Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Algorytmy genetyczne - plan wykładu Wstęp Standardowy algorytm genetyczny Matematyczne podstawy algorytmów genetycznych Techniki poprawiające efektywność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Algorytmy genetyczne - plan wykładu Wstęp Standardowy algorytm genetyczny Matematyczne podstawy algorytmów genetycznych Techniki poprawiające efektywność"— Zapis prezentacji:

1 1 Algorytmy genetyczne - plan wykładu Wstęp Standardowy algorytm genetyczny Matematyczne podstawy algorytmów genetycznych Techniki poprawiające efektywność algorytmów genetycznych Genetyczne systemy uczące się (GBML) Programowanie genetyczne

2 2 Algorytmy genetyczne - literatura John Holland, Adaptation in natural and artificial systems, The University of Michigan Press, 1975 David E. Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa 1995 Jarosław Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa 2001 Robert Schaefer, Podstawy genetycznej optymalizacji globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002

3 3 Definicje Algorytmy genetyczne – algorytmy poszukiwania oparte na mechanizmach doboru naturalnego oraz dziedziczenia Uczenie się systemu - każda autonomiczna zmiana w systemie zachodząca na podstawie doświadczeń, która prowadzi do poprawy jakości jego działania. Rodzaje uczenia: Z nauczycielem Z krytykiem Samoorganizacja

4 4 Cele badań nad algorytmami genetycznymi 1.Wyjaśnienie procesów adaptacyjnych występujących w przyrodzie 2.Zastosowanie w zadaniach optymalizacji i uczenia

5 5 Terminy genetyczne i ich odpowiedniki w sztucznych systemach genetycznych fenotyprozwiązanie w postaci zbioru parametrów - x genotypstruktura reprezentująca fenotyp np. pojedynczy chromosom chromosomciąg kodowy składający się z genów - cech allelwariant (wartość) cechy locuspozycja genu w chromosomie przystosowaniefunkcja f(x) przypisująca każdemu rozwiązaniu liczbę rzeczywistą odzwierciedlającą jego wartość

6 6 Terminy genetyczne - schemat 1011000 gen x allel(gen x) = 1 zbiór alleli (gen x) = {0,1} locus(gen x) = 3 fenotyp: genotyp:

7 7 Standardowy algorytm genetyczny – ogólny schemat Generowanie populacji potomnej: Reprodukcja Krzyżowanie Mutacja Ocena populacji osobników Czy koniec ewolucji? Losowa generacja populacji osobników Koniec Start TakNie

8 8 Funkcje podstawowych operatorów genetycznych Reprodukcja – wybór najlepiej przystosowanych osobników (rozwiązań) do następnego pokolenia Krzyżowanie – szukanie rozwiązań zawierających cechy wielu dobrych rozwiązań Mutacja – dostarczanie nowego materiału genetycznego

9 9 Czynności związane z realizacją algorytmu genetycznego Wybór metody kodowania - reprezentacji fenotypu (rozwiązania) Wybór operatorów genetycznych w zależności od problemu i przyjętego sposobu kodowania Dobór wartości parametrów ewolucji

10 10 Typy reprodukcji Ruletkowa – proporcjonalna do wartości funkcji przystosowania Rangowa – zależna od rangi – numeru na liście posortowanej względem przystosowania Turniejowa – wielokrotny wybór najlepszego osobnika z losowo wybieranej podpopulacji aż do skompletowania populacji potomnej

11 11 Reprodukcja ruletkowa Nr Ciąg kodowyPrzystosowanie% całości 10110116914,4 21100057649,2 301000645,5 41001136130,9 Łącznie1170100,0 Przykład: optymalizacja funkcji Koło ruletki:

12 12 Metody wyznaczania prawdopodobieństwa reprodukcji: Liniowa: Potęgowa: gdzie: r(X) – ranga rozwiązania X, r max – ranga maksymalna, a,b,k – stałe spełniające warunki: Reprodukcja rangowa

13 13 Wyznaczanie prawdopodobieństwa reprodukcji metodą liniową dla funkcji przystosowania Reprodukcja rangowa - przykład Nr Ciąg kodowyPrzystosowanieRanga r(X) p(X) dla k=2/3 i a=0 10110116930,250,17 21100057610,750,50 30100064400 41001136120,500,33 Łącznie11701,51,0

