Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmienna wartość pieniądza w czasie – metody dyskontowe.

Коpie: 1
AE – ĆW 3 Zmienna wartość pieniądza w czasie – metody dyskontowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmienna wartość pieniądza w czasie – metody dyskontowe."— Zapis prezentacji:

1 Zmienna wartość pieniądza w czasie – metody dyskontowe

2 Bieżąca i przyszła wartość pieniądza Wolisz otrzymać 100 złotych dzisiaj, czy za rok??? 100 zł (2009) > 100 zł (2010) > 100 zł (2011).....

3 O ile mniej wart jest pieniądz za rok??? Ile chciałbym otrzymać za rok aby dzisiaj dobrowolnie zrezygnować z dysponowania kwotą 100 złotych?

4 x 100 zł + x zł konsumuję Za rok 100 zł inwestuję 100 zł konsumuję Dziś Ile wart jest x ??? Jednakowa wartość oceniana subiektywnie przez inwestora

5 Miarą oczekiwań, czyli tempa zmiany wartości pieniądza w czasie jest: stopa procentowastopa procentowa (jeżeli chcemy obliczyć wartość przyszłą znanej wartości dzisiejszej) stopa dyskontowastopa dyskontowa (jeżeli znamy kwotę przyszłą a chcemy ustalić jej wartość na dziś).

6 Możliwe sytuacje dotyczące zmian wartości pieniądza w czasie: wartość bieżąca (PV – present value) lub wartość przyszła (FV – future value) wartość pojedynczej płatności lub wartość strumienia płatności wartość strumienia jednolitych płatności (annuitety) lub wartość strumienia zmiennych płatności obliczenia mogą być dokonywane przy stałej lub zmieniającej się z okresu na okres stopie procentowej płatność jest dokonywana na początku lub na końcu okresu rozliczanie (kapitalizacja) wartości może być dokonywane raz lub więcej razy w okresie roku.

7 1.Kalkulacja pojedynczej wartości przyszłej 1.Kalkulacja pojedynczej wartości przyszłej (np. wpłata pieniędzy do banku na kilka lat – ustala się kwotę po upływie okresu lokaty) Przykład 1 Ustal ile otrzymasz za trzy lata, wpłacając dzisiaj 1000 zł na lokatę oprocentowaną na 10% w skali rocznej.

8 Aby rozwiązać to zadanie należy skorzystać z formuły: FV = PV*(1+i) t gdzie: PV (wartość bieżąca) wynosi 1000 zł i (stopa procentowa) wynosi 10% t (okres) wynosi 3 lata FV = 1000 * (1+0,1) 3 = 1331 zł

9 2.Liczenie wartości przyszłej stałych kwotowo okresowych wpłat na rachunek. 2. Liczenie wartości przyszłej stałych kwotowo okresowych wpłat na rachunek. Oczekiwana kwota obejmować będzie zarówno sumę wpłat jak i zakumulowaną sumę odsetek od tych wpłat, przy czym każdorazowo odsetki liczone są od powiększającej się kwoty. Przykład 2 Przez najbliższe 4 lata zamierzasz na koniec każdego roku odkładać po 2000 zł na lokatę oprocentowaną na 8% w skali roku. Ustal jaka kwota znajdzie się na rachunku po upływie tego okresu.

10 Aby rozwiązać to zadanie należy skorzystać z formuły: gdzie: A (stała płatność roczna) 2000 zł i 8% t 4 lata

11 Dla lepszego zrozumienia schematu liczenia 2000 * (1,08) 3 = 2519,4 + 2000 * (1,08) 2 = 2332,8 + 2000 * (1,08) = 2160 + 2000 = 2000 9012,2 9012,2

12 3.Liczenie wartości raty annuitetowej przy znanej wartości bieżącej kapitału 3. Liczenie wartości raty annuitetowej przy znanej wartości bieżącej kapitału (np. zaciągamy kredyt hipoteczny i ustalamy jaka będziemy płacić ratę obsługi kredytu przez kolejne 30 lat); Przykład 3 Zaciągnąłeś kredyt w wysokości 200 000 zł na okres 30 lat przy oprocentowaniu 12% w skali roku. Jaka będzie wysokość stałej miesięcznej raty kredytowej.

13 Aby rozwiązać to zadanie należy skorzystać z formuły: gdzie: PV A (bieżąca wartość kapitału, który ma zostać spłacony ratami annuitetowymi) 200 000 zł i 12% t 30 lat m (liczba podokresów) wynosi 12 (tyle ile miesięcy w roku)

14 4.Liczenie wartości bieżącej zmiennych przepływów pieniężnych, których spodziewamy się w przyszłości 4. Liczenie wartości bieżącej zmiennych przepływów pieniężnych, których spodziewamy się w przyszłości – sytuacja występująca w przypadku inwestycji rzeczowych; Przykład 4 W ciągu najbliższych trzech lata masz otrzymać na konto trzy wpłaty (na koniec każdego roku). Pierwsza z nich wynosi 10 000, zaś każda następna ma być o 50% wyższa w stosunku do kwoty z roku poprzedniego. Ustal jaka jest wartość dzisiejsza tych kwot przy stopie dyskontowej 10%.

