Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 listopad 2011 Agnieszka Kamińska, Sylwester Gawinkowski, Tomasz Roliński, Jacek Waluk, Robert Hołyst Zadanie 19. Opracowanie podstaw budowy sensora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 listopad 2011 Agnieszka Kamińska, Sylwester Gawinkowski, Tomasz Roliński, Jacek Waluk, Robert Hołyst Zadanie 19. Opracowanie podstaw budowy sensora."— Zapis prezentacji:

1 15 listopad 2011 Agnieszka Kamińska, Sylwester Gawinkowski, Tomasz Roliński, Jacek Waluk, Robert Hołyst Zadanie 19. Opracowanie podstaw budowy sensora przeciwciał na bazie powierzchni GaN i ZnO modyfikowanych peptydami. SEMINARIUM W RAMACH PROJEKTU Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe Instytut Chemii Fizycznej PAN

2 This antigen is a protein Antibodies contact epitopes or antigenic determinants * The epitope is small (~6 amino acids or ~6 sugars) or a small part of a larger antigen. Antigen-Antibody interaction epitope antibody epitope antibody Sers platform SERS spectrum – detects specific antibody-antigen binding event Laser excitation

3 I.Zadania wykonane 1.Opracowanie aktywnej platformy do badań powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (ang. Surface -E nhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującej na GaN (1) Opracowanie procedur trawienia GaN ( we współpracy z IWC, Janusz Weyher, Igor Dzięcielewski) - sprawdzenie wpływu takich parametrów jak skład i proporcje roztworów używanych do trawienia, czas trawienia, wpływ właściwości warstw GaN tj. gęstości dyslokacji w celu otrzymania optymalnych podłoży do badań ramanowskich

4 SEM images of sample 185-4 after (a) photo-etching and (b) additional etching in hot KOH solution SEM images of samples N1516-3.1 and -IV.1 after (a) 5 minutes and (b) 10 minutes photo-etching (a)(b) (a) (b)

5 I.Zadania wykonane 1.Opracowanie aktywnej platformy do badań powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (ang. Surface -E nhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującej na GaN (2) Optymalizacja procedur pokrywania trawionych podłoży GaN warstwami Au i stopem Au-Ag (60%/ 40%) SEM images of samples (a) after photo-etching and (b) subsequent evaporation of ~ 70 nm of Au. Photo-etching of GaN was done in the K 2 S 2 O 8 -KOH water solution under UV illumination 400 nm Au-Ag (60%/ 40%) Au

6 I.Zadania wykonane 2. Fabrykacja nowych podłoży do pomiarów SERS bazujących na nanodrutach ZnO pokrytych złotem. z wykorzystaniem techniki CVD (Chemical Vapour Deposition) na podłożu. 1. Aktywacja podłoża ITO przy zastosowaniu KMnO 4 2. Reaktywny wzrost nanostruktur ZnO z roztworu zawierającego Zn(NO 3 ) 2 oraz KOH 3. Pokrycie warstwą złota Rys.1. Widma SEM podlozy do pomiarow SERS otrzymanych technika CVD. Zdjęcia dla próbek otrzymanych w warunkach T=800 o C, t=15 min, V NH3 =1o dm 3 *h -1, V N2 =140 dm 3 *h -1.

7 I.Zadania wykonane Opracowanie metody do analizy powtarzalności widm Ramana bazującej na korelacji liniowej Pearsona Tabela1. Wartości współczynników korelacji liniowej między drugimi pochodnymi spektrogramów Rys. Porównanie serii danych przed filtracją (górny panel) i jej drugiej pochodnej uzyskanej za pomocą filtr u (dolny panel).

