Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie ostoje entomofauny - chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Europy Środkowej i Wschodniej S. Czachorowski, G. Visinskiene, A. Uherkovich,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie ostoje entomofauny - chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Europy Środkowej i Wschodniej S. Czachorowski, G. Visinskiene, A. Uherkovich,"— Zapis prezentacji:

1 Europejskie ostoje entomofauny - chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Europy Środkowej i Wschodniej S. Czachorowski, G. Visinskiene, A. Uherkovich, P. Chvojka, M. Kalnins, M. Moroz, P. Neu, L. Ujvarosi, T. Pitsch, V. D. Ivanov, R. Goduńko,

2 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny2 Co wiemy? I po co nam to wiedzieć? Główną przyczyną wymierania chruścików są zmiany w środowisku: zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, melioracyjne przekształcanie dolin rzecznych, eksploatacja i osuszanie torfowisk. W niektórych krajach część gatunków uznano za wymarłe, inne za silnie zagrożone wyginięciem. Jednocześnie w ostatnich latach zauważyć można procesy oczyszczania wód powierzchniowych i poprawy ich stanu, a także aktywne działania renaturalizacyjne w skali krajobrazu. Fot. E. Serafin

3 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny3 Refugia i renaturalizacja fauny? Istniałaby więc szansa na rekolonizacje i odbudowę zagrożonych populacji. Pod jednym jednakże warunkiem: muszą zachować się ostoje tych gatunków w Europie. Wydaje się, że parki narodowe, krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery mogą pełnić taką funkcję, nie tylko w odniesieniu do pojedynczych krajów, lecz także w odniesieniu dla Europy.

4 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny4 cel Ile i jakie gatunki chruścików są zagrożone w poszczególnych krajach? Czy w Europie występują naturalne ostoje zagrożonych gatunków? Jeśli tak to gdzie te obszary się znajdują? Czy obszarowa ochrona przyrody w Europie zabezpiecza bezpieczną egzystencję chruścików?

5 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny5 Ile gatunków chruścików żyje w obszarach chronionych Polski? Pierwsza przymiarka - Czachorowski i Majewski 2003 Brak 36 gatunków, z czerwonej listy 27 Zaktualizowane dane (sporo niepublikowanych i w druku): Brak 31 gatunków, z czerwonej listy 22 Jest więc postęp… ale… pozostało jeszcze dużo do opublikowania i zbadania!

6 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny6 ? ? ? ? 64 27 61 38 25 53 46 125 27 44 67 60 17 31 12 38 23 58 Parki narodowe, liczba gatunków (pewnie oznaczone) 37

7 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny7 ? ? ? ? 9 9 8 2 2 4 5 26 2 5 6 8 1 3 1 3 2 5 10 Parki narodowe, liczba gatunków z czerwonej listy Szczęsnego

8 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny8 74 63 17 38 62 38 56 4 41 1? 7 14 7 42 6 18 2 5 1 61 34 7 2 3 ? ? ? Parki krajobrazowe i większe rezerwaty, liczba gatunków (pewnie oznaczone) 5 ? ? ? ? ? ? ? ?

9 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny9 7 10 1 2 3 1 0 0 5 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 6 1 0 0 0 ? ? ? Parki krajobrazowe, liczba gatunków (pewnie oznaczone) 5

10 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny10 Parki narodowe…

11 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny11 Parki narodowe – czerwona lista

12 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny12 RED

13 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny13 REBp (6) (1- 100%)

14 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny14 Białoruś 42 6 10 23 83 7 13 29 26 18

15 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny15 Obszary chronione Białorusi

16 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny16 Ile gatunków 130 gatunków Trichoptera na Białorusi 79 występuje w obszarach chronionych 51 brak

17 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny17 Litwa Zbadano 3 rezerwaty ścisłe, jeden biosfery, 5 parków narodowych. Do zbadania 30 parków regionalnych i 357 rezerwatów. 171 gatunków chruścików na Litwie 134 (78%) obecnych w obszarach chronionych Czerwona księga: Philopotamus montanus, Semblis phalaenoides, Apatania zonella

18 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny18 Litwa (Trichoptera) krajowe – 19% narodowe – 19% biosfery – 2% Regionalne – 57% 84 21 45 40 Rezerwaty ścisłe i rezerwat biosfery 86 Parki narodowe 83 19 66 48 Parki regionalne Rezerwaty

19 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny19 Łotwa (Trichoptera) Ochrona obszarowa – 9% republiki 4 rezerwaty ścisłe, 3 parki narodowe, 1 rezerwat biosfery, 25 parków regionalnych, 6 parków krajobrazowych, ok. 500 małych rezerwatów 196 gatunków na Łotwie Brak czerwonej listy Czerwona księga: Semblis phalaenoides, Arctopsyche ladogensis

20 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny20 Węgry 10 parków narodowych, 29 parków krajobrazowych, wiele innych obszarów o różnym statusie ochrony – łącznie 8,5% kraju 210 gatunków Trichoptera 11 gatunków objętych ochroną: Rhyacophila hirticornis, Plectrocnemia minima, Oligotricha striata, Apatania muliebris, Limnephilus elegans, Drusus trifidus, Melampophyalx nepos, Chaetopteryx rugulosa, Ceraclea nigronervosa, w tym dwa ochroną ścisłą: Platyphylax frauenfeldi, Chaetopteryx schmidi mecsekensis.

