Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOLA ZGŁOBIEŃSKA GMINA BOGUCHWAŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOLA ZGŁOBIEŃSKA GMINA BOGUCHWAŁA."— Zapis prezentacji:

1 WOLA ZGŁOBIEŃSKA GMINA BOGUCHWAŁA

2 - Park narodowy - Park krajobrazowy - Obszar chronionego krajobrazu - Ochrona gatunkowa - Rezerwat przyrody - Pomnik przyrody Formy ochrony przyrody w Polsce

3 Park Narodowy... ...to chroniony obszar przyrody o dużej powierzchni, nie mniejszej niż 1000ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Ma on szczególną wartość: przyrodniczą historyczną naukową turystyczną krajoznawczą

4 Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy, utworzony w 1973, pierwotnie obejmował 5624 ha (grzbiet Połoniny Caryńskiej i grupę Tarnicy), powiększony w 1991 do ha. Dyrekcja parku mieści się w Pszczelinach. Obejmuje obszar polskich Karpat Wschodnich najwyższe partie Bieszczadów Zachodnich: Tarnicę, Krzemień, Wielką i Małą Rawkę, Połoniny Caryńską i Połoninę Wetlińską. Na obszarze parku występuje 760 gatunków roślin naczyniowych (28 wschodniokarpackich w tym 7 endemicznych), 200 gatunków mchów, 300 gatunków porostów, niedźwiedź brunatny, wilk, żbik, ryś, żubr, wydra, orzeł przedni, orlik, derkacz, jeleń, wąż Eskulapa.

5 Magurski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy, utworzony w 1995, na pograniczu województwa krośnieńskiego (97%) i nowosądeckiego. Powierzchnia ha. Siedziba dyrekcji znajduje się we wsi Krempna. Obejmuje zalesiony grzbiet Magury Wątkowskiej oraz pojedyncze pagóry rozczłonkowane dolinami źródłowych potoków Wisłoki. Południowa granica parku biegnie wzdłuż granicy ze Słowacją. Charakterystycznym elementem krajobrazu są liczne formy skałkowe ukryte w rozległych kompleksach leśnych, stanowiących część Puszczy Karpackiej. Szata roślinna znajduje się w zasięgu dwóch pięter: pogórza i regla dolnego (piętra roślinności). Liczne gatunki chronione (m.in. cis, pokrzyk wilcza jagoda, kozłek trójlistkowy), oraz stanowiska gatunków subalpejskich (kosodrzewina, ciemiężyca zielona, modrzyk górski). Wyjątkowo bogaty świat zwierząt, zwłaszcza gadów i płazów. Rzadkie ptaki, m.in. orzeł przedni, orlik krzykliwy i trzmielojad. Ostoje wilka, rysia, jenota oraz niedźwiedzia. W rzekach spotyka się bobry.

6 Obszar chronionego krajobrazu...
...obejmuje wyróżniające się krajobrazem tereny o różnych typach ekosystemów.

7 Ochrona gatunkowa... ...ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem.

8 Pomniki przyrody... ...są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienie, odznaczające się indywidualnymi cechami, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,jary, głazy narzutowe, jaskinie.

9 Rezerwat przyrody... ...jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych. Zwykło się dzielić rezerwaty na faunistyczne, florystyczne, krajobrazowe, leśne, przyrody nieożywionej, słonoroślowe, stepowe, torfowiskowe i wodne.

10 Rezerwat przyrody „Wielki Las”- Wola Zgłobieńska

11 Leśna ścieżka dydaktyczna w rezerwacie przyrody "Wielki Las"
Ścieżka w całości przebiega przez rezerwat przyrody „Wielki Las”. W obrębie rezerwatu spotkać można licznych przedstawicieli flory górskiej oraz szereg roślin rzadkich i chronionych. Do najcenniejszych okazów należą przedstawiciele rodziny storczykowatych: buławnik mieczolistny umieszczony na „Liście roślin zagrożonych w Polsce” pod kategorią gatunków rzadkich oraz gnieźnik leśny, bezzieleniowy saprofit związany z cienistymi lasami bukowymi.

12

13 PROWADZIMY SEGREGACJĘ ODPADÓW JAK I DLACZEGO?

14 Odpady są nieodzownym elementem naszego życia, towarzyszą nam na co dzień. Nie zdajemy sobie sprawy, że to co dziś kupujemy, jutro stanie się nieużytecznym zwykłym śmieciem. Łatwo usuwamy odpady z naszego najbliższego otoczenia, jednak tak naprawdę wcale się ich nie pozbywamy- przewozimy je tylko dalej od naszych domów na składowiska

15 Za deponowanie śmieci na składowiskach musimy płacić ok.100zł za tonę.
Nie segregując odpadów corocznie marnujemy ogromne sumy pieniędzy i surowców. Znaczna część odpadów to cenne surowce wtórne.

