Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPA KAPITAŁOWA KĘTY SA PREZENTACJA GENERALNA Prezentacja Generalna luty 2001 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPA KAPITAŁOWA KĘTY SA PREZENTACJA GENERALNA Prezentacja Generalna luty 2001 1."— Zapis prezentacji:

1 GRUPA KAPITAŁOWA KĘTY SA PREZENTACJA GENERALNA Prezentacja Generalna luty

2 Skarb Państwa16,38% CreditSuisseFirst Boston11,82% PolishPrivateEquity Fund I7,63% PolishPrivateEquity Fund II7,56% Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości 3,45% Bank Handlowy*5,34% Bank Austria AG5,04% Pozostali 42,78% AKCJONARIAT SPÓŁKI Liczba akcji wyemitowanych: Liczba akcji w obrocie: * subemitent usługowy, opcja menedżerska wszystkie akcje na okaziciela, brak uprzywilejowanych Prezentacja Generalna luty

3 WŁADZE SPÓŁKI - ZARZĄD JAN KRYJAK Prezes Zarządu Dyrektor Generalny DARIUSZ MAŃKO Członek Zarządu Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz podyplomowych studiów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z Kętami związany od 1996 roku, najpierw jako Dyrektor Prasowni, a potem Prezes Zarządu Metalplast Bielsko S.A. Obecnie Członek Zarządu Firmy Kęty S.A. Wcześniej pracował w Sapa Poland. W Kętach pracuje od roku Jest absolwentem Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również Podyplomowe Studium Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, a także kursy kontrolingu, zarządzania i marketingu w Carl Duisburg-Gesellschaft. Przechodząc prawie wszystkie szczeble kariery, w 1993 roku objął stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego. Prezentacja Generalna luty

4 4 Zapewnienie Klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości 4 Uzyskanie korzyści dla Akcjonariuszy poprzez zwiększanie wartości rynkowej Spółki 4 Spełnienie aspiracji pracowników poprzez interesujące, ambitne i dobrze wynagradzane miejsca pracy Korzyści dla pracowników i otoczenia przez... MISJA Prezentacja Generalna luty

5 Zdobycie pozycji lidera rynku opakowań giętkich i systemów aluminiowych na bazie wyrobów wyciskanych w Centralnej oraz Wschodniej Europie Silna pozycja nie tylko na rynku krajowym lecz... WIZJA Prezentacja Generalna luty

6 HISTORIA (1950 – 1996) Decyzja o budowie Zakładu w Kętach Powołanie Zakładów Metali Lekkich Kęty Uruchomienie Wydziału Odlewni Uruchomienie Wydziału Walcowni Folii Uruchomienie Wydziału Prasowni i Ciągarni przekształcenie ZML Kęty w spółkę akcyjną Skarbu Państwa publiczna sprzedaż akcji serii A i B pierwsze notowanie Spółki na WGPW Prezentacja Generalna luty

7 è Polityka kreowania liderów è System szkoleń pracowników i kadry zarządzającej è System okresowych ocen è Sprzedaż majątku nieprodukcyjnego è Sprzedaż zbędnych zapasów è Stopniowa modernizacja oraz zakup nowoczesnych urządzeń è Segmentacja wyrobów i rynków è Wprowadzanie nowych wyrobów è Ekspoansja na rynki eksportowe è Decentralizacja zarządzania è Zarządzanie procesami è Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania RESTRUKTURYZACJA Restrukturyzacja zasobów ludzkich Restrukturyzacja majątkowa Restrukturyzacja marketingowa Restrukturyzacja zarządzania Prezentacja Generalna luty

8 Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. Zakład Prasowni i Ciągarni Zakład Obsługi Technicznej Zakład Odlewni Zakład Folii è Profile è Rury è Pręty è Druty è Opakowania z laminatów è Folia Al è Stopy odlewnicze è Stopy plastyczne è Stopy wstępne è Stopy do odtleniania stali è Usługi è Serwis PODZIAŁ SPÓŁKI NA ODRĘBNE JEDNOSTKI BIZNESU TRANSFORMACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Prezentacja Generalna luty

9 1996 BUDOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Integracja z odbiorcami rozwojowych segmentów TRANSFORMACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Prezentacja Generalna luty Light Metal Works Kęty S.A. Zakład Prasowni Zakład Obsługi Technicznej Zakłąd Odlewni Zakład Folii Alupol Tychy SSE Alukpol Ukraina Flexpol Płock Metalplast Bielsko SA Interbell Lublin FUZJA