14 14 Typy krzyżowania - 1/2 Ze względu na sposób kojarzenia osobników: Kojarzenie losowe - jednakowe prawdopodobieństwo dla wszystkich par Kojarzenie krewniacze (endogamia) - wśród osobników pokrewnych Kojarzenie według linii - szczególnie wartościowy osobnik jest kojarzony ze wszystkimi członkami populacji Kojarzenie selektywne dodatnie - kojarzenie osobników podobnych np. w sensie odległości Hamminga Kojarzenie selektywnie ujemne - kojarzenie osobników niepodobnych

15 15 Typy krzyżowania - 2/2 Ze względu na liczbę przecięć: Jednopunktowe Wielopunktowe Ze względu na liczbę osobników: Dwuosobnicze Wieloosobnicze W przypadku rzeczywistoliczbowej reprezentacji genotypu: Przez wymianę wartości genów Przez uśrednienie wartości genów

16 16 Krzyżowanie proste - schemat

17 17 Symulacja algorytmu genetycznego optymalizującego funkcję f(x) = x 2

18 18 Metody kodowania Ze względu na typ wartości genu - allelu: Binarne np. 1000110 Całkowitoliczbowe O wartościach rzeczywistych (fenotypowe)

19 19 Kodowanie binarne Kodowanie pozycyjne: gdzie x - parametr rozwiązania, - element ciągu kodowego Kodowanie Graya: 0 0000 0000 1 0001 0001 2 0010 0011 3 0011 0010 4 0100 0110 5 0101 0111 6 0110 0101 7 0111 0100 8 1000 1100 9 1001 1101 10 1010 1111 11 1011 1110 12 1100 1010 13 1101 1011 14 1110 1001 15 1111 1000 liczba kod pozycyjny kod Graya x f(x)f(x)

20 20 Kodowanie fenotypowe Wybrane operatory fenotypowe: - mutacja fenotypowa normalna: - krzyżowanie fenotypowe: - wektor parametrów fenotypu

21 21 Metody kodowania Ze względu na sposób reprezentowania cech: Klasyczne - każda cecha fenotypu jest kodowana przez wartość odpowiedniego genu niezależnie od jego umiejscowienia Permutacyjne - cechy kodowane są przez pozycje genów (locus) Mieszane - cechy kodowane zarówno przez pozycje jak i umiejscowienie genów

22 22 Problem komiwojażera – przykład kodowania permutacyjnego Założenia: każde miasto jest przypisane do jednego z genów o kolejności odwiedzin każdego z miast decyduje jego umiejscowienie w ciągu kodowym Przykład: 5134276 2 4 7 1 5 6 3 ciąg kodowy: rozwiązanie:

23 23 Metody kodowania - cd Ze względu na strukturę genotypu: Za pomocą ciągów Za pomocą innych struktur np. drzew, grafów, sieci

24 24 Dobór wartości parametrów algorytmu genetycznego Typy doboru: arbitralny ewolucyjny Sposoby doboru ewolucyjnego ze względu na metodę reprezentowania parametrów: z podziałem na podpopulacje z parametrami zakodowanymi we wspólnym genotypie

25 25 Algorytm z podziałem na podpopulacje podpopulacja 1 parametry AG-1 AG-1 podpopulacja 2 parametry AG-2 AG-2 podpopulacja K parametry AG-K AG-K... parametry zakodowane AG-1 parametry zakodowane AG-2 parametry zakodowane AG-K Meta - AG...

26 26 Algorytm z podziałem na podpopulacje Założenia: 1.Algorytm działa dwufazowo: najpierw uruchamiane są algorytmy dla poszczególnych podpopulacji a następnie uruchamiany jest metaalgorytm (z reguły dużo rzadziej), którego osobnikami są zbiory parametrów algorytmów genetycznych 2.Poszczególne podpopulacje mogą być kopiowane lub usuwane w ramach reprodukcji dla metaalgorytmu

27 27 Algorytm z parametrami zakodowanymi we wspólnym genotypie Przykładowy genotyp (jeden chromosom): 10111111100000000111111000000011111110000000 Zakodowany fenotyp prawd. krzyżowania prawd. mutacji sposób kodowania informacja o dominowaniu

28 28 Najlepsze osobniki w populacji przechodzą do następnego pokolenia bez jakichkolwiek zmian. Zadanie: Podaj zalety i wady takiego modelu. Model elitarny zaleta - zachowanie najlepszych znanych rozwiązań wada - nadmierne skupienie populacji w obszarach wybranych rozwiązań

