Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LHC – co to jest i po co nam to?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LHC – co to jest i po co nam to?"— Zapis prezentacji:

1 LHC – co to jest i po co nam to?
Helena Białkowska Instytut Problemów Jądrowych LHC - wystawa PW, HB

2 LHC – Large Hadron Collider
Wielki Zderzacz Hadronów- wyzwanie dla fizyki ... i dla techniki LHC - wystawa PW, HB 2

3 LHC to nie eksperyment! To akcelerator cząstek
LHC - wystawa PW, HB

4 Akcelerator - narzędzie do badania mikroświata
LHC - wystawa PW, HB

5 Akceleratory Służą do przyspiesznia (stabilnych) cząstek naładowanych (protonów, elektronów, pozytonów, antyprotonów) Jednostka energii: elektronowolt 1eV = 1.6·10-16J LHC - wystawa PW, HB

6 LHC - wystawa PW, HB 6

7 Cząstki Elementarne a rzędy wielkości
Jakie są i jak oddziałują podstawowe składniki materii? LHC - wystawa PW, HB

8 Obiekty fundamentalne: leptony
LHC - wystawa PW, HB

9 Obiekty fundamentalne: kwarki
(górny) LHC - wystawa PW, HB

10 Oddziaływania LHC - wystawa PW, HB

11 Oddziaływania LHC - wystawa PW, HB

12 Oddziaływania LHC - wystawa PW, HB

13 LHC - wystawa PW, HB

14 Cząstki w Modelu Standardowym
Tego szukamy! LHC - wystawa PW, HB

15 Model Standardowy – wspólczesna teoria cząstek elementarnych
Własności: Opisuje trzy spośród czterech oddziaływań: elektromagnetyczne, słabe i silne. Nie opisuje oddziaływań grawitacyjnych. Zawiera w sobie wcześniejsze teorie: Mechanika kwantowa, Chromodynamika kwantowa Teoria oddziaływań elektrosłabych Ma 19 swobodnych parametrów, których wartości nie wyjaśnia. Zgadza się z doświadczeniem do ułamków procenta. LHC - wystawa PW, HB 15

16 Czego nie wiemy? Kilka przykładów
Skąd się biorą masy cząstek i czemu są takie – jakie są? Czy istnieje bozon Higgsa? Gdzie się podziała antymateria? Gdzie i czym jest niewidoczna część Wszechświata? („ciemna materia i „ciemna energia”) Czy istnieją „skryte” wymiary przestrzeni? Jak formował się wczesny Wszechświat? Jakie są własności kwarków w stanie swobodnym? (Czym jest „plazma kwarkowo-gluonowa”?) Czy istnieją cząstki „supersymetryczne”? LHC - wystawa PW, HB 16

17 O co chodzi z tą plazmą? Jak to było ‘na początku’?
‘cofamy bieg czasu’ zderzając w LHC także jądra ołowiu! 10 –6 s –4 s min *109 lat Plazma K-G Nukleony Jądra Atomy Dzisiaj Przyroda Eksperyment Wielki Wybuch LHC - wystawa PW, HB

18 Cząstka Higgsa - źródło masy
LHC - wystawa PW, HB

19 CERN LHC - wystawa PW, HB

20 CERN - przed wejściem głównym – flagi państw - członków CERN-u
Tak, jesteśmy jako kraj CERN - przed wejściem głównym – flagi państw - członków CERN-u LHC - wystawa PW, HB 20

21 pod powierzchnią ziemi)
CERN i LHC Jezioro Genewskie Lotnisko w Genewie tunel LHC (długość 27 km, ok.100m pod powierzchnią ziemi) CERN/Meyrin LHC - wystawa PW, HB 21

22 Wielki Zderzacz Hadronów
LHC = Large Hadron Collider (Wielki Zderzacz Hadronów) Ostatnie „ogniwo” kompleksu akceleratorów w CERNie, obwód: 27km p+p: E=7TeV+7TeV = 14TeV (14·1012·1.6·10-19CV=22.4·10-7J) v= %c 2800 paczek protonowych, protonów w paczce Zderzenia co 25ns, około 20 oddziaływań p-p w jednym przecięciu 4 Duże eksperymenty w tym CMS i ATLAS LHC - wystawa PW, HB

23 LHC w schematycznym przekroju
LHC - wystawa PW, HB 23

24 LHC - wystawa PW, HB

25 LHC w liczbach Długość obwodu tunelu akceleratora 26 659 m
Średnia głebokość tunelu akceleratora 100 m Energia protonów w wiązce 7 TeV Energia jonów w wiązce 2,76 TeV/nukleon Prędkość protonów w wiązce 0, c Liczba protonów w wiązce 2808 paczek x 1011 Liczba obiegów protonu w akceleratorze na sekundę 11 245 Liczba zderzeń cząstek 600 mln/s Liczba rejestrowanych zderzeń 100/s Czas życia wiązki 10 h Liczba elektromagnesów akceleratora 9 593 Indukcja pola magnetycznego w elektromagnesach dipolowych 8,3 T Temperatura obwodów nadprzewodzących w tych elektromagnesach 1,9 K Ciśnienie w rurze wiązki 10-13atm Koszt akceleratora 4,98 mld CHF Koszt detektorów i gridu (w CERN-ie) 1,53 mld CHF Decyzja o budowie 1994, rozpoczęcie budowy 1998, uruchomienie 2008 LHC - wystawa PW, HB