16 Segregacja to pomniejszenie odpadów przyjmowanych na składowisko.
Posegregowane odpady to surowce wtórne trafiające do recyklingu, aby przetworzyć je na pełnowartościowe wyroby.

17 Jakie korzyści przynosi
segregacja odpadów?

18 Chronimy powietrze, glebę, wodę, lasy i energię.
Ograniczamy emisję zanieczyszczeń do środowiska. Utrzymujemy porządek w gospodarstwach. Likwidujemy dzikie wysypiska śmieci. Płacimy mniej za odbiór odpadów. Zmniejszamy zapotrzebowanie na nowe tereny pod kolejne składowiska. Odzyskujemy cenne surowce wtórne. Przedłużamy żywotność składowisk odpadów

19 W jaki sposób segregujemy odpady?

20 Segregacje odpadów prowadzimy poprzez:
-kontenery -pojemniki typu dzwon -pojemniki na baterie -kosze na tworzywa sztuczne -kolorowe worki

21 Kolor worka Wrzucamy Nie wrzucamy
Żółty – Tworzywa sztuczne Butelki PET, worki foliowe, folie opakowaniowe, torebki plastykowe, pojemniki po lekach i mydłach, szamponach, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych: krzesła, szafki, miski, wiadra, doniczki itp. Pojemniki i butelki po olejach silnikowych, folie zabrudzone smarami, po farbach. Czerwony- złom Puszki aluminiowe, folie aluminiowe, kapsle, puszki po konserwach i warzywach, metalowe zakrętki do słoików i butelek, drobny złom, puszki po aerozolu. Puszek po lakierach, farbach, części maszyn, pojazdów i rowerów, odlewy. Zielony- szkło Butelki białe i kolorowe, słoiki, stłuczkę szklaną po butelkach i napojach. Butelki po olejach silnikowych, szkło okienne zwykłe i zbrojone, szkło bardzo zabrudzone i po farbach, zakrętki, kapsle i korki, porcelany, ceramiki, luster, lamp. Niebieski- makulatura Gazety, karton, książki, zeszyty, stare listy i papier do pisania, torby i worki, pudła tekturowe, papier pakunkowy, kartony po napojach powlekane folią aluminiową. Zabrudzonego lub tłustego papieru (po margarynie, serze), worków po cemencie i smarach. Czarny – pozostałe odpady Wszystkie pozostałe odpady, których nie wrzucamy do worków na segregację, oraz odpady komunalne.

22 Każdy mieszkaniec segregując odpady powinien wiedzieć, że:

23 Butelka plastikowa typu PET rozkłada się 500 lat, zaś worek foliowy od 10 do 15 lat,
Substancje wydzielające podczas spalania butelek typu PET są silna trucizną powodującą powstawanie chorób nowotworowych. Puszka aluminiowa rozkłada się w ziemi po 10 000 lat, zaś metalowa 10 do 15 lat. 50 tyś sztuk puszek aluminiowych, to 700 kg czystego aluminium. Odzyskanie 1 tony szkła pozwala zaoszczędzić 603 kg piasku, 196 kg sody kalcynowanej, 196 kg wapienia i 68,5 kg skalenia. Segregując makulaturę chronisz las (zielone płuca) przed wycinką. Każdy wyselekcjonowany kg odpadu przedłuża czas użytkowania składowiska odpadów.

24 aby zmniejszyć ilość odpadów?
Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów?

25 Choć na wiele problemów ekologicznych nie mamy wpływu, wiele jest takich, które możemy łatwo rozwiązać. Idąc na zakupy dokonujemy ważnego wyboru. Nie kupujemy produktów jednorazowego użytku i nadmiernie opakowanych. By nie przynoście do domu dodatkowych śmieci w formie plastikowych toreb, na zakupy warto chodzić z płócienną torbą lub koszykiem. Należy kupować produkty w opakowaniach zwrotnych- szklana butelka może być ponownie wykorzystana nawet 30 razy.

26 Dla przetrwania cywilizacji, ludzie ze zdobywców muszą przeistoczyć się w obrońców Ziemi, aby nie zginąć pod zwałem śmieci.


Pobierz ppt "WOLA ZGŁOBIEŃSKA GMINA BOGUCHWAŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google