Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 listopad, 2011 Agnieszka Kaminska, Sylwester Gawinkowski, Tomasz Rolinski, Jacek Waluk, Robert Hołyst Zadanie 19. Opracowanie podstaw budowy sensora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 listopad, 2011 Agnieszka Kaminska, Sylwester Gawinkowski, Tomasz Rolinski, Jacek Waluk, Robert Hołyst Zadanie 19. Opracowanie podstaw budowy sensora."— Zapis prezentacji:

1 15 listopad, 2011 Agnieszka Kaminska, Sylwester Gawinkowski, Tomasz Rolinski, Jacek Waluk, Robert Hołyst Zadanie 19. Opracowanie podstaw budowy sensora przeciwciał na bazie powierzchni GaN i ZnO modyfikowanych peptydami. SEMINARIUM W RAMACH PROJEKTU Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe Instytut Chemii Fizycznej PAN

2 Antigen-Antibody interactions epitope antibody Sers platform SERS spectrum – detects specific antibody-antigen binding event Laser excitation * The epitope is small (~6 amino acids or ~6 sugars) or a small part of a larger antigen

3 I.Zadania wykonane 1.Opracowanie aktywnej platformy do badań powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana ( ang. Surface enhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującej na GaN (1) Opracowanie procedur trawienia GaN ( we współpracy z IWC, Janusz Weyher, Igor Dzięcielewski)- sprawdzenie wpływu takich parametrów jak skład i proporcje roztworów używanych do trawienia, czas trawienia, wpływ właściwości warstw GaN tj. gęstości dyslokacji w celu otrzymania optymalnych podłoży do badań ramanowskich

4 SEM images of sample 185-4 after (a) photo-etching and (b) additional etching in hot KOH solution SEM images of samples N1516-3.1 and -IV.1 after (a) 5 minutes and (b) 10 minutes photo-etching (a)(b) (a) (b)

5 I.Zadania wykonane 1.Opracowanie aktywnej platformy do badań powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana ( ang. Surface enhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującej na GaN (2) Optymalizacja procedur pokrywania trawionych podłoży GaN warstwami Au i stopem Au-Ag (60%/ 40%) SEM images of samples (a) after photo-etching and (b) subsequent evaporation of ~ 70 nm of Au. Photo-etching of GaN was done in the K 2 S 2 O 8 -KOH water solution under UV illumination 400 nm Au-Ag (60%/ 40%) Au

6 I.Zadania wykonane 2. Fabrykacja nowych podlozy do pomiarów SERS bazujących na nanodrutach ZnO pokrytych zlotem. z wykorzystaniem techniki CVD(Chemical Vapour Deposition) na podłożu. 1.Aktywacja podłoża ITO przy zastosowaniu KMnO 4 2.Reaktywny wzrost nanostruktur ZnO z roztworu zawierającego Zn(NO 3 ) 2 oraz KOH 3. Pokrycie warstwą złota Rys.1. Widma SEM podlozy do pomiarow SERS otrzymanych technika CVD. Zdjęcia dla próbek otrzymanych w warunkach T=800 o C, t=15 min, V NH3 =1o dm 3 *h -1, V N2 =140 dm 3 *h -1. EF=10 4

7 I.Zadania wykonane Opracowanie metody do analizy powtarzalności widm Ramana bazującej na korelacji liniowej Pearsona Tabela1. Wartości współczynników korelacji liniowej między drugimi pochodnymi spektrogramów Rys. Porównanie serii danych przed filtracją (górny panel) i jej drugiej pochodnej uzyskanej za pomocą filtra ( dolny panel).

8 I.Zadania wykonane 1.Opracowanie procedur kontrolowanej immobilizacji peptydów na platformach sersowskich. Immobilizacja aminokwasów na powierzchni sersowskiej pokrytej monowarstwą kwasu 11-merkaptoundekanowego (-), struktury nieuporządkowane, liczne wiązania wodorowe Immobilizacja aminokwasów na powierzchni sersowskiej pokrytej monowarstwą cysteaminy – tworzenie wiązań peptydowych w wyniku reakcji EDC/NHS - (+) Zbadanie wpływu warunków otrzymywania monowarstw cysteaminy na strukturę otrzymywanych warstw wpływ pH czasu adsorpcji stężenia roztworu adsorpcyjnego elektrolitów

9 adsorpcja z rozpuszczalników polarnych z roztworów o stężeniu powyżej 15mM czas adsorpcji 1.5h pH od 1.5 do 3 Monowarstwy cysteaminy- podsumowanie Optymalne parametry procesu samoorganizacji prowadzące do monowarstw cysteaminy zbudowanych głównie z konformerów Trans !!!

