Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATOWICE 27.04.2011 Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu się aktywnymi działaczami w sektorze energetyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATOWICE 27.04.2011 Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu się aktywnymi działaczami w sektorze energetyki."— Zapis prezentacji:

1 KATOWICE 27.04.2011 Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu się aktywnymi działaczami w sektorze energetyki a także w budowaniu społeczności zorientowanej na zrównoważoną energię. Joanna Cendrzak

2 Pełna nazwa projektu: Agencje Rozwoju Regionalnego i Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu się aktywnymi działaczami w sektorze energetyki w także w budowaniu społeczności zorientowanej na zrównoważoną energię. Akronim: CITY_SEC Nr Kontraktu: IEE/09/891/SI2.558311 Czas trwania: 30 miesięcy Rozpoczęcie: 1 Maja 2010 Zakończenie: 30 Października 2012

3 Projekt City_Sec skupia się na połączeniu działań Porozumienia Burmistrzów, zwiększeniu liczby lokalnych społeczności zorientowanych na niskoemisyjne technologie. City_SEC powierza w ręce Agencji Rozwoju Regionalnego i Regionalnych Agencji Energetycznych zadanie, aby wzmocnić akceptację zrównoważonych źródeł energii wśród lokalnych polityków, kluczowych podmiotów i obywateli. Agencje będą usprawniały proces komunikacji między lokalnymi podmiotami energetycznymi w celu uświadomienia i umożliwienia im wzięcia udziału w europejskich inicjatywach, takich jak Porozumienie Burmistrzów.

4 Konsorcjum City_Sec składa się z ośmiu partnerów: Koordynator: Sviluppo Marche S.p.A., Partnerzy: UNIVPM – Politechnika Marche IDA – Agencja Rozwoju Istrii REACM, ANATOLIKI SA- Regionalna Agencja Energetyczna Centralnej Macedonii NORDA – Agencja Rozwoju Regionalnego Północnych Węgier ARR SA – Agencja Rozwoju Regionalnego Bielsko-Biała ESS – Agencja Energetyczna południowo-wschodniej Szwecji Gmina Turyn

5 Początkowo Agencje Rozwoju Regionalnego i Regionalne Agencje Energetyczne wybrały gminy/miasta, które zdecydowały, poprzez podpisanie listu intencyjnego, by stać się członkami Porozumienia Burmistrzów, zobowiązując się do współpracy w ramach projektu City_Sec.

6 Wszystkie gminy stawiają czoła podobnym problemom: Brak informacji na temat korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających ze stosowania zrównoważonych źródeł energii Trudności w podejmowaniu skutecznych i zdecydowanych działań dot. oszczędzania energii Brak dobrze rozwiniętych umiejętności technicznych i wiedzy na temat problemów energetycznych Słabe rozprzestrzenianie się informacji na temat odnawialnych źródeł energii

7 Cele: Głównym celem projektu City_Sec jest zwiększenie liczby społeczeństw zorientowanych na zrównoważoną energię aby znacząco i wyraźnie zwiększyć ich świadomość dotyczącą bilansu energetycznego i zredukować emisję dwutlenku węgla, osiągając samowystarczalność. Drugim celem jest wyjście poza założenia polityki energetycznej UE, a także poparcie inicjatywy Porozumienie Burmistrzów. Projekt zakłada wywołanie zmian związanych z zachowaniem energetycznym i osiągnięcie celów UE związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem energii.

8 Proces wspierania władz lokalnych w przekroczeniu celów zawartych w Strategii Klimatyczno-Energetycznej UE i osiągnięciu samowystarczalności energetycznej odbywa się poprzez: Podpisanie 6 dokumentów strategicznych City_Sec (WP2) 4 Lokalne sesje treningowe dotyczące Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (WP4) Przygotowanie planów SEAP i ich formalna akceptacja przez burmistrzów (WP4)

