Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierowca 50+ Pakiet edukacyjny SEMINARIUM Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania MSW, 8.03.2012 r., Warszawa Ida Leśnikowska-Matusiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierowca 50+ Pakiet edukacyjny SEMINARIUM Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania MSW, 8.03.2012 r., Warszawa Ida Leśnikowska-Matusiak."— Zapis prezentacji:

1 Kierowca 50+ Pakiet edukacyjny SEMINARIUM Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania MSW, 8.03.2012 r., Warszawa Ida Leśnikowska-Matusiak

2 Prognozowane zmiany demograficzne w krajach UE 25 do 2050 roku Zmiany demograficzneEU 25 Populacja (miliony)20042050 Razem456.8-1% Młodzież (0-14)74.8-18% Wiek produktywny (15-64)306.8-16% Starsi (65+)75.377% Późna starość (80+)18.2174% źródło: imf.org

3 Badania, konferencje… 9th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled People TRANSED 2001 TOWARDS SAFETY, INDEPENDENCE AND SECURITY, Warsaw, Poland 2-5 July 2001 Clarke D., Ward P., Truman W., Bartle C. Collisions Involving Older Drivers: An Indepth Study, Road Safety Research Report 109, Department for Transport, London 2009

4 Badania przeprowadzone w odniesieniu do starszych kierowców wykazały m.in, że: wzrost liczby aktywnych kierowców w starszym wieku ma nieznaczny wpływ na liczbę śmiertelnych wypadków, ale jest ściśle związany z liczbą wypadków, w wyniku których są ranni, starsi kierowcy są bezpieczniejsi niż kierowcy znajdujący się w innych grupach wiekowych, starsi kierowcy z różnymi ograniczeniami natury medycznej nie wykazują wysokiego ryzyka spowodowania wypadku drogowego,

5

6 Główne problemy starszych kierowców prowadzące do wypadków mają związek z: podzielnością uwagi, postrzeganiem, zawężeniem pola widzenia i słabą wrażliwością kontrastu, oceną odległości i prędkości, czasem wykonywania manewrów; czasem reakcji, koordynacją.

7 Działania podejmowane wobec starszych kierowców w wybranych krajach Kanada (prowincja Ontario) Po ukończeniu 80. roku życia i na 90 dni przed upływem wygaśnięcia terminu ważności starego prawa jazdy kierowca raz na 2 lata ma obowiązek wziąć udział w 3,5-godzinnych zajęciach, podczas których musi: poddać się badaniom wzroku, zdać egzamin teoretyczny, uczestniczyć w wykładzie.

8 Działania podejmowane wobec starszych kierowców w wybranych krajach Stany Zjednoczone Procedurę przedłużania prawa jazdy regulują przepisy stanowe ale najczęściej: po ukończeniu przez kierowcę, w zależności od stanu, 65., 70. i więcej lat zwiększa się częstotliwość tej procedury – zwykle co 2 lata, odebranie uprawnień do kierowania pojazdem ma miejsce tylko w rzeczywiście uzasadnionych medycznie przypadkach. Uniemożliwienie prowadzenia samochodu jest traktowane jako bardzo poważne ograniczenie lub nawet wykluczenie starszej osoby z życia w społeczeństwie.

9 Działania podejmowane wobec starszych kierowców w wybranych krajach Stany Zjednoczone Na podstawie informacji o zastrzeżeniach dotyczących stanu zdrowia starszych kierowców zostaje podjęta odpowiednia decyzja o przedłużeniu prawa jazdy, lub: wydaniu tymczasowego prawa jazdy do czasu ustalenia stanu zdrowia potwierdzającego zdolność kierowcy do prowadzenia samochodu, skierowaniu na egzamin teoretyczny (test pisemny) lub jazdę po mieście z egzaminatorem, cofnięciu prawa jazdy.

10 Działania podejmowane wobec starszych kierowców w wybranych krajach Stany Zjednoczone Starsi kierowcy, którzy zaczynają mieć problemy z prowadzeniem samochodu podlegają wielu ograniczeniom, jak: kierowanie samochodem wyłącznie w dzień, prowadzenie samochodu z ograniczoną prędkością, poruszanie się samochodem wyłącznie w określonej odległości od miejsca zamieszkania.

11 Działania podejmowane wobec starszych kierowców w wybranych krajach Niemcy Niemiecki dobrowolny program edukacyjny składa się z czterech kolejnych seminariów w formie warsztatów.

12 Holandia Holenderski dobrowolny program przeznaczony jest dla kierowców w wieku 50 i więcej lat. Uzupełnieniem zajęć praktycznych jest podręcznik z informacjami o wpływie wieku na prowadzenie samochodu wraz z zaleceniami dla starszych kierowców. Po ukończeniu jazdy każdy uczestnik otrzymuje raport o jego mocnych i słabych stronach z sugestiami sposobu ich poprawy. Działania podejmowane wobec starszych kierowców w wybranych krajach

13 W krajach skandynawskich prowadzone są dobrowolne szkolenia oraz wydawane są specjalne materiały informacyjno-edukacyjne przeznaczone dla starszych kierowców, np.: Kurs sprawnościowy dla kierowcy-seniora Samoocena kierowcy-seniora Działania podejmowane wobec starszych kierowców w wybranych krajach

