Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowały: Małgorzata Kraśnianka i Czesława Musiał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowały: Małgorzata Kraśnianka i Czesława Musiał."— Zapis prezentacji:

1 Opracowały: Małgorzata Kraśnianka i Czesława Musiał

2 CELE SZKOLNEJ LIGI KLAS: Motywowanie zespołów klasowych do rozwoju własnego, działania na rzecz szkoły i środowiska. Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową. Promowanie zasady fair play

3 ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA: 1.Zachowanie uczniów: a)Punktualność ( kl. I-VI) b)Ilość pochwał i uwag (kl. IV-VI) c)Oceny z zachowania na koniec semestru (kl. IV-VI) d)Klasy I - III – średnia ocen z zachowania wystawiana co miesiąc przez wszystkich nauczycieli uczących w klasie

4 2.Wyniki dydaktyczne: a)Średnia ocen (w klasach IV – VI ) b)Przyrost wiedzy i umiejętności oceniany poprzez porównanie aktualnej średniej ze średnią z poprzedniego semestru (kl. IV – VI) c)Procent uczniów wzorowych w nauce (kl.I- III) 3. Udział w konkursach na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym 4. Wystrój klasy: - oceniany dwa razy w semestrze

5 5. Działalność społeczna i proekologiczna: a)Akcja „Góra grosza” b)Zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska c)Zbiórka makulatury d)Zbiórka zużytych baterii e)Wolontariat kl. IV-VI f)Akcja „Nakrętka”

6 6. Wyniki Sportowej Ligi Klas 7. Czytelnictwo: - Czytelnicza Liga Klas ( kl. I-VI) 8. Promocja zdrowia - klasy przygotowują tablice zgodnie z ustalonym harmonogramem 9. Udział w kiermaszu świątecznym 10. Dzień Patrona Szkoły

7 Liga Klas odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 1.Klasy I – III 2.Klasy IV - VI

8 PUNKTACJA Za przyznawanie punktów odpowiedzialna jest komisja, w skład której wchodzą: Marzena Wychódzka i Wojciech Kopiński Opiekunowie Samorządu Szkolnego Nauczyciele odpowiedzialni za organizację imprezy lub konkursu Wychowawcy klas Nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne działania Wytypowani uczniowie np. przedstawiciele samorządu uczniowskiego

9 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają: Dyrektor Szkoły Rzecznik Praw Ucznia Pedagog i Psycholog szkolny opiekunowie Samorządu Szkolnego

10 PUNKTACJA W KLASACH I - III Lp.Oceniane obszary i zadania I miejsce (ilość punkt ów) II miejsce (ilość punkt ów) III miejsce (ilość punkt ów) Wyróżnie nie (ilość punkt ów) Udział (ilość punktów) Odpowiedzialni 1. Punktualność (najmniejsza ilość spóźnień – raz na miesiąc) 5432 pozostałe klasy 1 pkt D. Demel 2. Zachowanie (nauczyciele uczący w danej klasie wystawiają w ostatnim dniu danego miesiąca ogólną ocenę klasy w skali 5 – 1) 5432 pozostałe klasy 1 pkt Wychowawcy obliczają średnią punktów M. Wychódzka - podsumowanie wyników 3. Procent uczniów wzorowych w nauce (koniec I i II semestru) 5432 pozostałe klasy 1 pkt Podsumowanie Irena Sroczyńska 4. Konkursy szkolne np..: -Wyniki sportowej ligi klas (podsumowanie w I i II semestrze) - Czytelnicza liga klas - „Cała Dziewiętnastka pisze dyktando” -Konkurs recytatorski (j. polski) -Konkurs przyrodniczy (luty) - Konkurs matematyczny - Konkurs recytatorski z literatury anglojęzycznej - i inne - za udział w 5-7 konkursach klasa otrzymuje 1 punkt niezależnie od ilości uczestników - za udział w 8 i więcej konkursów 2 punkty, -za zajęcie I, II, III miejsca, bądź uzyskanie wyróżnienia lub awansu do międzyszkolnego etapu konkursu uczniowie (niezależnie od ich liczby) dla swojej klasy zdobywają kolejny 1 punkt, Punkty przyznawane są za konkursy, które odbyły się do 31.05; z wyjątkiem sportowej ligi klas, której podsumowanie odbywa się podczas festynu rodzinnego tj. 1.06 A. Musz P. Osman - organizatorzy konkursów

11 5. Konkursy międzyszkolne, miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie za zdobycie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w etapie międzyszkolnym lub wyższym każdy uczeń zdobywa dla swojej klasy 1 punkt. Punkty przyznawane są za konkursy, które odbyły się do 31.05 Nauczyciel opiekun 6. Wystrój klasy oceniany jest w czterech tematykach: 1)Jesienna 2)Zimowo-świąteczna 3)Wiosenno-świąteczna 4)Wakacyjna 54321-0 D. Zegan M. Przybylak G. Miśtak 7. Góra grosza (ilość monet i ich łączna wartość) 54321 Opiekunowie samorządu 8. Zbiórka darów dla zwierząt (dary rzeczowe i pieniężne) 54321 M. Kraśnianka 9. Zbiórka makulatury (kg) - koniec I i II semestru 54321M. Wychódzka 10. Zbiórka zużytych baterii (szt.) - koniec I i II semestru 54321wychowawcy klas 11.Zbiórka plastikowych nakrętek54321wychowawcy klas