9 Proces wspierania gmin w przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów odbywa się poprzez: Opracowanie inwentaryzacji energii dla każdej zaangażowanej gminy (wp3) Przygotowanie Dokumentu SEC zawierającego scenariusze energetyczne dla każdej gminy (wp3) Wspólne przystąpienie 44 gmin do Porozumienia Burmistrzów (wp3) Proces zwiększania wiedzy i usprawniania kompetencji członków City_Sec, w szczególności decydentów i społeczeństwa, na temat zrównoważonej energii odbywa się poprzez: 4 sesje treningowe (wp2) 1 międzynarodowa wizyta studyjna w Szwecji (wp2) Lokalne wizyty studyjne (wp2)

10 Zwiększenie świadomości na temat zrównoważonej energii i szerzenie wyników projektu wśród członków CITY_SEC, społeczeństwa i głównych lokalnych aktorów poprzez: Konkurs fotograficzny (wp5) 2 Dni Zerowej Emisji w każdym SEC (wp5) 6 imprez zamykających (wp5) Ulotki projektowe, strona internetowa, raporty Dzień Zerowej Emisji, finalna publikacja z konkursu fotograficznego, raport finalny (wp5)

11 Aby osiągnąć te cele plan działań przewiduje 4 fazy: Budowanie kompetencji władz lokalnych(WP2) Cel: Zwiększenie kompetencji i wiedzy decydentów politycznych, lokalnych administratorów i zainteresowanych stron na temat kwestii energetycznych, jako etap przygotowawczy do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów. Działania Powołanie City_SEC poprzez podpisanie Dokumentu Strategicznego w każdym zaangażowanym regionie Organizacja międzynarodowej wizyty studyjnej Organizacji lokalnych wizyt studyjnych Sesje treningowe

12 Analiza Energetyczna (WP3) CEL: Wsparcie gmin w przygotowaniu Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii i zwiększenie świadomości na temat odnawialnych źródeł energii, zaczynając od całościowej inwentaryzacji, na podstawie której partnerzy przygotują trzy rodzaje scenariuszy. DZIAŁANIA Inwentaryzacja Energii Opracowanie trzech scenariuszy dla każdej gminy Opracowanie Dokumentów SEC

13 Zdefiniowanie Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (WP4) CEL: Branie udziału w działaniach dotyczących wdrażania SEAP, zidentyfikowanie najważniejszych akcji, które powinny być podjęte przez społeczeństwo i opracowanie planu SEAP. DZIAŁANIA: 4 sesje szkoleniowe angażujące wszystkie sektory społeczne (prywatny, publiczny, organizacje, mieszkańców) Opracowanie planu SEAP i przyjęcie go przez burmistrzów Spotkanie w Brukseli i prezentacja SEAP

14 Komunikacja i szerzenie wyników (WP5) CEL: Przedstawianie i szerzenie rezultatów projektu; DZIAŁANIA Organizacja Konkursu Fotograficznego 2 Dni Zerowej Emisji Materiały promocyjne: ulotka, artykuły w prasie, strona internetowa

15 Oczekiwane rezultaty: 44 Inwentaryzacje Energii, 44 plany SEAP; 44 nowych członków Porozumienia Burmistrzów 6 Dokumentów Strategicznych City_SEC 1 wyjazd studyjny do Szwecji oraz lokalne wizyty studyjne 4 sesje treningowe 2 Dni Zerowej Emisji 1 spotkanie w Brukseli i prezentacja planów SEAP 1 konkurs fotograficzny

16 Zadania wykonane w ramach projektu przez Agencję Rozwoju Regionalnego: Powołane Społeczeństwo Zorientowane na Zrównoważoną Energię, składające się z 10 gmin Podpisane 10 Dokumentów Strategicznych Wizyta w Szwecji oraz 1 lokalna wizyta studyjna w Niepołomicach 1 Dzień Zerowej Emisji Przeprowadzona inwentaryzacja energii w 10 gminach Dostępna polska wersja strony internetowej projektu City_Sec

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, tel. (33) 816 91 82 Joanna Cendrzak jcendrzak@arrsa.pl OSOBA KONTAKTOWA PROJEKTU CITY_SEC


Pobierz ppt "KATOWICE 27.04.2011 Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu się aktywnymi działaczami w sektorze energetyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google