Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Kraśnianka i Czesława Musiał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Kraśnianka i Czesława Musiał"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Kraśnianka i Czesława Musiał
REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI KLAS Opracowały: Małgorzata Kraśnianka i Czesława Musiał

2 CELE SZKOLNEJ LIGI KLAS:
Motywowanie zespołów klasowych do rozwoju własnego, działania na rzecz szkoły i środowiska. Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową. Promowanie zasady fair play

3 ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA:
Zachowanie uczniów: Punktualność ( kl. I-VI) Ilość pochwał i uwag (kl. IV-VI) Oceny z zachowania na koniec semestru (kl. IV-VI) Klasy I - III – średnia ocen z zachowania wystawiana co miesiąc przez wszystkich nauczycieli uczących w klasie

4 Wyniki dydaktyczne: Średnia ocen (w klasach IV – VI ) Przyrost wiedzy i umiejętności oceniany poprzez porównanie aktualnej średniej ze średnią z poprzedniego semestru (kl. IV – VI) Procent uczniów wzorowych w nauce (kl.I-III) 3. Udział w konkursach na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym 4. Wystrój klasy: - oceniany dwa razy w semestrze

5 5. Działalność społeczna i proekologiczna:
Akcja „Góra grosza” Zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska Zbiórka makulatury Zbiórka zużytych baterii Wolontariat kl. IV-VI Akcja „Nakrętka”

6 6. Wyniki Sportowej Ligi Klas
7. Czytelnictwo: - Czytelnicza Liga Klas ( kl. I-VI) 8. Promocja zdrowia - klasy przygotowują tablice zgodnie z ustalonym harmonogramem 9. Udział w kiermaszu świątecznym 10. Dzień Patrona Szkoły

7 Liga Klas odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasy I – III Klasy IV - VI

8 PUNKTACJA Za przyznawanie punktów odpowiedzialna jest komisja, w skład której wchodzą: Marzena Wychódzka i Wojciech Kopiński Opiekunowie Samorządu Szkolnego Nauczyciele odpowiedzialni za organizację imprezy lub konkursu Wychowawcy klas Nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne działania Wytypowani uczniowie np. przedstawiciele samorządu uczniowskiego

9 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają: Dyrektor Szkoły Rzecznik Praw Ucznia Pedagog i Psycholog szkolny opiekunowie Samorządu Szkolnego

10 PUNKTACJA W KLASACH I - III
Lp. Oceniane obszary i zadania I miejsce (ilość punktów) II miejsce III miejsce Wyróżnie nie Udział Odpowiedzialni 1. Punktualność (najmniejsza ilość spóźnień – raz na miesiąc) 5 4 3 2 pozostałe klasy 1 pkt D. Demel 2. Zachowanie (nauczyciele uczący w danej klasie wystawiają w ostatnim dniu danego miesiąca ogólną ocenę klasy w skali 5 – 1) Wychowawcy obliczają średnią punktów M. Wychódzka - podsumowanie wyników 3. Procent uczniów wzorowych w nauce (koniec I i II semestru) Podsumowanie Irena Sroczyńska 4. Konkursy szkolne np..: Wyniki sportowej ligi klas (podsumowanie w I i II semestrze) - Czytelnicza liga klas - „Cała Dziewiętnastka pisze dyktando” -Konkurs recytatorski (j. polski) -Konkurs przyrodniczy (luty) - Konkurs matematyczny - Konkurs recytatorski z literatury anglojęzycznej - i inne - za udział w 5-7 konkursach klasa otrzymuje 1 punkt niezależnie od ilości uczestników - za udział w 8 i więcej konkursów 2 punkty, za zajęcie I, II, III miejsca, bądź uzyskanie wyróżnienia lub awansu do międzyszkolnego etapu konkursu uczniowie (niezależnie od ich liczby) dla swojej klasy zdobywają kolejny 1 punkt, Punkty przyznawane są za konkursy, które odbyły się do 31.05; z wyjątkiem sportowej ligi klas, której podsumowanie odbywa się podczas festynu rodzinnego tj. 1.06 A. Musz P. Osman - organizatorzy konkursów

11 5. Konkursy międzyszkolne, miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie za zdobycie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w etapie międzyszkolnym lub wyższym każdy uczeń zdobywa dla swojej klasy 1 punkt. Punkty przyznawane są za konkursy, które odbyły się do 31.05 Nauczyciel opiekun 6. Wystrój klasy oceniany jest w czterech tematykach: Jesienna Zimowo-świąteczna Wiosenno-świąteczna Wakacyjna 5 4 3 2 1-0 D. Zegan M. Przybylak G. Miśtak 7. Góra grosza (ilość monet i ich łączna wartość) 1 Opiekunowie samorządu 8. Zbiórka darów dla zwierząt (dary rzeczowe i pieniężne) M. Kraśnianka 9. Zbiórka makulatury (kg) - koniec I i II semestru M. Wychódzka 10. Zbiórka zużytych baterii (szt.) wychowawcy klas 11. Zbiórka plastikowych nakrętek