15 Aby rozwiązać to zadanie należy skorzystać z formuły: gdzie: Z t (kwota z okresu t) w naszym przypadku odpowiednio: 10 000 zł, 15 000 zł i 22 500 zł. i 10% t = 1,2,3 9 091 zł + 12 397 zł + 16 905 zł = 38 393 zł. Oznacza to, iż bieżąca wartość płatności to suma 9 091 zł + 12 397 zł + 16 905 zł = 38 393 zł.

16 Tablice Banku Światowego Krok 1 – wybór stopy procentowej Krok 3 – wybór liczby lat Krok 2 – wybór odpowiedniej formuły

17 Źródło: J.P. Gittinger, Compounding and Discounting Tables for Project Analysis with a Guide to Their Applications, EDI World Bank, Washington 1984.

18 Analiza przepływów pieniężnych w rzeczowych projektach inwestycyjnych ustalenie opłacalności płynności

19 Tablica (zestawienie) przepływów pieniężnych (cash- flow) Tablica (zestawienie) przepływów pieniężnych (cash- flow) - najważniejszy dla inwestora dokumentem, za pomocą którego można ocenić opłacalność i płynności projektu WpływyWydatki Wpływy Wydatki Przepływ pieniężny netto - PrzychodyKoszty

20 Przykład Inwestor zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na zakupie sprzętu budowlanego, który będzie wynajmowany. Koszt zakupu wynosi 5 milionów zł i będzie poniesiony w bieżącym roku. Inwestor spodziewa się, iż sprzęt będzie wykorzystywany przez kolejne 10 lat przynosząc przychody rzędu 1 milion zł. rocznie, przy czym koszt konserwacji i napraw szacowany jest na 0,2 miliona zł. rocznie, a w piątym roku działalności wyniesie 0,4 miliona zł. Zakup sprzętu zostanie sfinansowany w 20% z kapitału własnego a 80% kredytu, który będzie spłacony w ciągu dziesięciu lat (rata kapitałowa po 0,4 miliona zł). Stopa oprocentowania kredytu wynosi 10% w skali roku. Ustal płynność projektu.

21 Rok012345678910 Wpływy5,001,00 wpłata kredytu4 wpłata kapitału własnego1 sprzedaż usług 1111111111 Wydatki5,001,000,960,920,881,040,800,760,720,680,64 inwestycja5 koszty napraw 0,2 0,40,2 spłata rat kapitałowych 0,4 odsetki od kredytu 0,40,360,320,280,240,2 0,1 0,04 NCF (przepływy pieniężne netto)0,00 0,040,080,12-0,040,200,240,280,320,36 CNCF (skumulowane przepływy pieniężne netto)0,00 0,040,120,240,200,400,640,921,241,60

22 Przykład Wykorzystując dane z poniższej tabeli ustal opłacalność projektu przy stopie dyskontowej równej 15%, wykorzystując formułę NPV. Rok01234567891011 Wpływy001205015465 Sprzedaż 1205015465 Wydatki213934035777986988276 9076 9076.2 Zakup środków trwałych213934035 Przyrost kapitału obrotowego 1238422 Koszty działalności 65418276 Podatek 800.2 NCF-2139-34035427167677189 6389 6388.8

23 NPV - wartość zaktualizowana netto Aby rozwiązać to zadanie należy skorzystać z formuły NPV - wartość zaktualizowana netto (wartość dzisiejsza netto):

24

25

26 IRRwewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate of Return) - wewnętrzna stopa zwrotu (wewnętrzna stopa procentowa) - stopa dyskontowa (aktualizacji) przepływów pieniądza projektu, która zeruje NPV IRR = i dla którego

27 Krok 3 Krok 2 Krok 4 Krok 1 NPV 4 > 0NPV 3 < 0 Jeżeli NPV 2 > 0 Jeżeli NPV 1 > 0 i1i1 i 1 < i 2 i 2 < i 3 i 4 < i 3

28 NPV 4 (pos) NPV 3 (neg) i3i3 i4i4 IRR 0 D AC B E

29 Przybliżona wartość IRR dla danego projektu gdzie: i pos - wartość stopy procentowej dla, której NPV > 0 i neg - wartość stopy procentowej dla, której NPV < 0 NPV pos - wysokość NPV obliczona dla ipos (wartość dodatnia NPV) NPV neg - wysokość NPV obliczona dla ineg (wartość ujemna NPV)


Pobierz ppt "Zmienna wartość pieniądza w czasie – metody dyskontowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google