Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZB 6 Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie Lider merytoryczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZB 6 Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie Lider merytoryczny."— Zapis prezentacji:

1 ZB 6 Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie Lider merytoryczny Prof. dr hab. inż. Henryk Galina (PRz) Instytucje partnerskie w zadaniu PRz, PW, PL Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I i II kwartał 2010

2 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zespół PRz 1.Uruchomienie laboratorium analizy termicznej i reaktywności polimerów. Adaptacja pomieszczenia (H-25a) i zakup oraz wytworzenie nowego wyposażenia aparaturowego: Analizator DMA (pomiar modułów w zakresie temp do 500°C i częstotliwości 0, Hz, w zakresie siły 0, N Aparat do pomiaru granicznego indeksu tlenowego materiałów (LOI). Aparat do badanie reaktywności żywic chemoutwardzalnych (żeltimer). Zestaw do pomiaru palności tworzyw i kompozytów polimerowych wg normy. 2.Synteza efektywnych napełniaczy uniepalniających - modyfikacja montmoryllonitów solami amoniowymi i fosfoniowymi – zadanie w realizacji. 3.Wytwarzanie kompozytów żywic epoksydowych o zmniejszonej palności – dobór składów, metod utwardzania, określenie właściwości termomechanicznych i ich przydatności tych produktów – zadania w realizacji. 4.Synteza nowych typów monomerów epoksydowych, w tym monomerów o właściwościach ciekłokrystalicznych do specjalnych zastosowań jako elementy systemów przechowywania informacji, w wysoko zawansowanej elektrooptyce (w tym w awionice), jako elementy pamięci optycznej, filtry optyczne i polaryzatory oraz w optyce nieliniowej, jako fazy stacjonarne w chromatografii gazowej – nowe typy monomerów są przedmiotem badań.

3 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Na podstawie termogramów DMA można: wyznaczyć moduł sprężystości wzdłużnej (moduł Younga) i moduł sprężystości poprzecznej (moduł Kirchhoffa), moduł ściskania określić charakterystykę tłumienia i zachowania lepkosprężystego, określić strukturę i morfologię polimerów oraz kompozytów, scharakteryzować odkształcenie plastyczne i relaksację naprężeń, wyznaczyć temperaturę przejścia szklistego i innych przejść fazowych. Aparat wyposażony jest w następujące uchwyty (tryby obciążeń): ścinanie, rozciąganie, ściskanie, zginanie 3-punktowe. Typ próbkiRodzaj pomiaru Typowe wymiary próbki Typowe parametry pomiaru termoplasty, guma ścinanie średnica: 4-6 mm grubość: 1-2 mm maks. amplituda siła: 5-15 N maks. odkształcenia: 3-10 μm kompozyty, ceramika, metale 3-punktowe zginanie długość: 6-10 cm szerokość: 4-8 mm grubość: 1-3 mm maks. amplituda siła: 1-5 N maks. odkształcenia: 60 μm film polimerowy rozciąganie długość: 10,5 mm szerokość: 3-8 mm grubość: μm maks. amplituda siła: 0,1-1 N maks. odkształcenia: μm

4 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Synteza efektywnych napełniaczy uniepalniających - modyfikacja montmoryllonitów solami amoniowymi i fosfoniowymi – zadanie w realizacji. Prace koncentrują się na badaniach: procedurach (technologii) hydrofobizacji naturalnych glinokrzemianów warstwowych kompatybilności z żywicami (interkalacja, eksfoliacja) wpływem obecności nanonapełniaczy na reaktywność żywic Wytwarzanie kompozytów żywic epoksydowych o zmniejszonej palności – zadanie w realizacji. Prace koncentrują się na stosowaniu różnych dodatków zawierających azot, fosfor i/lub krzem badaniu zmian właściwości żywic epoksydowych zawierających dodatki (optymalizacja zawartości modyfikatorów, metod utwardzania i badania właściwości mechanicznych i przetwórczych)

5 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO + - MX d ~ 3,2 – 4,0 nm d ~ 0,9-1,2 nm sole amoniowe sole fosfoniowe Modyfikacja naturalnych glinokrzemianów warstwowych czwartorządowymi solami amoniowymi i fosfoniowymi

