Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty z pisania CV Przygotował: Sebastian Wilk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty z pisania CV Przygotował: Sebastian Wilk"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty z pisania CV Przygotował: Sebastian Wilk

2 CV, Życiorys, Curriculum Vitae, c.v.
Jest to zwięzły i treściwy dokument podający podstawowe dane osobowe oraz informacje dotyczące dotychczasowego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, szkoleń/kursów/osiągnięć, znajomości języków obcych,dodatkowych umiejętności i zainteresowań. Wszystkie informacje powinny zawierać precyzyjne sformułowania, umożliwiające pracodawcy szybkie zorientowanie się w umiejętnościach danego kandydata.

3 Dane osobowe Dane osobowe podaje się w celu umożliwienia szybkiego kontaktu pracodawcy. Ważne jest również podanie naszego miejsca zamieszkania oraz daty urodzenia. W CV powinno być zdjęcie kandydata. Wzór „Danych osobowych”: Imię i nazwisko: Data urodzin: Adres: Numer telefonu: Nie podajemy w Danych osobowych naszego stanu cywilnego, PESEL-u,NIP-u, stosunku do służby wojskowej.

4 Wykształcenie W poniższej rubryce wpisujemy naszą dotychczas zdobytą edukację. Od obecnej do najstarszej. „Najdawniejsze wykształcenie”, jakie zdobyliśmy powinno być ograniczone do podania szkoły średniej jaką ukończyliśmy. Podawanie ukończonych gimnazjów czy szkół podstawowych jest niepotrzebne. Jeśli szkoła średnia była profilowana bądź uzyskaliśmy zawód po jej zakończeniu przydatny do miejsca pracy, należy go wyszczególnić w CV

5 Wykształcenie – przykład:
Studia podyplomowe, kierunek: administrowanie sieciami komputerowymi, Politechnika Wrocławska Tytuł: magistra matematyki, specjalność:matematyka informatyczna, studia dzienne magisterskie na Politechnice Wrocławskiej Kurs: “Zarządzenie projektem unijnym”, zorganizowany przez Urząd Miasta Wrocławia Tytuł: technika informatyka, Zespół Szkół Elektronicznych nr 1 we Wrocławiu

6 Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe jest głównym atutem naszego CV. Jest informacją o ilości wiedzy praktycznej (najbardziej cenionej przez pracodawców), jaką posiedliśmy do tej pory. Im dłuższa jest ilość naszych doświadczeń i im bardziej prestiżowe funkcje wykonywaliśmy tym jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Ogromne znaczenie ma marka dla jakiej pracowaliśmy – przy porównywalnych kandydatach, często ona decyduje o wyborze. Rubrykę „Doświadczenie zawodowe” uzupełniamy analogicznie do rubryki „Wykształcenie” - od obecnych funkcji do najstarszych. WYBIERAMY TYLKO TAKIE ZAWODY/STAŻE, KTÓRE SĄ PRZYDATNE DO DANEGO ZAKŁADU PRACY

7 Doświadczenie zawodowe - przykład
– obecnie Administrator IT w Banku Falor we Wrocławiu, Obowiązki: - administrowanie systemami (serwery, aplikacje, bazy danych, użytkownicy i uprawnienia, helpdesk), - tworzenie skryptów SQL, drobnych aplikacji WWW i C++, - szkolenie użytkowników z zakresu software, - wdrażanie strategii backupowych, - kontrola prac komputerów i urządzeń z nimi powiązanych, – Informatyk w Bank Falor we Wrocławiu, - tworzenie skryptów SQL, aplikacji WWW i C++, - pisanie instrukcji obsługi aplikacji, - obsługa oprogramowania graficznego, – Informatyk - staż w Saver Ubezpieczenia, - konfiguracja sieci - obsługa sprzętowa

8 Dodatkowe umiejętności
„Dodatkowe umiejętności” jest rubryką w CV bardzo istotną, gdyż zawiera informacje o naszych praktycznych umiejętnościach, ale także o znajomości języków obcych (ostatecznie można stworzyć osobną kategorię: „Języki obce”). W części tej powinniśmy wymienić kompetencje, które mogą być użyteczne dla przyszłej funkcji, jaką będziemy sprawować. NIE NALEŻY WYMIENIAĆ KOMPETENCJI NIE ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MIEJSCEM PRACY.

9 Dodatkowe umiejętności – przykład na stanowisko Administrator Sieci
Umiejętności informatyczne: znajomość systemów operacyjnych: Windows, Unix/Linux, NetWare administracji baz danych MSSQL, PostgreSQL i MySQL sieci opartych na TCP/IP routerów i switchy CISCO Języki obce: język angielski: bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie (First Certificate in English 2008), język niemiecki: podstawowa znajomość w mowie i dobra w piśmie, język łaciński: dobra znajomość w piśmie Inne: prawo jazdy kat.B obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, fax)

10 Zainteresowania Kategoria „Zainteresowania” jest miejscem na zindywidualizowane dookreślenie CV. Warto, aby zainteresowania były bardziej niż ogólnikowe. Nie warto używać oklepanych zwrotów takich jak: „muzyka”, „film”, „sport”. Nie należy wpisywać pasji, mogących odstraszyć pracodawcę np.: „udział w klubowych ustawkach” czy „picie piwa”. Zainteresowania – przykład: Architektura krajobrazu, taniec nowoczesny (modern jazz), koszykówka, literatura francuska (w szczególności prozaVictora Hugo i innych francuskich pisarzy romantycznych).

11 Formuła o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
NALEŻY PAMIĘTAĆ O WSTAWIENIU NA KOŃCU CV ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH TAKIEJ JAK PONIŻEJ “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.”

12 CV – praktyczne porady na koniec
CV nie powinno być sztucznie wydłużane poprzez wielką czcionkę czy duże odstępy między tekstem. Standardowo używa się do pisania CV czcionki rozmiar 12, interlinia: 1,5, styl: Time New Roman, Arial, Tahoma, Zdjęcie zamieszczane w CV powinno być zdjęciem dyplomowym, Jeśli osiągnęliśmy coś szczególnego w naszym życiu, zdobyliśmy zawód, certyfikat, ukończyliśmy kurs itd. Warto stosować pogrubienia i podkreślenia (ale nie do przesady), Każde CV powinno być profilowane pod kątem miejsca pracy, o które ubiega się kandydat.


Pobierz ppt "Warsztaty z pisania CV Przygotował: Sebastian Wilk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google