10 Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. Zakład Prasowni i Ciągarni Zakład Obsługi Technicznej Zakład Odlewni Zakład Folii Kotłownia Alumetal sp. z o.o Alutest sp. z o.o Alutech sp. z o.o WDRAŻANIE PROCESOWEGO MODELU ZARZĄDZANIA TRANSFORMACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Prezentacja Generalna luty

11 HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY Rozwój rynków Rozwój produktów Nowoczesne zarządzanie Usprawnianie procesów Zwiększanie wartości firmy FIRMA JEDNOPODMIOTOWA ZARZĄDZANA CENTRALNIE GRUPA KAPITAŁOWA ZARZĄDZANA PROCESOWO Prezentacja Generalna luty

12 Zarząd Core business Opakowania giętkieWyroby wyciskaneStolarka aluminiowaDodatkowa działalność Grupa Kęty S.A. Alupol sp. z o.o. Tychy - 100% Grupa Kęty S.A. Alupol sp. z o.o. Tychy - 100% Flexpol sp. z o.o. Płock - 60% Aluform sp. z o.o. Kety - 100% Alukpol - Ukraina Kołomyia -100% Alumetal sp. z o.o. 100% Alutech sp. z o.o. 81,94% Alutest sp. z o.o. 100% Metalplast Bielsko S.A. 94,18% ZRE Bielsko – 71% Metalplast Ukraina Kijów – 100% Metalplast Zalur Budapeszt – 60% Metalplast Stolarka – 100% SPÓŁKIZALEŻNESPÓŁKIZALEŻNE STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Prezentacja Generalna luty

13 4 Podwojenie sprzedaży Grupy w ciągu trzech lat mln zł na inwestycje w nowoczesne i efektywne technologie 4 Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania 4 Restrukturyzacja organizacyjna 4 Rozwój produkcji profili aluminiowych, systemów aluminiowych oraz opakowań giętkich Decyzje i działania zorientowane na ciągły rozwój CELE STRATEGICZNE Prezentacja Generalna luty

14 Modernizacja walcowni è Modernizacja pras è Wyłączenie pras starych è Zakup nowych pras è Inwestycje kapitałowe Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ŁĄCZNIE INWESTYCJE CELE STRATEGICZNE Prezentacja Generalna luty

15 OSIĄGNIĘCIA 1996 ISO ISO Prezentacja Generalna luty

16 WYRÓŻNIENIA 2000 Złoty medal za laminat Quatrex 1999: Jan Kryjak Menedżerem roku 1999 Złoty Grosz Kęty S.A. W gronie 15 najlepszych firm w kraju Pierwszy Diament do Złotej Statuetki za wysoką pozycję rynkową Prezentacja Generalna luty

17 RYNEK GRUPY KĘTY SA SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH BUDOWNICTWO TRANSPORT SPRZĘT AGD ELEKTROTECHNIKA MOTORYZACJA REKLAMA KONCENTRATY SPOŻYWCZE PRZEMYSŁ MLECZARSKI PRZEMYSŁ CUKIERNICZY PRZEMYSŁ TŁUSZCZOWY PRZEMYSŁ TYTONIOWY PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY Prezentacja Generalna luty

18 ZUŻYCIE ALUMINIUM NA ŚWIECIE Rozwój przemysłu, a tym samym wzrost PKB prowadzi do wzrostu zużycia aluminium Źródło:EAA Prezentacja Generalna luty

19 PERSPEKTYWY RYNKU OPAKOWAŃ Im bardziej rozwinięta gospodarka, tym większa konsumpcja Źródło: COBRO, FT Prezentacja Generalna luty

20 PERSPEKTYWY RYNKU OPAKOWAŃ Rozwój rynków do roku 2005 Strategiczna lokalizacja geograficzna Polski Prezentacja Generalna luty

21 PERSPEKTYWY RYNKU WYROBÓW WYCISKANYCH Ok. 70% zużycia to kształtowniki Lepsze parametry techniczne, niż drewno i PVC Źródło: EAA Ochrona środowiska: lżejsze konstrukcje to mniejsza emisja spalin Prezentacja Generalna luty

22 RYNEK WYROBÓW WYCISKANYCH W POLSCE Dynamiczny wzrost produkcji eleme- ntów aluminiowych dla budownictwa w Polsce Źródło: GUS, Euroconstruct Europa Zachodnia – duży rynek, Mniejsza dynamika Europa Środkowa – mniejszy rynek, większa dynamika Prezentacja Generalna luty

