Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seksualność: wokół przemian Między ryōsai kenbo a modan gāru: Przekształcenia w zakresie seksualności i ról społecznych japońskiej kobiety w latach 1868-1937.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seksualność: wokół przemian Między ryōsai kenbo a modan gāru: Przekształcenia w zakresie seksualności i ról społecznych japońskiej kobiety w latach 1868-1937."— Zapis prezentacji:

1 Seksualność: wokół przemian Między ryōsai kenbo a modan gāru: Przekształcenia w zakresie seksualności i ról społecznych japońskiej kobiety w latach i ich filmowe manifestacje Dawid Głownia, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ

2 Podstawowy problem

3 Fundamentalne pytanie Dlaczego kino?

4 Projekt przemian epoki Meiji ( ) datsua nyūō ( ) wyjść z Azji, wejść do Europy Yukichi Fukuzawa ( ) wakon-yōsai ( ) wakon-yōsai ( ) japoński duch, zachodnia technologia Tadayasu Yoshiazawa ( ) japoński duch, zachodnia technologia Tadayasu Yoshiazawa ( )inspiracja: tōyō no dōtoku seiyō no gakugei ( ) wschodnia moralność, zachodnia nauka tōyō no dōtoku seiyō no gakugei ( ) wschodnia moralność, zachodnia nauka Shōzan Sakuma ( )

5 Tradycyjna japońska rodzina i kobieta Stereotyp / wyobrażenie: - wzajemna bliskość członków rodziny - separacja świata świata wewnętrznego (uchi, ) od zewnętrznego (soto, ) - koncentracją kobiety na pracach domowych oraz wychowywaniu i kształceniu dzieci

6 Kobieta i rodzina przed epoką Meiji Punkt wyjścia: (do VII w. n.e.) - Swoboda w kwestii małżeństwa i seksualności - Związki między kobietami i mężczyznami nie wymagające kontraktowego zobowiązania - Brak obowiązującej formy rytuału zawarcia małżeństwa - Brak wymogu czystości przedmałżeńskiej - Częste samodzielne rządy kobiet i współ-rządy kobiety i mężczyzny Pierwszy moment: (VII i VIII w. ne.) centralizacja władzy biurokratyczne rządy - Adaptacja scentralizowanego chińskiego modelu administracyjnego - Wprowadzenie kodeksu karnego (ritsu, )i cywilnego (ryō, ) - Ustanowienie domostwa jako podstawowej jednostki administracyjnej - Wprowdzenie konfuncjańskiego modelu rodziny patriarchalnej - Wprowadzenie ceremonii legalizującej małżeństwo, pojęcia cudzołóstwa, rozróżnienia statusu żony i kochanki i zakazu przedmałżeńskiego seksu - Uznanie prawa kobiety do posiadania ziemi i majątku - Relatywnie niewielki wpływ nowych przepisów na życie rodzinne i seksualne

7 Kobieta i rodzina przed epoką Meiji Drugi moment: (XIV-XVI w. n.e.) wojny domowe - Początkowo: kobiety utrzymały prawo do posiadania ziemi, dziedziczenia według systemu dzielnego i własności niezależnej od swych mężów - Od poł. XIV w.: dominuje praktyka przekazywania całego majątku głównemu synowi i udostepnanie kobietom drobnych połaci ziemi tylko na okres ich życia - Kult wartości wojennych doprowadził do zmniejszenia się pozycji społecznej kobiety i jej roli publicznej - Koncentracja kobiet na zadaniach domowych - Korzystniejsza sytuacja kobiet plebejskich Trzeci moment: (XVII w. n.e.) zjednoczenie kraju - Intensyfikacja i legitymizacja procesów okresu wojen domowych - Pogłębianie się różnic w zakresie rodziny i płci między klasą wojowników i niższymi klasami - System rejestracji ziemi uwzględniający niemal wyłącznie mężczyzn - Obowiązek przekazywania majątku męskiemu dziedzicowi - Rozprzestrzenenie się dyskursu moralistycznego, wymagającego od kobiety godnego i cnotliwego prowadzenia się - Utrzymała się duża swoboda w zakresie zawierania i kończenia związków małżeńskich

8 Koncepcja domostwa ie ( ) Złożone pojęcie: fizyczny dom, rzeczywista grupa rodzinna go zamieszkująca (domownicy) i abstrakcyjna grupa rodzinna (ród) reprezentowana przez nazwisko rodowe (zmarli członkowie, nienarodzeni jeszcze członkowie) Obejmuje wszystkich współrezydentów, nawet jeśli nie są krewnymi lub powinowatymi Jednostka produkcyjna i reprodukcyjna utrzymująca się przez wiele pokoleń W epoce Edo wiązała się z jasno określonym modelem rodziny: sprawowanie władzy przez męską głowę rodziny stosunki między domownikami oparte na relacji władca – poddany nieegalitarny system dziedziczenia – dziedziczy tylko jeden syn wielopokoleniowość separacja młodszych synów, córka wchodząca do rodu męża silna hierarchia – głowa rodziny, rodzice, żona, krewni, konkubiny, dzieci, służba silna sepracja przestrzenna i funkcjonalna funkcje reprodukcyjne i seksualne pełnione przez konkubiny

