Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."— Zapis prezentacji:

1 I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 9 Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu Glare Lider merytoryczny Prof. dr hab. Barbara Surowska, dr hab. inż. Romana Śliwa Instytucje partnerskie w zadaniu Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Lotnictwa, IPPT PAN

2 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Zmiana twardości badanych kompozytów w zależności od procesów obróbki cieplnej i plastycznej (PŚ) Symulacja numeryczna próby ściskania pianek korundowych w zakresie odkształceń sprężystych (PRz)

3 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Wytworzenie i charakteryzacja laminatów typu GLARE (PL) Laminat Al/GFRP o układzie 2/1 [0]. Warstwy metalowe - blachy ze stopu aluminium 2024-T3 o grubości 0,5 mm. Prepreg - taśma jednokierunkowa, włókna szklane typu R o udziale objętościowym 60% w żywicy epoksydowej. Tak wykonane materiały kwalifikują się do dalszych badań – wytrzymałościowych, zmęczenia mechanicznego i innych objętych programem badań w projekcie.

4 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Ocena wyników badań nieniszczących laminatu FML (ITWL) –z wykorzystaniem metody Phased Array Minimalne wykrywane uszkodzenie Ø5 mm Błąd względny wyznaczenia rozmiaru 5.7% –z wykorzystaniem metody termografii impulsowej Minimalne wykrywane uszkodzenie Ø10 mm Błąd względny wyznaczenia rozmiaru 16.6% Termogram próbki FML; f=127,67Hz, t= 0,3s

5 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Referaty konferencyjne 1.Problematyka diagnozowania kompozytów typu FML w konstrukcjach lotniczych, K. Dragan, J. Bieniaś, M. Sałaciński, P. Synaszko, XV Seminarium Kompozyty Teoria i Praktyka, Spała kwiecień Ocena odkształcalności kompozytów osnowie stopu aluminium przeznaczonego do przeróbki plastycznej, J. Myalski, XV Seminarium Kompozyty Teoria i Praktyka, Spała kwiecień Fizyczne i mechaniczne właściwości kompozytów o osnowie aluminium przeznaczonego do przeróbki plastycznej, J. Wieczorek, XV Seminarium Kompozyty Teoria i Praktyka, Spała kwiecień Analysis of discontinuities effect in relation to attenuation level in glass fibre reinforced polimer composites, J. Bieniaś, M. Ostapiuk, B.Surowska, K. Beer, XV Seminarium Kompozyty Teoria i Praktyka, Spała kwiecień Fibre Metal Laminates – some aspects of manufacturing process, structure and selected properties, J. Bieniaś, XV Seminarium Kompozyty Teoria i Praktyka, Spała kwiecień 2011

6 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Referaty konferencyjne (c.d.) 6.Wytwarzanie kompozytów metodą autoklawową i ocena ich jakości, B. Surowska, J. Bieniaś, 11. Międzynarodowa Konferencja Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, Olsztyn maj Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych, M. Ostapiuk, J. Bieniaś, B. Surowska,11. Międzynarodowa Konferencja Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, Olsztyn maj Wytwarzanie, struktura i właściwości kompozytów metalowo-włóknistych. J. Bieniaś, B. Surowska, M. Ostapiuk11. Międzynarodowa Konferencja Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, Olsztyn maj Fraktografia i analiza zniszczenia kompozytów węglowo/epoksydowych poddanych obciążeniom statycznym i dynamicznym w podwyższonych temperaturach, J. Bieniaś, M. Ostapiuk, B. SurowskaV Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Augustów 30.V – 2.VI Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES, H. Dębski, J. Bieniaś, V Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Augustów 30.V – 2.VI. 2011

7 Publikacje: 1.J. Bieniaś, M. Ostapiuk, B. Surowska, K. Beer: Analysis of discontinuities effect in relation to attenuation level in glass fibre reinforced polimer composites, Kompozyty/Composites, 1, 2011, pp J. Bieniaś, Fibre Metal Laminates – some aspects of manufacturing process, structure and selected properties, Kompozyty/Composites, 1, 2011, pp K.Dragan, J. Bieniaś, M. Sałaciński, P. Synaszko, Inspection methods for quality control of Fibre Metal Laminates in aerospace components, Kompozyty/Composites, 2, 2011, pp B. Surowska, J. Bieniaś: Wytwarzanie kompozytów metodą autoklawową i ocena ich jakości, Polimery i kompozyty konstrukcyjne, monografia pod red. G. Wróbel, Gliwice 2011, str M. Potoczek, R.E. Śliwa: Microstructure and physical properties of AlMg/Al2O3 interpenetrating composites fabricated by metal infiltration into ceramic foams Archives of Metallurgy and Materials (w druku)

