Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2013/2014 Szkolna Liga Olimpijska. Uczniowie przez cały rok zdobywają punkty w poszczególnych kategoriach. Na koniec roku najlepszym wręczane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2013/2014 Szkolna Liga Olimpijska. Uczniowie przez cały rok zdobywają punkty w poszczególnych kategoriach. Na koniec roku najlepszym wręczane."— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2013/2014 Szkolna Liga Olimpijska

2 Uczniowie przez cały rok zdobywają punkty w poszczególnych kategoriach. Na koniec roku najlepszym wręczane są: statuetki Superuczeń (na poziomie poszczególnych klas), medale Olimpijczyk, wyróżnienia przedmiotowe (Superinformatyk, Supermatematyk, Mistrz Języka Angielskiego, Supersportowiec, Superplastyk, Mistrz Języka Polskiego …) Dla uczniów klas I-V prowadzi się sumowanie punktów i przyznaje wyróżnienia za cały okres nauki

3 1 pkt : Miejsca 4-5 i wyróżnienia / ocena 5 z wagą 1 2 pkt: Miejsca 2-3 / ocena 5 z wagą 3 3 pkt: Miejsce 1 / ocena 5 z wagą 5 Informacja o sukcesie w mediach ( prasa, radio, tv) + 1 pkt W przypadku, gdy prace do konkursu uczeń wykonuje w domu otrzymuje o 1 pkt mniej z równoczesnym zmniejszeniem wagi oceny.

4 +1 pkt : Awans z eliminacji szkolnych (jeżeli nie były przyznane punkty za eliminacje szkolne) 2 pkt: Wyróżnienie na II etapie / ocena 6 z wagą 3 3 pkt: Laureat lub równorzędne (miejsca 1-3) na II etapie / ocena 6 z wagą 5 3 pkt: Wyróżnienie i laureat kolejnych etapów / ocena 6 z wagą 5 Uwaga! Punkty są dodawane za poszczególne etapy w tym etap szkolny Informacja o sukcesie w mediach ( prasa, radio, tv) + 1 pkt Jeżeli określone jest zdobycie I miejsca +1 pkt

5 1 pkt : Awans z eliminacji szkolnych (jeśli nie były przyznane punkty za eliminacje szkolne) Miejsca 11-20 w klasyfikacji wojewódzkiej (ocena 6 z wagą 1) 2 pkt: Wyróżnienie w klasyfikacji wojewódzkiej ( miejsca 1-10) / ocena 6 z wagą 3 Miejsca 11-20 w klasyfikacji krajowej (ocena 6 z wagą 3) 3 pkt: Wyróżnienie w klasyfikacji krajowej (miejsca 1-10, inne równorzędne) / / ocena 6 z wagą 5 4 pkt: Nagrody w klasyfikacji krajowej ( miejsca 1-3, inne równorzędne)/ / ocena 6 z wagą 5 Informacja o sukcesie w mediach ( prasa, radio, tv) + 1 pkt Punkty z klasyfikacji wojewódzkiej zaliczane są w sytuacji braku wyróżnienia w klasyfikacji krajowej !

6 1 pkt Miejsca II-III w rozgrywkach na etapie miejskim i w ramach Szkolnej Żakinady) / ocena 5 z wagą 3 2 pkt Miejsce I w rozgrywkach na etapie miejskim i w ramach Szkolnej Żakinady Miejsca II-III w rozgrywkach powiatowych i międzypowiatowych / ocena 6 z wagą 3 3 pkt Miejsce I w rozgrywkach powiatowych i międzypowiatowych Miejsca II-III w finałach wojewódzkich / ocena 6 z wagą 5 4 pkt Miejsce I w finałach wojewódzkich / ocena 6 z wagą 5 5 pkt Miejsca 1-3 w turnieju krajowym z eliminacjami / ocena 6 z wagą 5 Informacja w mediach ( prasa, radio, tv) + 1 pkt Punktacja jest sumowana za kolejne etapy