29 29 Zalety i wady algorytmów genetycznych Zalety: Odporność - unikanie ekstremów lokalnych, prawdopodobieństwo znalezionych rozwiązań jest w dużym stopniu niezależne od wyboru punktów początkowych Wydajność – duża liczba przetwarzanych schematów - ok. n 3, gdy n - liczba osobników w populacji Łatwość zastosowania w niemal każdym zadaniu optymalizacji Wady: Brak gwarancji zbieżności do optymalnego rozwiązania

30 30 Metody poszukiwań - porównanie

31 31 Różnice pomiędzy algorytmami genetycznymi a tradycyjnymi metodami szukania Algorytmy genetyczne przetwarzają zakodowaną postać parametrów zadania (ciąg kodowy) a nie same parametry Poszukiwania prowadzone są w obrębie całej populacji rozwiązań (osobników) a nie pojedynczego rozwiązania Wykorzystywana jest tylko funkcja celu (uczenie z krytykiem) bez żadnej dodatkowej informacji naprowadzającej np. pochodnej funkcji celu Stosowane są probabilistyczne a nie deterministyczne reguły wyboru

32 32 Schematy 1/5 Schemat (H) - ciąg złożony z symboli alfabetu ciągu kodowego i symbolu specjalnego -* reprezentującego dowolny symbol alfabetu ciągu kodowego W przypadku kodowania binarnego schemat składa się z symboli alfabetu V + ={0,1, *} Przykładowo ciąg kodowy 011100 jest reprezentantem schematu H=*11**0 o długości l =7 Gdy alfabet ciągu kodowego składa się z k symboli można określić (k+1) l schematów. Rząd schematu o(H) - liczba pozycji ustalonych (zer i jedynek w przypadku binarnym), np. o(011*1**) = 4 Rozpiętość schematu (H) - odległość pomiędzy dwiema skrajnymi pozycjami ustalonymi, np. (011*1**) = 5-1 = 4

33 33 Schematy 2/5 Przyjmijmy standardowy algorytm genetyczny z kodowaniem binarnym, reprodukcją ruletkową, krzyżowaniem prostym losowym i losową mutacją jednopozycyjną Niech w chwili t w populacji znajduje się m(H,t) reprezentantów schematu H. Oczekiwana liczba schematów w populacji potomnej wyniesie wówczas: f(H) - średnie przystosowanie wszystkich ciągów reprezentujących schemat H w chwili t f i - przystosowanie i-tego ciągu w chwili t

34 34 Załóżmy, że pewien schemat H przewyższa średnią o, gdzie c jest stałą. W efekcie otrzymujemy: Startując natomiast od t=0 otrzymujemy: co świadczy o wykładniczym tempie rozprzestrzeniania się schematów o lepszym niż przeciętne przystosowaniu za sprawą samej reprodukcji. Schematy 3/5

35 35 Uwzględniając krzyżowanie i mutację otrzymujemy dolne oszacowanie oczekiwanej liczby schematów w pokoleniu potomnym: gdzie p c i p m oznaczają odpowiednio prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji Schematy 4/5

36 36 Wnioski: Krzyżowanie przyczynia się do niszczenia schematów o dużych rozpiętościach Schematy o wysokim przystosowaniu i małej rozpiętości rozprzestrzeniają się w wykładniczym tempie - hipoteza schematów-cegiełek mogących łączyć się w struktury o wysokim przystosowaniu Schematy 5/5

37 37 Minimalny problem zwodniczy 1/2 Wybierzmy 4 schematy rzędu 2 o następujących średnich przystosowaniach: ***0*****0* f(00) ***0*****1* f(01) ***1*****0* f(10) ***1*****1* f(11) Załóżmy, że f(11) jest globalnym maksimum. Można wyróżnić dwa typy problemów zwodniczych: Typ 1: f(01)>f(00) i f(10) f(00) Typ 2: f(01) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/423583/1/slides/slide_36.jpg", "name": "37 Minimalny problem zwodniczy 1/2 Wybierzmy 4 schematy rzędu 2 o następujących średnich przystosowaniach: ***0*****0* f(00) ***0*****1* f(01) ***1*****0* f(10) ***1*****1* f(11) Załóżmy, że f(11) jest globalnym maksimum.", "description": "Można wyróżnić dwa typy problemów zwodniczych: Typ 1: f(01)>f(00) i f(10) f(00) Typ 2: f(01)

