Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 OPIS RUCHU W DWUWYMIAROWYM UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH. Małgorzata Mergo, Anna Kierepka informatyka + 2

3 RZUT POZIOMY Bardzo często mamy do czynienia z ruchami odbywającymi się w dwóch wymiarach. Rzuty ciał w pobliżu powierzchni Ziemi (za wyjątkiem rzutów pionowych) są ruchami w dwóch wymiarach. Ruch na płaszczyźnie można rozłożyć na dwa ruchy odbywające się w różnych kierunkach np. prostopadłych. informatyka +

4 RZUT POZIOMY W rzucie poziomym mamy do czynienia z lotem ciała wyrzuconego na pewnej wysokości Y 0 nad poziomem zerowym. Ciału jest nadawana pozioma prędkość początkowa o wartości V 0. Dzięki takiemu nadaniu prędkości przesuwa się ono cały czas w poziomie. Jednocześnie jednak siła grawitacji zmienia pionowe położenie ciała. W efekcie w pionie będzie ono opadać ruchem jednostajnie przyspieszonym. informatyka + Rzut poziomy jest złożeniu tych dwóch ruchów - poziomego: jednostajnego - pionowego: jednostajnie przyspieszonego x y y0y0 v0v0 g 0 v Żródło: www.ujk.edu.pl/ifiz/pages/Krzysztof_Terelak/strony/rzutp.htm

5 RZUT POZIOMY Rzut poziomy odpowiada ruchowi ciała rzuconego poziomo w polu grawitacyjnym Ziemi, z pewnej wysokości, przy założeniu braku oporu ruchu i prędkości znacznie mniejszej od I prędkości kosmicznej. Wówczas pole grawitacyjne Ziemi można uznać w przybliżeniu za jednorodne. Przykład rzutu poziomego: - Kulka spadająca ze stołu gdy na stole popchniemy ją poziomo, +

6 Warunki początkowe: Zależność prędkości od czasu: Rozkład wektora prędkości na składowe poziomą i pionową www.ujk.edu.pl/ifiz/pages/Krzysztof_Terelak/strony/rzutp.htm www.ujk.edu.pl/ifiz/pages/Krzysztof_Terelak/strony/rzutp.htm ‎

7 informatyka + 7 Zasięg rzutu Wektor prędkości końcowej vkvk  vyvy v0v0 Żródło: www.ujk.edu.pl/ifiz/pages/Krzysztof_Terelak/strony/rzutp.htm Żródło: www.ujk.edu.pl/ifiz/pages/Krzysztof_Terelak/strony/rzutp.htm ‎

8 informatyka + 8 Zależność zasięgu od wysokości i prędkości Zasięg w rzucie poziomym zależy od prędkości początkowej, jaką nadano ciału. Im większa prędkość tym większy zasięg. Zasięg w rzucie poziomym zależy od wysokości wyrzutu. Im większa wysokość tym większy zasięg.

9 informatyka + 9 Zależność zasięgu od wysokości i prędkości Prędkość początkowa Wysokość początkowa Ta sama prędkość początkowa z różnych wysokości Ta sama wysokość, różne prędkości początkowe http://ftp.pwsz.glogow.pl/Materialy_dydaktyczne/Ryszard_Matysiak/RZUTY.ppt

10 informatyka + 10 Analiza ruchu poziomego pod kątem zależności od zasięgu rzutu, wysokości i od prędkości początkowej z https://edukator.pl/Rzuty,8131.html

11


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google