12 L p. Oceniane obszary i zadania I miejsce (ilość punktów) II miejsce (ilość punktów) III miejsce (ilość punktów) Wyróżnie nie (ilość punktów) Udział (ilość punktów) Odpowiedzialni 1. * Punktualność (najmniejsza ilość spóźnień ) 5432 pozostałe klasy 1 pkt D. Demel 2. * Najmniejsza ilość uwag negatywnych (1 uwaga pozytywna anuluje 1 uwagę negatywną). 5432 pozostałe klasy 1 pkt Wychowawcy – podsumowanie miesięczne W. Kopiński– podsumowanie wyników i przyznanie punktów 3. Średnia ocen z zachowania na I semestr liczona wg skali: Zachowanie wzorowe-6; bdb – 5; db – 4; pop – 3; ndp – 2; ng – 1 W II semestrze średnia liczona będzie z ocen proponowanych na miesiąc przed radą klasyfikacyjną 5432 pozostałe klasy 1 pkt Podsumowanie Irena Sroczyńska 4. Średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów 5432 pozostałe klasy 1 pkt Podsumowanie Irena Sroczyńska 5. Przyrost średniej ocen (na podstawie propozycji ocen w II semestrze) 5432 pozostałe klasy 1 pkt Podsumowanie Irena Sroczyńska PUNKTACJA W KLASACH IV - VI

13 6. Konkursy szkolne np..: -Wyniki sportowej ligi klas (podsumowanie w I i II semestrze) -Czytelnicza liga klas -Cała Dziewiętnastka pisze dyktando -Konkurs recytatorski (j.polski) -Konkursy przyrodnicze -Konkursy matematyczne -Konkurs recytatorski z literatury anglojęzycznej - i inne - za udział w 5-7 konkursach klasa otrzymuje 1 punkt niezależnie od ilości uczestników - za udział w 8 i więcej konkursów 2 punkty, -za zajęcie I, II, III miejsca, bądź uzyskanie wyróżnienia lub awansu do międzyszkolnego etapu konkursu uczniowie (niezależnie od ich liczby) dla swojej klasy zdobywają kolejny 1 punkt, Punkty przyznawane są za konkursy, które odbyły się do 31.05; z wyjątkiem sportowej ligi klas, której podsumowanie odbywa się podczas festynu rodzinnego tj. 1.06 A. Musz P. Osman i organizatorzy konkursów 7. Konkursy międzyszkone, miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie za zdobycie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w etapie międzyszkolnym lub wyższym każdy uczeń zdobywa dla swojej klasy 1 punkt. Punkty przyznawane są za konkursy, które odbyły się do 31.05 Nauczyciel opiekun

14 Podsumowanie miesięczne: w klasach (wychowawcy) do 3-go każdego miesiąca, w szkole do 10-go każdego miesiąca Ogłoszenie wyników Sportowej Ligi Klas 1 czerwca na festynie z okazji Dnia Dziecka Ogłoszenie wyników Szkolnej Ligi Klas 16 czerwca 8. Wystrój klasy oceniany jest w czterech tematykach: 1)Jesienna 2)Zimowo-świąteczna 3)Wiosenno-świąteczna 4)Wakacyjna 54321-0 D. Zegan M. Przybylak G. Miśtak 9. Góra grosza (ilość monet i ich łączna wartość) 54321 Opiekunowie samorządu 10. Zbiórka darów dla zwierząt (dary rzeczowe i pieniężne) 54321 M. Kraśnianka 11. Zbiórka makulatury (kg) - koniec I i II semestru 54321W. Kopiński Zbiórka zużytych baterii (szt.) - koniec I i II semestru 54321 M. Kraśnianka i wychowawcy klas 12. Zbiórka plastikowych nakrętek54321 M. Kraśnianka i wychowawcy klas 14. Wolontariat -klasy VI w przedszkolu - klasy IV-V pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy środowiskowej Po 2 punkty dla każdego ucznia, który przepracował 20 godzin 1 pkt dla klasy za każde przepracowane 10 godzin, czyli: 0-10 godz. – 1 pkt 11-20 godz. – 2 pkt itd. E. Bochniak – przedszkole G. Miśtak - świetlica

15 NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH KLAS Za zajęcie: I miejsca II miejsca Przyznaje Dyrektor SP 19 w porozumieniu z Radą Rodziców

16 Koordynatorzy na rok szkolny 2013/2014: Marzena Wychódzka Wojciech Kopiński


Pobierz ppt "Opracowały: Małgorzata Kraśnianka i Czesława Musiał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google