26 LHC w liczbach – c.d. Wiązki prowadzi i ogniskuje ogółem 9593 magnesów. Magnesy są nadprzewodzące i operują w temperaturze 1,9°K (-271,3°C). To zimniej niż w kosmosie! Temperaturę zapewnia użycie nadciekłego helu. Próżnia w rurach wiązek też jest “lepsza” niż w kosmosie (10ˉ¹³ atm), a największa objętość, z której trzeba wypompować powietrze, jest wielkości głównej nawy dużej katedry! LHC - wystawa PW, HB

27 LHC - wystawa PW, HB

28 LHC - wystawa PW, HB

29 LHC - wystawa PW, HB

30 Detektor CMS – oddziaływania cząstek z materią
LHC - wystawa PW, HB

31 LHC - wystawa PW, HB

32 Pierwsze próby z LHC LHC - wystawa PW, HB

33 Start LHC: 10 września 2008 LHC - wystawa PW, HB

34 Wydarzenie 19 września 2008 19/09/2008 w czasie testowania magnesów przepalił się mały element elektryczny pomiędzy 2 magnesami. W rezultacie stracono dużo chłodzącego helu. Sama naprawa przepalonego elementu zajmie bardzo mało czasu, ale najpierw trzeba ogrzać oba magnesy do normalnej temperatury, a potem powtórnie ochłodzić. Każda z tych operacji musi zająć ok. 3 tygodni. Ponieważ zaś akceleratory nie mogą działać w zimie (ze względu na koszty prądu), oznacza to, że wznowienie działalności LHC może odbyć się dopiero na wiosnę 2009. LHC - wystawa PW, HB

35 19 września 2008 – c.d. Ważne uwagi:
Zawiódł drobny element elektryczny, wszystkie elementy skomplikowane technologicznie działały bezbłędnie! W momencie, gdy się to wydarzyło, nie było ani ludzi w tunelu, ani wiązek w akceleratorze. Powodem nie był pośpiech, presja ani zaniedbanie. Prowadzono standardowe prace przechodzenia do wyższych prądów w magnesach. LHC - wystawa PW, HB

36 A czy „zwykłemu człowiekowi” to się na co przyda?
nowe materiały, nowe technologie, nowe urządzenia pomiarowe, zastosowania w medycynie, zastosowania w komunikacji, zastosowania w energetyce, zastosowania w ochronie środowiska ... LHC - wystawa PW, HB 36

37 CERN FIZYKA ! ... foto-tablica na lotnisku w Genewie nie biznes,
Największe w świecie laboratorium fizyki, gdzie narodził się World Wide Web... ... 5 minut stąd! nie biznes, nie przemysł, nie polityka... ... FIZYKA ! Stworzyła potrzebę i znalazła rozwiązanie, z którego korzysta teraz cały świat !!! LHC - wystawa PW, HB 37

38 LHC - wystawa PW, HB

39 LHC - wystawa PW, HB

40 A teraz `księga cytatów’
(na temat możliwości zastosowań `badań podstawowych’: LHC - wystawa PW, HB

41 LHC - wystawa PW, HB

42 LHC - wystawa PW, HB

43 LHC - wystawa PW, HB

44 A jak się pracuje w takiej wielkiej współpracy?
Oczywiście, praca fizyka w eksperymencie różni się od pracy w dużym zakładzie z podobną liczbą osób. Nie można pracować samemu! Nikt sam nie jest w stanie ogarnąć całości współczesnych skomplikowanych eksperymentów. Ale też nie pracuje się z 2000 osobami naraz. Ani z 500, ani nawet z 10. Zwykle współpracuje się ściśle z 2-3 osobami, więc w zasadzie nie ma wielkiej różnicy z pracą w innych dziedzinach nauki. Natomiast trzeba umieć w razie potrzeby znaleźć wśród tych 2000 osób specjalistę od problemu, którego akurat w danej chwili nie potrafimy rozwiązać. Ponieważ zwykle każda analiza prowadzona jest przez 2 niezależne grupy, trzeba umieć porozumieć się z kolegami, którzy robią w zasadzie to samo, tylko zupełnie inaczej (oczywiście gorzej...), i mają wyniki w części podobne, ale jednak nie do końca... Obie te umiejętności są niezwykle przydatne w tzw. życiu... LHC - wystawa PW, HB

