Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi."— Zapis prezentacji:

1

2 Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi

3

4 Rosnące zapotrzebowanie na energię sprawia, że do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia, które podzielić można na gazowe i pyłowe. Najistotniejsze z nich to: emisja dwutlenku siarki, tlenki azotu, pyły węglowe, tlenek i dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów oraz pyły. Źródłem ich emisji jest postępująca industrializacja, wzrost liczby ludności, przemysł energetyczny oraz transport. Głównym sprawcą zanieczyszczeń pyłowych jest przemysł paliwowo- energetyczny, generujący ogromną ilość popiołów lotnych. Ta gałąź przemysłu odpowiada także za najwyższą emisję zanieczyszczeń gazowych, z czego około 75% to emisja dwutlenku siarki. Wtóruje mu przemysł metalurgiczny, odpowiedzialny za emisję pyłów metalurgicznych oraz gazów, wśród których 80% stanowi tlenek węgla, zwany czadem. pyłoweprzemysł paliwowo- energetyczny

5 Jak ograniczać zanieczyszczenia w naszym mieście  Ograniczać używanie samochodu a najlepiej korzystać z transportu miejskiego np. autobusów  Lepsze ochrony na kominy w fabrykach żeby mniej tych złych substancji przepuszczały  Ograniczyć wydobywanie paliw kopalnych i spalanie węgla  Zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii  stosować systemy odsiarczania spalin i urządzenia odpylające

6

7 Wpływ gospodarki odpadami na faune Wpływ gospodarki odpadami na faunę i florę oraz przyrodę nieożywioną

8 Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali Zanieczyszczenia wody – zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych, uniemożliwiające wykorzystanie wód do celów pitnych lub gospodarczych. Główne zanieczyszczenia wód: pestycydy, węglowodory, fenole, metale ciężkie Zanieczyszczenia gleby – zmiana cech gleby uniemożliwiająca jej normalne użytkowanie. Główne zanieczyszczenia gleby: metale ciężkie, nawozy sztuczne.

9 Jak pomóc przyrodzie ??? 1.Segreguj odpady. To jedna z najbardziej podstawowych i oczywistych wskazówek dotyczących chronienia przyrody, a niestety często jest ona pomijana przez wielu ludzi. A przecież to poprzez segregowanie śmieci możemy zmniejszyć ilość odpadów wędrujących codziennie na wysypiska. 2.Oszczędzaj energię elektryczną. Wyłączaj radio, gdy go nie słuchasz i telewizor, gdy go nie oglądasz. Gaś światło tam gdzie nikogo nie ma. Nie zostawiaj sprzętów w stanie czuwania, w takim stanie też pobierają one prąd. Wymień żarówki na energooszczędne. 3.Nie niszcz zieleni. Bezsensowne dewastowanie przyrody nie czyni z ciebie nikogo dobrego, a raczej świadczy o twoim szacunku do natury. 4.Zmień samochód na taki, który ma mniejsze spalanie, lub przesiądź się w komunikację miejską. Możesz też zacząć jeździć na rowerze. To dodatkowo wpłynie pozytywnie na twoje zdrowie. Jak pomóc przyrodzie ??? 1.Segreguj odpady. To jedna z najbardziej podstawowych i oczywistych wskazówek dotyczących chronienia przyrody, a niestety często jest ona pomijana przez wielu ludzi. A przecież to poprzez segregowanie śmieci możemy zmniejszyć ilość odpadów wędrujących codziennie na wysypiska. 2.Oszczędzaj energię elektryczną. Wyłączaj radio, gdy go nie słuchasz i telewizor, gdy go nie oglądasz. Gaś światło tam gdzie nikogo nie ma. Nie zostawiaj sprzętów w stanie czuwania, w takim stanie też pobierają one prąd. Wymień żarówki na energooszczędne. 3.Nie niszcz zieleni. Bezsensowne dewastowanie przyrody nie czyni z ciebie nikogo dobrego, a raczej świadczy o twoim szacunku do natury. 4.Zmień samochód na taki, który ma mniejsze spalanie, lub przesiądź się w komunikację miejską. Możesz też zacząć jeździć na rowerze. To dodatkowo wpłynie pozytywnie na twoje zdrowie.

