Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hybrydowe metody optymalizacji geometrii. Prezentacja wyników. AnnaStyrcz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hybrydowe metody optymalizacji geometrii. Prezentacja wyników. AnnaStyrcz."— Zapis prezentacji:

1 Hybrydowe metody optymalizacji geometrii. Prezentacja wyników. AnnaStyrcz

2 Idea projektu Stworzenie uniwersalnego programu zarządzającego dużą liczbą obliczeń. Możliwość korzystania z dowolnego programu do obliczeń kwantowochemicznych bez potrzeby ingerencji w kod źródłowy. Wykorzystanie możliwości obliczeń równoległych, algorytmów genetycznych i symulowanego wyżarzania. Wypróbowanie metod hybrydowych (połączenie omawianych algorytmów z metodami gradientowymi).

3 Algorytmy genetyczne – schemat działania Losowe wygenerowanie populacji początkowej Ocena wszystkich osobników populacji Czy koniec ewolucji ? Generowanie populacji potomnej: Selekcja Krzyżowanie Mutacja Wypisz wynik T N

4 Algorytmy genetyczne – kodowanie Zamiana przedziału ciągłego na dyskretny mający 2 l –1 wartości l + Zapis w postaci ciągu binarnego Kodowanie Graya (kolejne liczby różnią się tylko o jeden bit)

5 Kod Graya Liczba dziesiętna Kod dwójkowyKod Graya 00000 10001 200100011 3 0010 401000110 501010111

6 Algorytmy genetyczne – operacje genetyczne Selekcja ruletkowa (prawdopodobieństwo wybrania osobnika jest proporcjonalne do jego wskaźnika przystosowania) Krzyżowanie jednopunktowe (krzyżowanie osobników macierzystych występuje w jednym losowo wybranym punkcie) Mutacja wielopunktowa (każdy bit może ulec zmianie z jednakowym prawdopodobieństwem)

7 Symulowane wyżarzanie – schemat działania algorytmu Losowanie początkowego rozwiązania Obliczenie energii Ustalenie początkowej temperatury Losowa zmiana rozwiązania Obliczenie różnicy energii E > 0? Zmień rozwiązanie Zmień rozwiązanie z prawd. p=exp(- E/kT) l it =l max ? T=T min ? Obniż temperaturę Zwróć rozwiązanie T NT N NT

8 Symulowane wyżarzanie – modyfikacje Ustalenie początkowej temperatury Ustalenie szybkości chłodzenia Ustalenie długości kroku Możliwość ponownego podgrzania próbki Liczba kroków w danej temperaturze Ewentualna optymalizacja gradientowa

9 Schemat działania programu Generacja Początkowego rozwiązania Tworzenie danych wejściowych Dystrybucja danych na poszczególne węzły Uruchomienie obliczeń na węzłach Uruchomienie programu odzyskującego wyniki Wygenerowanie Kolejnego rozwiązania Czy osiągnięto warunek kończący ? Końcowa optymalizacja N T

10 Wyniki – dekan – AM1 GASAHybrydowy gradientowy Energia [eV] -1585.60-1492.44-1585.82 0 - -1585.82 Czas [s] 988952891835751-3* 7 6 Ilość wywołań 381319400241 1- 7 6 Ilość procesorów 31311

11 Wyniki - dekan AM1 - 1585.82 eV PM3 – 1526.39 eVAM1 – 1585.63 eV PM3 – 1526.44 eV

12 Wyniki – dekan

13

14 Wyniki - ejkozan AM1 - -3144.16299 eVPM3 - -3022.04712 eV AM1 - -3143.80876 eVPM3 - -3021.79408 eV

15 Wyniki - ejkozan

16 Wyniki – 2,5,8-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7- oksatioazocyclononan – AM1 E = -3071.13 eV t = 5951 s N = 931

17 Wyniki – 2,5,8-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7- oksatioazocyclononan – AM1

18

19 Wyniki – heteroatom – PM3 E = -3323.32007 eV T = 9506 s N = 631

20 Plany Testy na większych układach Wykorzystanie do obliczeń pakietu GAMESS Poprawa wydajności metody symulowanego wyżarzania …

21 Koniec


Pobierz ppt "Hybrydowe metody optymalizacji geometrii. Prezentacja wyników. AnnaStyrcz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google