Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów eTwinning w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów eTwinning w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów eTwinning w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
eTWINNING W PRAKTYCE SZKOLNEJ Realizacja projektów eTwinning w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach Łódź, r.

2 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
Odznaka jakości eTwinning za realizację projektu „Sąsiedzi-przyjaciele”

3 Realizowane projekty Sąsiedzi-przyjaciele Ich und Internet In the news
Feiertage in Polen und Tschechien Ptaki –nasi przyjaciele

4 Sąsiedzi – przyjaciele Die Freunde - die Nachbarn

5 Szkoły partnerskie ZS Palackeho tr. 14 Prostejov Czechy
Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Polska

6 Cele projektu 1. Uczeń potrafi praktycznie wykorzystywać komputer i Internet.  2. Uczeń pogłębia wiedzę o kraju sąsiednim. 3. Uczeń jest zmotywowany do nauki języka niemieckiego, ponieważ dostrzega jego rolę, jako międzynarodowego narzędzia komunikacji. 4. Uczeń potrafi pracować w grupie i wspólnie odpowiedzialnie wykonuje zadania. 5. Uczeń kształtuje postawę tolerancji i otwartości.  6. Uczeń obala stereotypy dotyczące Polaków i Czechów.

7 Przykładowe formy pracy w projekcie programu eTwinning

8 Prezentacja „Partnership Neighbours-friends” Prezentacja w języku angielskim przedstawiająca ogólne informacje o projekcie, zdjęcia ukazujące uczestników projektu, informacje o międzynarodowych spotkaniach.

9 About partnership… The language for the communication for this project is German. Students get to know each other through exchange.The letters are about interests,family,a town,habits. Hallo Karol! Ich grüsse dich.Heute schreibe ich Dir etwas uber Prostějov. Prostějov hat Einwohner.Die Fläche is 4659 ha. Ist 225 meter über Meer.Hier sind viele Geschafte, Museum, Theater, Kino, Schwimmhale. Ich habe hier viele Freunde

10 Przykładowe listy elektroniczne młodzieży uczestniczącej w projekcie

11

12 „Polen ist eine Reise wert”-przewodnik turystyczny przygotowany przez polskich uczestników projektu

13

14

15 Mini-quiz „Was weisst Du schon über Polen
Mini-quiz „Was weisst Du schon über Polen?“ Quiz przygotowany przez polskich uczestników projektu.

16 Polen- mini Quiz Was weisst Ihr schon… ?

17 WIE IST POLNISCHE FLAGGE?
FRAGE 1 WIE IST POLNISCHE FLAGGE? A) WEISS & ROT B) ROT & WEISS C) ROT & GRUEN

18 ”Tschechien-die Nachbarn und die Freunde”- czasopismo przygotowane przez czeskich uczestników projektu.

19

20 SAFER INTERNET DAY 2007 ICH UND INTERNET POLEN MALTA

21 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Polska
SAFER INTERNET DAY 2007 Szkoły partnerskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Polska Maria Regina GJL College 5 Blata I-Bajda Malta

22 CELE PROJEKTU Dostarczenie uczniom, rzetelnej wiedzy o zagrożeniach korzystania z Internetu, ich przyczynach i skutkach oraz sposobach zapobiegania. Kształtowanie prawdziwych przekonań m.in. o Internecie, obalanie stereotypów. Uwrażliwienie uczniów na społeczny problem pedofilii w Internecie, uzależnienia się od Internetu (webholizm) oraz agresji i przemocy w grach komputerowych. Zapoznanie uczniów z ofertą programów służących do zabezpieczania prywatności w sieci, do ochrony własnego profilu użytkownika.

23 ANKIETA „BEZPIECZNY INTERNET”
Ankieta składała się z 23 pytań dotyczących korzystania z Internetu, komunikatorów, chatu, programów antywirusowych i firewall. Większość ankietowanych (82%) przyznała, że spędza w domu codziennie kilka godzin przed komputerem. Czy rodzice w jakikolwiek sposób limitują Ci czas spędzony przed komputerem?

24 Czy zdarzyło Ci się wysłać komuś poznanemu w Internecie swój numer telefonu?

25 Nagrodzone plakaty w regionalnym konkursie graficznym z okazji DBI 2007

26 Certyfikat Internet Safer Day

27 In the news

28 Tematyka projektu: Dialog międzykulturowy Historia i tradycje
Media i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

29 Szkoły biorące udział w projekcie:
Chesham Park Community College (Wielka Brytania, okolice Londynu); szkoła ogólnokształcąca Gimnazija Jesenice Slovenia Gymnasiale Oberstufe für Gesamtschulen Brema, Niemcy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

30 Podejmowane działania:
Wykorzystywanie portalu e-Twinning do bieżących kontaktów, wymiany informacji wyboru tematów; ustalenie regularnego, cyklicznego terminu pory tych spotkań. Tematami mogą być, ale nie muszą, bieżące wydarzenia, muszą one jednak dotyczyć tematów o szerokim zasięgu. Przygotowywanie podcastów dla zaprezentowania szkół partnerskich, ważnych wydarzeń lokalnych czy życia szkoły. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie lekcji, oraz nagranie jej przebiegu a następnie przesłanie też transmisja internetowa (Skype, wideokonferencja) do szkół partnerskich.

