Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe wyniki w fizyce zapachu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe wyniki w fizyce zapachu"— Zapis prezentacji:

1 Nowe wyniki w fizyce zapachu
Jolanta Brodzicka (IFJ PAN, Kraków)

2 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Plan Zapach w Modelu Standardowym Struktura zapachu Rola Fizyka Zapachu Pomiary vs. Model Standardowy Odchylenia od Modelu Standardowego? Wybrane wyniki dla mezonów B i Bs Podsumowanie J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

3 Zapach w Modelu Standardowym
Fundamentalny Lagranżjan w Modelu Standardowym → opis cząstek i ich oddziaływań Y sprzężenia Yukawy, φ=(φ+, φ0) pole Higgsa, ψ pole Diraca (fermiony) Nadanie polom Diraca masy poprzez pole Higgsa  oddziaływania Yukawy: połączenie zapachu i spontanicznego łamania symetrii elektrosłabej Oddziaływania Yukawy: źródło mas i mieszania pomiędzy fermionami Diagonalizacja sprzężeń Yukawy (macierzy masy Mij=Yij<φ0>)  macierze mieszania kwarków (CKM) i neutrin (MNS) J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

4 Struktura zapachu (kwarki)
Macierz mieszania Cabibbo-Kabayashi-Maskawy (CKM)  stany własne oddziaływań słabych są liniowymi kombinacjami stanów własnych masy 3 rodziny kwarków  1 faza zespolona =źródło łamania CP W MS mechanizm CKM to dominujące źródło łamania zapachu (MFV) i łamania CP (2008, Nagroda Nobla dla Kobayashiego i Maskawy) Rola macierzy CKM w procesach elektrosłabych prądy naładowane prądy neutralne Prądy neutralne ze zmianą zapachu (FCNC) : tylko w diagramach pętlowych (mechanizm GIM) b→d, b→s FCNC qi (u,c,t) W+ VCKM ij qj (d,s,b) qi Z-γ δ ij qj J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

5 Zapach w Modelu Standardowym
Model Standardowy: efektywna teoria opisująca obszar poniżej ~200GeV Parametry MS związane z fizyką zapachu: masy fermionów (6+6), kąty mieszania (3+3), fazy łamiące symetrię CP (1+1)  Muszą być wyznaczone eksperymentalnie Fundamentalne pytania Dlaczego trzy generacje i czy tylko trzy? Co determinuje hierarchię mas fermionów? Co determinuje elementy macierzy mieszania? Źródło łamania symetrii CP? Implikacje kosmologiczne Maksymalna asymetria materii i antymaterii w przyrodzie. Łamanie CP w Modelu Standardowym niewystarczające... Aby znaleźć teorię (bardziej) fundamentalną trzeba zrozumieć fizykę zapachu J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

6 Nowa Fizyka a Fizyka Zapachu
Nowa Fizyka = Fizyka spoza MS (np. H±, SUSY, q’, W’, Z’, ...) Fizyka Zapachu czuła na Nową Fizykę z wyższej skali energii (≥ 1TeV) poprzez kwantowe fluktuacje: wirtualny wkład od nowych cząstek  modyfikacje przewidywań MS (częstości przejść, asymetrie, polaryzacje...) Poszukiwanie kwantowych poprawek do procesów MS = poszukiwanie pośrednie Poprawki małe (<10%): najlepsze procesy tłumione w MS np. typu FCNC Czułość na Nową Fizykę: do ~1TeV jesli łamanie zapachu opisane przez sprzężenia Yukawy (MFV), do ~10-100TeV jeśli łamanie zapachu wzmocnione Komplementarne metody: Pośrednia: konieczna precyzja Bezpośrednia (w LHC): konieczna energia Model Standardowy Nowa Fizyka J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

7 Strategia poszukiwania Nowej Fizyki
Historia: fizyka zapachu czuła na zjawiska z wyższej skali energii: Mieszanie Kaonów, BR(K0→μμ), mechanizm GIM  istnienie powabu Łamanie symetrii CP  istnienie trzeciej generacji kwarków Mieszanie mezonów B0  masa kwarku t Teraz: Pomiar korelacji między obserwablami  identyfikacja Nowej Fizyki Potrzebne precyzyjne pomiary wielu obserwabli Potrzebna precyzyjna teoria/modele Korelacje pomiędzy pośrednimi i bezpośrednimi pomiarami Brak sygnałów Nowej Fizyki w procesach FCNC: poważne implikacje dla fizyki zapachu w skali 1TeV J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