38 38 Minimalny problem zwodniczy 2/2 Typ 1Typ 2

39 39 Wady standardowego algorytmu genetycznego Nieefektywność w przypadku problemów epistatycznie nieliniowych - przy braku dobrych schematów Spadek różnorodności małej populacji w końcowej fazie ewolucji związana z tzw. dryfem genetycznym - odchylenia liczby osobników przy podobnych wartościach funkcji przystosowania Nieefektywność w przypadku niestacjonarności środowiska

40 40 Metody likwidowania ograniczeń standardowego algorytmu genetycznego OgraniczeniaMetody przezwyciężenia ograniczeń epistatyczna nieliniowość + nieefektywne kodowanie rekonfiguracja (np. dzięki inwersji) przedwczesna zbieżnośćzwiększenie zakresu mutacji model ze ściskiem, krzyżowanie selektywne dodatnie, metody niszowe niestacjonarność środowiska diploidalność, poliploidalność, w pewnym stopniu metody zachowania różnorodności populacji (zapobiegania przedwczesnej zbieżności)

41 41 Rekonfiguracja - zmiana pozycji genów Założenia: Konieczne jest dołączenie informacji o pozycjach poszczególnych genów Jeśli parametry AG są kodowane we wspólnym genotypie to informację taką można reprezentować za pomocą dodatkowego chromosomu lub dołączyć bezpośrednio do ciągu kodowego kodującego fenotyp Jeśli informacja o pozycjach poszczególnych genów jest kodowana permutacyjnie to można ją poddać ewolucji stosując np. operację inwersji oraz krzyżowanie ciągów permutacyjnych metodą PMX, OX lub CX

42 42 Rekonfiguracja - zmiana pozycji genów Inwersja liniowa: Numerujemy geny w ciągu kodowym, wybieramy losowo 2 punkty przecięcia, obracamy środkowy fragment chromosomu. Przykład dla genów o wartościach binarnych: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 1 1 0 1 1 - przed inwersją ^ ^ 1 2 6 5 4 3 7 8 1 0 0 1 1 1 1 1 - po inwersji postać genotypu: 1 2 6 5 4 3 7 8 - permutacja genów g1 g2 g6 g5 g4 g3 g7 g8 - ciąg genów

43 43 Typy inwersji Ze względu na liczbę punktów przecięcia: Inwersja liniowa Inwersja liniowo-boczna: z prawdopodobieństwem 0,75 inwersja liniowa, z prawdopodobieństwem 0,125 inwersja boczna dla każdego z końców (zapobiega faworyzowaniu środkowej części chromosomu) Ze względu na wymóg homologiczności (zgodności pozycyjnej) chromosomów przy krzyżowaniu: Inwersja ciągła - niehomologiczne chromosomy w jednej populacji Inwersja masowa - dla każdego uporządkowania genów tworzona jest oddzielna podpopulacja

44 44 Metody kojarzenia ciągów przy inwersji Kojarzenie ściśle homologiczne (w przypadku wylosowania ciągów niehomologicznych krzyżowanie nie zachodzi) Kojarzenie na podstawie żywotności - w przypadku ciągów niehomologicznych do populacji potomnej wchodzą tylko ciągi o odpowiednio dużym garniturze genów Kojarzenie według wzorca - jeden z ciągów jest rekonfigurowany względem drugiego Kojarzenie według wzorca lepiej przystosowanego osobnika

45 45 ciąg 1 ciąg 2 pozycja: 1 2 3 5 42 4 1 3 5 wartość: 1 1 1 1 11 1 0 0 0 Po wybraniu wzorca ciągu 1, pozycje ciągu 2 muszą zostać dopasowane do ciągu 1: 2 4 1 3 51 2 3 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 Teraz można dokonać krzyżowania w wybranym losowo punkcie: 1 1 1|1 11 1 1 0 1 0 1 0|0 10 1 0 1 1 I przekonfigurować ciąg 2 do pierwotnej postaci: 2 4 1 3 5 1 1 0 0 1 Kojarzenie według wzorca