8 I.Zadania wykonane 1.Opracowanie procedur kontrolowanej immobilizacji peptydów na platformach sersowskich. Immobilizacja aminokwasów na powierzchni sersowskiej pokrytej monowarstwą kwasu 11-merkaptoundekanowego (-), struktury nieuporządkowane, liczne wiązania wodorowe Immobilizacja aminokwasów na powierzchni sersowskiej pokrytej monowarstwą cysteaminy – tworzenie wiązań peptydowych w wyniku reakcji EDC/NHS - (+) Zbadanie wpływu warunków otrzymywania monowarstw cysteaminy na strukturę otrzymywanych warstw wpływ pH czasu adsorpcji stężenia roztworu adsorpcyjnego elektrolitów

9 I.Zadania wykonane 1.Immobilizacja aminokwasów i peptydów na monowarstwach łącznikowych Optymalizacja warunków prowadzenia reakcji EDC/NHS (wpływ pH, czasu, stężeń i proporcji reagentów) Immobilizowany peptyd musi mieć odpowiednią orientację i zachowywać swoją aktywność biologiczną 2. Immobilizacja przeciwciał na zmodyfikowanych polipeptydami platformach. Optymalizacja warunków tworzenia kompleksu kompleksu peptyd blokujący-przeciwciało (pI przeciwciała, stosunek ilościowy reagentów, pH buforu z przeciwciałem - pomiędzy pIAg a pIAb, czas)

10 Antigen-Blocking peptide interaction blocking peptide (Akt(pan)) + mAb blocking peptide (Akt(pan))

11 I.Zadania wykonane 1.Rejestracja i opracowanie widm Rama 20 aminokwasów 2.Rejestracja i opracowanie widm SERS aminokwasów 3.Rejestracja i opracowanie widm hetero i homo-peptydów Baza widm

12 Identyfikacja aminokwas ó w w mieszaninie na podstawie spektrogramu Rysunek. Uproszczony spektrogram mieszaniny tyrozyny i asparaginy do badania korelacji ze spektrogramami pojedynczych aminokwas ó w. Piki czerwone (zielone) są skorelowane z pikami w spektrogramie asparaginy (tyrozyny). Tabela. Ilość par skorelowanych dla poszczeg ó lnych aminokwas ó w. Piki na spektrogramie są sumą mnogościową wszystkich par skorelowanych dla danego aminokwasu.

13 II. PLANY. Modyfikacja platform sersowskich wybranymi peptydami blokującymi i analiza zmian w widmach ramanowskich indukowanych tworzeniem się kompleksów peptyd blokujacy (epitop) – przeciwciało - kompletowanie bazy widm ramanowskich Zintegrowanie chipu polipeptydowego z układem mikroprzepływowym Testowanie chipu polipeptydowego do wykrywania ważnych immunologicznie przeciwciał jak: IgM, IgA, IgG, albuminy, transferyny, ceruloplazminy z materiałów biologicznych (surowica krwi, mocz) i kolejno optymalizacja chipu na jedno wybrane przeciwciało Opracowanie platform sersowskich bazujących na cząstkach magnetycznych Widma SERS pojedynczych cząsteczek Symulacja widm SERS dla wybranych układów chromofor-podłoże Opracowanie algorytmów detekcji aminokwasów w mieszaninach

14

15 Figure Schematic representation of an integrated SERS-CD platform for biomolecule detection. (a) A SERS spectroscopy and a SERS-CD platform. (reservoirs for activating chemicals (A), cells (B), media (C), and vent (D)) (b) Cell trapping schematics comparing cells before trapping (left) after trapping (right). (C) Sample concentrating cycle: secreted molecules are delivered (left), absorbed (center) and then accumulated on a SERS probe (right), which results in molecule concentrating. SERS microfluidic sensor

16 Single Molecule SERS of Porphycene (PC) SERRS spectra of PC measured on Au nanoparticles deposited on glass, registred from different points of sample. PC absorption spectra. Possible PC-nanoparticle configurations

17 A 50x50 μm map of Au nanoparticles on silica support with small addition of PC-d 0 and PC-d 12 deposited from a low cocncentration (~10 -10 mol/l) ethanol solution. PC-d 0 and PC-d 2 SM-SERRS spectra obtained from different hot-spots. Time evolution of the PC- d 0 SM-SERRS spectra.

18 Projekty badawcze bliskie tematyce KNP The microbial challenge – an emerging threat to human health, a Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance


Pobierz ppt "15 listopad 2011 Agnieszka Kamińska, Sylwester Gawinkowski, Tomasz Roliński, Jacek Waluk, Robert Hołyst Zadanie 19. Opracowanie podstaw budowy sensora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google