23 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH è Własna odlewnia wlewków, lakiernia i anodownia è Produkcja narzędzi w ramach Grupy è Znajomość marki è Lider na rynku krajowym è Obsługa krajowego lidera w produkcji systemów aluminiowych è Produkcja kształtowników ze stopów twardych i miękkich è Rozwój technologii i produkcji kształtowników specjalistycznych WYROBY WYCISKANEWYROBY CIĄGNIONE è KSZTAŁTOWNIKI è PRĘTY è RURY è DRUTY è PRĘTY è RURY è DRUTY PRODUKTY ATUTY Prezentacja Generalna luty

24 PROCES PRODUKCJI SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH OCOC OCOC PRODUKCJA WLEWKÓW HOMOGENIZACJA CIĘCIE WYCISKANIE STOPY MIĘKKIE CIĄGNIENIE STOPY TWARDE OBRÓBKA CIEPLNA LAKIEROWANIE ANODOWANIE ODBIORCY PRODUKCJA MATRYC PROFILE PRĘTY RURY DRUTY Prezentacja Generalna luty

25 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH 50 % UDZIAŁU W RYNKU Prezentacja Generalna luty

26 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Prezentacja Generalna luty

27 NIEMCY 65% CZECHY 12% CHORWACJA 1% AUSTRIA 4% KRAJE NADBAŁTYCKIE 5% SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Kierunki sprzedaży eksportowej 2000 BENELUX 4% DANIA 8% POZOSTAŁE – 1% Prezentacja Generalna luty

28 PRODUKTY OPAKOWANIA è PAPIER/AL/LDPE, AL/PAPIER/LDPE, AL/PAPIER/PARAFINA è PET/AL/LDPE, AL/PAPIER PERGAMINOWY, PAPIER/LDPE è DWUWARSTWOWE LAMINATY Z FOLII TWORZYWOWYCH (PET, BOPP, CPP, LDPE) è FOLIA GOSPODARCZA AL, AL/PAPIER, FOLIA BOPP SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Prezentacja Generalna luty

29 PROCES PRODUKCJI SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Kleje Papier Farby Lakiery Folia PP Folia PET Folia Al Granulaty Folia PE WALCOWANIE FOLII ALUMINIOWEJ, LAMINOWANIE DRUKOWANIE PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA CYLINDRÓW Prezentacja Generalna luty

30 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH 20 % UDZIAŁU W RYNKU Prezentacja Generalna luty

31 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Prezentacja Generalna luty

32 KAZACHSTAN – 5%, USA - 4% POZOSTAŁE - 7% KIERUNKI SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ 2000 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH CZECHY 13% LITWA 6% WĘGRY 7% UKRAINA 27% BIAŁORUŚ 2% ROSJA 25% ŁOTWA 2% BUŁGARIA 1% SŁOWACJA 1% Prezentacja Generalna luty

33 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH è Jedyny w kraju producent folii aluminiowej è Znajomość marki u liderów rynkowych è Wysoka wartość dodana produktu è Własna produkcja folii PE i PP è Własna produkcja narzędzi è Nowoczesny park maszynowy è Lokalizacja w centrum Europy ATUTY Prezentacja Generalna luty

34 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH PRODUKTY KONSTRUKCJE ALUMINIOWE SYSTEMY STOLARKI ALUMINIOWEJ SUFITY PODWIESZANE è OKNA è DRZWI è FASADY è OKŁADZINY ELEWACYJNE è PROFILE SYSTEM M B SYSTEM SPECTRAL Prezentacja Generalna luty

35 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH PROCES PRODUKCJI P R O F I L E KĘTY Bielsko Biała PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCJA AKCESORIÓW SKŁADANIE SYSTEMÓW ANODOWANIE I LAKIEROWANIE PRODUKCJA WYROBÓW GOTOWYCH MONTAŻ Polska Ukraina Rosja Litwa Białoruś Czechy Węgry OKNA, DRZWI FASADY METALPLAST S.A. Prezentacja Generalna luty

36 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH 40 % UDZIAŁU W RYNKU Prezentacja Generalna luty

37 GŁÓWNE POZYCJE FINANSOWE - KĘTY S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS Prezentacja Generalna luty

38 SKONSOLIDOWANE POZYCJE FINANSOWE - GK KĘTY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS Prezentacja Generalna luty

39 BIEŻĄCE GŁÓWNE POZYCJE FINANSOWE - KĘTY SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS Prezentacja Generalna luty

40 BIEŻĄCE SKONSOLIDOWANE POZYCJE FINANSOWE - GK KĘTY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS Prezentacja Generalna luty


Pobierz ppt "GRUPA KAPITAŁOWA KĘTY SA PREZENTACJA GENERALNA Prezentacja Generalna luty 2001 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google