46 46 Metody krzyżowania przy kodowaniu permutacyjnym PMX (partially matched crossover) OX (order crossover) CX (cycle crossover) Wszystkie z powyższych operacji pozwalają na zachowanie pełnego garnituru genów przy jednoczesnym krzyżowaniu i inwersji

47 47 Metoda PMX Zamiana numerów pozycji na podstawie przyporządkowania numerów w środkowym fragmencie ciągu: A = 9 8 4 | 5 6 7 | 1 3 2 10 B = 8 7 1 | 2 3 10 | 9 5 4 6 A = 9 8 4 | 2 3 10 | 1 6 5 7 B = 8 10 1 | 5 6 7 | 9 2 4 3 Zamieniamy miejscami 5 i 2, 6 i 3 oraz 7 i 10 w obu ciągach

48 48 Problem komiwojażera - kodowanie permutacyjne fenotypu Założenia: każde miasto jest przypisane do jednego z genów o kolejności odwiedzin każdego z miast decyduje jego umiejscowienie w ciągu kodowym Przykład: 5134276 2 4 7 1 5 6 3 ciąg kodowy: rozwiązanie:

49 49 Metoda PMX - problem komiwojażera Porównanie efektywności algorytmu z PMX z algorytmem wykorzystującym samą inwersję w ślepej wersji problemu komiwojażera:

50 50 Zapobieganie przedwczesnej zbieżności Sposoby zapobiegania: Zwiększanie prawdopodobieństwa mutacji Mechanizm preselekcji Model ze ściskiem Metody niszowe Duża częstość mutacji często nie gwarantuje opuszczenia optimum lokalnego w przypadku ujednoliconej populacji Mechanizm preselekcji: w ramach reprodukcji osobniki potomne zastępują swoich rodziców (o ile są lepiej przystosowane) Model ze ściskiem: w ramach reprodukcji nowy osobnik zastępuje osobnika podobnego i słabo przystosowanego.

51 51 Model ze ściskiem Wersja Goldberga: Tworzymy populację mieszaną o współczynniku wymiany G: 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/423583/1/slides/slide_50.jpg", "name": "51 Model ze ściskiem Wersja Goldberga: Tworzymy populację mieszaną o współczynniku wymiany G: 0

52 52 Metody niszowe 1/5 Przykład funkcji wielomodalnej, o szczególnie szkodliwym wpływie przedwczesnej zbieżności spowodowanej ujednoliceniem populacji:

53 53 Metody niszowe 2/5 Problem 2-rękiego bandyty z podziałem wygranej - nagrody wypłacane są nie tylko w zależności od przystosowania ciągu (wybór odpowiedniego ramienia) ale również od liczby osobników o podobnym przystosowaniu Warunek równowagi: gdzie f - średnia wypłata do podziału, m - liczba osobników

54 54 Metody niszowe 3/5 Przykład ilustrujący potrzebę stosowania barier reprodukcyjnych:

55 55 Metody niszowe 4/5 Metody kreowania nisz i gatunków (specjacja): Ograniczenie migracji w sensie geograficznym np. model wyspowy lub komórkowy Zastosowanie funkcji współudziału (s) obniżającej wartość funkcji przystosowania gdy osobnik znajduje się blisko innych osobników z populacji: gdzie odległość d może być obliczana na poziomie genotypów (np. odległość Hamminga) lub fenotypów (rozwiązań)

56 56 Metody niszowe 5/5 Porównanie rozmieszczeń rozwiązań dla modów o równej i różnej wysokości:

57 57 Środowisko - typy Ze względu na element losowości (niezerowej wariancji) w funkcji oceny lub metody selekcji: Deterministyczne Niedeterministyczne Ze względu na zmienność oceny w funkcji czasu: Stacjonarne Niestacjonarne

58 58 Metody adaptacji do zmieniającego się środowiska 1.Utrzymanie różnorodności populacji - model ze ściskiem, niszowanie 2.Wykorzystanie dodatkowych struktur: Na poziomie populacji - zapisywanie najlepszych osobników w populacji lub całych populacji Na poziomie osobnika - diploidalność i dominowanie

59 59 Diploidalność i dominowanie 1/12 Diploidalność, poliploidalność - zdwojenie lub zwielokrotnienie (poliploidalność) liczby homologicznych chromosomów, reprezentujących fenotyp (rozwiązanie) Dominowanie - faworyzowanie wariantu dominującego w stosunku do wariantu recesywnego cechy podczas ekspresji Ekspresja - wybór wariantu cechy, który decyduje o postaci fenotypu