14 Australia – Years ahead (Naprzód seniorzy) Projekt przeznaczony dla seniorów obejmuje trzy części: Część 1. Wybór bezpiecznego pojazdu; Część 2. Program bezpieczeństwa dla starszych uczestników ruchu, Część 3 to jednogodzinne spotkanie, podczas którego informuje się ich o zagrożeniach i przekazuje zalecenia jak bezpiecznie prowadzić samochód Działania podejmowane wobec starszych kierowców w wybranych krajach

15 Polska W Polsce prawo jazdy wydawane jest bezterminowo. Nie prowadzi się żadnych działań skierowanych do starszych kierowców. Działania podejmowane wobec starszych kierowców w wybranych krajach

16 Kierowca 50+. Pakiet edukacyjny Celem projektu jest zapewnienie możliwości kierowania samochodem jak najdłużej bez stwarzania zagrożeń w ruchu drogowym lub – w razie takiej konieczności – pomoc w podjęciu decyzji o ograniczeniu lub całkowitym zaprzestaniu kierowania pojazdem.

17 Pakiet edukacyjny Kierowca 50+ zawiera: program szkolenia materiały dla wykładowców/ instruktorów nauki jazdy materiały dla osób szkolonych

18 Program szkolenia Program na strukturę modułową Składa się z 5 modułów 1. 3. 5. 4. 2.

19 Moduł Zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem i ich wpływ na kierowanie pojazdem. Wpływ zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem. 1.

20 Cele Uświadomienie kierowcom: wpływu procesu starzenia się organizmu na kierowanie pojazdem, wpływu zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem, możliwości opóźnienia procesu starzenia się organizmu człowieka, konieczności kontroli swojego stanu zdrowia.

21 Moduł Przepisy ruchu drogowego 2.

22 Cele poprawne stosowanie zasad i przepisów ruchu drogowego w sytuacjach szczególnego ryzyka dla kierowców 50+, dokonanie analizy niebezpiecznych sytuacji i samoocena własnego zachowania.

23 Moduł Nowoczesna technika i technologia w pojeździe wspomagające kierowcę. Fizyka jazdy 3.

24 Cele poznanie/przypomnienie praw fizyki decydujących o panowaniu nad pojazdem poznanie urządzeń i rozwiązań wspomagających kierowców w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu uświadomienie granic możliwości działania systemów bezpieczeństwa wspierających kierowcę

25 Moduł Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych 4.

26 Cele uświadomienie kierowcom znaczenia znajomości zasad udzielania I pomocy ofiarom wypadku drogowego, nabywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu udzielania I pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym.

27 Moduł Kierowanie pojazdem 5.

28 Cele uświadomienie kierowcom 50+ specyficznych dla nich sytuacji wysokiego ryzyka, poznanie i zrozumienie własnych ograniczeń kierowania pojazdem, poznanie strategii pozwalających uniknąć ryzykownych sytuacji na drodze lub poradzić sobie z nimi.

29 Materiały dla wykładowców/instruktorów nauki jazdy: podręcznik prezentacje w formie elektronicznej

30 Podstawowe zasady realizacji szkolenia 1. przekazywanie wiedzy, udzielanie informacji – nie ocenianie 2. zachęcanie do samooceny 3. aktywizowanie do czynnego udziału w zajęciach, dzielenia się swoimi doświadczeniami

31 Materiały dla słuchaczy – kierowców 50+ Część I treści odpowiadające poszczególnym modułom + praktyczne porady Część II 3 kwestionariusze samooceny wkładka Ważne informacje ulotka

32 Starzenie się społeczeństw krajów uprzemysłowionych ma charakter powszechny w związku z czym może generować szereg problemów dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Osoby starsze są najszybciej rosnącą grupą kierowców zarówno pod względem ich liczby jak i liczby przejechanych kilometrów. Nie ma dowodu na to, że starsi kierowcy stanowią większe niż młodzi kierowcy lub kierowcy w średnim wieku zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. Wnioski

33 Odbieranie uprawnień do kierowania pojazdem osobom starszym powinno mieć miejsce tylko w rzeczywiście uzasadnionych medycznie przypadkach. Edukacja, obok badań lekarskich i nowoczesnej techniki i technologii w pojeździe jest najbardziej skutecznym sposobem na zapewnienie możliwości kierowania pojazdem jak najdłużej bez stwarzania zagrożeń w ruchu drogowym. Specjalne szkolenia adresowane do tej grupy kierowców realizowane są w wielu krajach na całym świecie. Polska jak najszybciej powinna dołączyć do tych państw. Wnioski

34 Komisja Europejska (Kierunki polityki brd na lata 2011-20 i Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu): jednym z głównych działań służących wyeliminowaniu ofiar śmiertelnych na drogach jest skoncentrowanie się na szkoleniu i edukacji wszystkich uczestników ruchu, (…) prowadzenie cyklicznych szkoleń dla kierowców niezawodowych, uwzględniających prawo osób starszych do swobodnego poruszania się.

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kierowca 50+ Pakiet edukacyjny SEMINARIUM Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania MSW, 8.03.2012 r., Warszawa Ida Leśnikowska-Matusiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google