45 A co my będziemy z tego mieli? My, Polska...
Dostęp naukowców i inżynierów do nauki i technologii na najwyższym poziomie, czego żadne państwo nie byłoby w stanie samodzielnie zapewnić! CERN umożliwia kształcenie studentów przed i po magisterium. CERN organizuje 3-tygodniowe kursy dla nauczycieli fizyki, po polsku i pokrywając wszelkie koszty pobytu. Kontakt przez kuratorium LHC - wystawa PW, HB

46 A my, zwykli ludzie? Autentyczne wypowiedzi:
Czy to nie za drogi sposób zaspokajania ciekawości kilku osób? Rety, tyle kasy! Czy nie lepiej było przeznaczyć te pieniądze na walkę z rakiem? ... na poszukiwanie alternatywnych źródeł energii? LHC - wystawa PW, HB

47 Ustalmy proporcje: LHC – koszt rzędu paru miliardów CHF
Eskadra F-16 – rzędu 1.6 mld $ LHC - wystawa PW, HB

48 To są źle postawione pytania!
Badania podstawowe muszą się rozwijać, bo tylko wtedy zapewnimy postęp i umożliwimy nowe wynalazki! ... w szczególności na walkę z rakiem i poszukiwania nowych źródeł energii! w przeciwnym razie natychmiast stajemy przed pytaniem, który z naszych bezpośrednich celów jest ważniejszy? Czy np. może po prostu dać wszystkie pieniądze na walkę z rakiem, a o energię zadbać w dalszej kolejności?? Warunkiem zastosowania w praktyce nowego zjawiska jest jego uprzednie dobre poznanie – jakie przyczyny wywołują jakie skutki Oczywiście, problem zapewnienia funduszy na rozwój biologii, fizyki, chemii, ... jest poważny ale przecież każde gospodarstwo domowe też musi go rozwiązać! LHC - wystawa PW, HB

49 Spektakularne przykłady z przeszłości
Tomograf to akcelerator elektronów G.Charpak, konstruktor nowych, przełomowych detektorów cząstek (1968, nagroda Nobla 1992), od razu przewidział ich zastosowanie w medycynie. Metoda magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) jest strasznie skomplikowanym zjawiskiem z fizyki kwantowej (nagroda Nobla 1952) – a obecnie urządzenia wykorzystujące to zjawisko są standardowym wyposażeniem każdego szpitala. LHC - wystawa PW, HB

50 Spektakularne przykłady – c.d.
Louis de Broglie miał czysto teoretyczny pomysł, że cząstki mają dualną naturę – korpuskularną i falową (1924, nagroda Nobla 1929). Wkrótce (1931) w oparciu o tę koncepcję 2 niemieckich inżynierów zbudowało mikroskop elektronowy. Laser został wynaleziony w r.1960, stosując ideę pompowania optycznego (1950, nagroda Nobla 1966). Gdyby wtedy zgromadzono wszystkich najwybitniejszych naukowców i kazano im wymyślić konkretne urządzenie do efektywnego zapisywania muzyki (bądź pomocy kasjerkom w sklepach), pewno myśleliby jeszcze do dzisiaj... LHC - wystawa PW, HB

51 A więc hasło: Chcesz postępu w technice – inwestuj w badania podstawowe! LHC - wystawa PW, HB

52 Wykorzystałam tu informacje/obrazki/prezentacje wielu osób
(źródła ogólnodostępne (polecam strony CERNu) oraz referaty kolegów; niektórzy będą mówić na następnych wykładach) Dziękuję prof. Janowi Plucie (PW), dr Marcinowi Koneckiemu (UW), dr Ryszardowi Gokieli (IPJ) LHC - wystawa PW, HB

53 ZAPAS LHC - wystawa PW, HB

54 CERN i Polska w liczbach
05/02/2008 Zatrudnieni na długi okres (>3 lat) Zatrudnieni na krótszy okres (1-3 lat) Przyjeżdżający dorywczo Ogółem 2415 730 9133 w tym z Polski 38 67 202 LHC - wystawa PW, HB

55 LHC - wystawa PW, HB

56 LHC - wystawa PW, HB

57 BUDGET 2007 20 MEMBER STATES’ CONTRIBUTIONS
Amounts in Swiss francs Germany 19.73% 202’452’100 Norway 2.37% 24’299’950 United Kingdom % 181’370’000 Poland 2.21% 22’687’350 France* % 152’718’800 Denmark 1.76% 18’100’250 Italy % 123’635’450 Greece 1.54% 15’854’400 Spain 8.16% 83’790’450 Finland 1.40% 14’416’100 Netherlands 4.46% 45’739’400 Portugal 1.19% 12’243’100 Switzerland 3.07% 31’462’150 Hungary 0.76% 7’839’950 Belgium 2.66% 27’260’750 Czech Republic 0.88% 9’075’800 Sweden 2.48% 25’451’950 Slovak Republic 0.34% 3’491’100 Austria 2.17% 22’250’950 Bulgaria 0.21% 2’147’800 * Additional contribution from France 9’000’000 CHF LHC - wystawa PW, HB Total CHF % 1’026’287’800 57 Thierry Lagrange 57


Pobierz ppt "LHC – co to jest i po co nam to?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google