12 Oceniane obszary i zadania
PUNKTACJA W KLASACH IV - VI Lp. Oceniane obszary i zadania I miejsce (ilość punktów) II miejsce III miejsce Wyróżnie nie Udział Odpowiedzialni 1. * Punktualność (najmniejsza ilość spóźnień ) 5 4 3 2 pozostałe klasy 1 pkt D. Demel 2. * Najmniejsza ilość uwag negatywnych (1 uwaga pozytywna anuluje 1 uwagę negatywną). Wychowawcy – podsumowanie miesięczne W. Kopiński– podsumowanie wyników i przyznanie punktów 3. Średnia ocen z zachowania na I semestr liczona wg skali: Zachowanie wzorowe-6; bdb – 5; db – 4; pop – 3; ndp – 2; ng – 1 W II semestrze średnia liczona będzie z ocen proponowanych na miesiąc przed radą klasyfikacyjną Podsumowanie Irena Sroczyńska 4. Średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów 5. Przyrost średniej ocen (na podstawie propozycji ocen w II semestrze)

13 i organizatorzy konkursów
6. Konkursy szkolne np..: Wyniki sportowej ligi klas (podsumowanie w I i II semestrze) Czytelnicza liga klas Cała Dziewiętnastka pisze dyktando Konkurs recytatorski (j.polski) Konkursy przyrodnicze Konkursy matematyczne Konkurs recytatorski z literatury anglojęzycznej - i inne - za udział w 5-7 konkursach klasa otrzymuje 1 punkt niezależnie od ilości uczestników - za udział w 8 i więcej konkursów 2 punkty, za zajęcie I, II, III miejsca, bądź uzyskanie wyróżnienia lub awansu do międzyszkolnego etapu konkursu uczniowie (niezależnie od ich liczby) dla swojej klasy zdobywają kolejny 1 punkt, Punkty przyznawane są za konkursy, które odbyły się do 31.05; z wyjątkiem sportowej ligi klas, której podsumowanie odbywa się podczas festynu rodzinnego tj. 1.06 A. Musz P. Osman i organizatorzy konkursów 7. Konkursy międzyszkone, miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie za zdobycie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w etapie międzyszkolnym lub wyższym każdy uczeń zdobywa dla swojej klasy 1 punkt. Punkty przyznawane są za konkursy, które odbyły się do 31.05 Nauczyciel opiekun

14 Podsumowanie miesięczne:
8. Wystrój klasy oceniany jest w czterech tematykach: Jesienna Zimowo-świąteczna Wiosenno-świąteczna Wakacyjna 5 4 3 2 1-0 D. Zegan M. Przybylak G. Miśtak 9. Góra grosza (ilość monet i ich łączna wartość) 1 Opiekunowie samorządu 10. Zbiórka darów dla zwierząt (dary rzeczowe i pieniężne) M. Kraśnianka 11. Zbiórka makulatury (kg) - koniec I i II semestru W. Kopiński Zbiórka zużytych baterii (szt.) i wychowawcy klas 12. Zbiórka plastikowych nakrętek 14. Wolontariat klasy VI w przedszkolu - klasy IV-V pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy środowiskowej Po 2 punkty dla każdego ucznia, który przepracował 20 godzin 1 pkt dla klasy za każde przepracowane 10 godzin, czyli: 0-10 godz. – 1 pkt 11-20 godz. – 2 pkt itd. E. Bochniak – przedszkole G. Miśtak - świetlica Podsumowanie miesięczne: w klasach (wychowawcy) do 3-go każdego miesiąca, w szkole do 10-go każdego miesiąca Ogłoszenie wyników Sportowej Ligi Klas 1 czerwca na festynie z okazji Dnia Dziecka Ogłoszenie wyników Szkolnej Ligi Klas 16 czerwca

15 NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH KLAS
Za zajęcie: I miejsca II miejsca Przyznaje Dyrektor SP 19 w porozumieniu z Radą Rodziców

16 Koordynatorzy na rok szkolny 2013/2014: Marzena Wychódzka
Wojciech Kopiński


Pobierz ppt "Małgorzata Kraśnianka i Czesława Musiał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google