10 5.Zamiast kupować napoje w plastikowych butelkach, kupuj te w zwrotnych butelkach szklanych. Innym, tańszym rozwiązaniem jest kupowanie plastikowych butelek o dużej pojemności, zamiast tych o mniejszej. Duże butelki odpowiednio zgniecione mniej zaśmiecają środowisko, niż te mniejsze. 6.Zamiast kupować baterie kup akumulatorki i ładowarkę zamiast baterii. Zapłacisz raz, a akumulatorki będziesz mógł ładować mnóstwo razy. Nie zaśmiecają one środowiska tak jak baterie, które po rozładowaniu nie nadają się do niczego. I dodatkowo jest to z korzyścią dla naszej kieszeni. 7.Zrezygnuj z jednorazowych siatek plastikowych na rzecz toreb ekologicznych toreb wielokrotnego użytku. Są one ładniejsze i wytrzymalsze niż foliowe siatki. 8.Dane przechowuj na komputerze, a nie na papierze. Zapisuj kartki z dwóch stron. 9.Nie śmieć. Może wydaje ci się, że jeden papierek rzucony na ziemię to nic wielkiego. Pomyśl jak wyglądałyby ulice, gdyby każdy tak robił.

11

12

13 A OTO KILKA PRZYKŁADY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA ŻYCIA CZŁOWIEKA: 1. Odpady z rzeźni i przemysłu mięsnego - powstają w małych ubojniach i masarniach. 2. Zepsute lub przeterminowane artykuły spożywcze oraz pasze - mogą pochodzić z małych sklepów lub punktów sprzedaży oraz z hurtowni. 3. Przeterminowane lub wycofane zastosowania środki farmaceutyczne i leki - mogą pojawiać się w aptekach i hurtowniach leków, szpitalach i domach opieki społecznej. 4. Przeterminowane lub wycofane ze stosowania kosmetyki - można znaleźć nie tylko w sklepach i hurtowniach chemii gospodarczej lecz również w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

14 Kolejne zagrożenia dla człowieka: Chemizacja różnych dziedzin życia powoduje, że człowiek na każdym kroku styka się z zagrażającymi mu truciznami. W krajach rozwiniętych co trzeci człowiek jest alergikiem. Pojawiają się nieznane dotąd choroby skóry. Lekarze zaczynają podejrzewać, że przyczyną tych schorzeń są toksyny wymieszane w naszych organizmach w „piekielne mikstury ”. Nowe związki testuje się co prawda na myszach, królikach, dżdżownicach i biedronkach, ale nikt nie potrafi przewidzieć, jak się ta chemia zachowa po latach stosowania w zderzeniu z inną chemią. Zanieczyszczone powietrze zagraża zdrowiu człowieka. Może powodować choroby dróg oddechowych, wady wzroku itp. Szczególnie groźne są zanieczyszczenia spowodowane dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu.

15

16

17 Bogate walory turystyczne i rekreacyjne Gminy Przemyskiej, zachęcają niewątpliwie turystów do odwiedzania tego zakątka Polski, a naturalne Pogórza stwarzają doskonałe możliwości uprawiania różnorodnych form turystyki kwalifikacyjnej. Turysta ma możliwość zwiedzić teren pieszo ( szlaki turystyczne),oraz wykorzystując rower ( ścieżki rowerowej, czy sprzęt do spływów rzeką San. Naszym zdaniem turystyka w naszej gminie w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. Idąc przez ulice naszego miasta zwróciłyśmy uwagę na różne tabliczki z napisami ‘ NOCLEGI”. Turystyka jest u nas dobrze rozwinięta. Posiadamy stok narciarski, na którym w zimie zobaczyć można nawet turystów ze Szczecna. Wadami w turystyce gminy Przemyśl jest wzrost ilości terenów prywatnych, niszczenie krajobrazów naturalnych, a także zanieczyszczenia związane z dużą ilością turystów.