6 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wygląd próbek po oznaczeniu zapalności kompozytów EP z modyfikowanymi QAS bentonitami: SN (BSNQAS) i Special (BSQAS)

7 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Najważniejsze typy innych dodatków: Tlenek trifenylofosfiny Fyrol PMP krzemowe polisiloksany i silseskwioksany fosforowe tlenki i uwodnione tlenki glinu (partnerzy z PW)

8 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Synteza nowych typów monomerów epoksydowych, w tym monomerów o właściwościach ciekłokrystalicznych do specjalnych zastosowań jako elementy systemów przechowywania informacji, w wysoko zawansowanej elektrooptyce (w tym w awionice), jako elementy pamięci optycznej, filtry optyczne i polaryzatory oraz w optyce nieliniowej, jako fazy stacjonarne w chromatografii gazowej, a także jako elementy inżynierii molekularnej (wymuszanie uporządkowania anizotropowych nanonapełniaczy) – właściwości nowych typów monomerów są przedmiotem badań. O O O element sztywny (mezogen) giętki łącznik (spacer) reaktywna grupa epoksydowa

9 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Partnerzy z Politechniki Warszawskiej 1.Synteza tetramerów aniliny. Wykorzystywano dwie drogi otrzymywania Zasadniczy wniosek: Tertramery aniliny tworzą formę przewodzącą i mogą być wykorzystywane do tworzenia kompozytów z żywicami epoksydowymi. 2. Optymalizacja procesu syntezy warstw organicznych fosforanów glinu na powierzchni bemitu i wodorotlenku glinu. Mogą one znaleźć zastosowanie kompatybilizatory nieorganicznych uniepalniaczy z klasycznymi matrycami polimerowymi. Zdjęcia SEM Al[O 2 P(OBu) 2 ] 3

10 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Partnerzy z Politechniki Lubelskiej wchodzą do zadania ZB6 w III kw r.

11 Dane do wskaźników realizacji celów projektu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Referaty konferencyjne: 5 (+2) Konferencja Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010, Kołobrzegu, 8-11 czerwca B. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, H. Galina: Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe i ich zastosowania – referat zaproszony M. Oleksy, M. Heneczkowski, H. Galina, G. Budzik: Kompozyty polimerów chemoutwardzalnych i termoplastycznych z dodatkiem nanonapełniaczy NanoBent ZR1 i ZR2; - komunikat VII Sympozjum nt Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce Poznań 1-2 lipca 2010 M. Oleksy, M. Heneczkowski, H. Galina, Zastosowanie IV-rz. soli amoniowych do modyfikacji bentonitów stosowanych jako napełniacze kompozytów, w tym kompozytów dla lotnictwa – komunikat II Konferencja Nano i Mikromechaniki, Krasiczyn 6-8 lipca 2010: Oleksy M., Galina H., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Budzik G.: Nanokompozyty na osnowie żywic chemoutwardzalnych stosowane w technologii odlewania próżniowego - komunikat Oleksy M., Galina H., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Budzik G.: Nanokompozyty żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym – komunikat 5th International Conference "Supply on the wings" AIRTEC 2010, Frankfurt Maciej Heneczkowski, Barbara Krawczyk, Beata Mossety-Leszczak, Piotr Murias, Mariusz Oleksy, Henryk Galina, Synthesis and characterization of resins used in manufacturing composite materials for aviation industry - komunikat Polymer Networks Group Meeting, Polymer Networks 2010, Goslar, Niemcy, P. Murias, H. Galina, H. Maciejewski, Epoxy functionalized siloxanes as fire retardants and modifiers of mechanical properties of epoxy-amine networks - poster

