Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"— Zapis prezentacji:

1 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KRASNYMSTAWIE

2 Biografia Weroniki Sherborne
Weronika Sherborne ( ) z wykształcenia była nauczycielką wychowania fizycznego i fizjoterapeutką. Studiowała w Bedford College of Physical Education. Rok 1943 spędziła w Studium Sztuki Ruchu w Manchester, noszącym obecnie nazwę Laban Centre for Movement and Dance (Centrum Ruchu i Tańca im. Labana). Znalazła się tam pod wpływem twórczości Rudolfa Labana, jego pracy i systemu nauczania. Znajomość ta wywarła decydujący wpływ na jej życie i twórczość Podczas nauczania na specjalistycznych kursach w Dartington Hali zetknęła się z zespołem pracowników Centrum Rehabilitacji Withymead w Exeter. Podjęła wówczas pracę jako terapeuta ruchu, wykorzystując swoje zdolności i wiedzę w zakresie obserwowania ruchu i uczenia ruchu pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. Przełomowym momentem w jej działalności profesjonalnej był udział w kursie zorganizowanym w Bristolu (w latach 50-ych) przez Krajowe Towarzystwo Higieny Psychicznej dla osób, które chciały pracować z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Zetknięcie się z problematyką upośledzenia umysłowego spowodowało, że W. Sherborne zaczęła rozwijać własną metodę oddziaływania na dzieci upośledzone umysłowo oraz kształcić nauczycieli w tym zakresie.

3 Metoda stosowana jest w pracy z dziećmi, jak i osobami dorosłymi, z osobami o różnych zaburzeniach rozwojowych oraz z osobami o prawidłowym rozwoju. Metoda jest wykorzystywana w pracy:   * z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, * z dziećmi autystycznymi, * z dziećmi z zespołem Aspergera, * z dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, * z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, * z dziećmi niesłyszącymi, * z dziećmi niewidomymi, * z dziećmi z zespołem Downa * z dziećmi z domów dziecka,

4 Metoda Weroniki Sherborne:
W metodzie wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń: 1) ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała 2) ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu 3) ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy 4) ćwiczenia twórcze

5 Jedną z najważniejszych potrzeb małego dziecka jest potrzeba RUCHU
Jedną z najważniejszych potrzeb małego dziecka jest potrzeba RUCHU.     Ciągłe ograniczanie swobody ruchu prowadzi do tzw. „stanu chronicznego” organizmu   wzrost wewnętrznego napięcia   stres psychiczny, stany niepokoju i zahamowań, utrata wiary we własne możliwości   człowiek zamyka się w sobie, odsuwa się od innych, traci kontakt z otoczeniem.  

6 Cechy charakterystyczne metody W
Cechy charakterystyczne metody W. Sherborne: - ćwiczenia muszą być radosną zabawą dla dziecka, - początek zajęć, to ćwiczenia, które dają poczucie bezpieczeństwa i oparcia, - na koniec zajęć wykonywane są ćwiczenia relaksacyjne, - uczymy się używania siły i delikatności, - na przemiennie ćwiczymy dynamiczne i relaksacyjne - utrzymujemy z dzieckiem kontakt wzroku, - stymulujemy aktywność dziecka (większość ćwiczeń na poziomie podłogi), - stopniowo rozszerzamy kręg doświadczeń społecznych.

7 ZASADY PANUJĄCE PODCZAS ZAJĆ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
Dobrowolność uczestnictwa w zajęciach. W czasie trwania sesji nie ma rywalizacji i współzawodnictwa. Każdy ma prawo odnieść sukces. Prowadzący ma kontakt z każdym dzieckiem.

8 EFEKTY PRACY METODĄ RR SHERBORNE
Korzyści jest naprawdę wiele! Ćwiczenia proponowane przez Weronikę Sherborne dają pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem, wyzwala swobodę zachowań i naturalność oraz są doskonałą okazją do rozładowania energii.  Dzieci poddawane są próbom pokonania własnych zahamowań wynikających z uprzednich negatywnych doświadczeń. Mają możliwość wchodzenia w inną rolę niż zazwyczaj (dominująca, bierna) oraz budowania partnerstwa. Ćwiczenia są źródłem odczuwania przyjemnych doznań płynących z własnego ciała oraz ogólnej radości. Natomiast kiedy dziecko jest w bliskim kontakcie z drugą osobą to ma okazję do bliskiego kontaktu fizycznego, obejmowania i przytulania, na którym często zapominamy w codziennej bieganinie. Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Ponieważ dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa.

9 Liczebność grupy: 6-14 wychowanków, Wiek uczestników: nieograniczony,
ORGANIZACJA ZAJĘĆ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE NA TERENIE SOSW W KRASNYMSTAWIE: Liczebność grupy: 6-14 wychowanków, Wiek uczestników: nieograniczony, Częstotliwość spotkań: minimum raz w tygodniu. Czas trwania 1 spotkania – około 1h. Początkowo zajęcia mogą być krótsze (20-30 minut) zależnie od samopoczucia i możliwości dzieci. Miejsce: sala gimnastyczna, Prowadzeniem grupy: mgr Ewelina Fornal, mgr Karolina Micewicz (przeszkoleni terapeuci).

10

11 Zapraszamy na sesje terapeutyczne prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

12 KONIEC


Pobierz ppt "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google