18 Rozwijane są, także sporty  Nasza organizacja od kilku lat wyznacza i organizuje sieć szlaków rowerowych, kajakowych i edukacyjnych celem lepszego udostępnienia mieszkańcom atrakcyjnych, a mało znanych rejonów Dolnego Śląska i okolicznych województw.  Ścieżki przyrodnicze i ścieżki zmysłów wyznaczane są przez Fundację od 1994 r. Mają one zachęcać do poznawania najciekawszych walorów Dolnego Śląska poprzez aktywny ruch i edukację na wyznaczonej trasie. Nasze ścieżki powstały w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, kolejne w Lasach Chocianowskich i Dolinie Odry. Ścieżki wyposażone są zwykle w tablice informacyjne oraz miejsce postojowe z ławkami. Ścieżki zmysłów to krót kie trasy spacerowe, złożone z ciągu różnych elementów, kwater, pni oraz kamieni, umożliwiające poznanie przyrody własnymi stopami. „Wyskakujcie z butów... doznajcie bosej przyjemności! Dajcie s woim stopom trochę odpoczynku – na ścieżce czekają je niesamowite zmysłowe wrażenia. Poczujcie nowe bodźce przy przechodzeniu i poznawaniu różnych podłoży....” – taki napis widnieje na tablicy informacyjnej postawionej na początku trasy ścieżki w Centrum Spotkań w Krzyżowej koło Świdnicy.  Szlak Kwisy to trasa przeznaczona do spływów pontonami i kajakami. Jest to jedna z najbardziej malowniczych rzek Dolnego Śląska, która biegnie przez rozległy kompleks lasów – Bory Dolnośląskie. Fundacja działa na rzecz tworzenia oferty turystycznej poprzez aktywizację gmin, mieszkańców i podmiotów gospodarczych.  Szlak Odryto wyznakowane ponad 1000 km głównej trasy rowerowej wzdłuż Doliny Odry na odcinku z Chałupek do Kostrzynia oraz ok. 400 km pętli lokalnych biegnących w poszczególnych gminach. Szlak Odry prezentuje walory przyrodniczo- krajobrazowe i kulturowe tego obszaru oraz liczne inicjatywy lokalne rozwijające się przy szlaku. Obecnie opiekuje się nią Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Więcej o szlaku na stronach www.szlakodry.pl  Szlaki rowerowe Wzgórz Dalkowskich to trasy przebiegające przez gminę Polkowice i Rudna (89 km) oraz Grębocice (62 km). Trasy łączą Wzgórza Dalkowskie ze Szlakiem Odry. Zachęcają do czynnego wypoczynku mieszkańców Zagłębia Miedziowego, dają możliwość zapoznania się z ciekawą historią i walorami przyrodniczymi tego obszaru na kilku wyznaczonych ścieżkach dydaktycznych.  Nasza organizacja od kilku lat wyznacza i organizuje sieć szlaków rowerowych, kajakowych i edukacyjnych celem lepszego udostępnienia mieszkańcom atrakcyjnego spędzania czasu. Ścieżki przyrodnicze i ścieżki zmysłów wyznaczane są przez Fundację od 1994 r. Ścieżki wyposażone są zwykle w tablice informacyjne oraz miejsce postojowe z ławkami. Ścieżki zmysłów to krótkie trasy spacerowe, złożone z ciągu różnych elementów, kwater, pni oraz kamieni, umożliwiające poznanie przyrody własnymi stopami. „Wyskakujcie z butów... doznajcie bosej przyjemności! Dajcie swoim stopom trochę odpoczynku – na ścieżce czekają je niesamowite zmysłowe wrażenia. Poczujcie nowe bodźce przy przechodzeniu i poznawaniu różnych podłoży....”

19 Arboretum w Bolestraszycach Należy do cennych zabytków przyrody i kultury Polski, spełniającym różnorodne zadania jako: obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy. Pierwotnie utworzone na terenie historycznego założenia dworsko-ogrodowego, w którym w połowie XIX wieku mieszkał i tworzył malarz Piotr Michałowski. Arboretum powstało w 1975 roku. W Arboretum w Bolestraszycach zgromadzono kilka tysięcy gatunków, odmian, form roślin w kolekcjach m.in. dendrologicznej, pomologicznej, roślin wodnych, bagiennych, rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych we florze polskiej, roślin z rodziny wrzosowatych oraz szklarniowych, użytkowych i biblijnych. Zgromadzono tu kolekcje roślin wodnych i bagiennych. Na niewielkich areałach utworzono ogródki skalne. W kolekcji roślin szklarniowych gromadzone są gatunki pochodzące z różnych stref klimatycznych, w tym najliczniej z obszaru Morza Śródziemnego. Fort I „Salis-Soglio” w Siedliskach Fort I „Salis-Soglio” w Siedliskach wybudowano w latach 1882-1886. Jest to nietypowy fort artyleryjski, który pomimo wysadzenia w dniu 22 marca 1915 roku jest jednym z najlepiej zachowanych i najefektowniejszych elementów pierścienia zewnętrznego przemyskiej twierdzy. Na terenie fortu zachowały się m.in.: ceglana brama wjazdowa, koszary szyjowe z kazamatami, magazynami amunicji i szybami wind, stanowiska artylerii i schrony dla załogi na wale fortu. Fort znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od granicy polsko- ukraińskiej. Po jej drugiej stronie pozostało sześć fortów pomocniczych opisywanego fortu.

20 Eko projekty i akcje -„Nie marnuję – segreguję, nie marnuję – kompostuję – Kampania na rzecz poprawy efektywności systemów selektywnej zbiórki odpadów” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -"Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie udziału społecznego w systemach segregacji odpadów" finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -Kampania „Azbest ciągle groźny” ze środków Ministerstwa Gospodarki -Szkoły Przyjazne Środowisku -Istnieją, także akcje zbierania zakrętek na dzięki biedne ma to również sens ekologiczny, gdyż nie są ona wyrzucane lecz przetwarzane ponownie. Podobna akcja także szlachetna dotyczy makulatury.

21

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!  WYKONAŁY:  Gabriela Mazurek  Martyna Norejko


Pobierz ppt "Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google