZB5 Przedstawiciele Politechnik: Lubelskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej i Łódzkiej Łódź 1 czerwca 2011

10 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych
Seminarium naukowe realizatorów ZB1, ZB2 i ZB5 Przedstawiciele Politechnik: Lubelskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej i Łódzkiej Wspólne badania

11 Seminarium naukowe realizatorów ZB1, ZB2 i ZB5
Przedstawiciele Politechnik: Lubelskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej i Łódzkiej Wspólne badania

12 Dane do wskaźników realizacji celów projektu
Publikacje w czasopismach (P.L.) 1. Rusinek R.: Chatter In Milling Of Composites: Simulations And Diagnostic. Journal of Machine Engineering, Vol. 10, No. 3, 2010 2. Litak G., Rusinek R.: Vibrations in stainless steel turning: multifractal and wavelet approaches. JOURNAL OF VIBROENGINEERING. Vol. 13, Issue 1, ISSN 3. Litak G., Rusinek R.: Dynamics of a Steel Turning Process. Chaos Theory: Modeling, Simulation and Applications. C. H. Skiadas, I. Dimotikalis and C. Skiadas (Eds) World Scientific Publishing Co (pp. 445 – 448) 4. Litak G., Polyakov J.S., Timashev S.F., Rusinek R.: Dynamics of stainless steel turning: Analysis by flicker-noise spectroscopy 5. Litak G,. Syta A., Rusinek R.: Dynamical changes during composite milling:recurrence and multiscale entropy analysis. Int J Adv Manuf Technol. DOI /s Kęcik K., Rusinek R., Warmiński J.: Verification of the stability lobes of Inconel 718 milling. Int J Adv Manuf Technol. (w recenzji) Referaty konferencyjne Chatter In Milling Of Composites: Simulations And Diagnostic, Conference of Supervising and Diagnostics of Machining Systems - Model Based Manufacturing, Karpacz (P.L.) Wykorzystanie narzędzi z płytkami obrotowymi do obróbki materiałów lotniczych, planowana SOS-Opole- wrzesień 2011 (P.W.) Planowane 2 referaty na NSOŚ, Gdańsk, wrzesień 2011 (P.Ł.)

13 Dane do wskaźników realizacji celów projektu
Prace habilitacyjne planowane dr inż. Rafał Rusinek: Zjawiska nieliniowe w obróbce skrawaniem. (P.L.) dr inż. Paweł Leżański: Automatyczny nadzór procesu szlifowania kłowego wałków (P.Ł.) dr inż. Paweł Lajmert: Inteligentny system kompensacji zakłóceń w procesie szlifowania kłowego wałków (2012) (P.Ł.) Prace doktorskie planowane mgr inż. Andrzej Weremczuk: Aktywna eliminacja drgań typu chatter w obróbce skrawaniem. Promotor: dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof. PL (P.L.) Prace magisterskie planowane Hanna Marciniak Siły w procesie szlifowania stopów tytanu. Promotor prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński (P.Ł.) Prace inżynierskie planowane Sylwester Głogowski: Wpływ prędkości skrawania na siły podczas frezowania stopu Inconel Promotor: dr inż. Rafał Rusinek (P.L.) Adam Łojewski: Skrawalność stopu tytanu Ti6Al4V. Promotor: dr inż. hab. Kazimierz Zaleski (P.L.) Maciej Burmajster, Promotor dr inż. Joanna Kossakowska (P.W.) Udział studentów / doktorantów / innych wykonawców (liczbowo) w ZB 1 (aktualnie) 6 studentów 3 doktorantów

14 Realizacja zadań ZB 1.1 i ZB 1.3 przebiega wg harmonogramu
Główne wnioski Realizacja zadań ZB 1.1 i ZB 1.3 przebiega wg harmonogramu Zadanie ZB1.2 jest opóźnione Planowane są wspólne badania Politechniki Lubelskiej, Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej co umożliwi pełniejsze wykorzystanie posiadanej aparatury, oprogramowania i doświadczenia poszczególnych Jednostek i Wykonawców.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński Instytucje partnerskie w zadaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google