12 Dane do wskaźników realizacji celów projektu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Publikacje: 6 1.M. Oleksy, M. Heneczkowski, H. Galina: Zastosowanie IV-rz. soli amoniowych do modyfikacji bentonitów stosowanych jako napełniacze kompozytów, w tym kompozytów w tym kompozytów dla lotnictwa, złożona do publikacji w czasopiśmie Przemysł Chemiczny, 2010, 89(11), 2.Mossety-Leszczak B., Włodarska M., Galina H.: Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe i ich zastosowania, opublikowane w materiałach konferencji Pomerania- Plast 2010, (pod red. T. Spychaj), wyd. ZUT, Szczecin 2010, 3.Oleksy M., Heneczkowski M., Galina H., Budzik G.: Kompozyty polimerów chemoutwardzalnych i termoplastycznych z dodatkiem Nanobentów ZR1 i ZR2, opublikowane w materiałach konferencji Pomerania-Plast 2010, (pod red. T. Spychaj), wyd. ZUT, Szczecin 2010, 4.M. Oleksy, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, H. Galina: Uniepalnione kompozyty żywicy epoksydowej z dodatkiem modyfikowanych bentonitów stosowane w przemyśle lotniczym przygotowana do opublikowania w czasopiśmie Polimery (zamówienie redakcji) 5. M. Oleksy, G. Budzik: Nanokompozyty na osnowie żywic chemoutwardzalnych stosowane w technologii odlewania próżniowego przygotowana do opublikowania w czasopiśmie Archiwum Mechaniki Stosowanej 6. M. Oleksy, G. Budzik: Nanokompozyty żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym przygotowana do opublikowania czasopiśmie Polimery Zgłoszenia patentowe : 0 Udział studentów / doktorantów / innych wykonawców (liczbowo): 6 studentów, 1 doktorant (tylko 2010 r.)

13 Dane do wskaźników realizacji celów projektu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prace na tytuł/stopień: 6 Prace magisterskie obronione (złożone): 1.Maciej Popławski: Hybrydowe kompozyty polimerów syntetycznych (opiekun: dr inż. Mariusz Oleksy), 2.Rafał Oliwa: Kompozyty polimerów syntetycznych z modyfikowanymi bentonitami, (opiekun: dr inż. Mariusz Oleksy), 3.Alicja Kudła: Otrzymywanie ciekłokrystalicznych monomerów monoepoksydowych (opiekun: dr inż. Beata Mossety-Leszczak), 4.Jadwiga Kucharska: Synteza prekursorów epoksydowych do otrzymywania polimerów z ugrupo­waniami mezogenicznymi w łańcuchach bocznych (opiekun: dr inż. Beata Mossety-Leszczak), 5. Paulina Pomykała: Modyfikacja żywic epoksydowych jako matryc kompozytów dla przemysłu lotniczego (opiekun: prof. Henryk Galina), 6.Anna Wilkos: Kompozycje epoksydowe zawierające środki zmniejszające palność (opiekun: prof. Henryk Galina). Prace inżynierskie planowane: 4 Prace magisterskie planowane: 6

14 Stan współpracy z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podjęto współpracę z trzema partnerami przemysłowymi zainteresowanymi prowadzonymi przez nas badaniami: PZL- Świdnik S.A.– użytkownik żywic i producent elementów konstrukcyjnych z kompozytów PZL Mielec – użytkownik żywic i producent elementów konstrukcyjnych z kompozytów ZCh Organika-Sarzyna S.A. Grupa Ciech – jedyny w Polsce wytwórca żywic epoksydowych (ostatnio wdrożono nową technologię wytwarzania żywic ciekłych o wysokiej jakości).

15 Główne wnioski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kierunek przyjętych poszukiwań był trafny; możliwości modyfikacji żywic epoksydowych, podstawowego typu matrycy kompozytów dla przemysłu lotniczego są nieograniczone, a możliwości poprawy odporności na palenie (bez stosowania halogenów i związków antymonu) oraz podwyższenia ich odporności termicznej są znaczne. W dalszych badaniach należy podjąć zadania optymalizacji składu żywic z udziałem wybranych dodatków, pod kątem ich przetwarzalności przy dobrych zachowaniu właściwości wytrzymałościowych i adhezyjnych. Badania przebiegają zgodnie z planem. Zarówno cele cząstkowe, jak i wskaźniki są osiągane.


Pobierz ppt "ZB 6 Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie Lider merytoryczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google