10 I.Zadania wykonane 1.Immobilizacja aminokwasów i peptydów na monowarstwach łącznikowych Optymalizacja warunków prowadzenia reakcji EDC/NHS ( wpływ pH, czasu, stężeń i proporcji reagentów) Immobilizowany peptyd musi mieć odpowiednią orientację i zachowywać swoją aktywność biologiczną 2. Immobilizacja przeciwciał na zmodyfikowanych polipeptydami platformach. Optymalizacja warunków tworzenia kompleksu kompleksu peptyd blokujący-przeciwciało (pI przeciwciała, stosunek ilościowy reagentów, pH buforu z przeciwciałem - pomiędzy pIAg a pIAb, czas)

11 Immobilizacja aminokwasów Widmo SERS (a) monowarstwy cysteaminy zaadsorbowanej na podlozu GaN pokrytym zlotem; widma SERS widmo SERS monowartwy cysteaminy z przylaczonym kwasem glutaminowym po 10min i ( b; (c) 30 min. i (d) 2 godzinach modyfikacji aminokwasem. Insert przedstawia normalne widmo Ramana kwasu glutaminowego.

12 Antigen- Blocking peptide interaction blocking peptide (Akt(pan)) + mAb blocking peptide (Akt(pan))

13 I.Zadania wykonane 1.Rejestracja i opracowanie widm Rama 20 aminokwasów 2.Rejestracja i opracowanie widm SERS aminokwasów 3.Rejestracja i opracowanie widm hetero i homo-peptydów Baza widm

14 Identyfikacja położenia pików aminokwasów względem pików danego aminokwasu na przykładzie tyrozyny I - intensywności pików tyrozyny E - położenia pików tyrozyny n - liczba pików pozostałych aminokwasów mająca to samo położenie Arg – położenie pików argininy zgodnych z położeniem pików tyrozyny. Liczba oznacza intensywność, zaś puste miejsce – brak piku Pro – Trp – jak wyżej dla odpowiedniego aminokwasu

15 Identyfikacja aminokwas ó w w mieszaninie na podstawie spektrogramu Rysunek. Uproszczony spektrogram mieszaniny tyrozyny i asparaginy do badania korelacji ze spektrogramami pojedynczych aminokwas ó w. Piki czerwone (zielone) są skorelowane z pikami w spektrogramie asparaginy (tyrozyny). Tabela. Ilość par skorelowanych dla poszczeg ó lnych aminokwas ó w. Piki na spektrogramie są sumą mnogościową wszystkich par skorelowanych dla danego aminokwasu.

16 II. PLANY. Modyfikacja platform sersowskich wybranymi peptydami blokującymi i analiza zmian w widmach ramanowskich indukowanych tworzeniem się kompleksów peptyd blokujacy (epitop) – przeciwciało - kompletowanie bazy widm ramanowskich Zintegrowanie chipu polipeptydowego z układem mikroprzepływowym Testowanie chipu polipeptydowego do wykrywania ważnych i mmunologicznie przeciwciał jak: IgM, IgA, IgG, albuminy, transferyny, ceruloplazminy z materiałów biologicznych ( surowica krwi, mocz) i kolejno optymalizacja chipu na jedno wybrane przeciwciało Opracowanie platform sersowskich bazujących na ZnO

17

18 Figure Schematic representation of an integrated SERS-CD platform for biomolecule detection. (a) A SERS spectroscopy and a SERS-CD platform. (reservoirs for activating chemicals (A), cells (B), media (C), and vent (D)) (b) Cell trapping schematics comparing cells before trapping (left) after trapping (right). (C) Sample concentrating cycle: secreted molecules are delivered (left), absorbed (center) and then accumulated on a SERS probe (right), which results in molecule concentrating. SERS microfluidic sensor


Pobierz ppt "15 listopad, 2011 Agnieszka Kaminska, Sylwester Gawinkowski, Tomasz Rolinski, Jacek Waluk, Robert Hołyst Zadanie 19. Opracowanie podstaw budowy sensora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google