9 Rodzina samurajska Były daimyō hanu Ōmura z rodziną, 1872

10 Polityka władz Meiji względem kobiet ?? ? ? ? ? ? ?

11 Meirokusha ( ) Yukichi Fukuzawa ( ) Masanao Nakamura ( ) Arinori Mori ( )

12 Ryōsai kembo ( ) Dosł. Dobra żona, mądra matka Rola kobiety: praca domowa, edukowanie i wychowywanie dzieci Podział obowiązków: meżczyzna pracował zawodowo, żona zarządzała domem Żona jako partnerka męża, związki oparte na bliskości Pole aktywności kobiety ograniczone do uchi – sfery wewnętrznej, domowej Pod koniec XIX wieku ideologia ryōsai kembo stało się oficjalną polityką państwa względem kobiet. Model dominujący w klasie średniej i wyższej, trudny jednak do zrealizowania w przypadku klas niższych

13 Shin-fujin ( ) – Nowa Kobieta Raichō Hiratsuka ( ) Magazyn literacki Seitō (Błękitna podwiązka), 1911 Stowarzyszenie Nowych Kobiet (Shin Fujin Kyōkai), 1919 Kluczowe kwestie: - indywidualizm - kobieca seksualność - samorealizacja - równouprawnienie - prawa polityczne i obywatelskie - macierzyństwo

14 Wizerunek Nowej Kobiety Karykatura z zamieszczona w listopadzie 1915 w sarytycznym piśmie Osaka Puck Wizerunek Nowych Kobiet: - obecność w miejscach publicznych - swobodne zachowanie, - zachodni ubiór - nowoczesny makijaż - alkohol - towarzystwo mężczyzn

15 Kobiety w latach 20-tych sengyō shufu – profesjonalne żony shokugyō fujin – kobiety pracujące modan gāru – nowoczesne dziewczyny rōdō fujin / jokō – pracownice przemysłu Kyoshi Kobayakawa, 1930

16 Modan gāru ( ) Nowoczesna dziewczyna a Nowa kobieta: żyła w wielkim mieście podążała za zachodnią modą była finansowo i emocjonalnie niezależna sama wybierała partnerów seksualnych o była o kilka lat młodsza o nie wywodziła się z klas wyższych o nie była zaangażowana politycznie Styl życia: kafejki, kina, jazz, zachodni ubiór, prasa kobieca, swoboda seksualna

17 Modan gāru - wizualizacja 1925

18 Modan gāru - wizualizacja 1928

19 Kobieta – matka żołnierza

20 Japońska kobieta okiem kamery Kino Nippon Gekijō w Tokio w połowie lat 30.

21 Wybrane japońskie gatunki filmowe Shinpa ( ) – melodramtyzm i sensacyjność, wyciskacz łez Keikō-eiga ( ) – film tendencyjny, zaangażowany społecznie, o wyraźnym odchyleniu lewicowym Shōmin-geki ( ) – filmy o zwykłych ludziach, bohaterowie wywodzący się z klasy średniej, codzienne sytuacje życiowe, struktura epizodyczna, brak wyraźnej intrygi

22 Biała nić wodospadu (Taki no shiraito, 1933) Taki no Shiraito (Takako Irie) i Kinya Murakoshi (Tokihiko Okada)

23 Dlaczego to zrobiła (Nani ga kanojo o sō saseta ka, 1929) Uboga młoda dziewczyna Sumiko Nakamura (Keiko Takatsu), po samobójstwie ojca…

24 Dlaczego to zrobiła (Nani ga kanojo o sō saseta ka, 1929) … trafia do rodziny wuja, która sprzedaje ją…

25 Dlaczego to zrobiła (Nani ga kanojo o sō saseta ka, 1929) … do cyrku, gdzie niewynagradzana bierze udział w niebezpiecznych pokazach.

26 Dlaczego to zrobiła (Nani ga kanojo o sō saseta ka, 1929) Po udziale w kradzieży trafia do nędznego, prywatnego domu socjalnego.

27 Dlaczego to zrobiła (Nani ga kanojo o sō saseta ka, 1929) Otrzymuje pracę w domu radnego, gdzie jest znieważana.

28 Dlaczego to zrobiła (Nani ga kanojo o sō saseta ka, 1929) Podejmuje pracę u nauczyciela gry na biwie, który próbuje wykorzystać ją seksualnie.

29 Dlaczego to zrobiła (Nani ga kanojo o sō saseta ka, 1929) Po nieudanej próbie samobójczej trafia do chrześcijańskiego domu poprawczego. Nie mogąc znieść nieludzkiego traktowania podpala go, ginąc w płomieniach.

30 Żona i sąsiadka (Madamu to nyōbō, 1931) Ryōsai kembo (Kinuyo Tanaka) vs. Modan gāru (Satoko Date)

31 Dama i bordacz (Shukujo to hige, 1931) tradycjonalista (Tokihiko Okada) modan gāru (Satoko Date) arystokratka (Toshiko Iizuka) ryōsai kembo (Hikoro Kawasami) ?

32 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Seksualność: wokół przemian Między ryōsai kenbo a modan gāru: Przekształcenia w zakresie seksualności i ról społecznych japońskiej kobiety w latach 1868-1937."

Podobne prezentacje


Reklamy Google