8 Test DNA modeli → identyfikacja Nowej Fizyki
Wkład od Nowej Fizyki: duży umiarkowany mały arXiv: Obserwable ↓ Modele → J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

9 Pomiary vs przewidywania MS
α γ β Test Fizyki Zapachu: pomiary Trójkąta Unitarnego (TU) Macierz CKM unitarna: VCKM V†CKM=1  VudV*ub + VcdV*cb + VtdV*tb=0  TU dla mezonów B Niezależny pomiar boków i kątów  test MS 2001: Belle i BaBar odkrywają łamanie CP w B (pomiar β dla B0→J/ψK0s) 2011: finalny pomiar Belle Pomiary potwierdziły: TU jest trójkątem 2001 Input: Output: 2011 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

10 Odchylenia od Modelu Standardowego?
Precyzja pomiarów ~10%  miejsce na Nową Fizykę Napięcia między pomiarami np. BF(B→τυ) , sin2β Rozbieżność ~2.5σ pomiędzy pomiarami sin2β i BR(B →τυ), a pozostałymi obserwablami J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

11 Odchylenia od Modelu Standardowego?
Mieszanie Bs→J/ψφ DØ, CDF, LHCb Asymetria przypadków dwumionowych w DØ B→τν Belle, BaBar Zagadka ACP(B→Kπ) Belle, BaBar, LHCb AFB w B→K*l+l- Belle, BaBar, CDF, LHCb Bs→μ+μ- CDF, DØ, LHCb J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

12 Nowa Fizyka w mieszaniu Bd0-Bd0?
Złoty rozpad, Fabryki-B Łamanie CP poprzez interferencję diagramów z mieszaniem i bez sin2βexp~ vs. sin2βSM~0.8 Dodatkowa faza w mieszaniu Bd0-Bd0?  sin2βexp = sin(2βSM+ɸdNP) ɸdNP~-13±3° Korelacje: ɸdNP w modelu 2HDM z MFV  zwiększenie: sin2βs w Bs→J/ψφ, |εK|i BF(Bd,s→μμ) ɸdNP 1σ,2σ,3σ ~3σ effect Parametryzacja Nowej Fizyki J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

13 βs w Bs →J/ψφ Pomiar Trójkąta Unitarnego dla mezonów Bs (CKMfitter)
Łamanie CP w Bs→J/ψφ: Rozpad S→VV  75%CP+ (L=0,2; BL) i 25%CP- (L=1, BH) Analiza kątowa zależna od czasu  rozwikłanie stanów CP+/CP- , pomiar ΔΓs =ΓH -ΓL Ograniczenia na płaszczyźnie -2βs vs. ΔΓs Poprawa zgodności z MS (2009: odchylenie 2.1σ dla DØ+CDF 2.8/fb) Synergia z pomiarem asymetrii przypadków dwumionowych w DØ Złoty rozpad, Tevatron Łamanie CP poprzez interferencję diagramów z mieszaniem i bez J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

14 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
βs w Bs→J/ψφ J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

15 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
βs w Bs→J/ψφ LHCb: 36/pb → 337/pb update 337/pb SM Pierwsza ewidencja ΔΓs (4σ) J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

16 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Co dalej z βs? Więcej danych: LHCb Więcej rozpadów: Bs→J/ψ f0(980) (LHCb, Belle, CDF, DØ gold rush... ) stan własny CP-, pomiar βs bez analizy kątowej Bs→φφ pingwin Bs → K+K- (LHCb) ~CP+ Bs →Ds(*)Ds (*) (Belle) ~CP+ Era precyzyjnych pomiarów Bs rozpoczęta -2βs w Bs→J/ψφ J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

17 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Asymetria dwumionów Łamanie CP w mieszaniu: Bd,s0→Bd,s0 ≠ Bd,s0→Bd,s0 MS dla Bd+Bs: 2010: DØ, 6.1/fb: odchylenie 3.2σ od MS 2011: DØ, 9.0/fb, poprawa wydajności i pomiaru asymetrii tła, testy źródła dwumionów Porówanie z asymetriami w rozpadach półleptonowych (łamanie CP w mieszaniu) Zgodność z innymi pomiarami, odchylenie 3.9σ od MS Rozpad półleptonowy Mieszanie→rozpad półleptonowy Ab= % before corrections J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

