Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologia dyscyplina naukowa, która mówi o poprawnych sposobach postępowania na wszystkich etapach procesu badawczego nauka normatywna nauka opisowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologia dyscyplina naukowa, która mówi o poprawnych sposobach postępowania na wszystkich etapach procesu badawczego nauka normatywna nauka opisowa."— Zapis prezentacji:

1

2 Metodologia dyscyplina naukowa, która mówi o poprawnych sposobach postępowania na wszystkich etapach procesu badawczego nauka normatywna nauka opisowa

3 Paradygmat badawczy Paradygmat określa pewne standardy i wytyczne dotyczące procedur badawczych pozytywistyczny badania ilościowe interpretatywny badania jakościowe

4 Paradygmat pozytywistyczny Dążenie do wytwarzania wiedzy, która umożliwia racjonalne tzn. skuteczne przewidywanie i projektowanie działań, Ma to uczynić świat bardziej przewidywalnym i uporządkowanym, a więc bardziej zrozumiałym Wytwarzanie takiej wiedzy, która pozwala w sposób pewny przewidywać zachowania ludzi

5 Paradygmat pozytywistyczny Obiektywny świat i możliwość obiektywnego poznania go przy pomocy precyzyjnych narzędzi Metody badawcze wykorzystywane w naukach przyrodniczych Zainteresowanie tylko tymi obiektami, które można zmierzyć lub policzyć Poszukiwanie związków przyczynowo – skutkowych Hipotezy badawcze Liczby

6 Paradygmat pozytywistyczny Krytyka Badania umożliwiają jedynie powierzchowną rejestrację zewnętrznych zachowań Brak możliwości ujęcia kontekstu Natura zjawisk w naukach humanistycznych jest inna niż zjawisk przyrodniczych Sztuczna rzeczywistość badawcza

7 Paradygmat interpretatywny Brak hipotez Badacz nie tworzy sztucznej rzeczywistości, by ją opisać, ale bada realne wydarzenia i zachowania Sytuacja badawcza jest wykreowana, ale dochodzi tu do sytuacji nieprzewidzianych Badanie jednostkowych losów ludzkich Badany jako ekspert Równorzędność badanego i badacza Nieporównywalność wyników z uwagi na niepowtarzalność badań Sensy, nadawanie znaczeń

8 Paradygmat interpretatywny Krytyka Subiektywizm Nieporównywalność wyników badań Opisowa interpretacja zjawisk

9 Metoda badawcza typowe i powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych empirycznych, służące do uzyskiwania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania. (S. Nowak)

10 Technika badawcza czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów. (A. Kamiński)

11 Metody badawcze Eksperyment pedagogicznySondaż diagnostycznyMonografia Studium indywidualnych przypadków / metoda biograficzna

12 Eksperyment pedagogiczny Wprowadzenie do wybranego układu czynnika w celu uzyskania pożądanych zmian lub w celu sprawdzenia, jakie zmiany zajdą pod wpływem owego czynnika Celem jest wykrycie związków przyczynowo – skutkowych między zmienną niezależną a elementami badanego układu

13 Monografia Rozpoznanie struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych

14 Sondaż diagnostyczny Wybór grupy reprezentatywnej spośród populacji generalnej Gromadzenie wiedzy o zjawiskach społecznych i ich dynamice Poznanie poglądów i opinii wybranych zbiorowości na temat ważnych procesów społecznych

15 Studium indywidualnych przypadków Analiza jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze Analiza konkretnych zjawisk natury wychowawczej

16 Wybrane techniki badawcze Obserwacja Wywiad Analiza dokumentów (osobistych) Eksperyment Ankieta Techniki socjometryczne

17 Podsumowanie Badania społeczne realizowane są poprzez wybór paradygmatu pozytywistycznego bądź interpretatywnego. Wśród pedagogów toczy się spór o możliwość łączenia paradygmatów w ramach jednego procesu badawczego. Badania naukowe dostarczają wiedzy o rzeczywistości społecznej, wychowawczej, edukacyjnej (zachowania, relacje, biografie, instytucje, procesy, itp.).

18 Bibliografia Ablewicz K., Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998. Bauman T., O możliwościach zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, [w:] Zasady badań pedagogicznych, red. T. Pilch, Warszawa 1995. Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, red. R. Wroczyński, T. Pilch, Wrocław 1974. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995. Zaręba E., Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998.


Pobierz ppt "Metodologia dyscyplina naukowa, która mówi o poprawnych sposobach postępowania na wszystkich etapach procesu badawczego nauka normatywna nauka opisowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google