Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Project duration: 36 monthsAugust 2009 Projekt wspierany przez Intelligent Energy Europe- Programme of the European Community www.mobile-bambini.eu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Project duration: 36 monthsAugust 2009 Projekt wspierany przez Intelligent Energy Europe- Programme of the European Community www.mobile-bambini.eu."— Zapis prezentacji:

1 Project duration: 36 monthsAugust 2009 Projekt wspierany przez Intelligent Energy Europe- Programme of the European Community www.mobile-bambini.eu

2 IEE/08/631/SI2.528417Project duration: 36 monthsAugust 2009 BAMBINI ma na celu zwiększenie obecności alternatywnych środków lokomocji w życiu małych dzieci oraz motywację rodziców do rzadkiego korzystania z samochodu oraz swobodnego poruszania się, celem osiągnięcia internalizacji ekologicznych środków transportu od początku życia dziecka. 12 partnerów z 11 krajów 12 partners in 11 countries działać będzie w 5 obszarach: Wykreowanie zabawek i książek koncentrujących się na ekologicznych środkach transportu Promocja ideii Bambini we wczesnych stadiach rozwoju dziecka Motywacja dzieci/rodziców począwszy od żłobków do użycia alternatywnych środków przemieszczania się. Kreacja programów motywujących przedszkolne dzieci Inicjatywa w tworzeniu obszarów wyciszonych oraz dziecięcych ulic Oczekiwane rezultaty: Poprawa zdrowia dzieci, redukcja emisji, oszczędności związane z emisją i redukcją użytej energii. Zestaw materiałów treningowych i programów motywacyjnych Zbiór aplikacji dostępnych na rynku europejskim. Podsumowanie projektu

3 IEE/08/631/SI2.528417Project duration: 36 monthsAugust 2009 Stereotyp zmotoryzowanego społeczeństwa wpajany jest od najwcześniejszych lat. Poprzez docelową reklamę - przemysł samochodowy kreuje emocjonalą więź z produktem Zdecydowana większość zabawek (66%) związana jest z motoryzacją Dzieci mają coraz mniej ruchu w życiu codziennym, co jest wynikiem nadmiernego użytkowania samochodu jako głównego środka lokomocji. Otoczenie ideowe Poniższe fakty ilustrują celowość ideii Bambini: BAMBINI BAMBINI ma na celu przeciwdziałanie ww. faktom, poprzez wywieranie wpływu na zachowanie dzieci i ich rodziców, począwszy od chwili narodzin aż do wieku przedszkolnego, kiedy to definiowane są najważniejsze parametry behawioralne.

4 IEE/08/631/SI2.528417Project duration: 36 monthsAugust 2009 Ogólne cele Motywowacja przemysłu zabawkowego do produkcji odpowiednich zabawek Motywowacja przemysłu zabawkowego do produkcji odpowiednich zabawek Informowanie o alternatywnych środkach transportu Informowanie o alternatywnych środkach transportu w szkołach rodzenia Tworzenie specjalnych programów motywacyjnych dla opiekujących się dziećmi. Tworzenie specjalnych programów motywacyjnych dla opiekujących się dziećmi. Integracja treści BAMBINI z materiałami szkoleniowymi dla pedagogów dziecięcych. Integracja treści BAMBINI z materiałami szkoleniowymi dla pedagogów dziecięcych. Transformacja ulic w spokojne obszary Transformacja ulic w spokojne obszary Rozpowszechnianie BAMBINI Know-how i dobrych praktyk Rozpowszechnianie BAMBINI Know-how i dobrych praktyk Promocja zdrowego stylu życia, oszczędności energii, redukcji emisji. Promocja zdrowego stylu życia, oszczędności energii, redukcji emisji. Cele i główne etapy

5 IEE/08/631/SI2.528417Project duration: 36 monthsAugust 2009 Kluczowe rezultaty Zestaw innowacyjnych zabawek promujących zrównoważony transport Toolkit Żyjące i bawiące się ulice Zestaw materiałów, szablonów i wytycznych Książecki obrazkowe dot. zrównoważonego transportu Materiały dla szkolnictwa wyższego i sektora uniwersyteckiego Planowane rezultaty

6 IEE/08/631/SI2.528417Project duration: 36 monthsAugust 2009 Zabawki BAMBINI

7 IEE/08/631/SI2.528417Project duration: 36 monthsAugust 2009 Wyniki pośrednie 3 zabawki zostały opracowane oraz rozprowadzone wśród parnterów Bambini w EU. Integracja ideii BAMBINI w 10 kursach w szkole rodzenia. Szkolenia BAMBINI zostały przeprowadzone w 30 żłobkach(liczba uczestników :dzieci i rodziców 255) Szkolenia BAMBINI zostały przeprowadzone w 57 grupach przedszkolnych, zabawki Bambini zostały rozprowadzone i przetestowane. Zostało przeszkolonych 597 profesjonalistów do tej pory - 76% jest zadowolnych. Uruchomiono pomiar szumu jak do tej pory na 11 ulicach. Projekt wpłyną na: 351 zainteresowanych biorących udział w specjalnych warsztatach, 3060 face-to-face podczas konferencji oraz prawie 370.000 osób poprzez opracowany materiał.

8 IEE/08/631/SI2.528417Project duration: 36 monthsAugust 2009 Koordynator projektu: Mr. Karl Reiter Austrian Mobility Research /Forschungsgesellschaft Mobilität Gemeinnützige GmbH, Austria E-Mail: reiter@fgm.at Tel: +43/316/810451-23 Partnerzy: Centre for Health and Development Murska Sobota, Slovenia Mobiel 21, Belgium DTV Consultans B.V.,The Netherlands BAJO – Wojciech Bajor, Poland Agency for Energy and Environments Protection Mangagement – Brasov, Rumania Agency for Engery, Environment and Sustainable Development Salerno, Italy Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bulgaria City of Munich, Department of Public Order, Germany REACM – Development Agency of Eastern Thessaloniki, Greece Regional Agency for Environment and Energy Ile de France, France Municipality of Hisar, Bulgaria www.mobile-bambini.eu Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Nie odzwierciedla opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niniejszym materiale treści.


Pobierz ppt "Project duration: 36 monthsAugust 2009 Projekt wspierany przez Intelligent Energy Europe- Programme of the European Community www.mobile-bambini.eu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google