Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl Projekt STEER (2006 – 2008)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl Projekt STEER (2006 – 2008)"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl Projekt STEER (2006 – 2008) SZKOLENIA METODĄ e-LEARNING (e-SZKOLENIA) DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM ORAZ WYKORZYSTANIA PALIW ALTERNATYWNYCH.

2 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl PARTNERZY PROJEKKTU: 1.B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH, Niemcy (Koordinator) 2. Black Sea Regional Agency for Energy Management (Bułgaria) 3. Energy Agency of Plovdiv (BułgariaG) 4. Energies Environnement 74 (Francja) 5. Team Red Networks KG (Niemcy) 6. Baltic Energy Forum e.V. (Niemcy) 7. Region of Crete - Regional Energy Agency of Crete (Grecja) 8. ANATOLIKI S.A. - Regional Energy Agency of Central Macedonia (Grecja) 9. Centre for Renewable Energy Sources (Grecja) 10. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA (PL) 11. Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska (PL) 12. OEINERGE - Agência Municipal de Energia e Ambiente de Oeiras (Portugalia) 13. Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalia) 14. Harghita Energy Management Public Service (Rumunia) 15. Fundacion Asturiana de la Energia (Hiszpania) 16. Agencia Energetica de la Ribera (Hiszpania) 17. Energy Agency for Southeast Sweden (Szwecja)

3 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl ADRESACI: Adresatami projektu e – Tream są: - Agencje Poszanowania Energii partycypujące w projekcie, a docelowo wszystkie agencje poszanowania energii w skali krajowej i międzynarodowej, - przedstawiciele lokalnego sektora transportu, - lokalni i regionalni aktorzy rynku paliw alternatywnych, - lokalna społeczność (użytkownicy miejskiego transportu zbiorowego), - tzw. grupy tematyczne – współpracujące z regionalnymi agencjami w ramach implementacji tzw. nowych usług tematycznych.

4 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl POLITYKA TRANSPORTOWA UE : Co mówi o środowisku, energii i transporcie?

5 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl POLITYKA TRANSPORTOWA UE : 1990r – Zielona Księga On the Urban Environment 1992r – Zielona Księga The impact of Transport on the Environment 1995r – Zielona Księga The citizen's network 1995r – Zielona Księga Towards fair and efficient pricing in transpor 2001 – Biała Księga European transport policy for 2010: time to decide 2006 – Keep Europe Moving : a transport policy for sustainable mobility

6 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl Zapewnienie wysokiego poziomu mobilności ludziom i przedsiębiorstwom w całej Unii. Ochrona środowiska, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona pasażerów i obywateli. Wprowadzanie innowacji służące realizacji pierwszych dwóch celów, poprzez zwiększenie efektywności i poziomu zrównoważenia szybko rozwijającego się sektora transportowego. Umożliwianie międzynarodowych kontaktów promując politykę UE na rzecz wzmocnienia zrównoważonej mobilności, ochrony środowiska i innowacji przez uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach. Cele polityki transportowej UE:

7 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl TRANSPORT W UE : Koszty środowiskowe sektora transportu wynoszą 1,1% GDP w UE Transport odpowiada ze 30% zużycia energii w UE Transport odpowiada za 71% całkowitego zużycia oleju w UE (transport drogowy 60% zużycia ropy naftowej, lotniczy 9%, transport kolejowy 75% zużycia energii elektrycznej i 25% paliw kopalnych) Transport miejski odpowiada za 40% emisji CO2 w transporcie drogowym Transport drogowy odpowiada za 84% emisji CO2 w sektorze transportu

8 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl ROZWÓJ TRANSPORTU W UE W 1995 - 2004 W stosunku do tempa wzrostu gospodarczego UE tempo rozwoju transportu wzrasta 2,8%/rok

9 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl Scenariusz wzrostu działalności transportowej w UE w latach 2000-2020: Najbardziej prawdopodobny scenariusz wzrostu działalności transportowej w UE w latach 2000 - 2020 - PKB52% - Ogółem transport towarowy50% - Ogółem transport pasażerski35% - Drogowy transport towarowy55% - Kolejowy transport towarowy13% - Żegluga morska bliskiego zasięgu59% - Śródlądowa żegluga wodna28% - Prywatne samochody36% - Kolejowy transport pasażerski19% - Transport lotniczy108%