60 60 Przyjmijmy, że podczas ekspresji 2 warianty recesywne dają wariant recesywny (mała litera), a w pozostałych przypadkach otrzymujemy wariant dominujący (duża litera): aa a, aA A, Aa A, AA A, wówczas operacja ekspresji homologicznych chromosomów wygląda następująco: AbCDe ABCDe aBCde Diploidalność i dominowanie 2/12

61 61 Diploidalność i dominowanie 3/12 Mechanizm dominowania: Stały (np. model diploidalny prosty) Adaptacyjny - podlegający ewolucji Metody reprezentowania informacji o dominowaniu: Trzeci chromosom Dodatkowy pole genu (obok allelu) Informacja wbudowana w strukturę chromosomu np. poprzez rozszerzenie alfabetu np. model trialleliczny

62 62 Diploidalność i dominowanie 4/12 Przyjmując binarną reprezentację genotypu i następujące oznaczenia: 0 d - zero dominujące, 0 r - zero recesywne, 1 d - jedynka dominująca i 1 r - jedynka recesywna, otrzymujemy tablicę ekspresji alleli: 11-11d1d 110-1r1r -0000d0d 1-000r0r 1d1d 1r1r 0d0d 0r0r allele chromosomu A allele chromosomu B

63 63 Diploidalność i dominowanie 5/12 Metody rozwiązywania konfliktów: Losowanie wariantu genu Wybór według następnego genu Wybór arbitralny np. w modelu triallelicznym Hollstiena - Hollanda: 0 oznacza zero dominujące, 1 - jedynka recesywna, 2 - jedynka dominująca allele chromosomu B allele chromosomu A 012 0001 1011 2111 Przykład ekspresji: A: 12022110 B: 21002121 11011110

64 64 Analiza matematyczna Dolne oszacowanie liczby schematów w pokoleniu potomnym: gdzie H e - schemat ujawniony. Średni wskaźnik przystosowania dla schematu całkowicie dominującego: Oczekiwany średni wskaźnik dla schematu zdominowanego: Stąd wniosek, że dzięki przysłanianiu, liczność schematu H w następnym pokoleniu jest za zwyczaj wyższa niż to by wynikało z jego rzeczywistego przystosowania Diploidalność i dominowanie 6/12

65 65 Przykład krzyżowania w modelu diploidalnym: Diploidalność i dominowanie 7/12 chromosom A chromosom B chromosom A chromosom B gameta 1A gameta 1B gameta 2A gameta 2B gameta 1A gameta 2A gameta 1B gameta 2B rodzic 1 rodzic 2 potomek 1 potomek 2 krzyżowanie chromosomów homologicznych wymiana gamet

66 66 Przykład krzyżowania (wariant II): Diploidalność i dominowanie 8/12 chromosom A chromosom B chromosom A chromosom B gameta 1A gameta 1B gameta 2A gameta 2B gameta 1A gameta 2B gameta 2A gameta 1B rodzic 1 rodzic 2 potomek 1 potomek 2 krzyżowanie chromosomów homologicznych wymiana gamet

67 67 Symulacja - niestacjonarna wersja zagadnienia plecakowego (Godberg i Smith, 1987):, gdzie pod warunkiem, że Warunek więzów zmienia się skokowo co pewien okres czasu a następnie powraca do postaci pierwotnej. Diploidalność i dominowanie 9/12

68 68 Symulacja - niestacjonarna wersja zagadnienia plecakowego - porównanie średnich wartości rozwiązań dla różnych modeli haploidalnego i diploidalnego prostego (ze stałym wzorcem dominacji): Diploidalność i dominowanie 10/12

69 69 Symulacja - niestacjonarna wersja zagadnienia plecakowego - porównanie średnich wartości rozwiązań dla modeli diploidalnego prostego i triallelicznego: Diploidalność i dominowanie 11/12

70 70 Symulacja - niestacjonarna wersja zagadnienia plecakowego - porównanie najlepszych rozwiązań w pokoleniu dla modeli diploidalnego prostego i triallelicznego: Diploidalność i dominowanie 12/12


Pobierz ppt "1 Algorytmy genetyczne - plan wykładu Wstęp Standardowy algorytm genetyczny Matematyczne podstawy algorytmów genetycznych Techniki poprawiające efektywność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google