7 1 pkt: Miejsca 4-5 w zawodach miejskich i powiatowych oraz innych zawodach otwartych / ocena 5 z wagą 3 2 pkt: Miejsca 2-3 w zawodach miejskich i powiatowych oraz innych zawodach otwartych / ocena 6 z wagą 3 Miejsca 4-5 w zawodach wojewódzkich i równorzędnych / ocena 6 z wagą 3 3 pkt: Miejsce 1 w zawodach miejskich, powiatowych i innych zawodach otwartych Miejsce 2-3 w zawodach wojewódzkich / ocena 6 z wagą 5 4 pkt: Miejsce 1 w zawodach wojewódzkich / ocena 6 z wagą 5 Udział w zawodach krajowych punktowany będzie w sposób indywidualny Informacja w mediach (prasa, radio, tv) + 1 pkt

8 Nowa kategoria w SLO. Jest to kategoria premiująca aktywność uczniów na polu działalności w klasie i szkole. Punkty z tej kategorii wliczają się do uzyskania statuetki Superuczeń. Premiowane są: Organizacja przedsięwzięć dla uczniów Organizacja i udział w przedsięwzięciach charytatywnych Aktywna praca w samorządzie uczniowskim i innych organizacjach szkolnych Zaangażowanie w organizacji istotnych dla szkoły uroczystości, konkursów i zawodów sportowych Promocja szkoły Punkty przyznają wychowawca klasy 1-5 Opiekun SU 1-3 Inni nauczyciele 1-3 Punkty nie mogą mieć takiego samego uzasadnienia.

9 Informacje o liczbie punktów publikowane będą na tablicy informacyjnej i na stronie szkoły. Liczba punktów kwalifikująca do uzyskania tytułu umieszczona jest w tabelach SLO publikowanych na stronie szkoły. Ostateczną decyzję o liczbie przyznanych punktów podejmuje szkolna komisja konkursowa. Decyzja komisji nie podlega odwołaniu.

10 Punkty wprowadza administrator SLO wyłącznie na podstawie pisemnych zgłoszeń (sprawozdań) nauczycieli. W zgłoszeniu powinna być podana data, rodzaj konkursu, nazwa konkursu (zawodów), etap, miejsce rozgrywek, lista z miejscami lub wyróżnieniami (klasowa), ewentualnie nauczyciel przygotowujący. Miło gdyby takie sprawozdanie miało formę małej prezentacji do umieszczenia na szkolnym telebimie. Prezentację taką należy dostarczyć (przesłać) do sekretariatu szkoły. Sprawozdania należy przesyłać na adres dyrsp4@gmail.comdyrsp4@gmail.com Termin przesyłania sprawozdań – 1 miesiąc od daty konkursu/ zawodów – po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane. Punkty za kategorię Uczeń Aktywny przesyłają uprawnieni nauczyciele w terminie do końca maja. Punktacja powinna być uzasadniona. Po tym terminie punkty nie zostaną uwzględnione. Punkty za sprawdziany administrator umieszcza na podstawie listy wyników. Za 96-100 % wynik uczeń otrzymuje 6 pkt. za 90% -95 % - 5 pkt. z każdego przedmiotu (edukacji) – punkty wliczają się do punktacji Superuczeń

11 W trosce o właściwą realizację treści podstawy programowej i przygotowanie do sprawdzianu kompetencji ogranicza się udział uczniów klas szóstych do 2 zawodów sportowych drużynowo, 2 konkursów sportowych indywidualnych i 3 konkursów przedmiotowych. Proszę nauczycieli i wychowawców o przestrzeganie tych ustaleń. Ograniczenie dotyczy udziału w zawodach i konkursach w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Ograniczenie nie obowiązuje po terminie sprawdzianu kompetencji (1 kwietnia). Ograniczenia nie dotyczą uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki z realizacji podstawy programowej

12 W trosce o właściwą realizację treści podstawy programowej i angażowanie do udziału w SLO jak najszerszej grupy dzieci ogranicza się udział uczniów klas I-V do 3 zawodów sportowych drużynowo, 3 konkursów sportowych indywidualnych i 3 konkursów przedmiotowych. Proszę nauczycieli i wychowawców o przestrzeganie tych ustaleń. Ograniczenie dotyczy udziału w zawodach i konkursach w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Ograniczenie nie dotyczy uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki z realizacji podstawy programowej

13 Ze względu na właściwą realizację podstawy programowej ze wszystkimi uczniami szkoły udział nauczyciela w konkursach i zawodach pozaszkolnych lub szkolnych powodujących nieobecność na planowanych zajęciach może być ograniczony jeśli realizacja zajęć obowiązkowych z różnych przyczyn nie przekroczy 90 % zajęć planowanych na dany rok/semestr.