31 Efekty współpracy w ramach projektu:
Uczniowie lepiej zrozumieją podstawowe różnice i podobieństwa pomiędzy ich własną kulturą a kulturą krajów szkół partnerskich. Uczestnicy projektu będą potrafili rzeczowo debatować, formować i wyrażać swoje opinie w konstruktywny sposób na tematy, które są równie ważne i interesujące dla wszystkich członków projektu bieżące tematy polityczne i ich podłoże (historyczne, kulturalne, społeczne). Poprzez walkę ze stereotypami i uprzedzeniami uczniowie będą mieli możliwość kształtowania postawy otwartości i wrażliwości wobec innych ludzi. Uczniowie będą mieli okazję zaobserwować i porównać, jak te same wydarzenia opisywane i komentowane są w różnych krajach

32 Dane kontaktowe: Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego ul. Zagajnikowa Koluszki tel fax Ambasador akcji eTwinning: Urszula Chachulska-Tomaszczak

33 Birds our friends – Ptaki nasi przyjaciele Open borders for birds – Otwarte granice dla ptaków
Jest to interdyscyplinarny projekt badawczy łączący wiedzę z zakresu: biologii, ekologii, fizyki i języka angielskiego. Dotyczy on w głównej mierze ptaków, ich budowy, wędrówek oraz przystosowań.

34 Realizowany jest we współpracy z czterema szkołami:
1.Elemore Hall School z Anglii (secondary school – szkoła średnia), 2.Veendam Westerschool z Holandii (basisschool – szkoła podstawowa), 3.Scuola Media Aligieri z Włoch (media, szkoła średnia I stopnia) 4.1st Epal of Trikala z Grecji (gymnasio – szkoła średnia I stopnia)

35 Kraje biorące udział w projekcie

36 Cele projektu: Podczas tego projektu nasi uczniowie:        1. Wymieniają przez Internet informacje o ptakach, trasach przelotu oraz ich populacji (z zastosowaniem Skype’a, prezentacji multimedialnych, informacji ),            2. Tworzą broszury i prezentacje multimedialne o najbardziej popularnych i zagrożonych gatunkach oraz ich warunkach życia,       3. Poznają budowę fizyczną i anatomicznej ptaków, sposób przystosowania się ptaków do lotu – te działania odbywają się w korelacji z fizyką (raporty, słownik, zajęcia praktyczne, warsztaty),       4. Budują karmniki i budki lęgowe, wymienią się obserwacjami i wynikami badań terenowych (raport  końcowy, prezentacje multimedialne)

37 Etap I projektu Podczas tego projektu, w jego wstępnej fazie, uczniowie wymieniali przez Internet informacje o szkołach, poznawali się, wysyłali maile, czatowali, odwiedzali strony internetowe szkół partnerskich. scuola media

38 Wiadomość od kolegów z Włoch The Subjects we like
Geometry German R.E. English P.E. I. T. Geography History Italian Math Science Art Music Valentina L J Anna Elio Ivan Siria Bohdan Diana Paula Sihem Andrea Martina Luca

39 Etap II projektu Planowanie -polegał na: ustaleniu celów projektu, zasad pracy, terminów realizacji kolejnych zadań. W procesie tym uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele, koordynatorzy. Hello! We are very happy to write to you this letter, where we want to tell you how we are building our nest box and to show you our method to take care of the birds. Here is what we should do! We should use plywood because it is easier to cut, we should use galvanised nails because they last longer, we should seal with sealant because the box will be windproof and waterproof, we should put a drainage hole to let waste and rainwater drain away. Tell us your ideas and your advice. Looking forward to hearing from you soon!!! By students of 2^E of “Dante Alighieri” school.

40 Etap III Projektu Na tym etapie uczniowie przesyłali wiadomości o ptakach typowych dla danego kraju, ich trasach przelotu, tworzyli prezentacje multimedialne, zdobywali wiedzę na temat najbardziej popularnych i zagrożonych gatunków. Pod tym adresem można zobaczyć i ściągnąć prezentacje uczniów naszej szkoły dotyczące ptaków:

41 Etap IV projektu W tej części projektu uczniowie zajęli się budową karmników i budek lęgowych, następnie zawiesili budki w dogodnych dla ptaków warunkach i obserwowali wylęg oraz zbierali dokumentację.

42 Etap V projektu Tu uczniowie wymieniali się informacjami dotyczącymi budowy fizycznej i anatomicznej ptaków, poznali sposób przystosowania płatków do lotu, stworzyli praktyczny słownik pojęć ornitologicznych w języku polskim, angielskim, włoskim, greckim i niemieckim. Efektem tych wspólnych działań było stworzenie strony internetowej projektu, forum oraz blogu.

43 Prezentacje uczniów dotyczące budowy ptaków

44 Warsztaty Uczniowie mieli też okazję odbyć zajęcia terenowe i spotkać się z leśniczym p. Pawłem Grabczykiem z Nadleśnictwa Brzeziny, który udzieli wielu fachowych porad nie tylko dotyczących budowy budek lęgowych, ale także zaprezentował problemy ekologiczne naszego regionu.

45 Galeria obrazów

46 Projekt został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości przez Narodowe Biuro Projektu e-Twinning.

47 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja projektów eTwinning w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google