10 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl POLITYKA ENERGETYCZNA UE: Stan aktualny i perspektywy udziału alternatywnych paliw (w tym biopaliw) w zużyciu paliw transportowych UE do 2020 r. (w %). Paliwo transportowe ROK 2005201020152020a2020b biopaliwa25,757815 gaz ziemny02510 LPG00005 wodór0025kilka% Razem27,751423Pow.30

11 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl POLITYKA UE I LEGISLACJA Dyrektywa biopaliw – narodowe cele na rok 2005 (%) Średnia UE wynosi około 1,2%

12 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl ROZWÓJ TRANSPORTU W UE DO 2020r: 5,75% udział energetyczny biopaliw w paliwach transportowych do 2010 roku 20% udziału paliw alternatywnych w sektorze transportu drogowego do 2020roku Obniżenie emisji CO2 do 140g/km (transport samochodowy) do roku 2008 Obniżenie emisji CO2 do 120g/km (przemysł samochodowy) do roku 2012

13 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI: Uwarunkowania prawne biopaliw w PL na tle UE Uwarunkowania prawne biopaliw w PL na tle UE : 1.Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. 2. Polityka Energetyczna Polski (PEP) do 2025 r. 3.Raport dla Komisji Europejskiej wynikający z art 4(1) dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2004 r., Warszawa, kwiecień 2005 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 19 października 2005 r. w sprawie: Wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 216 poz. 1825) Wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów (Dz.U. Nr 218/2005, poz. 1845) zgodne z EN14214

14 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI: Uwarunkowania prawne biopaliw w PL na tle UE Uwarunkowania prawne biopaliw w PL na tle UE : 6.Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. nr 166, poz. 1182). Zał. 1 i 2 określa wymagania jakościowe dla estrów, stanowiących paliwo samoistne w pojazdach, ciągnikach rolniczych a także maszyn nie nieporusząjących się po drogach oraz ON z zawartością do 20% estrów. 7. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, z dnia 25 sierpnia 2006 r. 8.Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości z 25 sierpnia 2006 r.

15 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI : Ilość emisji CO2 ze spalania paliw w polskiej gospodarce w 2004 roku:

16 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI: Zużycie paliw w transporcie samochodowym z wyszczególnieniem biobaliw ROK Paliwa samochodowe [w 103 tonach ekwiwalentu benzyny] Biopaliwa [w 103 tonach bioetanolu] Udział procentowy biopaliw [%] 2000718440,60,35 2001704652,40,46 2002704965,30,57 2003754760,10,49 2004784738,30,3 2005--0,48 (1/2)* 2006--c.a.0,9-1,0 2006(Raport RP - plan)-1,5 2007(Raport RP – plan)-2,3 2010Plan.= zgodnez 2003/30/EC5,75

17 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI: Najważniejsze zasady polityki energetycznej Polski do 2025 roku: - harmonijne gospodarowanie energią w warunkach społecznej gospodarki rynkowej - pełna integracja polskiej energetyki z europejską i światową - wypełnianie zobowiązań traktatowych Polski - zasada rynku konkurencyjnego z niezbędną administracją regulacyjną - wspomaganie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

18 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl CEL PROJEKTU: Projekt ma na celu promocję oraz szerzenie tzw. "know-how" z zakresu efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz możliwości wykorzystania alternatywnych paliw w sektorze transportu, za pomocą odpowiednio wyszkolonych do tego celu oraz współpracujących ze sobą pracowników regionalnych Agencji Poszanowania Energii. Projekt e-TREAM jest realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Intelligent Energy - Europe (EIE).

