Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Project duration: 36 monthsAugust 2009 Projekt wspierany przez Intelligent Energy Europe- Programme of the European Community www.mobile-bambini.eu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Project duration: 36 monthsAugust 2009 Projekt wspierany przez Intelligent Energy Europe- Programme of the European Community www.mobile-bambini.eu."— Zapis prezentacji:

1 Project duration: 36 monthsAugust 2009 Projekt wspierany przez Intelligent Energy Europe- Programme of the European Community

2 IEE/08/631/SI Project duration: 36 monthsAugust 2009 BAMBINI ma na celu zwiększenie obecności alternatywnych środków lokomocji w życiu małych dzieci oraz motywację rodziców do rzadkiego korzystania z samochodu oraz swobodnego poruszania się, celem osiągnięcia internalizacji ekologicznych środków transportu od początku życia dziecka. 12 partnerów z 11 krajów 12 partners in 11 countries działać będzie w 5 obszarach: Wykreowanie zabawek i książek koncentrujących się na ekologicznych środkach transportu Promocja ideii Bambini we wczesnych stadiach rozwoju dziecka Motywacja dzieci/rodziców począwszy od żłobków do użycia alternatywnych środków przemieszczania się. Kreacja programów motywujących przedszkolne dzieci Inicjatywa w tworzeniu obszarów wyciszonych oraz dziecięcych ulic Oczekiwane rezultaty: Poprawa zdrowia dzieci, redukcja emisji, oszczędności związane z emisją i redukcją użytej energii. Zestaw materiałów treningowych i programów motywacyjnych Zbiór aplikacji dostępnych na rynku europejskim. Podsumowanie projektu

3 IEE/08/631/SI Project duration: 36 monthsAugust 2009 Stereotyp zmotoryzowanego społeczeństwa wpajany jest od najwcześniejszych lat. Poprzez docelową reklamę - przemysł samochodowy kreuje emocjonalą więź z produktem Zdecydowana większość zabawek (66%) związana jest z motoryzacją Dzieci mają coraz mniej ruchu w życiu codziennym, co jest wynikiem nadmiernego użytkowania samochodu jako głównego środka lokomocji. Otoczenie ideowe Poniższe fakty ilustrują celowość ideii Bambini: BAMBINI BAMBINI ma na celu przeciwdziałanie ww. faktom, poprzez wywieranie wpływu na zachowanie dzieci i ich rodziców, począwszy od chwili narodzin aż do wieku przedszkolnego, kiedy to definiowane są najważniejsze parametry behawioralne.

4 IEE/08/631/SI Project duration: 36 monthsAugust 2009 Ogólne cele Motywowacja przemysłu zabawkowego do produkcji odpowiednich zabawek Motywowacja przemysłu zabawkowego do produkcji odpowiednich zabawek Informowanie o alternatywnych środkach transportu Informowanie o alternatywnych środkach transportu w szkołach rodzenia Tworzenie specjalnych programów motywacyjnych dla opiekujących się dziećmi. Tworzenie specjalnych programów motywacyjnych dla opiekujących się dziećmi. Integracja treści BAMBINI z materiałami szkoleniowymi dla pedagogów dziecięcych. Integracja treści BAMBINI z materiałami szkoleniowymi dla pedagogów dziecięcych. Transformacja ulic w spokojne obszary Transformacja ulic w spokojne obszary Rozpowszechnianie BAMBINI Know-how i dobrych praktyk Rozpowszechnianie BAMBINI Know-how i dobrych praktyk Promocja zdrowego stylu życia, oszczędności energii, redukcji emisji. Promocja zdrowego stylu życia, oszczędności energii, redukcji emisji. Cele i główne etapy

5 IEE/08/631/SI Project duration: 36 monthsAugust 2009 Kluczowe rezultaty Zestaw innowacyjnych zabawek promujących zrównoważony transport Toolkit Żyjące i bawiące się ulice Zestaw materiałów, szablonów i wytycznych Książecki obrazkowe dot. zrównoważonego transportu Materiały dla szkolnictwa wyższego i sektora uniwersyteckiego Planowane rezultaty

6 IEE/08/631/SI Project duration: 36 monthsAugust 2009 Zabawki BAMBINI

7 IEE/08/631/SI Project duration: 36 monthsAugust 2009 Wyniki pośrednie 3 zabawki zostały opracowane oraz rozprowadzone wśród parnterów Bambini w EU. Integracja ideii BAMBINI w 10 kursach w szkole rodzenia. Szkolenia BAMBINI zostały przeprowadzone w 30 żłobkach(liczba uczestników :dzieci i rodziców 255) Szkolenia BAMBINI zostały przeprowadzone w 57 grupach przedszkolnych, zabawki Bambini zostały rozprowadzone i przetestowane. Zostało przeszkolonych 597 profesjonalistów do tej pory - 76% jest zadowolnych. Uruchomiono pomiar szumu jak do tej pory na 11 ulicach. Projekt wpłyną na: 351 zainteresowanych biorących udział w specjalnych warsztatach, 3060 face-to-face podczas konferencji oraz prawie osób poprzez opracowany materiał.

8 IEE/08/631/SI Project duration: 36 monthsAugust 2009 Koordynator projektu: Mr. Karl Reiter Austrian Mobility Research /Forschungsgesellschaft Mobilität Gemeinnützige GmbH, Austria Tel: +43/316/ Partnerzy: Centre for Health and Development Murska Sobota, Slovenia Mobiel 21, Belgium DTV Consultans B.V.,The Netherlands BAJO – Wojciech Bajor, Poland Agency for Energy and Environments Protection Mangagement – Brasov, Rumania Agency for Engery, Environment and Sustainable Development Salerno, Italy Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bulgaria City of Munich, Department of Public Order, Germany REACM – Development Agency of Eastern Thessaloniki, Greece Regional Agency for Environment and Energy Ile de France, France Municipality of Hisar, Bulgaria Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Nie odzwierciedla opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niniejszym materiale treści.


Pobierz ppt "Project duration: 36 monthsAugust 2009 Projekt wspierany przez Intelligent Energy Europe- Programme of the European Community www.mobile-bambini.eu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google