Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Zagrożenia terrorystyczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Zagrożenia terrorystyczne,"— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Zagrożenia terrorystyczne, materiały niebezpieczne, oznaczanie stref niebezpiecznych Rzeszów dr inż. Tomasz Bąk, współpraca Mateusz Hyliński

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Zasady bezpiecznego życia: 1. dostrzegaj niebezpieczeństwo (przewiduj), 2. poznaj sposoby ochrony (unikaj), 3. umiej reagować (reaguj).

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Definicja terroryzmu Terroryzm [łac.], różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie Rzeszów

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Wybrane skutki terroryzmu Skutki terroryzmu mogą obejmować: znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska. Ofiarą zamachu bombowego może stać się każdy, kto będzie przebywał w miejscu wybuchu. Zamach bombowy niesie ze sobą negatywne skutki, ale często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja, ładunek zostanie w taki lub inny sposób ujawniona. Tak więc specjaliści posługują się również terminem incydent bombowy Rzeszów

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Jak zmniejszyć możliwość zagrożenia terrorystycznego lub zminimalizować skutki jego materializacji? Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności snob odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności Rzeszów

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Incydent bombowy to sytuacja stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia przez podłożenie lub groźbę podłożenia materiału lub urządzenia wybuchowego. Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu jego skutków i działania specjalistów policyjnych. Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć. Incydent bombowy

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Z A P A M I Ę T A J ! Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną, ludzki organizm nie jest przystosowany do zjawisk, jakie towarzyszą wybuchowi, i nie jest w stanie zareagować na wybuch; akcja jest szybsza od reakcji; Jeśli widzisz bombę, to ona widzi też Ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia!

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Symptomy wystąpienia zagrożenia incydentem bombowym pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki, itp., samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów, synagog lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń. rzucające się w oczy (nietypowe) zachowania osób, osoby wyglądające na obcokrajowców osoby ubrane nietypowo dla danej pory roku, UWAGA: należy jednak pamiętać, że terrorysta nie musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JAK SIĘ ZACHOWAĆ ? Rzeszów Nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki, Powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora budynku), Jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją, Zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę, Nie udawaj bohatera. Reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu).

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie ZAWIADAMIAJĄC POLICJĘ PODAJ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: Rzeszów rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (np. podejrzany przedmiot; informacja telefoniczna), treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku, numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia – DLACZEGO? opis miejsca i wygląd przedmiotu.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JAK SIĘ ZACHOWAĆ PO OTRZYMANIU INFORMACJI O PODŁOŻENIU LUB GROŹBIE PODŁOŻENIA BOMBY Rzeszów do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją, należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów, przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsca pracy. Być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia,

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Rzeszów podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji, po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon, po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste, identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji,

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Rzeszów ciekawość jest niebezpieczna – jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem, w przypadku włączenia w strefę zagrożenia parkingu, nie ratuj swojego samochodu – życie jest ważniejsze. Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich środkach transportu publicznego

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie W razie ewakuacji indywidualnej, nie tylko z miejsca pracy… Rzeszów pomyśl którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra lub innych zatłoczonych miejsc, zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte podczas wybuchu, zapamiętaj elementy najbliższego otoczenia, pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiaj własnego bagażu bez opieki.

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PRZESYŁKI Rzeszów CO POWINNO WZBUDZIC PODEJRZENIA???? brak nadawcy, brak adresu nadawcy, przesyłka pochodzi od nadawcy (lub z miejsca), od którego się jej nie spodziewamy.

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JEŚLI PRZESYŁKA WYDAJE CI SIĘ PODEJRZANA, NIE OTWIERAJ JEJ Rzeszów umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij, worek ten umieść w drugim worku plastikowym. Ten również szczelnie zamknij, paczki nie przenoś. Najlepiej, by pozostała na miejscu, powiadom lokalny posterunek policji lub straż pożarną. Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przesyłki.

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JEŚLI OTWORZYŁEŚ PACZKĘ, A JEJ ZAWARTOŚĆ WYDAJE SIĘ PODEJRZANA… Rzeszów nie naruszaj jej zawartości, nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu, całą zawartość umieść w worku plastikowym, zamknij go i zaklej plastrem, dokładnie umyj ręce, zaklejony worek umieść w drugim i zaklej go, ponownie umyj ręce, powiadom policję lub służby ratownicze. Stosuj się do ich wskazówek.

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH Rzeszów JEŻELI JEDZIESZ SAMOCHODEM: wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia (najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych, pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JEŻELI JESTEŚ W BUDYNKU: Rzeszów pozostań w budynku, wpuść do niego zagrożonych przechodniów, poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu, zamknij drzwi i okna, wyłącz klimatyzację i wentylatory, znajdź pomieszczenia bez okien, unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku, włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JEŻELI DOSZŁO DO SKAŻENIA: Rzeszów nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji przykryj ją np. kocem, pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób, umyj dokładnie ręce wodą i mydłem, zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka. Umyj się pod prysznicem,

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JEŻELI JESTEŚ POZA BUDYNKIEM: Rzeszów po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal, wszystkie osoby które miały kontakt z substancją powinny zgłosić się na policję. znajdź najbliższy zamieszkany budynek, w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe, umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy, w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JEŻELI DOSZŁO DO SKAŻENIA POMIESZCZEŃ AEROZOLAMI: Rzeszów Wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy, zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie, wyłącz klimatyzację w budynku, sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij policji.

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JEŚLI ZNALAZLEŚ SIĘ WŚRÓD ZAKŁADNIKÓW Rzeszów staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi, bądź spokojny, naturalny, nie bądź utrapieniem dla napastników, pamiętaj, że sytuacja może trwać długo-potrzeba przetrwania, nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy, nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom, bądź im posłuszny bez dyskusji, siedź spokojnie na miejscu, na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie JAK POSTĘPOWAĆ W TRAKCIE OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH Rzeszów usuń (wyrzuć) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji, zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę. Trzymaj ręce na głowie do końca operacji, słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj czasu na zadawanie zbędnych pytań,

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Rzeszów nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących, w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj za jakimś przedmiotem, nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia – możesz być wzięty za terrorystę, w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru, spróbuj się zidentyfikować (przedstawić). Bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej – dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Policja Straż Miejska Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie telefon alarmowy do centrów powiadamiania ratunkowego – Policyjny telefon zaufania Opracowano na podstawie materiałów Komendy Głównej Policji, przekazanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Informacja na temat telefonów alarmowych

27 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Dziękuję za uwagę Rzeszów


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Zagrożenia terrorystyczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google