Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzy zapachy neutrin Agnieszka Zalewska sesja naukowa z okazji 50-lecia IFJ PAN, 18.09.2005 W imieniu zespołu fizyków, inżynierów i techników pracujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzy zapachy neutrin Agnieszka Zalewska sesja naukowa z okazji 50-lecia IFJ PAN, 18.09.2005 W imieniu zespołu fizyków, inżynierów i techników pracujących."— Zapis prezentacji:

1 Trzy zapachy neutrin Agnieszka Zalewska sesja naukowa z okazji 50-lecia IFJ PAN, W imieniu zespołu fizyków, inżynierów i techników pracujących w eksperymencie DELPHI przy akceleratorze LEP J.Błocki, P.Brückman, A.Budziak, K.Cieślik, B.Dąbrowski, A.Despet, W.Duliński, A.Florek, B.Florek, K.Gałuszka, T.Gdański, J.Godlewski, Z.Hajduk, P.Jałocha, W.Janczur, P.Kapusta, B.Kisielewski, J.Knapik, W.Kucewicz, M.Kucharczyk, T.Lesiak, M.Michałowski, B.Muryn, K.Pakoński, H.Pałka, G.Polok, K.Rybicki, M.Stodulski, M.Turała, M.Witek, A.Zalewska

2 2 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Bohaterem tej opowieści jest LEP (Large Electron Positron collider), jego 4 eksperymenty (w tym eksperyment DELPHI) oraz zegarmistrzowska precyzja w fizyce cząstek

3 3 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, CERN - akceleratory

4 4 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, – okres pracy akceleratora LEP LEP – największy zderzacz e + e -, obwód 27 km Największy zderzacz e+e-, dł. obwodu 27 km, maksymalna energia 209 GeV, zatwierdzony w 1981 r.

5 5 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, eksperymenty: ALEPH, DELPHI, L3, OPAL Dwie fazy pracy akceleratora LEP: – E CMS m Z – stopniowe podnoszenie E CMS aż do 209 GeV

6 6 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, ALEPH OPAL L3

7 7 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Eksperyment DELPHI przy akceleratorze LEP Prace rozpoczęły się w 1980, w 2005 roku analizy danych na ukończeniu, w eksp. DELPHI uczestniczyły dwie duże polskie grupy z Krakowa i Warszawy, poważny wkład aparaturowy (detektory VD,ID, HPC, RICH) polski ołów jako ekwiwalent wkładu finansowego 100 m pod ziemią (kubatura 3-piętrowego budynku RICH Krzemowy tracker

8 8 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Program fizyczny LEP: precyzyjne testy Standardowego Modelu cząstek Dziedzictwo LEPu: m.in. ok.1300 publikacji naukowych Teoria elektrosłaba dla oddziaływań EM i słabych Chromodynamika kwantowa dla oddziaływań silnych

9 9 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Trzy wyniki: - trzy zapachy neutrin - masa kwarku t - co z tym Higgsem? - w tle precyzja, precyzja, precyzja!

10 10 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Trzy zapachy neutrin = trzy rodziny elementarnych fermionów Przed startem LEP-u wiadomo było, że są co najmniej trzy rodziny kwarkowo-leptonowe, bo znany był już kwark b i lepton należące do trzeciej rodziny To, czy istnieje więcej rodzin, można było sprawdzić poprzez poszukiwanie rozpadów bozonu Z 0 na dodatkowe pary neutrino- antyneutrino Dlaczego istnieje więcej niż jedna rodzina?

11 11 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Jak wyznaczyć N ? Z 0 rozpada się na pary f f: kwarki: u u, d d, s s, c c, b b naładowane leptony: e-e+, neutrina: e e, + ??

12 12 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Klasyfikacja rozpadów Z 0 Z 0 e + e - Z 0 Z 0 hadrony

13 13 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Pomiar kształtu linii Z 0 – poprawki radiacyjne QED Przykłady poprawek QED Poprawki QED równie ważne w przypadku rozpraszania e+e- pod małymi kątami świetlność LEPu (program BHLUMI – S.Jadach i in) Mierzony i poprawiony 0 had różnią się o 36%, poprawki policzone aż do 3-go rzędu rachunku zaburzeń

14 14 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Precyzyjny pomiar masy Z 0 Prowadzona była kalibracja energii wiązek z zastosowaniem metody rezonansowej depolaryzacji wiązki oraz uwzględniane były efekty systematyczne powodujące zmianę orbity wiązek, np. przyciąganie Księżyc-Ziemia, poziom wód gruntowych, rozkład jazdy pociągów TGV

15 15 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Liczba zapachów neutrin = liczba rodzin N =

16 16 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Precyzja pomiarów z LEP-u m W = lato N = hep-ex/ Sep 2005 (17 milionów Z 0)

17 17 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Masa kwarku t W oparciu o elektro-słabe poprawki radiacyjne Niektóre poprawki elektrosłabe zawierają kwark t pośrednia informacja o masie kwartku t Polaryzacja próżni Poprawki wierzchołkowe są małe - typowo dają wkład rzędu ułamków procenta

18 18 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Masa kwarku t – pośredni i bezpośredni pomiar

19 19 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Masa bozonu Higgsa Przewidywania na podobnej zasadzie jak dla kwarku t, ale wnioski trudniejsze, bo bo w tym przypadku logarytmiczna zależność od masy m H < 285 GeV dla CL 95%

20 20 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Bozon Higgsa – bezpośrednie poszukiwania Dolne ograniczenie masy: m H > GeV Sygnał Higgsa przy najwyższych energiach w LEP-ie? pokaże przyszłość ! 2 b cand. HZ hyp. m H =114 GeV 3 GeV NN = jet b-tag: Z H E LEP =206.7

21 21 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, I jeszcze dwie dygresje

22 22 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Zdarzyło się w czasach LEP-u Czerwiec 1982

23 23 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, Kreacja czy produkcja materii? Udostępnione przez H.Schoppera

24 24 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, – w tunelu LEP-u powstaje LHC Życzymy mu długiego życia i wielkich odkryć

25 25 A.Zalewska, 50-lecie IFJ, – drugie życie detektora DELPHI Podziemna hala eksperymentu LHCb – spektrometr LHCb będzie koegzystował z częścią muzealną, a mianowicie z częścią aparatury DELPHI, pokazywaną wycieczkom odwiedzającym CERN


Pobierz ppt "Trzy zapachy neutrin Agnieszka Zalewska sesja naukowa z okazji 50-lecia IFJ PAN, 18.09.2005 W imieniu zespołu fizyków, inżynierów i techników pracujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google