8 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Publikacje (c.d.) 6.Myalski J., Wieczorek J., Płachta A: Assesment of the composite deformation, composites with aluminium matrix designer for the metal forming, Kompozyty 2011 (w druku) 7.Myalski J., Wieczorek J. : Physical and mechanical properties of composites with aluminum alloy matrix designed for metal forming, Kompozyty 2011 (w druku) 6.J. Bieniaś, M. Ostapiuk, B. Surowska: Fraktografia i analiza zniszczenia kompozytów węglowo/epoksydowych poddanych obciążeniom statycznym i dynamicznym w podwyższonych temperaturach, Acta Mechanica et Automatica 2011 (w druku) 7.H. Dębski, J. Bieniaś, Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES, Acta Mechanica et Automatica 2011 (w druku)

9 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Prace dyplomowe inżynierskie: Zakończone: 1.Marcin SZWED: Analiza własności kompozytów i stopów zawierających fazy międzymetaliczne z zastosowaniem na odlewy szkieletowe, projekt inżynierski, promotor dr inż. Marcin Kondracki 2.Piotr GODULA: Kompozyt ze zbrojeniem szkieletowym i lepko- sprężystą osnową, projekt inżynierski, promotor dr hab. inż. Mirosław Cholewa 3.Marcin KOWALCZYK: Wpływ poliglikoli na własności bentonitu, projekt inżynierski, promotor dr hab.inż. Mirosław Cholewa W realizacji, planowane obrony luty 2012: 1.Beń Agnieszka: Badania odporności korozyjnej kompozytów typu FML. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław

10 w realizacji, planowane obrony luty 2012 (c.d.): 2.Brzeski Andrzej: Identyfikacja nieciągłości strukturalnych w kompozytach FML. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław 3. Kaczor Magdalena: Badania wybranych właściwości mechanicznych laminatów: tytan-kompozyt węglowo/epoksydowy. Promotor: prof. dr hab.Surowska Barbara 4. Marek Katarzyna: Badania procesów zniszczenia w kompozytach typu FML. Promotor: prof. dr hab.Surowska Barbara 5. Michalski Marcin: Badania wytrzymałości połączenia metal- kompozyt węglowo/epoksydowy. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław 6. Szymborski Bartosz: Badania wybranych właściwości materiałów typu metal-kompozyt kevlarowo/ epoksydowy. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław

11 Prace dyplomowe magisterskie: Planowane do obrony w czerwcu 2011: Jakubczak Patryk: Proces wytwarzania laminatu metalowo- włóknistego. Promotor: prof. dr hab. Surowska Barbara Kowalczyk Łukasz: Wstępna ocena jakości laminatu metalowo- włóknistego. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław Majerski Krzysztof: Badania zniszczenia kompozytów węglowo- epoksydowych. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław Czerkies Paweł: Numeryczne modelowanie zniszczenia kompozytu węglowo-epoksydowego. Promotor: dr inż. Dębski Hubert

12 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Prace dyplomowe magisterskie: w realizacji: 1.Marcin SZWED: Opracowanie technologii wykonania odlewów szkieletowych z kompozytów umacnianych fazami międzymetalicznymi promotor: dr hab.inż. Mirosław Cholewa 2.Dariusz KIK: Ocena własności wytrzymałościowych kompozytowych konstrukcji szkieletowych z lepkosprężystym wypełnieniem, promotor: dr hab.inż. Mirosław Cholewa 3.Dawid ŻUK : Badania własności mas formierskich z poliglikolem, promotor: dr hab.inż. Mirosław Cholewa

13 Zgłoszenia patentowe: M. Potoczek, R.E. Śliwa, J. Śleziona Kompozytowy materiał metalowo-ceramiczny i sposób jego otrzymywania, P z dn Planowane wszczęcie przewodu doktorskiego II pół Monika Ostapiuk Planowana rozprawa habilitacyjna Marek Potoczek: Kształtowanie struktury spienionego Al 2 O 3 przeznaczonego do infiltracji ciekłym stopem Al

14 Główne wnioski 1.Struktura geometrii pianki uzyskana metodą numeryczną jest zbliżona do struktury rzeczywistej otrzymanej metodą mikrotomografii komputerowej. 2.Uzyskano dobrą zgodność pomiędzy doświadczeniem a symulacją numeryczną z zastosowaniem MES dla próby ściskania pianek korundowych. 3.Wytworzone materiały w KIM PL cechują się wytrzymałością na rozciąganie porównywalną z GLARE 4.Analiza mikrostrukturalna oraz symulacje numeryczne wskazują, że inicjacja zniszczenia materiału kompozytowego następuje na powierzchni rozdziału w wyniku pękania i utraty połączenia włókno/osnowa.


Pobierz ppt "I i II kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 13 – 14 Czerwca 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google