21 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny21 Węgry – czerwona lista 6 gat. wymarłych lub prawdopodobnie wymarłych, w tym Limnephilus nigriceps 67 - silnie zagrożonych 48 – zagrożonych 8 (z 10) parków narodowych jest dobrze poznanych (2 bardzo dobrze) Zaledwie 7 krajobrazowych posiada dane od 23 do 126 gatunków w parku Wszystkie gatunki zagrożone występują na obszarach chronionych

22 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny22 Czechy 4 parki narodowe, 24 obszary chronionego krajobrazu, ponad 2 tysiące małych rezerwatów i innych obszarów chronionych Zbadano 15 parków narodowych i krajobrazowych, 11 posiada dane fragmentaryczne 247 gatunków w Czechach Czerwona lista: 10 uznanych za wymarłe, 18 – krytycznie zagrożone, 25 zagrożone, 29 – narażone.

23 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny23 Niemcy 314 gatunków Trichoptera 11 uznane za wymarłe: Agrypnia picta, Ceraclea albimacula, Ceraclea aurea, Ceraclea riparia, Hydropsyche tobiasi, Limnephilus externus, Molanna nigra, Rhyacophila pascoei, Stactobia maclachlani, Stactobiella risi, Ylodes conspersus.

24 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny24 Niemcy c.d. 24 gatunki silnie zagrożone wymarciem 41 – zagrożone 56 – słabiej zagrożone. Wiele z nich została wykazana z terenów Poski, Białorusi, Litwy i Łotwy, w tym na obszarach chronionych.

25 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny25 Rumunia 285 gatunków (lista niepełna) 18 obszarów chronionych: 2 rezerwaty biosfery, 11 parków narodowych, 5 parków przyrody Z których wykazano od 1 do 138 gatunków Trichoptera 220 gatunków obecnych w obszarach chronionych (141 dane współczesne i aktualne), w tym 55 endemitów i rzadkich

26 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny26 Rumunia 41 2757 3 1 69 30 12 4 21 138 70 54 52 40 39 3

27 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny27 Ukraina Dopiero w przygotowaniu spis gatunków Ukrainy (Czachorowski i Goduńko, przygotowanie do druku) 237 gatunków Trichoptera 3 rezerwaty biosfery 14 rezerwatów przyrody (duże) 7 parków narodowych Brak rozpoznania pod kątem Trichoptera

28 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny28 Rosja – europejska część Czerwona księga Karelii Czerwona księga Obwodu Leningradzkiego (45 gatunków) Badania są niezbędne w wielu częściach kraju i typach krajobrazu.

29 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny29 Wnioski Stan badań w wielu krajach jest niewystarczający. Niezbędna jest współpraca międzynarodowa. Zbadać chruściki obszarów chronionych Ukrainy oraz europejskiej części Rosji. Kontynuacji wymagają także badania w obszarach chronionych Polski, Białorusi, republik bałtyckich, Rumunii, Słowacji. W niektórych krajach opracować czerwone listy Trichoptera, a w dalszej kolejności europejską czerwoną listę.

30 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny30 Współpraca międzynarodowa Wiele silnie zagrożonych gatunków oraz uznanych za wymarłe w niektórych krajach, ma swoje silne populacje w innych obszarach chronionych Europy Centralnej i Europy Wschodniej. Tak więc obszary chronione mogą pełnić rolę europejskich ostoi dla Trichoptera. Konieczne jest jednak lepsze rozeznanie obecnego stanu trichopterofauny oraz niezbędne będą skoordynowane, międzynarodowe działania.

31 17-19.09.2004 Białowieża Europejskie ostoje entomofauny31 Dziękuję za uwagę… Stanisław Czachorowski, UWM w Olsztynie www.uwm.edu.pl/czachor stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl Publikować wszystkie dane, nawet drobne i rozproszone (niedoceniana faunistyka) Ocalić zebrane materiały i oznaczyć (inni hydrobiolodzy i entomolodzy…) A może by tak połączyć siły (owady wodne) i ze wspólnym grantem wystąpić?


Pobierz ppt "Europejskie ostoje entomofauny - chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Europy Środkowej i Wschodniej S. Czachorowski, G. Visinskiene, A. Uherkovich,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google