18 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Asymetria dwumionów Związek z Nową Fizyką w mieszaniu Bs0? Plan LHCb: Pomiar róznicy asymetrii dla: Oszacowania błędów systematycznych? J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

19 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Rozpad czysty teoretycznie Dobry do poszukiwań Nowe Fizyki: czuły na H± Trudny eksperymentalnie: ≥2 neutrina w stanie końcowym. Domena Fabryk-B Wzmocniony BF, wkład od H±?  ograniczenia na parametry NF J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

20 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
B→ τν, metoda B→τν signal J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

21 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Zagadka B→Kπ Belle, Nature 452, 332 (2008) Interferencja pingwin+drzewo  łamanie CP Zagadka: W MS: ΔAKπ=0. Nowa Fizyka czy efekty hadronowe? Test MS niezależny od modelu: precyzyjny pomiar BF i ACP dla wszystkich kombinacji izospinowych: B→K+π-, K0π+, K+π0, K0π0 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

22 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
B→K(*)l+l- W Modelu Standardowym: BF~10-6 Wkład od NF na tym samym poziomie? Trójciałowy rozpad: wiele obserwabli dBF, FL, AFB  test struktury rozpadu Metoda: analiza rozkładów kątowych (1D) w funkcji q2=M2(l+l-) Belle: Intrygujaca AFB dla niskich q2? LHCb, 310pb-1: lepsza zgodność z MS Plan: pomiar punktu przecięcia AFB, pomiar AT Backward Forward __ SM __ SUSY 310/pb J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

23 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Bd,s→μ+μ- SM Bardzo rzadki (FCNC, tłumienie helicity) dobrze policzony, bardzo czuły na NF  Idealny do dyskryminacji modeli i ich parametrów Np. model NUHM (uogólniony CMSSM) Pomiary, początek 2011: J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

24 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Bd,s→μ+μ-, nowe pomiary CDF, 7/fb: zwiększona akceptancja (Central+Forward dimuon triggers) , lepsza sieć neuronowa (NN), 14 zmiennych. Analiza: M(μμ) vs. NN output  Bs→μμ: oczekiwane 2 przypadki w MS, obserwowane wzmocnienie (~2.5σ)  Bd→μμ : zgodny z tłem Pierwsza ewidencja Bs→μμ!? CMS, 1.14/fb, Bs→μμ,  Bs→μμ oczekiwany 1 przypadek M(μμ) Bs→μ+μ- M(μμ) J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

25 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Bd,s→μ+μ-, nowe pomiary LHCb 37→300/pb: BoostedDecisionTree (BDT): 9 zmiennych kinematycznych i topologicznych. Kalibracja: B→hh, normalizacja: B→J/ψK, Bs→J/ψ φ Analiza M(μ μ) vs. BDT output Plan LHCb dla 1.1/fb (koniec 2011): wykluczenie (95%CL) Bs→μμ z BR~7-8x10-9 lub ewidencja (3σ) dla BR~8x10-9 M(μ μ) J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

26 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Podsumowanie Rola Fizyki Zapachu: Precyzyjny pomiar MS  Poszukiwanie i identyfikacja Nowej Fizyki Poszukiwania pośrednie komplementarne do bezpośrednich Odchylenia od Modelu Standardowego w rozpadach B i Bs + Fizyka mezonów D i Ds: coraz większa czułość pomiarów (mieszanie D0, łamanie CP, rzadkie rozpady) + Sektor leptonów (LFV) Giganci zapachu: Belle, Babar, CDF, DØ, LHCb  Super Fabryki-B J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

27 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Backups J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

28 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

29 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Backups J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

30 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
βs w Bs→J/ψφ Bullet kooten slides at LP J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

31 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
βs Bullet J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

32 Nowa Fizyka w mieszaniu Bs0-Bs0?
J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

33 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Dileptons Bullet J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

34 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
DCPV B→Kπ, puzzle M. Gronau, PLB627, 82 (2005); D. Atwood, A. Soni, PRD58, (1998) J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

35 Bd,s→μ+μ-, nowy pomiar LHCb
J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

36 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Trójkąty Unitarne J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

37 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Oscylacje mezonów J.Brodzicka "Fizyka zapachu"

38 J.Brodzicka "Fizyka zapachu"
Nowa Fizyka J.Brodzicka "Fizyka zapachu"


Pobierz ppt "Nowe wyniki w fizyce zapachu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google