14 Uczeń, który: Opuszcza zajęcia lekcyjne i są to nieobecności nieusprawiedliwione. Zachowuje się niewłaściwie w szkole i poza szkołą. Nie przygotowuje się do zajęć i osiąga niskie jak na swoje możliwości wyniki dydaktyczne. NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU W KONKURSACH I ZAWODACH POZASZKOLNYCH Decyzję podejmuje wychowawca klasy, informuje o niej innych nauczycieli i rodziców ucznia. Jest to decyzja wiążąca organizatorów konkursów i zawodów. Decyzja może zostać cofnięta po ustaniu przyczyn, które ją spowodowały. Decyzja może również zostać zawieszona na okres próby. W przypadku ponownego podjęcia decyzji obowiązuje ona do końca roku szkolnego bez możliwości jej odwołania.

15 Celem uatrakcyjnienia SLO i docenienie uczniów uczestniczących w konkursach i zawodach wprowadza się obligatoryjny system ocen wynikających z sukcesów z danego przedmiotu. Oceny wpisuje nauczyciel przedmiotu.

16 Szkolna Liga Olimpijska zwraca się z prośbą o sponsorowanie ligi, szczególnie w zakresie zakupu statuetek i medali. Miło widziane jest także sponsorowanie poszczególnych wydarzeń klasyfikowanych do SLO W zamian za sponsoring możemy promować osoby/firmy na szkolnych stronach, witrynach, informatorach i telebimie Każde wydarzenie na szkolnej stronie ma przeciętnie 100-150 odsłon, szkolna strona na fb może pochwalić się oglądalnością 100-300 odsłon. Szkolny telebim ogląda codziennie kilkadziesiąt osób. Informator szkolny gdyby miał sponsora mógłby rozchodzić się w nakładzie 300-400 egzemplarzy. Podsumowanie ligi w teatrze miejskim i na szkolnym placu apelowym to również dość liczna widownia. Sprawozdania z ligi na stronie szkoły, nk i fb ogląda 200 - 400 osób, a na tablicy w szatni szkolnej kolejne kilkadziesiąt osób.

17 Konkursy szkolne organizowane na poziomie klas, dla grupy I-III, IV-VI lub ogólnoszkolne – ograniczenia wynikają jedynie z powodu nadmiernej nieobecności uczniów i nauczycieli na zajęciach i zostały określone w poprzednich slajdach(Ograniczenia). Korespondencyjne – obowiązują eliminacje szkolne z określonym progiem kwalifikacyjnym ( nie niższym niż 50 %). Trzy najlepsze wyniki na poziomie klas premiowane są bezpłatnym udziałem w konkursie. Międzyszkolne – obowiązują eliminacje szkolne, ograniczenia jak przy konkursach szkolnych Zawody sportowe drużynowe – nie obowiązują eliminacje szkolne, uczeń zostaje powołany do reprezentacji szkoły przez nauczycieli wf, obowiązują ograniczenia przedstawione w poprzednich slajdach (Ograniczenia) Zawody sportowe indywidualne – ustalenia jak przy konkursach międzyszkolnych Eliminacje szkolne obowiązują również konkursy plastyczne, a prace powinny być wykonane w szkole podczas zajęć kółka plastycznego Konkursy o tematyce religijnej nie wchodzą w zakres punktacji SLO, ale obowiązuje system ocen.


Pobierz ppt "Rok szkolny 2013/2014 Szkolna Liga Olimpijska. Uczniowie przez cały rok zdobywają punkty w poszczególnych kategoriach. Na koniec roku najlepszym wręczane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google