Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O. Czernyayeva, A. Biliński, A. Jabloński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O. Czernyayeva, A. Biliński, A. Jabloński"— Zapis prezentacji:

1 O. Czernyayeva, A. Biliński, A. Jabloński
Charakterystyka powierzchni przewodzących i półprzewodnikowych wybranymi metodami fizykochemicznymi J. W. Sobczak, W. Lisowski, K. Nikiforov, M. Krawczyk, O. Czernyayeva, A. Biliński, A. Jabloński Seminarium projektu „Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie”, Warszawa, 30 marca 2011 r.

2 Prace dla zespołów projektu I-III.2011
temat liczba próbek  liczba próbek Wykonane pomiary XPS AFM 16 Opracowanie technik mikrofabrykacji układów mikroprzepływowych oraz ich integracja z sensorami 42 7 Analiza próbek poliwęglanu o powierzchni modyfikowanej związkami azotu. Obrazowanie modyfikowanej powierzchni poliwęglanów. 17 Opracowanie podstaw działania sensorów na bazie bioogniw i fotoogniw Analiza powierzchni adrenaliny, adeniny i melaminy wbudowanych w warstwę polimerową, metodą XPS oraz FTIR przy wykorzystaniu wysokopróżniowej komory transferowej. 19 Opracowanie podstaw budowy sensora przeciwciał na bazie powierzchni GaN i ZnO modyfikowanej polipeptydami 9 Analiza powierzchni wielościennych nanorurek węglowych oraz warstw GaN na złocie. Identyfikacja zanieczyszczeń powierzchni złota. IWC PAN 3 Analiza stanu tlenu na powierzchni GaN w zależności od metody preparatyki. Wstępne wyniki analizy powierzchni poliwęglanu zasugerowały powtórzenie procedury modyfikacji przy innych parametrach.

3 Zespół 16: Modyfikacja powierzchni poliwęglanu przez osadzanie polietylenoiminy - analiza stanu powierzchni oraz próba identyfikacji

4 Powierzchnie poliwęglanów – obrazy AFM
PC wyjściowy RMS=1 nm PC 7A modyfikowany roztworem wodno-etanolowym RMS=0,6 nm PC 7B modyfikowany roztworem wodno-izopropanolowym RMS=0,45 nm

5 PC wyjściowy PC 7A modyfikowany roztworem wodno-etanolowym
PC 7B modyfikowany roztworem wodno-izopropanolowym

6 Zespół 19 Wielościenne nanorurki węglowe
Przykładowe widmo regionu C1s oraz analiza ilościowa i identyfikacja stanu powierzchni wielościennych nanorurek węglowych modyfikowanych grupami -COOH sample 5 mwcnts_COOH Name Position FWHM R.S.F. Area area % % Conc. O 1sA 530,70 1,120 0,733 15,02 11,2 0,60 O physically adsorbed O 1sB 531,72 39,63 29,4 1,58 C=O O 1sC 532,77 43,18 32,1 1,72 C-OH O 1sD 533,70 28,87 21,5 1,15 O=C-O O 1sE 534,80 7,88 5,9 0,31 H2O 134,58 100,0 5,37 C 1sA 283,77 0,925 0,314 44,34 4,4 4,13 Carbide or isolated carbon C 1sB 284,47 0,693 513,62 50,5 47,81 graphite C 1sC 285,00 233,35 23,0 21,72 sp3 C 1sD 285,70 52,39 5,2 4,88 defects, no in the regular tubular structure C 1sE 286,36 50,92 5,0 4,74 C 1sF 287,24 28,78 2,8 2,68 C 1sG 288,58 1,388 37,91 3,7 3,53 COOH C 1sH 290,20 1,536 29,67 2,9 2,76 carbonate C 1sI 291,66 1,797 25,74 2,5 2,40 p-p* 1016,72 94,64

7

8 Zadanie 17: Wdrukowywanie i wymywanie adrenaliny do warstwy politiofenu na Au
Warstwa z naniesioną adrenaliną Warstwa z wymytą adrenaliną

9 Pik N1s w warstwie z naniesioną adrenaliną
Pik N1s w warstwie po wymyciu adrenaliny za pomocą NaOH

10 Spektrometr XPS (ULVAC-PHI)
XPS, scanning XPS, AES, EPES, LEED, AFM, FTIR

11 Spektrometr XPS (ULVAC-PHI)

12 Spektrometr FTIR (Bruker)

13 RAIRS measurements of adrenaline-MIP film using high-vacuum chamber
-CH2 in complexed crown ether Thiophene C-S str. and C-S-C def. Crown ether and adrenaline -COO- -COO-adrenaline Free -COOH Adrenaline-MIP Extracted with CH3COOH Extracted with NaOH

14 Dziękujemy za uwagę. Zespół 18


Pobierz ppt "O. Czernyayeva, A. Biliński, A. Jabloński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google