19 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl SZCZEGÓŁOWE CELE: 1.Stworzenie platformy e-szkoleniowej – powołanie Rady Ekspertów (partnerów, którzy posiadają znaczne doświadczenie w dziedzinie zarządzania transportem) do rozwijania i nadzorowania platformy e- szkoleniowej, współpracujących z pozostałymi partnerami projektu. Platforma powstanie w uzupełnieniu i oparciu o doświadczenia wynikające z następujących projektów STEER: e-ATOMIUM, COMPETENCE i TRATISE. 2. Wyszkolenie pracowników jak największej ilości Agencji Poszanowania Energii w Europie, w dziedzinie zarządzania transportem publicznym oraz możliwości wykorzystania alternatywnych paliw w sektorze transportu. Szkolenie to odbywać się będzie z wykorzystaniem wszelkich mediów elektronicznych. 3.Zaproponowanie przez 13 partnerów projektu (Agencje Poszanowania Energii) tzw. nowej usługi tematycznej z zakresu zarządzania transportem i/lub paliw alternatywnych, np: promocja alternatywnych paliw dla floty samochodowej: sprężony gaz ziemny (CNG-Compressed natural gas), wodór, biopaliwa ciekłe, np. metanol; konsulting z zakresu zarządzania transportem w szkołach i przedsiębiorstwach), szerzenie tzw. know-how – podnoszenie świadomości z zakresu zarządzania w sektorze transportu z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, udostępnianie informacji nt. transportu publicznego i jego dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych lub całych rodzin, propagowanie informacji na temat wpływu sektora transportu na środowisko naturalne.

20 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl SZCZEGÓŁOWE CELE: 5.Wzmocnienie współpracy w danej dziedzinie między Agencjami Poszanowania Energii oraz tzw. aktorami sceny sektora transportu na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. 6.Działalność szkoleniowo-promocyjna prowadzona przez wyszkolone agencje (szkolenia, ulotki informacyjne, konferencje, współpraca z założonymi w ramach projektu lokalnymi komitetami sterującymi). 7.Analiza regionalnego sektora transportu publicznego. W perspektywie długoterminowej: redukcja poziomu zużycia energii, promocja wykorzystania paliw alternatywnych w sektorze transportu, promocja zrównoważonego transportu, poprawa środowiska na poziomie lokalnym i globalnym.

21 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl ZAKRES PRAC: Projekt e-TREAM składa się z dziewięciu tzw. pakietów prac (ang. Work Packages). Projekt można podzielić również na 3 fazy: Stworzenie platformy e - szkoleniowej, Szkolenie Agencji Poszanowania Energii oraz innych aktorów rynku Wdrażanie nowych usług.

22 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl HARMONOGRAM PRACY:

23 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl REZULTATY 1: 1. Stworzenie platformy e-szkoleniowej (w postaci strony internetowej oraz w wersji off-line: 500 CD), dostępnej dla wszystkich agencji poszanowania energii oraz innych adresatów projektu, (platforma będzie działała również po zakończeniu projektu). 2.Stworzenie 15 programów szkoleniowych (training module) (dostępnych poprzez platformę e-szkoleniową), przeznaczonych do indywidualnych sesji dla agencji poszanowania energii z zakresu zarządzania transportem. 3.W fazie początkowej: wyszkolenie ok. 40 pracowników agencji poszanowania energii oraz ok. 500 osób spoza konsorcjum 4.Zaproponowanie przez 13 partnerów projektu (Agencje Poszanowania Energii) tzw. nowej usługi tematycznej z zakresu zarządzania transportem i paliw alternatywnych oraz implementacja usługi na szczeblu regionalnym 5.Wzmocnienie współpracy w danej dziedzinie między Agencjami Poszanowania Energii oraz tzw. aktorami sceny sektora transportu na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. 6.Rozpowszechnianie rezultatów projektu oraz wzrost świadomości wśród adresatów projektu z zakresu zrównoważonej gospodarki energetycznej w sektorze transportu, poprzez publikacje artykułów w prasie lokalnej oraz przygotowanie i dystrybucję folderów oraz ulotek informacyjnych rozprowadzanych w trakcie szkoleń, oraz 4 międzynarodowych konferencji.

24 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl REZULTATY 2 : 7. Zwiększenie udziału paliw alternatywnych na istniejącym rynku paliw. W perspektywie długoterminowej: redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, redukcja emisji hałasu, zmniejszenie liczby wypadków, zwiększenie przepustowości dróg (poprzez promocję wykorzystania miejskiego transportu zbiorowego), zmniejszenie kosztów transportu (w wymiarze całej społeczności jak również indywidualnie), generowanie nowych miejsc pracy w związku z rozwojem rynku paliw alternatywnych, wzrost bezpieczeństwa energetycznego państwa (zmniejszenie zależności od paliw konwencjonalnych), poprawa środowiska na poziomie lokalnym i globalnym.

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZMY DO WSPÓŁPRACY Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ul Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław, tel/fax: 071 326 13 43 www.cieplej.pl

26 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl


Pobierz ppt "Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, www.cieplej.pl Projekt STEER (2006 – 2008)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google